PODWYKONAWCY
 
 
Serwis GDDKiA - Serwis dla podwykonawców
 
Poradnik dla podwykonawców - jak skutecznie zadbać o swoje interesy
 

 

Kwiecień 2020

 

Podwykonawcy

Lp. Pełna nazwa podmiotu z KRS Kategoria podmiotu * (wybierz z listy) Data zawarcia umowy * Data zawarcia aneksów do umowy Zakres umowy (skrótowo)
1 Z.U.H. "MEGA-POL"  Podwykonawca robót 14.10.2019 Aneks nr 1 - 16.01.2020
Aneks nr 2 - 13.02.2020
Aneks nr 3 - 16.03.2020
Aneks nr 4 - zgłoszenie
Rozbiórki i wyburzenia
2 FREZDROG Kazimierz Gaweł, Barbara Gaweł Spółka Jawna Podwykonawca robót 30.10.2019 Aneks nr 1 - 19.03.2020 Frezowanie nawierzchni
3 IEC-POLSKA Sp. z o.o.  Podwykonawca robót 25.11.2019   Roboty ciesielsko-zbrojarskie i roboty pomocnicze
4 ELBROX Henryka Bobińska OPERATOR Sp. z o.o. Podwykonawca robót 06.12.2019 Aneks nr 1 - zgłoszenie Przebudowa kolizji elektrycznych nn i sn napięcia
5 Trans-Kop BS Stanisław Bukowski Podwykonawca robót 06.12.2019 Aneks nr 1 - 14.04.2020 Montaż przepustów skrzynkowych
6 Zakład Robót Inżynieryjnych Henryk Chrobok i Hubert Chrobok Sp.J. Podwykonawca robót 07.01.2020 Aneks nr 1 - zgłoszenie Montaż ścianek szczelnych
7 ZBT Sp. z o.o. Podwykonawca robót 07.01.2020   Przebudowa kolizji teletechnicznych
8 BMdrog Sp. z o.o. Podwykonawca robót 16.01.2020   Wykonanie robót ziemnych
9 LBM POLSKA T.Lis, G.Burtan, D.Markiewicz Sp. J. Podwykonawca robót 16.01.2020 Aneks nr 1 - 02.03.2020
Aneks nr 2 - zgłoszenie
Wykonanie robót ziemnych
10 Hydromak Sp. z o.o. Podwykonawca robót 27.01.2020   Przebudowa kolizji wod-kan
11 KOMPLIDO Sp. z o.o. Podwykonawca robót 29.01.2020 Aneks nr 1 - 02.02.2020
Aneks nr 2 - zgłoszenie
Roboty ciesielsko-zbrojarskie i roboty pomocnicze
12 KOMPLIDO Sp. z o.o. Podwykonawca robót 10.02.2020   Montaż przepustów skrzynkowych
13 Secondo Silesia Sp. z o.o.  Podwykonawca robót 10.02.2020 Aneks nr 1 - 09.03.2020 Montaż przepustów skrzynkowych
14 BUDPOL Sp. z o.o. Podwykonawca robót 02.03.2020 Aneks nr 1 - 06.04.2020 Wykonanie nawierzchni trasy głównej
15 Rolbud Przedsiębiorstwo Montażowo Budowlane Wojciech Rola Dalszy podwykonawca robót 06.03.2020   Roboty ciesielsko-zbrojarskie i roboty pomocnicze
16 Firma Budowlana Łukasz Tarasek Dalszy podwykonawca robót 02.03.2020   Roboty ciesielsko-zbrojarskie i roboty pomocnicze
17 G&M Sp. z o.o. Podwykonawca robót 02.03.2020   Roboty ciesielsko-zbrojarskie i roboty pomocnicze
18 Zenon Długosz Usługi Budowlane - Zbrojenia Dalszy podwykonawca robót 27.02.2020 Aneks nr 1 - 22.04.2020 Roboty ciesielsko-zbrojarskie i roboty pomocnicze
19 Bogdan Kwarciński Stahlbeton Dalszy podwykonawca robót 02.03.2020 Aneks nr 1 - zgłoszenie Roboty ciesielsko-zbrojarskie i roboty pomocnicze
20 Związek Spółek Wodnych w Piotrkowie Trybunalskim Podwykonawca robót 02.03.2020   Przebudowa urządzeń melioracji
21 MENARD Polska Sp. z o.o. Podwykonawca robót 16.03.2020   Wykonanie kolumn DSM i CFA
22 Marcin Wichrowski Technika Betonu Dalszy podwykonawca robót 02.03.2020   Montaż przepustów skrzynkowych
23 FB Bieszczady Stanisław Leśniak, Mariusz Leśniak s.c. Dalszy podwykonawca robót 26.03.2020   Roboty ciesielsko-zbrojarskie i roboty pomocnicze
24 Protim s.c. Podwykonawca robót 23.03.2020   Wykonanie tymczasowych przyłączy elektroenergetycznych do obiektów inzynierskich
25 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ERBEDIM Sp. z o.o. Podwykonawca robót 24.04.2020   Wykonanie nawierzchni z MMA w Jeżowie
26 ENVIESA Sp z o.o., Sp. k. Podwykonawca robót Zgłoszenie projektu umowy   Przebudowa kolizji WN
27 Krzysztof Wajszczyk Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "EWEMAR" Podwykonawca robót 07.04.2020   Przeniesienie obiektów sakralnych
28 Związek Spółek Wodnych w Piotrkowie Trybunalskim Podwykonawca robót Zgłoszenie projektu umowy   Przebudowa cieków i rowów melioracyjnych
29 KA-MONT Katarzyna Wiśniewska Dalszy podwykonawca robót Zgłoszenie projektu umowy   Roboty ciesielsko-zbrojarskie i roboty pomocnicze
30 B2 Sp. z o.o. Podwykonawca robót Zgłoszenie projektu umowy   Dostawa i montaż łożysk elastomerowych i garnkowych
31 ZBROPOL Leopold Kwapisz Dalszy podwykonawca robót 06.04.2020   Montaż zbrojenia na obiektach inżynierskich
32 Firma Budowlana Łukasz Tarasek Dalszy podwykonawca robót Zgłoszenie projektu umowy   Roboty ciesielsko-zbrojarskie i roboty pomocnicze
33 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ERBEDIM Sp. z o.o. Podwykonawca robót Zgłoszenie projektu umowy   Wykonanie nawierzchni z MMA
34 Bogdan Kwarciński Stahlbeton Dalszy podwykonawca robót Zgłoszenie projektu umowy   Roboty ciesielsko-zbrojarskie i roboty pomocnicze
35 ZBROPOL Leopold Kwapisz Dalszy podwykonawca robót Zgłoszenie projektu umowy   Montaż zbrojenia na obiektach inżynierskich
36 Binc Sp. z o.o. Podwykonawca robót Zgłoszenie projektu umowy   Montaż przepustów rurowych

