PODWYKONAWCY
 
 
Serwis GDDKiA - Serwis dla podwykonawców
 
Poradnik dla podwykonawców - jak skutecznie zadbać o swoje interesy
 

 

Czerwiec 2020

 

Podwykonawcy

Lp. Pełna nazwa podmiotu z KRS Zakres umowy (skrótowo) Data zawarcia umowy * Data zawarcia aneksów do umowy Zakres umowy (skrótowo)
1 Z.U.H. "MEGA-POL"  Podwykonawca robót 14.10.2019 Aneks nr 1 - 16.01.2020
Aneks nr 2 - 13.02.2020
Aneks nr 3 - 16.03.2020
Aneks nr 4 - 05.05.2020
Rozbiórki i wyburzenia
2 FREZDROG Kazimierz Gaweł, Barbara Gaweł Spółka Jawna Podwykonawca robót 30.10.2019 Aneks nr 1 - 19.03.2020 Frezowanie nawierzchni
3 IEC-POLSKA Sp. z o.o.  Podwykonawca robót 25.11.2019   Roboty ciesielsko-zbrojarskie i roboty pomocnicze
4 ELBROX Henryka Bobińska OPERATOR Sp. z o.o. Podwykonawca robót 06.12.2019 Aneks nr 1 - 05.05.2020
Aneks nr 2 - 19.06.2020
Przebudowa kolizji elektrycznych nn i sn napięcia
5 Trans-Kop BS Stanisław Bukowski Podwykonawca robót 06.12.2019 Aneks nr 1 - 14.04.2020 Montaż przepustów skrzynkowych
6 Zakład Robót Inżynieryjnych Henryk Chrobok i Hubert Chrobok Sp.J. Podwykonawca robót 07.01.2020 Aneks nr 1 - 19.05.2020 Montaż ścianek szczelnych
7 ZBT Sp. z o.o. Podwykonawca robót 07.01.2020   Przebudowa kolizji teletechnicznych
8 BMdrog Sp. z o.o. Podwykonawca robót 16.01.2020   Wykonanie robót ziemnych
9 LBM POLSKA T.Lis, G.Burtan, D.Markiewicz Sp. J. Podwykonawca robót 16.01.2020 Aneks nr 1 - 02.03.2020
Aneks nr 2 - 01.06.2020
Aneks nr 3 - zgłoszenie
Wykonanie robót ziemnych
10 Hydromak Sp. z o.o. Podwykonawca robót 27.01.2020 Aneks nr 1 - 23.06.2020 Przebudowa kolizji wod-kan, montaż igłofiltrów
11 KOMPLIDO Sp. z o.o. Podwykonawca robót 29.01.2020 Aneks nr 1 - 02.02.2020
Aneks nr 2 - 05.05.2020
Aneks nr 3 - zgłoszenie
Roboty ciesielsko-zbrojarskie i roboty pomocnicze
12 KOMPLIDO Sp. z o.o. Podwykonawca robót 10.02.2020   Montaż przepustów skrzynkowych
13 Secondo Silesia Sp. z o.o.  Podwykonawca robót 10.02.2020 Aneks nr 1 - 09.03.2020 Montaż przepustów skrzynkowych
14 Zenon Długosz Usługi Budowlane - Zbrojenia Dalszy podwykonawca robót 27.02.2020 Aneks nr 1 - 22.04.2020 Roboty ciesielsko-zbrojarskie i roboty pomocnicze
15 BUDPOL Sp. z o.o. Podwykonawca robót 02.03.2020 Aneks nr 1 - 06.04.2020 Wykonanie nawierzchni trasy głównej
16 Firma Budowlana Łukasz Tarasek Dalszy podwykonawca robót 02.03.2020   Roboty ciesielsko-zbrojarskie i roboty pomocnicze
17 G&M Sp. z o.o. Podwykonawca robót 02.03.2020 Aneks nr 1 - 01.06.2020 Roboty ciesielsko-zbrojarskie i roboty pomocnicze
18 Bogdan Kwarciński Stahlbeton Dalszy podwykonawca robót 02.03.2020 Aneks nr 1 - 07.05.2020 Roboty ciesielsko-zbrojarskie i roboty pomocnicze
19 Związek Spółek Wodnych w Piotrkowie Trybunalskim Podwykonawca robót 02.03.2020   Przebudowa urządzeń melioracji
20 Marcin Wichrowski Technika Betonu Dalszy podwykonawca robót 02.03.2020   Montaż przepustów skrzynkowych
21 Rolbud Przedsiębiorstwo Montażowo Budowlane Wojciech Rola Dalszy podwykonawca robót 06.03.2020   Roboty ciesielsko-zbrojarskie i roboty pomocnicze
22 MENARD Polska Sp. z o.o. Podwykonawca robót 16.03.2020   Wykonanie kolumn DSM i CFA
23 Protim s.c. Podwykonawca robót 23.03.2020   Wykonanie tymczasowych przyłączy elektroenergetycznych do obiektów inżynierskich
24 FB Bieszczady Stanisław Leśniak, Mariusz Leśniak s.c. Dalszy podwykonawca robót 26.03.2020   Roboty ciesielsko-zbrojarskie i roboty pomocnicze
25 ZBROPOL Leopold Kwapisz Dalszy podwykonawca robót 06.04.2020   Montaż zbrojenia na obiektach inżynierskich
26 Krzysztof Wajszczyk Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "EWEMAR" Podwykonawca robót 07.04.2020   Przeniesienie obiektów sakralnych
