PODWYKONAWCY
 
 
Serwis GDDKiA - Serwis dla podwykonawców
 
Poradnik dla podwykonawców - jak skutecznie zadbać o swoje interesy
 
 

 

Grudzień 2019

Zestawienie Podwykonawców w zakresie Robót Wykonawcy

Lp.

Podwykonawca

 

Podwykonawca/

Dalszy Podwykonawca

Typ dokumentu:

Projekt Umowy (PU)

 Umowa (U),

Aneks (A)

Umowa/Aneks - Nr …. z dnia ….

Zakres umowy

Status

1.

FABE POLSKA Sp. z o.o.

 

Podwykonawca

(PU)

……

Wykonanie nawierzchni betonowej

W trakcie procedowania

2.

MEGA POL Daniel Podsiedlik

Podwykonawca

(U)

021/A1B/08/2019 z dnia 14.10.2019

roboty wyburzeniowe obiektów

Zaakceptowana

2.1

MEGA POL Daniel Podsiedlik

Podwykonawca

(PA)

Aneksu nr 1 do Umowy o podwykonawstwo nr 021/A1B/08/2019 z dnia ..

roboty wyburzeniowe obiektów

W trakcie procedowania

3.

FREZDROG Kazimierz Gaweł, Barbara Gaweł sp. j.

Podwykonawca

(U)

028/A1B/08/2019 z dnia 30.10.2019

frezowanie nawierzchni asfaltowych

Zaakceptowana

3.1

FREZDROG Kazimierz Gaweł, Barbara Gaweł sp. j.

Podwykonawca

(PA)

Aneksu nr 1 do Umowy o podwykonawstwo nr 028/A1B/08/2019 z dnia ..

frezowanie nawierzchni asfaltowych

W trakcie procedowania

4.

ELBROX Henryka Bobińska OPERATOR Sp. z o.o.

 

 

Podwykonawca

(U)

036/A1B/09/2019 06.12.2019

przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych

Zaakceptowana

5.

TRANS-KOP BS Stanisław Bukowski

Podwykonawca

(U)

048/A1B/10/2019 z dnia 06.12.2019

montaż przepustów skrzynkowych

Zaakceptowana

6.

KOMPLIDO sp. z o. o.

Podwykonawca

(PU)

043/A1B/10/2019

montażu zbrojenia i innych robót ciesielskich dla obiektów mostowych

W trakcie procedowania

7.

IEC-POLSKA S.A

Podwykonawca

(PU)

045/A1B/10/2019

montażu zbrojenia i innych robót ciesielskich dla obiektów mostowych

W trakcie procedowania

8.

G&M sp. z o. o.

Podwykonawca

(PU)

043/A1B/10/2019

montażu zbrojenia i innych robót ciesielskich dla obiektów mostowych

W trakcie procedowania

9.

ZBT Sp. z o.o.

Podwykonawca

(PU)

045/A1B/10/2019

Przebudowa kolizji teletechnicznych

 

W trakcie procedowania

10.

BMdrog Sp. z o.o.

Podwykonawca

(PU)

051/A1B/11/2019

Roboty ziemne

 

W trakcie procedowania

11.

Secondo Silesia Sp. z o.o.

Podwykonawca

(PU)

053/A1B/11/2019

Roboty ziemne

 

W trakcie procedowania

12.

LBM POLSKA T.Lis, G.Burtan, D.Markiewicz Sp. J.

Podwykonawca

(PU)

054/A1B/11/2019

Roboty ziemne

W trakcie procedowania

13.

ZRI Henryk Chrobok Hubert Chrobok sp. j.

Podwykonawca

(PU)

039/A1B/10/2019

roboty w zakresie tymczasowemu zabezpieczeniu wykopu przy pomocy ścianek szczelnych

W trakcie procedowania

14.

HYDROMAK sp. z o. o.

