POSTĘP ROBÓT
 
 

Październik 2021

 

*  Do obliczeń całkowitego zaawansowania rzeczowego wlicza się Koszty Ogólne

*Zaawansowanie ekranów akustycznych przedstawia tylko zakres Robót w oparciu o ZPRS. Zaawansowanie ekranów nie zawiera Polecenia Zmiany nr 2 ani Robót Dodatkowych. Po ich wprowadzeniu na Kontrakcie % ulegnie zmianie.