27 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ERBEDIM Sp. z o.o. Podwykonawca robót 24.04.2020   Wykonanie nawierzchni z MMA w Jeżowie
28 ENVIESA Sp z o.o., Sp. k. Podwykonawca robót 05.05.2020   Przebudowa kolizji WN
29 Związek Spółek Wodnych w Piotrkowie Trybunalskim Podwykonawca robót 05.05.2020   Przebudowa cieków i rowów melioracyjnych
30 KA-MONT Katarzyna Wiśniewska Dalszy podwykonawca robót 07.05.2020   Roboty ciesielsko-zbrojarskie i roboty pomocnicze
31 B2 Sp. z o.o. Podwykonawca robót 13.05.2020 Aneks nr 1 - 23.06.2020 Dostawa i montaż dylatacji, łożysk elastomerowych i garnkowych
32 Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowo-Usługowe "Dźwig-Mar" s.c. Dalszy podwykonawca robót 20.05.2020   Wynajem sprzętu budowlanego
33 Firma Budowlana Łukasz Tarasek Dalszy podwykonawca robót 27.05.2020   Roboty ciesielsko-zbrojarskie i roboty pomocnicze
34 Binc Sp. z o.o. Podwykonawca robót 27.05.2020 Aneks nr 1 - zgłoszenie Montaż przepustów rurowych
35 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ERBEDIM Sp. z o.o. Podwykonawca robót 28.05.2020   Wykonanie nawierzchni z MMA
36 ZBROPOL Leopold Kwapisz Dalszy podwykonawca robót 03.06.2020 Aneks nr 1 - 19.06.2020 Montaż zbrojenia na obiektach inżynierskich
37 Protrans-Develompent Mariusz Kluba Dalszy podwykonawca robót 12.06.2020   Wynajem sprzętu budowlanego
38 JK52 Sp. z o.o. Dalszy podwykonawca robót 12.06.2020   Wynajem sprzętu budowlanego
39 P.H.U. DARKAS Dariusz Rożkowicz Dalszy podwykonawca robót 12.06.2020   Wynajem sprzętu budowlanego
40 P.H.U TRANS-SPED Sławomir Przydacz Dalszy podwykonawca robót 12.06.2020   Wynajem sprzętu budowlanego
41 Firma Transportowo - Handlowa "Markpol" Marek Rożkowicz Dalszy podwykonawca robót 12.06.2020   Wynajem sprzętu budowlanego
42 EMIL Emil Matusiak Dalszy podwykonawca robót 12.06.2020   Wynajem sprzętu budowlanego
43 J&T Justyna Sękalska Podwykonawca robót 15.06.2020   Wykonanie kanalizacji deszczowej
44 Gazonaft Sp. z o.o. Podwykonawca robót 15.06.2020   Przebudowa rurociągu sieci PERN
45 Konstrukcje Żelbetonowe Sp. z o.o. Żelbet Sp. k. Dalszy podwykonawca robót 22.06.2020   Roboty ciesielsko-zbrojarskie i roboty pomocnicze
46 Szostok Sp. z o.o. Podwykonawca robót 23.06.2020   Wykonanie zbiorników na wody opadowe
47 Marcin Wichrowski Technika Betonu Dalszy podwykonawca robót 24.06.2020   Roboty ciesielskie i roboty pomocnicze
48 Bogdan Kwarciński Stahlbeton Dalszy podwykonawca robót Zgłoszenie projektu umowy
Strony odstąpiły od podpisania umowy
  Roboty ciesielsko-zbrojarskie i roboty pomocnicze
49 Konkret Bogumiła Grudzińska Dalszy podwykonawca robót Zgłoszenie projektu umowy   Skuwanie pali CFA
50 Konstrukcje Żelbetonowe Sp. z o.o. Żelbet Sp. k. Podwykonawca robót Zgłoszenie projektu umowy   Roboty ciesielsko-zbrojarskie i roboty pomocnicze
51 Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe Stalkor Sp. z o.o. Podwykonawca robót Zgłoszenie projektu umowy   Piaskowanie filarów i ław obiektu WA-301
52 Dywidag-Systems International Sp. z o.o. Podwykonawca robót Zgłoszenie projektu umowy   Sprężanie obiektów WD-304, WD-306
53 Darkbud Dariusz Chojnacki Podwykonawca robót Zgłoszenie projektu umowy   Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej na obiektach inżynierskich
54 Gravity AD Sp. z o.o. Podwykonawca robót Zgłoszenie projektu umowy   Dostarczenie i montaż ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych
55 Firma Usługowa "MER" Rafał Mientki Dalszy podwykonawca robót Zgłoszenie projektu umowy   Wynajem sprzętu budowlanego