Podwykonawca

(PU)

056/A1B/12/2019

roboty w zakresie przebudowy urządzeń wodno-kanalizacyjnych

W trakcie procedowania

 


Zestawienie Podwykonawców w zakresie Usług Wykonawcy zatwierdzonych na kontrakcie

Lp.

Podwykonawca

 

w zakresie: Usług/

Dalszy Usługodawca

Typ dokumentu:

Umowa/Aneks - Nr …. z dnia ….

Zakres umowy

Stratus

 Umowa (U),

Aneks (A)

1.

Trakt Sp. z o.o. Sp.k.

 

Usługodawca

 

(U)

001/A1B/PS/2019 z dnia 30.04.2019

Prace projektowe

Zaakceptowana

2.

Piocel Sp. z o.o.

 

Usługodawca

 

(U)

003/A1B/06/2019 z dnia 12.06.2019

Dzierżawa

Zaakceptowana

3.

Geo-Budowa

 

Usługodawca

 

(U)

007/A1B/06/2019 z dnia 23.07.2019

Obsługa geodezyjna

Zaakceptowana

4.

BARG Centrum Sp. z o.o.

 

Usługodawca

 

(U)

010A1B072019

 z dnia 31.07.2019

Obsługa laboratoryjna

Zaakceptowana

5.

V2B Maciej Krajewski

 

Usługodawca

 

(U)

011/A1B/07/2019 z dnia 31.07.2019

Inwentaryzacja obiektów

Zaakceptowana

5.1

V2B Maciej Krajewski

 

Usługodawca

 

(A)

Aneks nr 1 z dnia 25.11.2019

inwentaryzacji i monitoringu stanu dróg dojazdowych i budynków

Zaakceptowana

6.

INVICTUS Adam Stożek

 

Usługodawca

 

(U)

Umowa poniżej 50 000zł.

Nadzór saperski

Zgłoszony nie podlega akceptacji

7.

GEOPOINT Grzegorz Strychar

 

Dalszy Usługodawca

 

(U)

772_01 z dnia 22.07.2019

Mapa do celów projektowych

Zaakceptowana

8.

VOSA Łukasz Stachoń

Dalszy Usługodawca

(U)

772_2 z dnia 24.07.2019

Usługi geodezyjne

Zaakceptowana

9.

HPC POLGEOL S.A.

Dalszy Usługodawca

(U)

772_02 z dnia 17.06.2019

Usługi geologiczne

Zaakceptowana

9.1

HPC POLGEOL S.A

Dalszy Usługodawca

(A)

772_02 z dnia 12.07.2019

Usługi geologiczne

Zaakceptowana

10.

Bessons Sp. z o. o.

Usługodawca

(U)

0091/A1B/MM/2019 z dnia 19.08.2019

Nadzór przyrodniczo-środowiskowo-zoologiczny

Zaakceptowana

11.

Mieczysław Soyta BHP SERWIS

Usługodawca

(U)

157/08/2019 z dnia 26.08.2019

Koordynator BHP

Zaakceptowana

12.

Janusz Króliczek WJK Invest

Usługodawca

(U)

015/A1B/07/2019 z dnia 05.09.2019

Wycinka drzew i krzewów

Zaakceptowana

13.

IBDiM

Dalszy Usługodawca

(U)

249/TD/2019 z dnia 28.08.2019

Obsługa laboratoryjna

Zaakceptowana

14.

TM-VIA

Usługodawca

(U)

016/A1B/07/2019 z dnia 10.09.2019

TOR

Zaakceptowana

15.

 

DROMAK Spółka z o.o.

 

Usługodawca

(U)

019/A1B/08/2019 z dnia 02.10.2019

Cząstkowy remont nawierzchni drogi

Zgłoszona

16.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o.

Usługodawca

(U)

026/A1B/08/2019 z dnia 08.10.2019

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni, naprawa barier stalowych, wykonanie robót interwencyjnych wraz z zapewnieniem grupy interwencyjnej i utrzymaniem oznakowania pionowego

Zgłoszona

17.

