PODWYKONAWCY
 
 
Serwis GDDKiA - Serwis dla podwykonawców
 
Poradnik dla podwykonawców - jak skutecznie zadbać o swoje interesy
 

 

Kwiecień 2023

 

Podwykonawcy

  Pełna nazwa podmiotu z KRS Kategoria podmiotu * (wybierz z listy) Data zawarcia umowy * Data zawarcia aneksów do umowy Zakres umowy (skrótowo) rodzaj robót uwagi
1 Z.U.H. "MEGA-POL"  Podwykonawca robót 14.10.2019 Aneks nr 1 - 16.01.2020
Aneks nr 2 - 13.02.2020
Aneks nr 3 - 16.03.2020
Aneks nr 4 - 05.05.2020
Aneks nr 5 - 30.03.2021
Aneks nr 6 - 06.10.2021
Rozbiórki i wyburzenia mostowe  
2 FREZDROG Kazimierz Gaweł, Barbara Gaweł Spółka Jawna Podwykonawca robót 30.10.2019 Aneks nr 1 - 19.03.2020
Aneks nr 2 - 16.11.2020
Aneks nr 3 - 23.12.2021
Aneks nr 4 - projekt 11.07.2022
Frezowanie nawierzchni drogowe  
3 IEC-POLSKA Sp. z o.o.  Podwykonawca robót 25.11.2019   Wykonanie obiektów mostowych (roboty ciesielsko - zbrojarskie oraz roboty pomocnicze) mostowe  
4 ELBROX Henryka Bobińska OPERATOR Sp. z o.o. Podwykonawca robót 06.12.2019 Aneks nr 1 - 05.05.2020
Aneks nr 2 - 19.06.2020
Aneks nr 3 - 25.01.2021
Aneks nr 4 - 24.05.2021 
  elektroenergrtyczne  
5 Trans-Kop BS Stanisław Bukowski Podwykonawca robót 06.12.2019 Aneks nr 1 - 14.04.2020
Aneks nr 2 - 18.01.2021
Aneks nr 3 - 06.07.2021
Aneks nr 4 - 06.12.2021
Aneks nr 5 - 20.05.2022
Aneks nr 6 - 02.01.2023
Montaż przepustów skrzynkowych mostowe  
6 Zakład Robót Inżynieryjnych Henryk Chrobok i Hubert Chrobok Sp.J. Podwykonawca robót 07.01.2020 Aneks nr 1 - 19.05.2020
Aneks nr 2 - 24.08.2020
Aneks nr 3 - 08.02.2021
Aneks nr 4 - 21.09.2021
Montaż ścianek szczelnych mostowe  
7 ZBT Sp. z o.o. Podwykonawca robót 07.01.2020 Aneks nr 1 - 30.03.2021
Aneks nr 2 - 10.09.2021
Aneks nr 3 -10.05.2022
Aneks nr 4 -02.11.2022
Przebudowa kolizji teletechnicznych i wykonanie zasilania telekomunikacyjna  
8 BMdrog Sp. z o.o. Podwykonawca robót 16.01.2020 Aneks nr 1 - 30.11.2020
Aneks nr 2 - 28.12.2020
Aneks nr 3 - 03.06.2022
Roboty ziemne drogowe  
9 LBM POLSKA T.Lis, G.Burtan, D.Markiewicz Sp. J. Podwykonawca robót 16.01.2020 Aneks nr 1 - 02.03.2020
Aneks nr 2 - 01.06.2020
Aneks nr 3 - 01.07.2020
Aneks nr 4 - 14.09.2020
Aneks nr 5 - 09.10.2020
Aneks nr 6 - 28.12.2020
Aneks nr 7 - 08.03.2021
Aneks nr 8 - 24.05.2021
Aneks nr 9 - 01.07.2021
Aneks nr 10-30.08.2021
Aneks nr 11-23.11.2021
Aneks nr 12-22.07.2022
Aneks nr 13 -01.03.2023
Roboty ziemne drogowe  
10 Hydromak Sp. z o.o. Podwykonawca robót 27.01.2020 Aneks nr 1 - 23.06.2020
Aneks nr 2 - 19.10.2020
Przebudowa kolizji wod-kan wodno-kanalizacyjne  
11 KOMPLIDO Sp. z o.o. Podwykonawca robót 29.01.2020 Aneks nr 1 - 02.02.2020
Aneks nr 2 - 05.05.2020
Aneks nr 3 - 29.06.2020
Aneks nr 4 - 10.08.2020    
Aneks nr 5 - 12.04.2021
Aneks nr 6 - 03.06.2022
Aneks nr 7 - 27.09.2022
Aneks nr 8 - 14.11.2022
Aneks nr 9 - 10.01.2023
Aneks nr 10-27.03.2023
Wykonanie obiektów mostowych (roboty ciesielsko - zbrojarskie oraz roboty pomocnicze) mostowe  
12 KOMPLIDO Sp. z o.o. Podwykonawca robót 10.02.2020 Aneks nr 1 - 25.01.2022
Aneks nr 2 -14.06.2022
Aneks nr 3-29.03.2023
Montaż przepustów skrzynkowych mostowe  
13 Secondo Silesia Sp. z o.o.  Podwykonawca robót 10.02.2020
rozwiązanie umowy z dniem 15.11.2021
Aneks nr 1 - 09.03.2020
Aneks nr 2 - 02.11.2020
Montaż przepustów skrzynkowych mostowe  
14 BUDPOL Sp. z o.o. Podwykonawca robót 02.03.2020 Aneks nr 1 - 06.04.2020
Aneks nr 2 -projekt 06.06.2022
Wykonanie nawierzchni trasy głównej drogowe  
15 Rolbud Przedsiębiorstwo Montażowo Budowlane Wojciech Rola Dalszy podwykonawca robót 06.03.2020   Wykonanie elementów obiektów mostowych, roboty ciesielskie i zbrojarskie mostowe  
16 Firma Budowlana Łukasz Tarasek Dalszy podwykonawca robót 02.03.2020   Wykonanie elementów obiektów mostowych, roboty ciesielskie i zbrojarskie mostowe  
17 G&M Sp. z o.o. Podwykonawca robót 02.03.2020 Aneks nr 1 - 01.06.2020
Aneks nr 2 - 20.06.202
Aneks nr 3 projekt 19.08.20222
Wykonanie elementów obiektów mostowych mostowe  
18 Zenon Długosz Usługi Budowlane - Zbrojenia Dalszy podwykonawca robót 27.02.2020 Aneks nr 1 - 22.04.2020 Roboty ciesielsko-zbrojarskie i roboty pomocnicze mostowe  
19 Bogdan Kwarciński Stahlbeton Dalszy podwykonawca robót 02.03.2020 Aneks nr 1 - 07.05.2020 Roboty ciesielsko-zbrojarskie i roboty pomocnicze mostowe  
20 Związek Spółek Wodnych w Piotrkowie Trybunalskim Podwykonawca robót 02.03.2020 Aneks nr 1- 02.11.2021 Przebudowa urządzeń melioracji melioracyjne  
21 MENARD Polska Sp. z o.o. Podwykonawca robót 16.03.2020   Wykonanie kolumn DSM i CFA drogowe  
22 Marcin Wichrowski Technika Betonu Dalszy podwykonawca robót 02.03.2020   Montaż przepustów skrzynkowych mostowe  
23 FB Bieszczady Stanisław Leśniak, Mariusz Leśniak s.c. Dalszy podwykonawca robót 26.03.2020   Roboty ciesielsko-zbrojarskie i roboty pomocnicze mostowe  
24 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ERBEDIM Sp. z o.o. Podwykonawca robót 24.04.2020   Wykonanie nawierzchni z MMA drogowe  
25 ENVIESA Sp z o.o., Sp. k. Podwykonawca robót 05.05.2020   Przebudowa kolizji WN elektroenergrtyczne  
26 Związek Spółek Wodnych w Piotrkowie Trybunalskim Podwykonawca robót 05.05.2020 Aneks nr 1 - 04.01.2022
Aneks nr 2 - 14.07.2022
 