 

Dostawcy

Lp. Pełna nazwa podmiotu z KRS Kategoria podmiotu * (wybierz z listy) Data zawarcia umowy * Data zawarcia aneksów do umowy Zakres umowy (skrótowo)
1 Kopalnia Kruszywa Naturalnego „Moników I”, „Moników II”, „Mokracz” S.C. JAN-MAR Dostawca 03.10.2019   Dostawa kruszywa
2 PEB Fabet S.A. Dostawca 30.10.2019 Aneks nr 1 - 10.01.2020 Dostawa prefabrykatów przepustów skrzynkowych
3 PPB Sibet S.A. Dostawca 30.10.2019 Aneks nr 1 - 10.01.2020
Aneks nr 2 - 02.03.2020
Dostawa prefabrykatów przepustów skrzynkowych
4 Cemex Polska Sp. z o.o. Dostawca 19.11.2019
26.05.2020
  Dostawa cementu
5 ArcelorMittal Distribution Solutions Poland Sp. z o.o. Dostawca 22.11.2019   Dostawa stali
6 Kopalnie Kruszywa Sp. z o.o. sp. k. Dostawca 25.11.2019   Dostawa kruszywa
7 Zakład Usługowy - Roboty Ziemne Transprzęt Stanisław Głuszek Dostawca 05.12.2019   Dostawa kruszywa
8 Pol-Euro Sp. z o.o. Dostawca 20.01.2020   Dostawa oleju napędowego
9 Cemex Polska Sp. z o.o. Dostawca 19.02.2020   Dostawa mieszanki betonowej
10 Przedsiębiorstwo Górniczo-Produkcyjne BAZALT S.A. Dostawca 21.02.2020   Dostawa rur żelbetowych na przepusty prefabrykowane
11 SPOIWEX Sp. z o.o. Dalszy dostawca  27.02.2020
31.03.2020
  Dostawa hydraulicznego spoiwa drogowego
12 Usługi Transportowe i Handel Materiałami Budowlanymi Andrzej Tyka Dalszy dostawca  07.04.2020   Dostawa cementu do wykonania kolumn DSM i pali CFA
13 Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych PREFABUD Dalszy dostawca  07.04.2020   Dostawa koszy zbrojeniowych do wykonania kolumn DSM i pali CFA
14 Cemex Polska Sp. z o.o. Dalszy dostawca  08.04.2020   Dostawa betonu do wykonania kolumn DSM i pali CFA
15 Górażdże Beton Sp. z o.o. Dalszy dostawca  15.04.2020   Dostawa betonu do wykonania kolumn DSM i pali CFA
16 Cementownia Warta S.A. Dalszy dostawca  22.04.2020   Dostawa cementu
17 Polskie Surowce Skalne Sp. z o.o. Grupa Budowlana Dalszy dostawca  08.05.2020   Transport kruszywa nasypowego z kopalni
18 Mosty Łódź S.A. Dostawca 22.05.2020   Dostawa prefabrykowanych belek mostowych typu T
19 PPB Sibet S.A. Dostawca 29.05.2020   Dostawa prefabrykowanych belek mostowych typu T i Kujan
20 PEB Fabet S.A. Dostawca 29.05.2020   Dostawa prefabrykowanych belek mostowych typu T i Kujan

 

