POSTĘP ROBÓT
 

 

MARZEC 2020

 

 

 

1.     Roboty drogowe

 

W miesiącu marcu 2020 r. zrealizowano nw. roboty drogowe:

-       usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu):

-       trasa główna,

-       drogi dojazdowe nr 1, 2, 5, 6, 24, 25, 36,

-       drogi dojazdowe do obiektów WD-297, WD-308, WD-310, KP-302,

-       drogi technologiczne,

-       zbiorniki retencyjne SR-B-01, SR-B-11,

-       wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych:

-       trasa główna,

-       drogi dojazdowe nr 42, DW484,

-       zbiorniki retencyjne SR-B-04,

-       wykonanie nasypów (bez objętości warstwy GWN):

-       trasa główna,

-       drogi dojazdowe nr 3, 4, 6, 25, 27, 30, 36, 42, 44, 48,

-       drogi dojazdowe do obiektu WD-310,

-       drogi technologiczne,

-       wykonanie górnej warstwy nasypu (GWN):

-       trasa główna,

-       wymiana gruntów organicznych i słabonośnych:

-       trasa główna,

-       droga dojazdowa nr 19, 30,

-       stabilizacja gruntów spoistych spoiwem hydraulicznym w podstawie nasypu:

-       trasa główna,

-       drogi dojazdowe nr 4, 4a, 6,

-       drogi dojazdowe do obiektu WD-297,

-       wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem C0,4/0,5:

-       droga dojazdowa nr 40,

-       wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem C1,5/2:

-       droga dojazdowa nr 40,

-       wykonanie warstwy mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem C1,5/2:

-       droga dojazdowa nr 40,

-       rozebranie podbudowy z betonu cementowego:

-       trasa główna,

-       frezowanie nawierzchni asfaltowej:

-       trasa główna.

 

2.     Roboty mostowe

W miesiącu marcu 2020 r. zrealizowano nw. roboty mostowe:

 

 

Przepusty skrzynkowe:

a)      wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych wraz z zabezpieczeniem:

-       PP-29a, PZM-54, PZM-64, PZM-65, PZM-66,

b)      wykonanie zasypek pod wloty/wyloty przepustów oraz wewnątrz przepustów:

-       PP-14a, PP-14b, PP-17, PP-19, PZM-48, PZM-49

c)      ułożenie warstwy podkładowej z betonu C8/10 pod elementy prefabrykowane:

-       PP-26a, PP-26c, PP-26d, PZM-63, PZM-64, PZM-65,

d)      wykonanie i montaż zbrojenia segmentów monolitycznych oraz płyt zespalających:

-       PP-14a, PP-15a, PP-15b, PP-18, PP-19,

e)      montaż deskowania oraz betonowanie segmentów monolitycznych i płyt zespalających betonem C25/30:

-       PP-18, PP-19,

 

f)       transport i montaż prefabrykatów części przelotowej 50x450:

-       PP-17, PP-26b, PP-26c,

g)      transport i montaż prefabrykatów części przelotowej 100x450:

-       PZM-53, PZM-56, PZM-59, PZM-62,

h)      transport i montaż prefabrykatów części przelotowej 150x450:

-       PZM-49, PZM-51, PZM-65,

i)       transport i montaż prefabrykatów typu L wewnątrz przepustów,

-       PZM-42, PZM-46, PZM-49, PZM-50, PZM-51, PZM-53, PZM-56, PZM-59,

j)       wykonanie izolacji cienkiej na zimno,

-       PP-26b, PP-26c, PZM-46, PZM-47, PZM-48, PZM-49, PZM-51,

k)      wykonanie izolacji grubej z papy zgrzewalnej

-       PZM-46, PZM-47, PZM-48, PZM-49, PZM-51.

WD-297:

a)      wykonanie wykopów wraz z zabezpieczeniem w osi podpory A, B.

WA-298:

a)      rozbiórka obiektu po stronie wschodniej wraz z zagospodarowaniem powstałych odpadów,

b)      wykonanie wykopów wraz z zabezpieczeniem

c)      przygotowanie platform pod wzmocnienie podłoża technologią kolumn DSM.