 

SAFEROAD

GRAWIL Sp. z o.o.

 

Usługodawca

(U)

033/A1B/09/2019 z dnia 28.10.2019

Zapewnienie utrzymania zimowego dróg

Zgłoszona

18.

SERVITRANS sp. z o. o

Usługodawca

(U)

035/A1B/09/2019 z dnia 26.11.2019

tymczasowe przekładanie barier stalowych

Zaakceptowana warunkowo

 

Zestawienie Podwykonawców w zakresie Dostaw Wykonawcy zatwierdzonych na kontrakcie

Lp.

Dostawca

 

Podwykonawca w zakresie: Dostaw/ Dalszy Dostawca

Typ dokumentu:

Umowa/Aneks - Nr …. z dnia ….

Zakres umowy

Stratus

 Umowa (U),

Aneks (A)

1.

Kopalnia Kruszywa Naturalnego "Moników I", Moników II", "Mokracz" S.C. JAN - MAR

 

Dostawca

U

032/A1B/09/2019 z dnia 03.10.2019

Dostawa kruszywa

Zgłoszenie

2.

Przedsiębiorstwo Elementów Budowlanych "Fabet" S.A.

 

Dostawca

U

029/A1B/09/2019 z dnia 30.10.2019

Wytworzenie i dostarczenie przepustów prefabrykowanych

 

Zgłoszenie

3.

Przedsiębiorstwo Produkcji Betonu „SIBET” S.A.

 

 

Dostawca

U

030/A1B/09/2019 z dnia 30.10.2019

Wytworzenie i dostarczenie przepustów prefabrykowanych

Zgłoszenie

4.

ArcelorMittal Distribution Solutions Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Dostawca

U

46/A1B/10/2019 z dnia 22.11.2019

Dostawa elementów zbrojarskich: stal zbrojeniowa cięta, gięta, stal zbrojeniowa prosta

Zgłoszenie

5.

Cemex Polska Sp. z o.o.

 

 

Dostawca

U

ZAO/A1/01/11/2019 z dnia 19.11.2019

Zlecenie Dostawy Materiału

Zgłoszenie

6.

Kopalnie Kruszywa Sp. z o.o. sp. k.

 

Dostawca

U

Umowa sprzedaży z dnia 25.11.2019

Dostawa kruszywa

Zgłoszenie

 

 

Listopad 2019

Podwykonawcy z zakresu robót budowlanych („Podwykonawcy”)

Numer kontraktu

Zakres robót                                                                                               

Firma wybrana                     

Data zgłoszenia
projektu

 
 

021/A1B/08/2019

Rozbiórki i wyburzenia

Z.U.H. "MEGA-POL"

13.09.2019

 

028/A1B/08/2019

Frezowanie nawierzchni

FREZDROG Kazimierz Gaweł, Barbara Gaweł Spółka Jawna

26.09.2019

 

036/A1B/09/2019

Przebudowa kolizji elektrycznych nn i sn napięcia

ELBROX Henryka Bobińska OPERATOR Sp. z o.o.

28.11.2019

 

039/A1B/10/2019

Wbicie ścianek szczelnych

Zakładem Robót Inżynieryjnych Henryk Chrobok i Hubert Chrobok Sp.J.

28.11.2019

 

043/A1B/10/2019

Roboty montażowe obiektów mostowych

KOMPLIDO Sp. z o.o.

31.10.2019

 

044/A1B/10/2019

Roboty montażowe obiektów mostowych

G&M Sp. z o.o.

31.10.2019

 

045/A1B/10/2019

Roboty montażowe obiektów mostowych

IEC-POLSKA Sp. z o.o.

31.10.2019

 

048/A1B/10/2019

Montaż przepustów skrzynkowych

Trans-Kop BS Stanisław Bukowski

25.10.2019

 

049/A1B/11/2019

Przebudowa kolizji teletechnicznych

ZBT Sp. z o.o.