Usługodawcy

Lp. Pełna nazwa podmiotu z KRS Kategoria podmiotu * (wybierz z listy) Data zawarcia umowy * Data zawarcia aneksów do umowy Zakres umowy (skrótowo)
1 TRAKT Sp. z o.o. Usługodawca 30.04.2019   Opracowanie dokumentacji projektowej
2 Piocel Sp. z o.o.  Usługodawca 12.06.2019 Aneks nr 1 - 13.02.2020
Aneks nr 2 - 13.02.2020
Wynajem pomieszczeń biurowych
3 HPC POLGEOL Spółka Akcyjna Dalszy usługodawca 17.06.2019 Aneks nr 1 - 12.07.2019 Wykonanie dokumentacji podłoża gruntowego
4 Pracownia Archeologiczna i Archeobotaniczna Arkadiusz Wiktor  Usługodawca 08.07.2019   Prowadzenie nadzoru archeologicznego
5 GEOPOINT Grzegorz Strychar Dalszy usługodawca 22.07.2019   Wykonanie mapy do celów projektowych
6 GEO-BUDOWA Sp. z o.o. Usługodawca 23.07.2019 Aneks nr 1 - 13.02.2020 Prowadzenie prac geodezyjnych
7 VOSA Łukasz Stachoń Dalszy usługodawca 24.07.2019 Aneks nr 1 - 15.01.2020 Wykonanie dokumentacji Obwodu Utrzymania Autostrady
8 INVICTUS Adam Stożek Usługodawca 30.07.2019   Prowadzenie nadzoru saperskiego
9 BARG CENTRUM Sp. z o.o. Usługodawca 31.07.2019 Aneks nr 1 - 20.01.2020
Aneks nr 2 - 23.03.2020
Obsługa laboratoryjna budowy
10 V2B POLAND Maciej Krajewski Usługodawca 31.07.2019 Aneks nr 1 - 25.11.2019
Aneks nr 2 - 20.01.2020
Aneks nr 3 - 28.02.2020
Aneks nr 4 - 16.03.2020
Prowadzenie monitoringu dróg i budynków
11 BESSONS Sp. z o.o. Usługodawca 21.08.2019 Aneks nr 1 - 20.01.2020 Prowadzenie nadzoru środowiskowego
12 BHP Serwis Mieczysław Soyta Usługodawca 26.08.2019   Prowadzenie nadzoru BHP
13 Instytut Badawczy Dróg i Mostów Dalszy usługodawca 28.08.2019   Wykonanie projektu konstrukcji nawierzchni
14 Króliczek Janusz WJK - INVEST Usługodawca 05.09.2019   Wycinka drzew i zieleni
15 TM - VIA Sp. z o.o. Usługodawca 10.09.2019 Aneks nr 1 - 20.01.2020
Aneks nr 2 - 29.04.2020
Aneks nr 3 - 23.06.2020
Wdrożenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu
16 DROMAK Sp. z o.o. Usługodawca 02.10.2019 Aneks nr 1 - 07.01.2020
Aneks nr 2 - 28.02.2020
Aneks nr 3 - 05.05.2020
Aneks nr 4 - zgłoszenie
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni
17 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. Usługodawca 02.10.2019 Aneks nr 1 - 07.01.2020 Wykonanie prac interwencyjnych, remonty cząstkowe, naprawa barier
18 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Eurosprzęt" Mieczysław Wieczorek Usługodawca 03.10.2019 Aneks nr 1 - 09.12.2019
Aneks nr 2 - 09.03.2020
Wynajem sprzętu budowlanego
19 SAFEROAD GRAWIL Sp. z o.o. Usługodawca 28.10.2019 Aneks nr 1 - 25.02.2020 Zimowe utrzymanie dróg
20 Holding Hunters Sp. z o.o. Usługodawca 01.11.2019   Ochrona budowy
21 IN - REM - BUD Firma Usług Instalacyjno - Remontowo - Budowlanych Dalszy usługodawca 15.11.2019   Wykonanie prac interwencyjnych, remonty cząstkowe, naprawa barier
22 SERVITRANS Sp. z o.o. Usługodawca 26.11.2019 Aneks nr 1 - 07.01.2020
Aneks nr 2 - 23.03.2020
Przebicie i demontaż barier
23 KUBIKUS Sp. z o.o. Dalszy usługodawca 18.12.2019   Wynajem sprzętu budowlanego
24 INTER-COP II Bartłomiej Burtan Dalszy usługodawca 18.12.2019   Wynajem sprzętu budowlanego
25 Matysiak-Trans s.c. Elżbieta Matysiak, Łukasz Matysiak Dalszy usługodawca 31.01.2020   Zimowe utrzymanie dróg
26 Zakład Transportowo-Usługowy Jarosław Tomaszewski Dalszy usługodawca 04.02.2020   Wynajem sprzętu budowlanego
27 Usługi Remontowo-Budowlane Radosław Milczarek Dalszy usługodawca 04.02.2020   Wynajem sprzętu budowlanego
28 Firma Transportowo Usługowa Bogdan Kuleszewicz Dalszy usługodawca 05.02.2020   Wynajem sprzętu budowlanego