Przebudowa cieków i rowów melioracyjnych melioracyjne  
27 KA-MONT Katarzyna Wiśniewska Dalszy podwykonawca robót 07.05.2020   Roboty ciesielsko-zbrojarskie i roboty pomocnicze mostowe  
28 B2 Sp. z o.o. Podwykonawca robót 13.05.2020 Aneks nr 1 - 23.06.2020
Aneks nr 2 - 09.10.2020
Dostawa i montaż łożysk elastomerowych i garnkowych mostowe  
29 ZBROPOL Leopold Kwapisz Dalszy podwykonawca robót 06.04.2020   Montaż zbrojenia na obiektach inżynierskich mostowe  
30 Firma Budowlana Łukasz Tarasek Dalszy podwykonawca robót 27.05.2020   Wykonanie elementów obiektów mostowych, roboty ciesielskie i zbrojarskie mostowe  
31 Binc Sp. z o.o. Podwykonawca robót 27.05.2020 Aneks nr 1 - 01.07.2020
Aneks nr 2 - 02.09.2021
wykonanie montażu przepustów rurowych oraz wykonanie zasypek przepustów skrzynkowych drogowe  
32 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ERBEDIM Sp. z o.o. Podwykonawca robót 28.05.2020 Aneks nr 1 14.07.2022
Aneks nr 2 -24.02.2023
oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, dostawa oraz wykonanie warstw podbudowy i warstw nawierzchni z MMA drogowe  
33 ZBROPOL Leopold Kwapisz Dalszy podwykonawca robót 03.06.2020 Aneks nr 1 - 19.06.2020 Montaż zbrojenia na obiektach inżynierskich mostowe  
34 J&T Justyna Sękalska Podwykonawca robót 15.06.2020 Aneks nr 1 - 18.04.2021
Aneks nr 2 - 21.12.2021
Aneks nr 3 - 18.10.2022
Aneks nr 4 - 10.01.2023
Aneks nr 5 -21.02.2023
wykonanie kanalizacji deszczowej wodno - kanalizacyjne  
35 Gazonaft Sp. z o.o. Podwykonawca robót 15.06.2020   przebudowa ropociągu PERN gazowe  
36 Konstrukcje Żelbetonowe Sp. z o.o. Żelbet Siuta Sp. k. (dawniej Konstrukcje Żelbetonowe Sp. z o.o. Żelbet Sp. k.) Dalszy podwykonawca robót 22.06.2020 Aneks nr 1 - 25.03.2022 Roboty ciesielsko-zbrojarskie dla obiektów mostowych mostowe  
37 Szostok Sp. z o.o. Podwykonawca robót 23.06.2020 Aneks nr 1 - 09.10.2020
Aneks nr 2 - 28.12.2020
 
Wykonanie zbiorników na wody opadowe melioracyjne   
38 Marcin Wichrowski Technika Betonu Dalszy podwykonawca robót 24.06.2020   roboty ciesielskie oraz pomocnicze przy obiektach mostowych mostowe  
39 Konstrukcje Żelbetonowe Sp. z o.o. Żelbet Siuta Sp. k. (dawniej Konstrukcje Żelbetonowe Sp. z o.o. Żelbet Sp. k.) Podwykonawca robót 01.07.2020 Aneks nr 1 - 26.08.2020 roboty ciesielsko - zbrojarskie oraz roboty pomocnicze przy obiektach mostowych mostowe  
40 Darkbud Dariusz Chojnacki Podwykonawca robót 01.07.2020   wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej na obiektach mostowych mostowe  
41 Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe Stalkor Sp. z o.o. Podwykonawca robót 20.07.2020   piaskowanie na filarach i ławach obiektu WA-301 mostowe  
42 Dywidag-Systems International Sp. z o.o. Podwykonawca robót 20.07.2020 Aneks nr 1 - 14.12.2020 sprężanie obiektów mostowych WD-304 i WD-306 mostowe  
43 Gravity AD Sp. z o.o. Podwykonawca robót 20.07.2020 Aneks nr 1 - 30.11.2020
Aneks nr 2 - 08.02.2022
Aneks nr 3 - 15.07.2022
dostarczenie i montaż ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych ekrany akustyczne - urządzenia ochrony środowiska  
44 Oltree Sp. z o.o., Sp. k. Podwykonawca robót 20.07.2020 Aneks nr 1 - 08.02.2022 zasypka obiektów mostowych i przepustów mostowe  
45 Secondo Silesia Sp. z o.o.  Podwykonawca robót 04.08.2020
rozwiązanie umowy z dniem 17.11.2021
Aneks nr 1 - 09.10.2020
Aneks nr 2 - 22.02.2021
wykonanie zbiorników na wody opadowe melioracyjne   
46 KTC SERVICE Sp. z o.o. Podwykonawca robót 03.09.2020 Aneks nr 1 - 30.11.2020
Aneks nr 2 - 12.04.2021
Aneks nr 3 - 25.08.2022
Aneks nr 4 - 14.12.2022
Aneks nr 5 - 31.01.2023 
dostawa i montaż barier energochłonnych mostowe  
47 WIN2.PL Sp. z o.o. Podwykonawca robót 03.09.2020 Aneks nr 1 - 03.11.2020
Aneks nr 2 - 25.01.2021
Aneks nr 3 - 22.12.2021
Aneks nr 4 - 31.08.2022
montaż przepustów rurowych PP i PEHD drogowe  
48 Z.U.H. "MEGA-POL"  Podwykonawca robót 08.09.2020 Aneks nr 1 - 30.11.2020 wykonanie zbiorników na wody opadowe melioracyjne   
49 Hydromak Sp. z o.o. Podwykonawca robót 08.09.2020 Aneks nr 1 - 30.08.2021
Aneks nr 2 - 03.11.2021 
wykonanie kanalizacji hydrotechnicznej przy zbiornikach retencyjnych melioracyjne  
50 ABF-Mosty Sp. z o.o. Podwykonawca robót 28.09.2020 Aneks nr 1 - 30.10.2020 wykonanie, konserwacja i montaż łożysk wałkowych dla obiektu mostowego WA-301 mostowe  
51 Budownictwo Inżynieryjne
Piotr Jędrzejów
Podwykonawca robót 28.09.2020 Aneks nr 1 -14.04.2021
Aneks nr 2 -16.10.2021
Aneks nr 3 -22.08.2022 
wykonanie nawierzchni z żywic mostowe  
52 SGD PRO Sp. z o.o. Dalszy podwykonawca robót 28.09.2020   montaż ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych ekrany akustyczne - urządzenia ochrony środowiska  
53 INTERVIATECH Sp. z o.o. Podwykonawca robót 09.10.2020   wykonanie asfaltu twardolanego na obiektach inżynierskich mostowe  
54 Trans-Kop BS Stanisław Bukowski Podwykonawca robót 09.10.2020 Aneks nr 1 - 30.11.2020
Aneks nr 2 - 13.07.2021
Aneks nr 3 - 23.02.2022
Aneks nr 4 - 30.09.2022
Aneks nr 5 - 31.01.2023
wykonanie zbiorników na wody opadowe melioracyjne   
55 EL-KOL Sp. z o.o. Podwykonawca robót 09.10.2020 Aneks nr 1 -01.04.2021
Aneks nr 2 -29.09.2021
Aneks nr 3 -30.09.2022
Aneks nr 4 -20.01.2023
Aneks nr 5 -01.03.2023
wykonanie oświetlenia elektroenergtyczne
 