15.11.2019

 

051/A1B/11/2019

Roboty ziemne

BMdrog Sp. z o.o.

28.11.2019

 

053/A1B/11/2019

Roboty ziemne

Secondo Silesia Sp. z o.o.

28.11.2019

 

054/A1B/11/2019

Roboty ziemne

LBM POLSKA T.Lis, G.Burtan, D.Markiewicz Sp. J.

29.11.2019

 

 

Podwykonawcy z zakresu dostaw („Dostawcy”):

Numer kontraktu

Zakres robót                                                                                               

Firma wybrana                     

Data zgłoszenia
projektu

032/A1B/09/2019

Kopalnia Moników kruszywo nasypowe

Kopalnia Kruszywa Naturalnego „Moników I”, „Moników II”, „Mokracz” S.C. JAN-MAR

nie dotyczy – Dostawca

029/A1B/09/2019

Przepusty Skrzynkowe

PEB FABET S.A.

nie dotyczy – Dostawca

030/A1B/09/2019

Przepusty Skrzynkowe dostawa

PPB Sibet S.A.

nie dotyczy – Dostawca

046/A1B/10/2019

Dostawa stali

ArcelorMittal Distribution Solutions Poland Sp. z o.o.

nie dotyczy – Dostawca

 

Dostawca kruszyw

Kopalnie Kruszyw Sp. z o.o.

nie dotyczy – Dostawca

 

Podwykonawcy z zakresu usług („Usługodawcy”):

Lp.

Usługodawca

Typ dokumentu:

Umowa/Aneks - Nr …. z dnia ….

Zakres umowy

Status

Umowa (U),

Aneks (A)

1.

Trakt Sp. z o.o. Sp.k.

(U)

001/A1B/PS/2019 z dnia 30.04.2019

Prace projektowe

zgłoszona

2.

HPC POLGEOL S.A.

(U)

772_02 z dnia 17.06.2019 r.

Prace Projektowe

zgłoszona

3.

Piocel sp. z o.o.

(U)

003/A1B/06/2019

Dzierżawa

zgłoszona

4.

GEOPOINT Grzegorz Strychar

(U)

772_01 z dnia 22.07.2019 r.

Prace Projektowe

zgłoszona

5.

VOSA Łukasz Stachoń

(U)

772_03 z dnia 24.07.2019 r.

Prace Projektowe

zgłoszona

6

GEOBUDOWA

(U)

007/A1B/06/2019

Usługi geodezyjne

zgłoszona

7

BARG CENTRUM Sp. z o.o.

(U)

010/A1B/07/2019

Obsługa laboratoryjna

zgłoszona

8

V2B POLAND Maciej Krajewski

(U)

011/A1B/07/2019

Inwentaryzacja dróg i bud.

zgłoszona

9

Bessons sp. z o.o.

(U)

008/A1B/06/2019 z dnia 21.08.2019

Nadzór przyrodniczy i środowiskowy

zgłoszona

10

WJK Invest

(U)

015/A1B/07/2019 z dnia 06.09.2019

Wycinka drzew

zgłoszona

11

TM VIA

(U)

016/A1B/07/2019 z dnia 10.09.2019

Tymczasowa Organizacja Ruchu

zgłoszona

12

Dromak

(U)

019/A1B/07/2019 z dnia 7.09.2019

Remonty cząstkowe

zgłoszona

13

Saferoad Grawil sp. z o.o.

(U)

033/A1B/07/2019 z dnia 29.10.2019

Utrzymanie zimowe

zgłoszona

14

SERVITRANS Sp z o.o.

(U)

035/A1B/09/2019 z dnia 27.11.2019

Przebicie i demontaż barier

zgłoszona

 

 
 
Październik 2019

Podwykonawcy z zakresu robót budowlanych („Podwykonawcy”):

Lp.