WD-299:

a)      przygotowanie platform pod wzmocnienie podłoża technologią kolumn DSM w osi podpory A, B.

KP-302:

a)      wymiana gruntu w osi podpory C.

PZSdz6:

a)      wykonanie i montaż zbrojenia ustroju nośnego,

b)      betonowanie ustroju nośnego,

c)      wykonanie i montaż zbrojenia skrzydeł obiektu.

WA-303:

a)      zakończono rozbiórkę obiektu strona wschodnia,

b)      rozpoczęcie robót ziemnych wraz z zabezpieczeniem,

c)      ułożenie warstwy podkładowej z betonu niekonstrukcyjnego,

d)      wykonanie i montaż zbrojenia fundamentów.

 

 

WD-306:

a)      deskowanie oczepu na podporze E,

b)      deskowanie słupów na podporze D.

WA-307:

a)      zakończono rozbiórkę obiektu strona wschodnia,

b)      przygotowanie platformy pod wzmocnienie podłoża technologią pali CFA.

WD-308:

a)      wykonanie wykopów fundamentowych wraz z zabezpieczeniem.

WD-310:

a)      wykonanie i montaż zbrojenia słupów,

b)      deskowanie i betonowanie słupów na podporze B, D, E.

MA-311

a)      rozbiórka obiektu wraz z zagospodarowaniem powstałych odpadów.

 

PZDg2

a)      wymiana gruntu pod fundamentami,

b)      ułożenie warstwy podkładowej z betonu niekonstrukcyjnego w osi podpór D, E,

c)      wykonanie i montaż zbrojenia fundamentów w osi podpór D, E,

d)      przygotowanie platformy pod wzmocnienie podłoża technologią kolumn DSM w osi podpory C.

 

WD-312

a)      rozpoczęcie wymiany gruntów pod fundamentami w osi podpór D, E.

PZSd2

a)      wykonanie i montaż zbrojenia fundamentów w osi podpór A, B.

WA-313

a)      zakończono rozbiórkę obiektu strona wschodnia,

b)      kruszenie materiału z rozbiórki,

c)      przygotowanie platformy pod wzmocnienie podłoża technologią pali CFA.

MA-314

a)      wbijanie ścianek szczelnych wzdłuż rzeki Kamionka,

b)      przygotowanie platformy pod wzmocnienie podłoża technologią pali CFA.

WD-315

a)      wytyczenie projektowanego obiektu,

b)      wykonanie wykopów fundamentowych w osi podpór A, B wraz z zabezpieczeniem,

c)      wymiana gruntu w osi podpór A, B,

d)      przygotowanie platformy pod wzmocnienie podłoża technologią kolumn DSM w osi podpór D, E.

WD-316

a)      wytyczenie projektowanego obiektu,

b)      wykonanie wykopów fundamentowych w osi podpór A, B wraz z zabezpieczeniem,

c)      wykonanie wymianu gruntu w osi podpór A, B,

d)      przygotowanie platformy pod wzmocnienie podłoża technologią kolumn DSM w osi podpory E.

 

3.     Roboty branżowe

 

W miesiącu marcu 2020 r. zrealizowano następujące roboty branżowe:

Usuwanie kolizji elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia:

– 12nN, 14nN, 15nN, 16nN, 19nN, 19AnN, 25nN, 26nN, 27nN, 28nN,

– SN7, SN8, SN9, SN11, SN14, SN15, SN16, SN17, SN20,

a)      wykonanie przewiertów pod korpusem trasy głównej oraz dróg dojazdowych,

b)      montaż przepustów kablowych,

c)      układanie przewodów,

d)      wykonanie zasypki przewodów wraz z ułożeniem taśmy ostrzegawczej.

 

Usuwanie kolizji wodno-kanalizacyjnych:

– wR, wŚ, wZ,

a)      wykonanie wykopów,

b)      układanie rur wodociągowych,

c)      przeprowadzenie prób szczelności,

d)      zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem.

 

Melioracje:

– mBD,

a)      rozpoczęcie rozbiórki istniejących drenaży.