 
56 Szostok Sp. z o.o. Podwykonawca robót 16.10.2020 Aneks nr 1 - 11.01.2021
Aneks nr 2 - 12.04.2021
Aneks nr 3 - 21.09.2021
Aneks nr 4 - 04.11.2021
Aneks nr 5  -10.05.2022
wykonanie robót brukarskich drogowe  
57 ERPLAST Sp. z o.o. Podwykonawca robót 26.10.2020 Aneks nr 1 - 08.03.2021
Aneks nr 2 - 15.03.2023
dostawa i montaż oznakowania pionowego drogowe  
58 Geoexpert 2 Anna Ludzia Podwykonawca robót 30.11.2020 - rozwiązanie umowy z dniem 15.11.2021   roboty brukarskie drogowe  
59 Tomasz Woźniak WOMAR Dalszy podwykonawca robót 02.12.2020   montaż ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych ekrany akustyczne - urządzenia ochrony środowiska  
60 Rekma Sp. z o.o. Dalszy podwykonawca robót 08.12.2020   kompleksowe wykonanie i wypełnienie szczelin dylatacyjnych w nawierzchni betonu cementowego drogowe  
61 Zieleń 2K Sp. z o.o. Podwykonawca robót 14.12.2020 Aneks nr 1 - 22.11.2022 humusowanie rowów, powierzchni płaskich oraz uszczelanianie rowów gliną drogowe/melioracyjne  
62 Infrapave Sp. z o.o. Podwykonawca robót 15.12.2020   wykonanie ścieku trójkątnego metodą ślizgową z wykonaniem dylatacji wzdłuż ścieku z materiału powierzonego (mieszanki betonowej) drogowe  
63 Stal-Bud Sp. z o.o. Podwykonawca robót 28.12.2020 Aneks nr 1 - 09.03.2021 dostawa i montaż balustrad mostowe  
64 Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Środowiska Ekobau - Polska Sp. z o.o. Podwykonawca robót 28.12.2020 Aneks nr 1 08.09.2022 humusowanie rowów, powierzchni płaskich oraz uszczelanianie rowów gliną drogowe/melioracyjne  
65 Binnar Błażej Przybył Dalszy podwykonawca robót 08.01.2021 Aneks nr 1 - 05.02.2021 montaż barier drogowe  
66 Infrapave Sp. z o.o. Podwykonawca robót 11.01.2021 Aneks nr 1 - projekt 28.07.2022 r. wykonanie ścieku trójkątnego metodą ślizgową z wykonaniem dylatacji wzdłuż ścieku drogowe  
67 Krak-Inż. Sp. z o.o. Podwykonawca robót 30.03.2021   wykonanie odwodnienia obiektów mostowych mostowe  
68 Zakład Handlowo-Usługowo-Budowlany Kor-Bis Grzegorz Kotynia Dalszy podwykonawca robót 01.03.2021 Aneks nr 1
04.11.2022
roboty wykończeniowe oraz inne roboty pomocnicze, roboty przy obiektach mostowych mostowe  
69 Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane Jartex A. Stefanowski,
J. Stefanowski Sp. j.
Podwykonawca robót 30.03.2021 Aneks nr 1 -27.06.2022
Aneks nr 2 -15.12.2022
wykonanie sieci gazowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na OUA Kamieńsk OUA Kamieńsk
roboty gazowe. Wod-kan 
 
70 Saferoad Grawil Sp. z o.o. Podwykonawca robót 30.03.2021   wykonanie oznakowania poziomego drogowe  
71 Zielpol s.c.  Podwykonawca robót 16.04.2021 rozwiązanie umowy z dniem 29.12.2021   Nasadzenia zieleni OUA Kamieńsk
roboty gazowe. Wod-kan
 
72 Grunt-Kop Krzysztof Graur Podwykonawca robót 14.05.2021 Aneks nr 1 - 15.10.2022
Aneks nr 2 - 13.05.2022
Montaż przepustów PP, PEHD drogowe  
73 ZU-H Elekroinstal Jerzy Kubik Dalszy podwykonawca robót 31.05.2021 Aneks nr 1 -08.11.2021 projekt Budowa linii elektroenergetycznych elektroenergetyczne  
74 KAMELEON GROUP Sp. z o.o. Sp. k.
 
Dalszy podwykonawca robót  21.07.2021 Aneks nr 1 - 09.03.2022 zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych na obiektach inżynierskich mostowe  
75 Global Budownictwo Sp. z o.o. Podwykonawca robót projekt umowy z 24.05.2021   wykonanie budynków OUA Kamieńsk OUA Kamieńsk
roboty kubaturowe 
 
76 Konstrukcje Żelbetonowe Sp. z o.o. Żelbet Siuta Sp. k. (dawniej Konstrukcje Żelbetonowe Sp. z o.o. Żelbet Sp. k.) Podwykonawca robót 29.06.2021 Aneks nr 1 z 06.09.2021 wykonanie robót ciesielsko-zbrojarskich mostowe  
77 ELBROX Henryka Bobińska OPERATOR Sp. z o.o. Podwykonawca robót 14.07.2021 Aneks nr 1 - 13.09.2021
Aneks nr 2 - 31.05.2022
Aneks nr 3 projekt 22.08.2022
dostawa i montaż ogrodzeń drogowych drogowe  
78 Siemens Mobility sp. z o.o.
 Yunex sp. z o.o.
Podwykonawca robót 30.08.2021 Aneks nr 1 -06.12.2021
Aneks nr 2 -03.10.2022
dostawa i montażu Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem System Zarządzania Ruchem  
79 SOAR sp. z o. o.   Podwykonawca robót 29.07.2021 Aneks nr 1 - 24.11.2021 komleksowe wykonanie budynku portierni socjalno-administracyjnego, garażowgo wraz z wiatą oraz magazynu materiałów sypkich wchodzących w skład OUA w Kamieńsku OUA Kamieńsk
roboty kubaturowe
 
80 FKD Employees Sp. z o.o Podwykonawca robót projekt umowy z 06.07.2021   kompleksowa budowa magazynu soli typu o33 wraz z wyposażeniem OUA Kamieńsk
roboty kubaturowe
 
81 Primo Silesia Sp. z o.o. Podwykonawca robót 27.09.2021
rozwiązanie umowy z dniem 15.11.2021
  Montaż przepustów skrzynkowych, roboty brukarskie na obiektach inżynierskich mostowe  
82 Primo Silesia Sp. z o.o. Podwykonawca robót 27.09.2021
rozwiązanie umowy z dniem 15.11.2021
  Wykonanie zbiorników na wody opadowe melioracyjne   
83 Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „RADZIK-BRUK” Małgorzata Radzik Podwykonawca robót 08.11.2021 Aneks nr 1 - 06.12.2021
Aneks nr 2 - 28.04.2022
Aneks nr 3 - 03.06.2022
Aneks nr 4 - 09.09.2022
Projekt Aneksu nr 5  15.12.2022
Roboty brukarskie drogowe  
84 TULBUD J.TULIN , E.PASZKOWSKA sp. j.   Dalszy podwykonawca robót 08.11.2021 Aneks nr 1 - 21.02.2022 Wykonie robót żelbetowych i murowych kubaturowe   
85 FIRMA WIELOBRANŻOWA "ŁĘGOWIAK" JOANNA ŁĘGOWIAK Podwykonawca robót 26.01.2022 Aneks nr 1 - 14.03.2022
Aneks nr 2 - 24.05.2022 
Wykonanie robót ciesielskich oraz  innych pomocniczych robót mostowe  
86 FIRMA WIELOBRANŻOWA "ŁĘGOWIAK" JOANNA ŁĘGOWIAK Dalszy podwykonawca robót 24.11.2021   Wykonanie przepustów skrzynkowych mostowe  
87 FIRMA WIELOBRANŻOWA "ŁĘGOWIAK" JOANNA ŁĘGOWIAK Podwykonawca robót 04.01.2022 Aneks nr 1 - 25.01.2022
Aneks nr 2 - 29.06.2022
Wykonanie podwalin umocnień stożków mostowe  
89 DKD OSTROWIEC sp. z o. o.  Dalszy podwykonawca robót 24.11.2021 Aneks nr 1 -projekt  06.06.2022 Uwarsztatowienie dokumentacji technicznej OUA Kamieńsk
roboty kubaturowe
 
