POSTĘP ROBÓT
 
 
 

Luty 2020

 

Przepusty skrzynkowe:
transport i montaż prefabrykatów części przelotowej 50x450
transport i montaż prefabrykatów części przelotowej 100x450
transport i montaż prefabrykatów części przelotowej 150x450
transport i montaż prefabrykatów typu L (wewnątrz przepustu)
transport i montaż prefabrykatów skrzydeł SK-100x100
transport i montaż prefabrykatów skrzydeł SK-150x150
transport i montaż prefabrykatów skrzydeł SK-200x200
wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych wraz z zabezpieczeniem obiektów
układnie betonu C8/10 na gruncie
wykonanie zbrojenia dla przepustów skrzynkowych stalą klasy AIIIN
wykonanie izolacji cienkiej wykonywanej na zimno
wykonanie izolacji grubej z papy zgrzewalnej jednowarstwowo (styki między prefabrykatami)
zasypanie wykopów pod przepusty skrzynkowe wraz z zagęszczeniem

PZSdz6:
wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych wraz z zabezpieczeniem
ułożenie betonu C8/10 i C16/20 na gruncie
wykonanie i montaż zbrojenia stalą klasy AIIIN
betonowanie fundamentów

MA-305:
rozbiórka elementów betonowych, żelbetowych i murowanych obiektu

WD-306:
wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych wraz z zabezpieczeniem
zasypanie wykopów z zagęszczeniem z gruntu przepuszczalnego
wykonanie i montaż zbrojenia stalą klasy AIIIN
betonowanie przyczółków i skrzydeł
betonowanie filarów


WD-308:
ułożenie betonu C8/10 na gruncie
wykonanie i montaż zbrojenia stalą klasy AIIIN
betonowanie fundamentów


WD-310:
wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych wraz z zabezpieczeniem
ułożenie betonu C8/10 na gruncie
ułożenie betonu C8/10 na ustroju
wykonanie i montaż zbrojenia stalą klasy AIIIN
betonowanie fundamentów
 


MA-314:
rozbiórka elementów betonowych, żelbetowych i murowanych
 


Roboty branżowe

W miesiącu zrealizowano następujące roboty branżowe:
Roboty elektroenergetyczne:
kontynuacja układania przepustów pod trasą główną i drogami dojazdowymi,
kontynuacja usuwania kolizji niskiego napięcia,
układanie kabli w ciągu kolizji SN7, SN8, SN10.


Roboty wodno-kanalizacyjne:
kontynuacja usuwania kolizji wŚ i wZ,
usuwanie kolizji wY.


Roboty melioracyjne:
usuwanie istniejących drenaży.


Roboty telekomunikacyjne:
usuwanie kolizji nr 11.