 

Dostawcy

Lp. Pełna nazwa podmiotu z KRS Kategoria podmiotu * (wybierz z listy) Data zawarcia umowy  Data zawarcia aneksów do umowy Zakres umowy (skrótowo)
1 Kopalnia Kruszywa Naturalnego „Moników I”, „Moników II”, „Mokracz” S.C. JAN-MAR Dostawca 03.10.2019   Dostawa kruszywa
2 PEB Fabet S.A. Dostawca 30.10.2019 Aneks nr 1 - 10.01.2020 Dostawa prefabrykatów przepustów skrzynkowych
3 PPB Sibet S.A. Dostawca 30.10.2019 Aneks nr 1 - 10.01.2020
Aneks nr 2 - 02.03.2020
Dostawa prefabrykatów przepustów skrzynkowych
4 Cemex Polska Sp. z o.o. Dostawca 19.11.2019   Dostawa cementu
5 ArcelorMittal Distribution Solutions Poland Sp. z o.o. Dostawca 22.11.2019   Dostawa stali
6 Kopalnie Kruszywa Sp. z o.o. sp. k. Dostawca 25.11.2019   Dostawa kruszywa
7 Zakład Usługowy - Roboty Ziemne Transprzęt Stanisław Głuszek Dostawca 05.12.2019   Dostawa kruszywa
8 Pol-Euro Sp. z o.o. Dostawca 20.01.2020   Dostawa oleju napędowego
9 Cemex Polska Sp. z o.o. Dostawca 19.02.2020   Dostawa mieszanki betonowej
10 Przedsiębiorstwo Górniczo-Produkcyjne BAZALT S.A. Dostawca 21.02.2020   Dostawa rur żelbetowych na przepusty prefabrykowane
11 SPOIWEX Sp. z o.o. Dalszy dostawca  27.02.2020
31.03.2020
  Dostawa hydraulicznego spoiwa drogowego
12 Usługi Transportowe i Handel Materiałami Budowlanymi Andrzej Tyka Dalszy dostawca  07.04.2020   Dostawa cementu do wykonania kolumn DSM i pali CFA
13 Cemex Polska Sp. z o.o. Dalszy dostawca  08.04.2020   Dostawa betonu do wykonania kolumn DSM i pali CFA
14 Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych PREFABUD Dalszy dostawca  07.04.2020   Dostawa koszy zbrojeniowych do wykonania kolumn DSM i pali CFA
15 Górażdże Beton Sp. z o.o. Dalszy dostawca  15.04.2020   Dostawa betonu do wykonania kolumn DSM i pali CFA
16 Cementownia Warta S.A. Dalszy dostawca  22.04.2020   Dostawa cementu