90 InterHal Sp. z o.o.  Podwykonawca robót 23.02.2022 Aneks nr 1-15.09.2022 Kompleksowe wykonanie magazynu soli wraz z wyposażeniem. OUA Kamieńsk
kubaturowe
umowa została zawarta w miesiącu lutym -nowy podmiot na kontrakcie
91 Tramad Serwis Opole sp. z o.o.  Podwykonawca robót  08.03.2022 Aneks nr 1 - projekt 13.04.2022 Dostawa oraz montaż wytwórnicy solanki OUA Kamieńsk
kubaturowe
umowa została zawarta w miesiącu marcu- nowy podmiot na kontrakcie
92 Telway Sp. z o.o. Dalszy podwykonawca robót 26.04.2022   Wykonanie systemu telefonii alarmowej teletechniczna umowa została zawarta w miesiącu kwietniu - nowy podmiot na kontrakcie
93 "Dark - Land " Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych Dariusz Kowalik Podwykonawca robót 23.02.2022
Projekt porozumienia rozwiązującego  umowę 177/A1B/01/2022
Aneks nr 1 -10.03.2022 Wykonanie nasadzeń zieleniarskie  Umowa została zawarta w miesiącu lutym -nowy podmiot na kontrakcie
94 REKON MONIKA BARAŃSKA Dalszy podwykonawca robót 26.04.2022   Wykonanie projektu konstrukcji, wykonaniu  i montażu konstukcji wraz z fundamentami - bramownice drogowe umowa została zawarta w miesiącu kwietniu - nowy podmiot na kontrakcie
95 Kamko Krzysztof Osiński Podwykonawca robót 06.05.2022   Wykonanie izolacji obiektów mostowych mostowe umowa została zawarta w miesiącu maju - nowy podmiot na kontrakcie
96 BRD Wudarczyk sp.k Dalszy podwykonawca robót 24.05.2022   Wykonanie fundamentów oraz montażu konstrukcji wraz z montażem znaków zmiennej treści drogowe/OUA Kamieńsk  umowa została zawarta w miesiącu maju - nowy podmiot na kontrakcie
97 Z.U.H. "MEGA-POL"  Podwykonawca robót 20.05.2022 Aneks nr 1- 29.07.2022
Aneks nr 2 -30.09.2022
Odwodnienie korpusu drogowego  melioracyjne  umowa została zawarta w miesiącu maju
98 Novoferm Polska sp. z o.o. Podwykonawca robót
21.06.2022
Aneks nr 1 -31.01.2023
Aneks nr 2- 03.04.2023
Wyprodukowanie, dostawa wraz z montażem Ślusarki Stalowej Drzwi OUA Kamieńsk
kubaturowe
umowa została zawarta w miesiącu czerwcu nowy podmiot na kontrakcie
99 BRUKLIN INFRASTRUKTURA SP. Z O.O. Podwykonawca robót 28.06.2022 Aneks nr 1 - 29.11.2022
Aneks nr 2 - projekt 07.03.2023
Roboty brukarskie OUA Kamieńsk OUA Kamieńsk
kubaturowe
umowa została zawarta w miesiącu czerwcu nowy podmiot na kontrakcie
100 Novoferm Polska sp. z o.o. Podwykonawca robót 14.07.2022   Wyprodukowanie, dostawa wraz z montażem Bram Segmentowych OUA Kamieńsk
kubaturowe
umowa została zawarta w miesiącu lipcu
101 INTERVIATECH Sp. z o.o. Podwykonawca robót 14.07.2022 Aneks nr 1 - 20.10.2022
Aneks nr 2 - 02.02.2023
Wykonanie warstwa wiążącej ALT na obiektach inżynierskich mostowe umowa została zawarta w miesiącu lipcu
102 F.H.U. Blach - Decker Podwykonawca robót projekt umowy  07.07.2022   Wykonanie kompleksowego pokrycia dachowego: trapez, wizelina, wełna, papa, wraz z obróbkami na obiekcie OUA Kamieńsk. OUA Kamieńsk kubaturowe  
103 "MP ELECTRO-CLIM" Marcin Pozorski Podwykonawca robót projekt umowy  28.07.2022   Wykonanie kompleksowej instalacji elektrycznej na OUA Kmieńsk OUA Kamieńsk elektryczne  
104
TONSBERG sp. z o.o.
 
Podwykonawca robót 09.09.2022 Aneks nr 1 -19.11.2022
Aneks nr 2 - 02.01.2023
Aneks nr 3 -03.04.2023
dostawa i montaż ogrodzeń drogowych drogowe umowa została zawarta w miesiącu wrześniu - nowy podmiot na kontrakcie
105 BARTŁOMIEJ ZIELIŃSKI EKRAN - TECH
 
Podwykonawca robót 09.09.2022 Aneks nr 1 - 21.11.2022
Aneks nr 2-  02.01.2023
Aneks nr 3 - 28.03.2023 
Dostawa i montaż ekranów akustycznych ekrany akustyczne - urządzenia ochrony środowiska  
106 Zieleń 2K Sp. z o.o. Podwykonawca robót 09.09.2022   Wykonanie nasadzeń drzew , krzewów i pnączy Zieleniarskie  umowa została zawarta w miesiącu wrześniu
107 ARPA GROUP SPÓŁKA Sp. z o.o. Podwykonawca robót   11.10.2022 Aneks nr 1 - 15.12.2022 Dostawa i montaż ekranów akustycznych ekrany akustyczne - urządzenia ochrony środowiska umowa została zawarta w miesiącu październiku - nowy podmiot na kontrakcie
108 Tramad Serwis Opole sp. z o.o.  Podwykonawca robót  projekt umowy  15.09.2022   Dostawa wraz z montażem wytwornicy solanki. OUA Kamieńsk
konstrukcyjne
umowa została zawarta w miesiącu wrześniu
109 F.H.U. Blach - Decker Podwykonawca robót 19.09.2022 Aneks nr 1 - 18.11.2022
Aneks nr 2 - 14.03.2023
Wykonanie kompleksowego pokrycia dachowego: trapez, wizelina, wełna, papa, wraz z obróbkami na obiekcie OUA Kamieńsk. OUA Kamieńsk kubaturowe umowa została zawarta w miesiącu wrześniu - nowy podmiot na kontrakcie
110 INVEST BAU POLEN Sp. z o.o.  Podwykonawca robót 18.10.2022   Prace ogólnobudowlane OUA Kamieńsk. OUA Kamieńsk kubaturowe umowa została zawarta w miesiącu październiku - nowy podmiot na kontrakcie
110 KJF sp. z o.o. Podwykonawca robót 20.10.2022   Kompleksowe wykonanie instalacji wew. budynków OUA Kamieńsk. OUA Kamieńsk instalacje wodociągowe, gazowe. umowa została zawarta w miesiącu październiku - nowy podmiot na kontrakcie
112 INSTALTECH Hubert Perz Dalszy podwykonawca robót 27.12.2022 Aneks nr 1 - 08.03.2023  Wykonanie prefabrykacji i instalacji w terenie Węzłów Komunikacyjnych SZR.  OUA Kamieńsk SZR  umowa została zawarta w grudniu - nowy podmiot na kontrakcie
113 Zakład Usług Elektrycznych
Wiktor Siennicki
 
Podwykonawca robót 02.11.2022   Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych wew. bud. OUA Kamieńsk oraz instalacji CCTV. OUA Kamieńsk elektryczne umowa została zawarta w listopadzie
114 Saferoad Grawil Sp. z o.o. Podwykonawca robót 18.11.2022   wykonanie oznakowania poziomego drogowe umowa została zawarta w listopadzie
115 Przedsiębiorstwo Budowlano Remontowe "BUDREM" Sp. z o.o. Podwykonawca robót
09.12.2022
  Wyprodukowanie i dostawa wraz z montażem stolarki aluminiowej OUA Kamieńsk kubaturowe umowa została zawarta w grudniu - nowy podmiot na kontrakcie
116 Artrys Projekt Sp. z o.o. Podwykonawca robót 15.12.2022   Wykonanie elewacji wentylowanej z płyt kompozytowych mocowanych na płasko za pomocą nitów systemowych wraz z wełną mineralną i podkonstrukcją aluminiową drogowe umowa została zawarta w grudniu - nowy podmiot na kontrakcie
117 Fabryka Okien "Spectrum" Sp. z o.o. Podwykonawca robót 29.12.2022

Aneks nr 1-28.02.2023
Wyprodukowanie i dostawa wraz z montażem stolarki aluminiowej OUA Kamieńsk kubaturowe umowa została zawarta w grudniu - nowy podmiot na kontrakcie
118 Volodymyr Ozarko BUDVLAD Dalszy Podwykonawca robót projekt 01.12.2022   Montaż ogrodzenia drogowego drogowe  
119 Iwona Heitzmann BUD-POS Podwykonawca robót  29.12.2022

Aneks nr 1 -  21.02.2023
Wykonanie posadzki betonowej obiektów OUA Kamieńsk drogowe umowa została zawarta w grudniu - nowy podmiot na kontrakcie
120 KM-Tech Sp. z o.o. Podwykonawca robót
16.01.2023
  Dostawa i montaż ogrodzeń drogowych drogowe umowa została zawarta w styczniu - nowy podmiot na kontrakcie
121 AD BUD Sp. z o.o.  Podwykonawca robót
29.12.2022
Aneks nr 1- 21.03.2023 Prace ogólnobudowlane OUA Kamieńsk. OUA Kamieńsk kubaturowe umowa została zawarta w grudniu nowy podmiot na kontrakcie
122 Przedsiębiorstwo handlowo-Usługowe „ Władysław Jamróz ”


 
Podwykonawca robót 01.03.2023   Humusowanie rowów i powierzchni płaskich orz uszczelnianie rowów gliną drogowe/melioracyjne  

 

 