Podwykonawca

 

Podwykonawca/

Dalszy Podwykonawca

Typ dokumentu:

Projekt Umowy (PU)

 Umowa (U),

Aneks (A)

Umowa/Aneks - Nr …. z dnia ….

Zakres umowy

Status

1.

FABE POLSKA Sp. z o.o.

 

Podwykonawca

(PU)

……

Wykonanie nawierzchni betonowej

W trakcie procedowania

2.

MEGA POL Daniel Podsiedluk

Podwykonawca

(U)

021/A1B/08/2019 z dnia 14.10.2019

roboty wyburzeniowe obiektów

Zaakceptowana

3.

FREZDROG Kazimierz Gaweł, Barbara Gaweł sp. j.

Podwykonawca

(U)

028/A1B/08/2019 z dnia 30.10.2019

frezowanie nawierzchni asfaltowych

W trakcie procedowania

4.

ELBROX Henryka Bobińska OPERATOR Sp. z o.o.

 

 

Podwykonawca

(PU)

036/A1B/09/2019

przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych

W trakcie procedowania

5.

TRANS-KOP BS Stanisław Bukowski

Podwykonawca

(PU)

048/A1B/10/2019

montaż przepustów skrzynkowych

W trakcie procedowania

6.

KOMPLIDO sp. z o. o.

Podwykonawca

(PU)

043/A1B/10/2019

montażu zbrojenia i innych robót ciesielskich dla obiektów mostowych

W trakcie procedowania

7.

IEC POLSKA S.A

Podwykonawca

(PU)

045/A1B/10/2019

montażu zbrojenia i innych robót ciesielskich dla obiektów mostowych

W trakcie procedowania

8.

G&M sp. z o. o.

Podwykonawca

(PU)

043/A1B/10/2019

montażu zbrojenia i innych robót ciesielskich dla obiektów mostowych

W trakcie procedowania

 

1.1      Podwykonawcy z zakresu dostaw („Dostawcy”):

Lp.

Dostawca

 

Podwykonawca w zakresie: Dostaw/ Dalszy Dostawca

Typ dokumentu:

Umowa/Aneks - Nr …. z dnia ….

Zakres umowy

Stratus

 Umowa (U),

Aneks (A)

1.

Kopalnia Kruszywa Naturalnego "Moników I", Moników II", "Mokracz" S.C. JAN - MAR

 

Dostawca

U

032/A1B/09/2019 z dnia 03.10.2019

Dostawa kruszywa

Zgłoszenie

 

1.2      Podwykonawcy z zakresu usług („Usługodawcy”):

Lp.

Podwykonawca

 

w zakresie: Usług/

Dalszy Usługodawca

Typ dokumentu:

Umowa/Aneks - Nr …. z dnia ….

Zakres umowy

Stratus

 Umowa (U),

Aneks (A)

1.

Trakt Sp. z o.o. Sp.k.

 

Usługodawca

 

(U)

001/A1B/PS/2019 z dnia 30.04.2019

Prace projektowe

Zaakceptowana

2.

Piocel Sp. z o.o.

 

Usługodawca

 

(U)

003/A1B/06/2019 z dnia 12.06.2019

Dzierżawa

Zaakceptowana

3.

Geo-Budowa

 

Usługodawca

 

(U)

007/A1B/06/2019 z dnia 23.07.2019

Obsługa geodezyjna

Zaakceptowana

4.

BARG Centrum Sp. z o.o.

 

Usługodawca

 

(U)

010A1B072019

 z dnia 31.07.2019

Obsługa laboratoryjna

Zaakceptowana

5.

V2B Maciej Krajewski

 

Usługodawca

 

(U)

011/A1B/07/2019 z dnia 31.07.2019

Inwentaryzacja obiektów

Zaakceptowana

6.

INVICTUS Adam Stożek

 

Usługodawca

 

(U)

Umowa poniżej 50 000zł.

Nadzór saperski

Zgłoszony nie podlega akceptacji

7.