29 Biuro Konsultingowo-Projektowe "Lech-DESiGN" Usługodawca 07.02.2020 Aneks nr 1 - 05.03.2020 Zabezpieczenie robót polegających na wprowadzeniu i usunięciu tymczasowej organizacji ruchu
30 Mariusz Włuka Usługodawca 10.02.2020   Dzierżawa działek
31 Marcin Wichrowski Technika Betonu Dalszy usługodawca 14.02.2020   Wynajem sprzętu budowlanego
32 Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe Mateusz Piekut Usługodawca 18.02.2020   Usługi transportu materiałów
33 ULMA Construccion Polska S.A. Dalszy usługodawca 26.02.2020   Wynajem systemu deskowań dla obiektów inżynierskich
34 CAR-Trans Łukasz Klasztorny Usługodawca 27.02.2020   Usługi transportu materiałów
35 Bruklim s.c.
Marcin Piechotka, Michał Blezień
Usługodawca 28.02.2020 Aneks nr 1 - 18.05.2020 Wynajem sprzętu budowlanego
36 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. Usługodawca 02.03.2020 Aneks nr 1 - 05.05.2020
Aneks nr 2 - zgłoszenie
Zabezpieczenie robót polegających na wprowadzeniu i usunięciu tymczasowej organizacji ruchu
37 Tech-Project Sp. z o.o. Sp. k. Dalszy usługodawca 04.03.2020   Wynajem sprzętu budowlanego
38 Binc Sp. z o.o. Usługodawca 09.03.2020   Wykonanie prac ogólnobudowlanych rozładunek materiałów, prace serwisowe i interwencyjne
39 Renata Olejniczak Usługodawca 09.03.2020   Dzierżawa działek
40 AEM Trans Mariusz Maj Usługodawca 16.03.2020   Usługi transportu materiałów
41 Bogumił Szota Usługodawca 16.03.2020   Dzierżawa działek
42 Hunnebeck Polska Sp. z o.o. Dalszy usługodawca 30.03.2020   Wynajem systemu deskowań dla obiektów inżynierskich
43 Zakład Usługowy - Roboty Ziemne Transprzęt Stanisław Głuszek Usługodawca 02.04.2020 Aneks nr 1 - 05.05.2020 Prace związane z wydobyciem kruszyw i obsługą kopalni
44 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Eurosprzęt" Mieczysław Wieczorek Usługodawca 16.04.2020   Wynajem sprzętu budowlanego
45 BMdrog Sp. z o.o. Usługodawca 21.04.2020   Transport kruszywa nasypowego z kopalni
46 IN - REM - BUD Firma Usług Instalacyjno - Remontowo - Budowlanych Dalszy usługodawca 05.05.2020   Wprowadzenie i usunięcie tymczasowej organizacji ruchu
47 KUBIKUS II Sp. z o.o. Dalszy usługodawca 07.05.2020   Wynajem sprzętu budowlanego
48 LUKWAL Sp. z o.o. Dalszy usługodawca 07.05.2020   Wynajem sprzętu budowlanego
49 HSE Consulting Elżbieta Kuśmierska Usługodawca 15.05.2020   Prowadzenie nadzoru BHP
50 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Eurosprzęt" Mieczysław Wieczorek Dalszy usługodawca 16.05.2020   Wynajem sprzętu budowlanego
51 MSK Beata Szara Usługodawca 18.05.2020   Transport kruszywa z kopalni
52 Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Jacek Ciszek Dalszy usługodawca 26.05.2020   Wynajem sprzętu budowlanego
53 FUH Kazimierz Michorczyk Usługodawca 27.05.2020   Usługi transportu materiałów
54 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Transwald Waldemar Miśkowiec Dalszy usługodawca 03.06.2020   Transport kruszywa nasypowego z kopalni
55 Usługi Transportowe Waldemar Woźniak Usługodawca 08.06.2020   Wynajem sprzętu budowlanego
56 Radmar s.c. Marcin Sadok, Radosław Urbaniak Dalszy usługodawca 12.06.2020   Usługi transportowe
57 MEGA ALRENT Adrian Lasia Dalszy usługodawca 15.06.2020   Wynajem sprzętu budowlanego
58 Transport Budowlany Sp. z o.o. Usługodawca 16.06.2020   Usługi transportowe
59 Usługi Dźwigowe, Koszowe, Sprzętowe - Mosiek Józef Dalszy usługodawca Zgłoszenie projektu umowy   Wynajem sprzętu budowlanego