Dostawcy

Lp. Pełna nazwa podmiotu z KRS Kategoria podmiotu * (wybierz z listy) Data zawarcia umowy * Data zawarcia aneksów do umowy Zakres umowy (skrótowo) uwagi
1 Kopalnia Kruszywa Naturalnego „Moników I”, „Moników II”, „Mokracz” S.C. JAN-MAR Dostawca 03.10.2019   Dostawa kruszywa  
2 Betard Sp. z o. o. (dawniej PEB Fabet S.A.) Dostawca 30.10.2019 Aneks nr 1 - 10.01.2020
Aneks nr 2 - 16.03.2021
Prefabrykaty przepustów skrzynkowych  
3 PPB Sibet S.A. Dostawca 30.10.2019 Aneks nr 1 - 10.01.2020
Aneks nr 2 - 02.03.2020
Aneks nr 3 - 25.08.2020
Aneks nr 4 - 09.10.2020
Prefabrykaty przepustów skrzynkowych  
4 Cemex Polska Sp. z o.o. Dostawca 19.11.2019   Dostawa cementu  
5 ArcelorMittal Distribution Solutions Poland Sp. z o.o. Dostawca 22.11.2019 Aneks nr 1 - 13.10.2020
Aneks nr 2 - 05.02.2021
Aneks nr 3 - 06.07.2021
Aneks nr 4 - 01.10.2021
Aneks nr 5 - 25.01.2022
 
Dostawa stali  
6 Kopalnie Kruszywa Sp. z o.o. sp.k. Dostawca 25.11.2019 Aneks nr 1 - 02.11.2020 Dostawa kruszywa  
7 Zakład Usługowy - Roboty Ziemne Transprzęt Stanisław Głuszek Dostawca 05.12.2019 Aneks nr 1 - 27.07.2020
Aneks nr 2 - 15.04.2022
Dostawa kruszywa  
8 Pol-Euro Sp. z o.o. Dostawca 20.01.2020   Dostawca oleju napędowego  
9 Cemex Polska Sp. z o.o. Dostawca 19.02.2020 Aneks nr 1 - 14.10.2020
Aneks nr 2 - 20.01.2022
Aneks nr 3 - 18.08.2022
Dostawa mieszanki betonowej  
10 Przedsiębiorstwo Górniczo-Produkcyjne BAZALT S.A. Dostawca 21.02.2020 Aneks nr 1 - 16.10.2020 Dostawa rur żelbetowych na przepusty prefabrykowane  
11 SPOIWEX Sp. z o.o. Dalszy dostawca  27.02.2020   Dostawa hydraulicznego spoiwa drogowego  
12 Usługi Transportowe i Handel Materiałami Budowlanymi Andrzej Tyka Dalszy dostawca  07.04.2020   Dostawa cementu do wykonania kolumn DSM i pali CFA  
13 Cemex Polska Sp. z o.o. Dalszy dostawca  06.04.2020   Dostawa betonu do wykonania kolumn DSM i pali CFA  
14 Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych PREFABUD Dalszy dostawca  07.04.2020   Dostawa koszy zbrojeniowych do wykonania kolumn DSM i pali CFA  
15 Górażdże Beton Sp. z o.o. Dalszy dostawca  15.04.2020   Dostawa betonu do wykonania kolumn DSM i pali CFA  
16 Cementownia Warta S.A. Dalszy dostawca  22.04.2020   Dostawa cementu  
17 Mosty Łódź S.A. Dostawca 22.05.2020 Aneks nr 1 - 13.07.2020
Aneks nr 2 - 24.08.2020
Aneks nr 3 - 14.10.2020
Dostawa prefabrykowanych belek mostowych typu T  
18 SPOIWEX Sp. z o.o. Dalszy dostawca  31.03.2020   Dostawa hydraulicznego spoiwa drogowego  
19 Cemex Polska Sp. z o.o. Dostawca 26.05.2020   Dostawa cementu CEM II B-M (V-LL)  
20 PPB Sibet S.A. Dostawca 29.05.2020 Aneks nr 1 - 13.07.2020
Aneks nr 2 - 02.11.2021
wytworzenie i dostawa prefabrykowanych belek mostowych typu T i Kujan  
21 Betard Sp. z o. o. (dawniej PEB Fabet S.A.) Dostawca 29.05.2020 Aneks nr 1 - 20.07.2020
Aneks nr 2 - 09.11.2020
wytworzenie i dostawa prefabrykowanych belek mostowych typu T i Kujan  
22 DP Technologie Damian Walter Dalszy dostawca  01.07.2020   Dostawa materiałów do budowy kanalizacji deszczowej  
23 ViaCon Polska Sp. z o.o. Dostawca 10.07.2020   dostawa materiałów  
24 Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o. Dalszy dostawca  16.07.2020   dostawa materiałów  
25 GeoIndex Sp. z o.o. Sp. k. Dostawca 20.07.2020   wytworzenie i dostawa mat bentonitowych  
26 Bridger Sp. z o.o. Dostawca 27.07.2020 Aneks nr 1 - 12.03.2022 wytworzenie i dostawa prefabrykowanych desek gzymsowych z betonu polimerowego  
27 DWD System Sp. z o.o. Dostawca 27.07.2020   wytworzenie i dostawa wpustów mostowych do odwodnienia  
28 BUDPOL Sp. z o.o. Dostawca 28.07.2020 Aneks nr 1 - 26.10.2020
Aneks nr 2 - 14.06.2022
dostawa materiałów  
29 ViaCon Polska Sp. z o.o. Dostawca 28.07.2020   dostawa materiałów  
30 SPOIWEX Sp. z o.o. Dostawca 13.07.2020 Aneks nr 1 - 09.09.2020 dostawa materiałów  
31 IBF Polska Sp. z o.o. Dostawca 18.08.2020 Aneks nr 1 - 16.11.2020
Aneks nr 2 - 18.02.2022
dostawy prefabrykowanych betonowych płyt ażurowych  
32 Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych PREFABUD Dalszy dostawca  18.08.2020   Dostawa koszy zbrojeniowych  
33 HTI BP Sp. z o.o. Centrum Sp. k. Dostawca 18.08.2020   dostawa rur PP i PEHD do wykonania przepustów  
34 Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. Dostawca 19.08.2020   dostawa kruszywa  
35 Granit Zen Zenon Piekielny Dostawca 02.09.2020 Aneks nr 1 - 14.10.2020 dostawa mostowych krawężników kamiennych i ścieków przykrawężnikowych  
36 Koelner Polska Sp. z o.o. Dostawca 04.09.2020   wytworzenie i dostarczenie kotw kap obiektów mostowych  
37 Nystal S.A. Dalszy dostawca  12.10.2020 Aneks nr 1 - 04.11.2020
Aneks nr 2 - 09.11.2020
Aneks nr 3 - 02.03.2021
Aneks nr 4 - 02.03.2021
Aneks nr 5 - 09.07.2021
Aneks nr 6 - 20.09.2021
Aneks nr 7 - 13.12.2021
Aneks nr 8 - 01.02.2022
wykonanie i dostarczenie do ocynkowni słupów stalowych bez zabezpieczenia antykorozyjnego  
38 Górażdże Kruszywa Sp. z o.o. Dostawca 21.07.2020 Aneks nr 1 - 21.09.2020
Aneks nr 2 - 17.11.2020
Dostawa żwiru 8-16 mm  
39 ANDUR Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Tomasz Andrzejewicz Dalszy dostawca  20.11.2020   wykonanie słupów stalowych bez zabezpieczenia antykorozyjnego  
40 Zakład Prefabrykacji Budowlanych "Kobet" Henryk Kogut Dostawca 23.11.2020 Aneks nr 1 - 11.05.2021 dostawa prefabrykowanych elementów betonowych  
41 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Spec-Bet Małgorzata Paszkowska
Dalszy dostawca  23.11.2020   wytworzenie i dostawa belek podwalinowych  
42 Vikbor GH Małgorzata Hajduk Dalszy dostawca  24.11.2020 Aneks nr 1 - 07.05.2021
Aneks nr 2 - 11.01.2022
wykonanie słupów stalowych bez zabezpieczenia antykorozyjnego  
43 Gravity AD s.r.o.  Dalszy dostawca  23.12.2020   dostawa paneli pochłaniających  
44 Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o. Dalszy dostawca  27.11.2020 Aneks nr 1 - 30.12.2020 dostawa materiałów  
45 Zakład Usługowy - Roboty Ziemne Transprzęt Stanisław Głuszek Dostawca 22.02.2021 Aneks nr 1 z 15.04.2022 sprzedaż uniwersalnego kruszywa naturalnego  
46 Eco-Ter Sp. z o.o. Dostawca 22.02.2021   sprzedaż uniwersalnego kruszywa naturalnego  
47 Kompania Górnicza sp. z o.o. Dostawca 16.03.2021 Aneks nr 1 -08.03.2022 dostawa kruszywa łamanego 0-31,5 mm  
48 Zabłocki Bartosz Transport w Spadku Dostawca 15.03.2021   dostawa żwiru 16-32 mm  
49 Handlomax Dariusz Żerański Dostawca 19.03.2021 Aneks nr 1 - 19.04.2021 Spoiwo Silment CQ-25  
50 Impex Trade CZ s. r. o. z/s Dalszy dostawca  04.05.2021   Ekrany akustyczne  
51 LAFARGE Kruszywa i Beton  Sp. z o. o.  Dostawca 07.06.2021   dostawy kruszywa łamanego  
52 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Spec-Bet Małgorzata Paszkowska Dostawca 07.06.2021   dostawa betonowego ścieku skarpowego „trapezowego”  
242 FKD Employees Sp. z o.o Podwykonawca robót projekt umowy z dn. 06.07.2021   kompleksowa budowa magazynu soli typu o33 wraz z wyposażeniem  
53 Mostmarpal Sp. z o.o. Dalszy dostawca  12.07.2021   dodtawa koszy zbrojeniowych  
54 Małgorzata Paszkowska Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "SPEC-BET" Dostawca 31.08.2021 Aneks nr 1 -17.05.2022 Dostawa towaru  
55 OLAN Południe Sp. z o.o.  Dostawca 30.11.2021   Dostawa emulsji asfaltowej  
56 REBFAB Sp. z o.o. Dalszy dostawca  01.02.2022   Dostawa koszy zbrojeniowych umowa została zawarta w miesiącu lutym 
57 Wero Construction sp. z o.o.  Dalszy dostawca  07.02.2022   Dostawa prefabrykatów żelbetowych umowa została zawarta w miesiącu lutym-  nowy podmiot na kontrakcie
58 Thyssenkrupp Materials Poland S.A. Dostawca 22.03.2022   Wyprodukownaie i  dostawa elementów zbrojarskich umowa została zawarta w miesiącu marcu - nowy podmiot na kontrakcie
59 SPOIWEX Sp. z o.o. Dostawca 05.05.2022   Dostawa spoiwa hydrualicznego HRB N4 DROHARD 32,5 umowa została zawarta w miesiącu maju 
60 Rurex sp. z o.o. Dostawca 05.05.2022   Dostawa odwodnienia liniowego Hauraton FASERFIX KS 300 umowa została zawarta w miesiącu maju  - nowy podmiot na kontrakcie
61 Walter Schmidt Cement Polska Sp. z o.o. Dostawca 04.05.2022   Dostawa spoiwa do osuszania gruntu umowa została zawarta w miesiącu maju 
62 EURO-TED Sp. z O.O.   Dostawca 17.05.2022   Dostawa stali zbrojeniowej umowa została zawarta w miesiącu maju -  nowy podmiot na kontrakcie
63 Kompania Górnicza sp. z o.o. Dostawca 22.08.2022   Dostawa kruszywa łamanego 0-31,5 mm umowa została zawarta w miesiącu sierpniu
64 Gravity Ad s.r.o. Dostawca 26.08.2022   Dostawa siatki kompozytowej z włókna szklano-epoksydowego umowa została zawarta w miesiącu wrzesśniu - nowy podmiot na kontrakcie
65 BETAFENCE Sp. z o.o.