 

Usługodawcy

Lp. Pełna nazwa podmiotu z KRS Kategoria podmiotu * (wybierz z listy) Data zawarcia umowy  Data zawarcia aneksów do umowy Zakres umowy (skrótowo)
1 TRAKT Sp. z o.o. Usługodawca 30.04.2019   Opracowanie dokumentacji projektowej
2 Piocel Sp. z o.o.  Usługodawca 12.06.2019 Aneks nr 1 - 13.02.2020
Aneks nr 2 - 13.02.2020
Wynajem pomieszczeń biurowych
3 HPC POLGEOL Spółka Akcyjna Dalszy usługodawca 17.06.2019 Aneks nr 1 - 12.07.2019 Wykonanie dokumentacji podłoża gruntowego
4 Pracownia Archeologiczna i Archeobotaniczna Arkadiusz Wiktor  Usługodawca 08.07.2019   Prowadzenie nadzoru archeologicznego
5 GEOPOINT Grzegorz Strychar Dalszy usługodawca 22.07.2019   Wykonanie mapy do celów projektowych
6 GEO-BUDOWA Sp. z o.o. Usługodawca 23.07.2019 Aneks nr 1 - 13.02.2020 Prowadzenie prac geodezyjnych
7 VOSA Łukasz Stachoń Dalszy usługodawca 24.07.2019 Aneks nr 1 - 15.01.2020 Wykonanie dokumentacji Obwódu Utrzymania Autostrady
8 INVICTUS Adam Stożek Usługodawca 30.07.2019   Prowadzenie nadzoru saperskiego
9 BARG CENTRUM Sp. z o.o. Usługodawca 31.07.2019 Aneks nr 1 - 20.01.2020
Aneks nr 2 - 23.03.2020
Obsługa laboratoryjna budowy
10 V2B POLAND Maciej Krajewski Usługodawca 31.07.2019 Aneks nr 1 - 25.11.2019
Aneks nr 2 - 20.01.2020
Aneks nr 3 - 28.02.2020
Aneks nr 4 - 16.03.2020
Prowadzenie monitoringu dróg i budynków
11 BESSONS Sp. z o.o. Usługodawca 21.08.2019 Aneks nr 1 - 20.01.2020 Prowadzenie nadzoru środowiskowego
12 BHP Serwis Mieczysław Soyta Usługodawca 26.08.2019   Prowadzenie nadzoru stanu BHP
13 Instytut Badawczy Dróg i Mostów Dalszy usługodawca 28.08.2019   Wykonanie projektu knstrukcji nawierzchni
14 Króliczek Janusz WJK - INVEST Usługodawca 05.09.2019   Wycinka drzew i zieleni
15 TM - VIA Sp. z o.o. Usługodawca 10.09.2019 Aneks nr 1 - 20.01.2020 Wdrożenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu
16 DROMAK Sp. z o.o. Usługodawca 02.10.2019 Aneks nr 1 - 07.01.2020
Aneks nr 2 - 28.02.2020
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni
17 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. Usługodawca 02.10.2019 Aneks nr 1 - 07.01.2020 Wykonanie prac interwencyjnych, remonty cząstkowe, naprawa barier
18 SAFEROAD GRAWIL Sp. z o.o. Usługodawca 28.10.2019 Aneks nr 1 - 25.02.2020 Zimowe utrzymanie dróg
19 Holding Hunters Sp. z o.o. Usługodawca 01.11.2019   Ochrona budowy
20 IN - REM - BUD Firma Usług Instalacyjno - Remontowo - Budowlanych Dalszy usługodawca 15.11.2019   Wykonanie prac interwencyjnych, remonty cząstkowe, naprawa barier
21 SERVITRANS Sp. z o.o. Usługodawca 26.11.2019 Aneks nr 1 - 07.01.2020
Aneks nr 2 - 23.03.2020