 
Dalszy dostawca 28.09.2022   Dostawa ogrodzenia ochronnego autostradowego umowa została zawarta w miesiącu październiku - nowy podmiot na kontrakcie
66 Siatmar Marek Jankiewicz sp.k. Dalszy dostawca 06.10.2022   Dostarczenie materiału ogrodzenia drogowego umowa została zawarta w miesiącu październiku 
67 Lafarge Kruszywa i Beton
 Sp. z o.o.
Dostawca 18.10.2022 Aneks nr 1 -22.02.2023 Dostawa kruszywa łamanego 0-16 mm. umowa została zawarta w miesiącu październiku 
68 GDG Acoustic sp. z o.o.  Dalszy dostawca 03.10.2022 Aneks nr 1 - 16.11.2022
Aneks nr 2 - 10.01.2023
Dostawy paneli aluminiowych ( Ekrany Akystyczne) umowa została zawarta w miesiącu październiku 
69 Górażdże Beton Sp. z o.o. Dostawca 02.11.2022 Aneks nr 1 - 31.01.2023 Dostawa materiału (beton) umowa została zawarta w listopadzie
70 FLORA BIS Sp. z o.o. Dalszy dostawca  10.11.2022   Dostawa słupów ekranów akustycznych umowa została zawarta w listopadzie - nowy podmiot na kontrakcie
71 Wytwórnia Betonów Prefabrykowanych "PREDOM" S.A. Dalszy Dostawca 21.11.2022   Wytworzenie i dostawa podwalin żelbetowych umowa została zawarta w listopadzie - nowy podmiot na kontrakcie
72 Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych PREFABUD Maria Skorupka Dalszy Dostawca 02.12.2022   Wytworzenie i dostarczenie koszy zbrojeniowych umowa została zawarta w grudniu 
73 PZ Inwestycje Sp. z o.o. Dalszy Dostawca 12.12.2022   Dostawa drzwi awaryjnych i technicznych umowa została zawarta w grudniu - nowy podmiot na kontrakcie
74 CALVERO Sp. z o.o. Sp. k.  Dalszy Dostawca 12.12.2022   Dostawa paneli aluminiowych umowa została zawarta w grudniu - nowy podmiot na kontrakcie

 

 

Usługodawcy

Lp. Pełna nazwa podmiotu z KRS Kategoria podmiotu * (wybierz z listy) Data zawarcia umowy * Data zawarcia aneksów do umowy Szacunkowa wartość umowy po ostatnim aneksie zł brutto Zakres umowy (skrótowo) uwagi
1 TRAKT Sp. z o.o. Usługodawca 30.04.2019 Aneks nr 1 - 29.04.2021
Aneks nr 2 - 23.06.2021
Aneks nr 3 - 15.07.2022
Aneks nr 4 - 15.12.2022
  Opracowanie dokumentacji projektowej  
2 Piocel Sp. z o.o.  Usługodawca 12.06.2019 Aneks nr 1 - 13.02.2020
Aneks nr 2 - 13.02.2020
Aneks nr 3 - 07.01.2021
Aneks nr 4 - 15.01.2021
Aneks nr 5 - 05.01.2023
  Wynajem pomieszczeń biurowych  
3 HPC POLGEOL Spółka Akcyjna Dalszy usługodawca 17.06.2019 Aneks nr 1 - 12.07.2019   Dokumentacja badań podłoża gruntowego  
4 Pracownia Archeologiczna i Archeobotaniczna Arkadiusz Wiktor  Usługodawca 08.07.2019     Prowadzenie nadzoru archeologicznego  
5 GEOPOINT Grzegorz Strychar Dalszy usługodawca 22.07.2019     Mapa do celów projektowych  
6 GEO-BUDOWA Sp. z o.o. Usługodawca 23.07.2019 Aneks nr 1 - 13.02.2020
Aneks nr 2 - 15.12.2021
Aneks nr 3 - 14.06.2022
Aneks nr 4 - 23.09.2022
Aneks nr 5 - 15.12.2022
  Prace geodezyjne  
7 VOSA Łukasz Stachoń Dalszy usługodawca 24.07.2019 Aneks nr 1 - 15.01.2020   Dokumentacja na Obwód Utrzymania Autostrady  
8 INVICTUS ADAM STOŻEK  Usługodawca 30.07.2019     Prowadzenie nadzoru saperskiego  
9 BARG CENTRUM Sp. z o.o. Usługodawca 31.07.2019 Aneks nr 1 - 20.01.2020
Aneks nr 2 - 23.03.2020
Aneks nr 3 - 26.10.2020
Aneks nr 4 - 11.01.2021
Aneks nr 5 - 22.03.2022
Aneks nr 6 - 15.07.2022
Aneks nr 7 - 18.08.2022
Aneks nr 8  -02.12.2022
  Obsługa laboratoryjna budowy  
10 V2B POLAND MACIEJ KRAJEWSKI Usługodawca 31.07.2019 Aneks nr 1 - 25.11.2019
Aneks nr 2 - 20.01.2020
Aneks nr 3 - 28.02.2020
Aneks nr 4 - 16.03.2020
Aneks nr 5 - 24.05.2021
Aneks nr 6 -15.03.2023
  Monitoring dróg i budynków  
11 BESSONS Sp. z o.o. Usługodawca 21.08.2019 Aneks nr 1 - 20.01.2020   Prowadzenie nadzoru środowiskowego  
12 BHP Serwis Mieczysław Soyta Usługodawca 26.08.2019     Nadzór stanu BHP  
13 Instytut Badawczy Dróg i Mostów Dalszy usługodawca 28.08.2019     Wykonanie projektu knstrukcji nawierzchni  
14 Króliczek Janusz WJK - INVEST Usługodawca 05.09.2019     Wycinka drzew i zieleni  
15 TM - VIA Sp. z o.o. Usługodawca 10.09.2019 Aneks nr 1 - 20.01.2020
Aneks nr 2 - 29.04.2020
Aneks nr 3 - 23.06.2020
 Aneks nr 4 - 16.03.2021 
Aneks nr 5 - 11.05.2021
Aneks nr 6 - 08.03.2022
Aneks nr 7 - 23.08.2022
Aneks nr 8 - 14.11.2022  
Aneks nr 9 - 22.02.2023
Aneks nr 10 - 15.03.2023
  Wdrożenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu  
16 DROMAK Sp. z o.o. Usługodawca 02.10.2019 Aneks nr 1 - 07.01.2020
Aneks nr 2 - 28.02.2020
Aneks nr 3 - 05.05.2020
Aneks nr 4 - 20.07.2020
Aneks nr 5 - 30.11.2020
Aneks nr 6 - 08.03.2021
Aneks nr 7 - 29.07.2021
  Remonty cząstkowe  
17 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. Usługodawca 09.10.2019 Aneks nr 1 - 07.01.2020
Aneks nr 2 -10.01.2023
Aneks nr 3 -20.03.2023
  Wykonanie prac interwencyjnych, remonty cząstkowe, naprawy barier  
18 SAFEROAD GRAWIL Sp. z o.o. Usługodawca 28.10.2019 Aneks nr 1 - 25.02.2020
Aneks nr 2 -16.01.2023
  Zimowe utrzymanie dróg  
19 Holding Hunters Sp. z o.o. Usługodawca 01.11.2019     Ochrona budowy  
20 IN - REM - BUD Firma Usług Instalacyjno - Remontowo - Budowlanych Dalszy usługodawca 15.11.2019     Wykonanie prac interwencyjnych, remonty cząstkowe, naprawy barier  
21 SERVITRANS Sp. z o.o. Usługodawca 26.11.2019 Aneks nr 1 - 07.01.2020
Aneks nr 2 - 23.03.2020
Aneks nr 3 - 30.08.2021
  Przebicie i demontaż barier  
22 Kubikus II Sp. z o.o. sp. k. (dawniej KUBIKUS Sp. z o.o.) Dalszy usługodawca 18.12.2019     Wynajem sprzętu budowlanego  
23 INTER-COP II Bartłomiej Burtan Dalszy usługodawca 18.12.2019     Wynajem sprzętu budowlanego  
24 Matysiak-Trans s.c. Elżbieta Matysiak, Łukasz Matysiak Dalszy usługodawca 31.01.2020     Zimowe utrzymanie dróg  
25 Zakład Transportowo-Usługowy Jarosław Tomaszewski Dalszy usługodawca 04.02.2020     Wynajem sprzętu  
26 Usługi Remontowo-Budowlane Radosław Milczarek Dalszy usługodawca 04.02.2020 Aneks nr 1 – 09.11.2021   Wynajem sprzętu  
27 Firma Transportowo Usługowa Bogdan Kuleszewicz Dalszy usługodawca 05.02.2020 Aneks nr 1 - 01.10.2020   Wynajem sprzętu  
28 Mariusz Włuka Usługodawca 10.02.2020     Dzierżawa działek  
29 Marcin Wichrowski Technika Betonu Dalszy usługodawca 14.02.2020     Wynajem sprzętu  
30 Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe Mateusz Piekut Usługodawca 18.02.2020 Aneks nr 1 - 02.11.2020
Aneks nr 2 - 31.01.2022
Aneks nr 3 - 16.03.2022
  Transport kruszywa  
31 ULMA Construccion Polska S.A. Dalszy usługodawca 26.02.2020     Wynajem systemu deskowań dla obiektów inżynierskich  
32 CAR-Trans Łukasz Klasztorny Usługodawca 27.02.2020  Aneks nr 1 - 02.11.2020
 