Przebicie i demontaż barier
22 KUBIKUS Sp. z o.o. Dalszy usługodawca 18.12.2019   Wynajem sprzętu budowlanego
23 INTER-COP II Bartłomiej Burtan Dalszy usługodawca 18.12.2019   Wynajem sprzętu budowlanego
24 Matysiak-Trans s.c. Elżbieta Matysiak, Łukasz Matysiak Dalszy usługodawca 31.01.2020   Zimowe utrzymanie dróg
25 Zakład Transportowo-Usługowy Jarosław Tomaszewski Dalszy usługodawca 04.02.2020   Wynajem sprzętu budowlanego
26 Usługi Remontowo-Budowlane Radosław Milczarek Dalszy usługodawca 04.02.2020   Wynajem sprzętu budowlanego
27 Firma Transportowo Usługowa Bogdan Kuleszewicz Dalszy usługodawca 05.02.2020   Wynajem sprzętu budowlanego
28 Mariusz Włuka Usługodawca 10.02.2020   Dzierżawa działek
29 Marcin Wichrowski Technika Betonu Dalszy usługodawca 14.02.2020   Wynajem sprzętu budowlanego
30 Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe Mateusz Piekut Usługodawca 18.02.2020   Usługi transportu materiałów
31 ULMA Construccion Polska S.A. Dalszy usługodawca 26.02.2020   Wynajem systemu deskowań dla obiektów inżynierskich
32 CAR-Trans Łukasz Klasztorny Usługodawca 27.02.2020   Usługi transportu materiałów
33 Tech-Project Sp. z o.o. Sp. k. Dalszy usługodawca 04.03.2020   Wynajem sprzętu budowlanego
34 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. Usługodawca 02.03.2020   Zabezpieczenie robót polegających na wprowadzeniu i usunięciu tymczasowej organizacji ruchu
35 Biuro Konsultingowo-Projektowe "Lech-DESiGN" Usługodawca 07.02.2020 Aneks nr 1 - 05.03.2020 Zabezpieczenie robót polegających na wprowadzeniu i usunięciu tymczasowej organizacji ruchu
36 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Eurosprzęt" Mieczysław Wieczorek Usługodawca 03.10.2019 Aneks nr 1 - 09.12.2019
Aneks nr 2 - 09.03.2020
Wynajem sprzętu budowlanego
37 Binc Sp. z o.o. Usługodawca 09.03.2020   Wykonanie prac ogólnobudowlanych rozładunek materiałów, prace serwisowe i interwencyjne
38 Renata Olejniczak Usługodawca 09.03.2020   Dzierżawa działek
39 AEM Trans Mariusz Maj Usługodawca 16.03.2020   Usługi transportu materiałów
40 Bogumił Szota Usługodawca 16.03.2020   Dzierżawa działek
41 Hunnebeck Polska Sp. z o.o. Dalszy usługodawca 30.03.2020   Wynajem systemu deskowań dla obiektów inżynierskich
42 Zakład Usługowy - Roboty Ziemne Transprzęt Stanisław Głuszek Usługodawca 02.04.2020   Prace związane z wydobuciem kruszyw i obsługą kopalni
43 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Eurosprzęt" Mieczysław Wieczorek Dalszy usługodawca 16.04.2020   Wynajem sprzętu budowlanego
44 BMdrog Sp. z o.o. Usługodawca 21.04.2020   Transport kruszywa nasypowego z kopalni