  Usługi transportu materiałów  
33 Tech-Project Sp. z o.o. Sp. k. Dalszy usługodawca 04.03.2020     Wynajem sprzętu budowlanego  
34 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. Usługodawca 02.03.2020 Aneks nr 1 - 05.05.2020
Aneks nr 2 - 13.07.2020
Aneks nr 3 - 30.11.2020
Aneks nr 4 - 06.10.2021
  Zabezpieczenie robót polegających na wprowadzeniu i usunięciu tymczasowej organizacji ruchu  
35 Biuro Konsultingowo-Projektowe "Lech-DESiGN" Usługodawca 07.02.2020 Aneks nr 1 - 05.03.2020   Zabezpieczenie robót polegających na wprowadzeniu i usunięciu tymczasowej organizacji ruchu  
36 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Eurosprzęt" Mieczysław Wieczorek Usługodawca 03.10.2019 Aneks nr 1 - 09.12.2019
Aneks nr 2 - 09.03.2020
Aneks nr 3 - 05.10.2020
  Wynajem sprzętu budowlanego  
37 Binc Sp. z o.o. Usługodawca 09.03.2020     Wykonanie prac ogólnobudowlanych rozładunek materiałów, prace serwisowe i interwencyjne  
38 Renata Olejniczak Usługodawca 09.03.2020 Aneks nr 1-15.12.2022   Dzierżawa działek  
39 AEM Trans Mariusz Maj Usługodawca 16.03.2020     Usługi transportu materiałów  
40 Bogumił Szota Usługodawca 16.03.2020     Dzierżawa działek  
41 Protim s.c. Usługodawca 23.03.2020     Wykonanie tymczasowych przyłączy elektroenergetycznych do obiektów inzynierskich  
42 Hunnebeck Polska Sp. z o.o. Dalszy usługodawca 30.03.2020     Wynajem systemu deskowań dla obiektów inżynierskich  
43 Krzysztof Wajszczyk Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "EWEMAR" Usługodawca 07.04.2020     Przeniesienie obiektów sakralnych  
44 Zakład Usługowy - Roboty Ziemne Transprzęt Stanisław Głuszek Usługodawca 02.04.2020 Aneks nr 1 - 05.05.2020
Aneks nr 2 - 14.12.2020
  Prace związane z wydobuciem kruszyw i obsługą kopalni  
45 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Eurosprzęt" Mieczysław Wieczorek Dalszy usługodawca 16.04.2020     Wynajem sprzętu budowlanego  
46 BMdrog Sp. z o.o. Usługodawca 21.04.2020 Aneks nr 1 - 13.01.2022   Transport kruszywa nasypowego z kopalni  
47 IN - REM - BUD Firma Usług Instalacyjno - Remontowo - Budowlanych Dalszy usługodawca 05.05.2020     Wprowadzenie i usunięcie tymczasowej organizacji ruchu  
48 Kubikus II Sp. z o.o. sp. k. (dawniej KUBIKUS Sp. z o.o.) Dalszy usługodawca 07.05.2020     Wynajem sprzętu budowlanego  
49 LUKWAL Sp. z o.o. Dalszy usługodawca 07.05.2020     Wynajem sprzętu budowlanego  
50 Polskie Surowce Skalne Sp. z o.o. Grupa Budowlana Dalszy usługodawca 08.05.2020     Transport kruszywa nasypowego z kopalni  
51 HSE Consulting Elżbieta Kuśmierska Usługodawca 15.05.2020     Prowadzenie nadzoru BHP  
52 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Eurosprzęt" Mieczysław Wieczorek Dalszy usługodawca 16.05.2020     Wynajem sprzętu budowlanego  
53 MSK Beata Szara Usługodawca 18.05.2020 Aneks nr 1 - 16.10.2020   Transport kruszywa z kopalni  
54 Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowo-Usługowe "Dźwig-Mar" s.c. Dalszy usługodawca 20.05.2020     Wynajem sprzętu budowlanego  
55 Bruklin s.c. Usługodawca 28.02.2020 Aneks nr 1 - 18.05.2020   Wynajem sprzętu budowlanego do robót makroniwelacyjnych  
56 Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Jacek Ciszek Dalszy usługodawca 26.05.2020     Wynajem sprzętu budowlanego  
57 F.H.U. Pol-Agra Krzysztof Borecki Usługodawca 06.04.2020 Aneks nr 1 - 13.07.2020
Aneks nr 2 - 02.11.2020
Aneks nr 3 - 22.02.2021
Aneks nr 4 - 20.10.2021
Aneks nr 5 - 13.01.2022
  Usługa ręcznego sterowania ruchem  
58 FUH Kazimierz Michorczyk Usługodawca 27.05.2020     usługa transportowa  
59 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Transwald Waldemar Miśkowiec Dalszy usługodawca 03.06.2020     Transport kruszywa nasypowego z kopalni  
60 Usługi Transportowe Waldemar Woźniak Usługodawca 08.06.2020     Wynajem sprzętu  
61 Protrans-Develompent Mariusz Kluba Dalszy usługodawca 12.06.2020     Wynajem sprzętu budowlanego  
62 JK52 Sp. z o.o. Dalszy usługodawca 12.06.2020     Wynajem sprzętu budowlanego  
63 P.H.U. DARKAS Dariusz Rożkowicz Dalszy usługodawca 12.06.2020     Wynajem sprzętu budowlanego  
64 P.H.U TRANS-SPED Sławomir Przydacz Dalszy usługodawca 12.06.2020     Wynajem sprzętu budowlanego  
65 Firma Transportowo - Handlowa "Markpol" Marek Rożkowicz Dalszy usługodawca 12.06.2020     Wynajem sprzętu budowlanego  
66 EMIL Emil Matusiak Dalszy usługodawca 12.06.2020     Wynajem sprzętu budowlanego  
67 Radmar s.c. Marcin Sadok, Radosław Urbaniak Dalszy usługodawca 12.06.2020     usługa transportowa  
68 MEGA ALRENT Adrian Lasia Dalszy usługodawca 15.06.2020 Aneks nr 1 - 06.10.2020
Aneks nr 2 - 20.11.2020
Aneks nr 3 - 22.01.2021
Aneks nr 4 - 05.05.2021
Aneks nr 5 - 11.10.2021
Aneks nr 6 - 20.01.2022
  Wynajem sprzętu budowlanego  
69 Transport Budowlany Sp. z o.o. Usługodawca 16.06.2020     usługa transportowa  
70 Usługi Dźwigowe, Koszowe, Sprzętowe - Mosiek Józef Dalszy usługodawca 29.06.2020     Wynajem sprzętu budowlanego  
71 Firma Usługowa "MER" Rafał Mientki Dalszy usługodawca 29.06.2020     Wynajem sprzętu budowlanego  
72 Usługi Sprzętowe Samól Jolanta Dalszy usługodawca 29.06.2020     Wynajem sprzętu budowlanego  
73 Roboty Ziemne - Usługi Krzysztof Zborzęcki Dalszy usługodawca 02.07.2020     Wynajem sprzętu budowlanego  
74 HYDROKOP Grzegorz Wójcik Dalszy usługodawca 20.07.2020     Wynajem sprzętu budowlanego  
75 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Eurosprzęt" Mieczysław Wieczorek Dalszy usługodawca 22.07.2020     Wynajem sprzętu budowlanego  
76 Marcin Andrysiewicz Andrybud Usługodawca 27.07.2020     Wynajem sprzętu budowlanego  
77 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Eurosprzęt" Mieczysław Wieczorek Dalszy usługodawca 27.07.2020     Wynajem sprzętu budowlanego  
78 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Bożena Jaremków
Dalszy usługodawca 12.08.2020 Aneks nr 1 - 02.09.2020   dokumentacja projektowa robót budowlanych - projekt warsztatowy elementów ochorny akustycznej i przeciwolśnieniowej  
79 Walter Schmidt Cement Polska Sp. z o.o. Dalszy usługodawca 01.09.2020     transport popiołów  
80 Usługi Transportowe "Jacek" Sowiński Jacek Usługodawca 02.06.2020 Aneks nr 1 - 16.10.2020   transport kruszywa z kopalni  
81 Tran-Ziem Bogdan Banach Usługodawca 09.10.2020 Aneks nr 1 - 26.10.2020
Aneks nr 2 - 10.03.2021
Aneks nr 3 - 19.04.2021
Aneks nr 4 - 30.11.2021
  usługa transportowa samochodem z "hydro-burtą"  
82 Ocynkownia Śląsk Sp. z o.o. Dalszy usługodawca 15.10.2020 Aneks nr 1- 04.05.2022   ocynkowanie ogniowe słupów stalowych zgodnie z normą PN-EN 1461/14713  
83 Biuro Konsultingowo-Projektowe "Lech-DESiGN" Usługodawca 26.10.2020 Aneks nr 1 - 10.03.2021   dostawa, złożenie, utrzymanie i ewentualna wymiana uszkodzonych elementów oraz demontaż barier tymczasowych  
84 Mostmarpal Sp. z o.o. Usługodawca 26.10.2020 Aneks nr 1 - 11.12.2020   hydrodynamiczne kucie otuliny z betonu na poprzecznicach i podporach obiektu WA-301, jezdnia lewa  
85 Binc Sp. z o.o. Usługodawca 10.06.2020 Aneks nr 1 - 16.11.2020   Wynajem maszyn budowlanych  
86 KUBIKUS II Sp. z o.o. Dalszy usługodawca 12.11.2020     Wynajem maszyn budowlanych  
87 LUKWAL Sp. z o.o. Dalszy usługodawca 12.11.2020     Wynajem maszyn budowlanych  
88 Szymanowski.net Sp. z o.o. Dalszy usługodawca 12.11.2020     Wynajem maszyn budowlanych  
89 CADmost Sp. z o.o.
Aspekt Laboratorium Sp. z o.o.
Usługodawca 16.11.2020 Aneks nr 1 - 11.01.2021   Próbne obciążenia obiektów inzynierskich  
90 Koptrans Tomasz Mencfel Usługodawca 05.10.2020 Aneks nr 1 - 30.11.2020   Transport kruszywa z kopalni  
91 Z.U.H. "MEGA-POL"  Usługodawca 14.12.2020     odbiór odpadów z budynków zlokalizowanych w m. Wygoda km 358+740  
92 Binc Sp. z o.o. Usługodawca 05.02.2021     ułożenie płyt drogowych jako droga tymczasowa  
93 Zakład Usługowy - Roboty Ziemne Transprzęt Stanisław Głuszek Usługodawca 22.02.2021     kompleksowa obsługa Kopalni Huta Porajska III  
94 Tran-Ziem Bogdan Banach Usługodawca 30.03.2021 Aneks nr 1 - 19.04.2021
Aneks nr 2 - 13.07.2021
Aneks nr 3 - 30.11.2021
  wynajem sprzętu budowlanego  
95 PTHU MachTrans s.c. Jakub Machowski Krystyna Machowska Dalszy usługodawca 25.03.2021     wynajem sprzętu budowlanego (samochód 3- i 4-osiowy)  
96 Cynkownia Radomsko Sp. z o.o. Dalszy usługodawca 01.04.2021     ocynkowanie ogniowe słupów stalowych zgodnie z normą PN-EN 1461/14713  
97 LUKWAL Sp. z o.o. Dalszy usługodawca 19.04.2021     Wynajem maszyn budowlanych  
98 BARG CENTRUM Sp. z o.o. Dalszy usługodawca 19.04.2021     Obsługa laboratoryjna firmy Budpol Sp. z o.o.   
99 Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe Mateusz Piekut Usługodawca 20.04.2021 Aneks nr 1 - 06.10.2021   Transport kruszywa z kopalni  
100 Usługi Transportowe "Jacek" Sowiński Jacek Usługodawca 20.04.2021 Aneks nr 1 - 26.11.2021   Transport kruszywa z kopalni  
101 CAR-Trans Łukasz Klasztorny Usługodawca 20.04.2021