GEOPOINT Grzegorz Strychar

 

Dalszy Usługodawca

 

(U)

772_01 z dnia 22.07.2019

Mapa do celów projektowych

Zaakceptowana

8.

VOSA Łukasz Stachoń

Dalszy Usługodawca

(U)

772_2 z dnia 24.07.2019

Usługi geodezyjne

Zaakceptowana

9.

HPC POLGEOL S.A.

Dalszy Usługodawca

(U)

772_02 z dnia 17.06.2019

Usługi geologiczne

Zaakceptowana

10.

HPC POLGEOL S.A

Dalszy Usługodawca

(A)

772_02 z dnia 12.07.2019

Usługi geologiczne

Zaakceptowana

11.

Bessons Sp. z o. o.

Usługodawca

(U)

0091/A1B/MM/2019 z dnia 19.08.2019

Nadzór przyrodniczo-środowiskowo-zoologiczny

Zaakceptowana

12.

Mieczysław Soyta BHP SERWIS

Usługodawca

(U)

157/08/2019 z dnia 26.08.2019

Koordynator BHP

Zaakceptowana

13.

Janusz Króliczek WJK Invest

Usługodawca

(U)

015/A1B/07/2019 z dnia 05.09.2019

Wycinka drzew i krzewów

Zaakceptowana

14.

IBDiM

Dalszy Usługodawca

(U)

249/TD/2019 z dnia 28.08.2019

Obsługa laboratoryjna

Zaakceptowana

15.

TM-VIA

Usługodawca

(U)

016/A1B/07/2019 z dnia 10.09.2019

TOR

Zaakceptowana

16.

 

DROMAK Spółka z o.o.

 

Usługodawca

(U)

019/A1B/08/2019 z dnia 02.10.2019

Cząstkowy remont nawierzchni drogi

Zgłoszona

17.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o.

Usługodawca

(U)

026/A1B/08/2019 z dnia 08.10.2019

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni, naprawa barier stalowych, wykonanie robót interwencyjnych wraz z zapewnieniem grupy interwencyjnej i utrzymaniem oznakowania pionowego

Zgłoszona

18.

 

SAFEROAD

GRAWIL Sp. z o.o.

 

Usługodawca

(U)

033/A1B/09/2019 z dnia 28.10.2019

Zapewnienie utrzymania zimowego dróg

Zgłoszona

 
 
 
 
 
Wrzesień 2019
 

Zestawienie Podwykonawców w zakresie Robót Wykonawcy

Lp.

Podwykonawca

 

Podwykonawca/

Dalszy Podwykonawca

Typ dokumentu:

Projekt Umowy (PU)

 Umowa (U),

Aneks (A)

Umowa/Aneks - Nr …. z dnia ….

Zakres umowy

Status

1.

FABE POLSKA Sp. z o.o.

 

Podwykonawca

(PU)

……

Wykonanie nawierzchni betonowej

W trakcie procedowania

2.

Króliczek Janusz WJK - INVEST

Podwykonawca

(PU)

015/A1B/07/2019

Wycinka drzew i krzewów*

Zaakceptowana

2.

MEGA POL Daniel Podsiedluk

Podwykonawca

(PU)

021A1B/08/2019

roboty wyburzeniowe obiektów

Zaakceptowana

3.

FREZDROG Kazimierz Gaweł, Barbara Gaweł sp. j.

Podwykonawca

(PU)

028/A1B/08/2019

frezowanie nawierzchni asfaltowych

W trakcie procedowania

 

 

Zestawienie Podwykonawców w zakresie Usług Wykonawcy zatwierdzonych na kontrakcie

Lp.

Podwykonawca

 

w zakresie: Usług/

Dalszy Usługodawca

Typ dokumentu:

Umowa/Aneks - Nr …. z dnia ….

Zakres umowy

Stratus

 Umowa (U),

Aneks (A)

1.

Trakt Sp. z o.o. Sp.k.

 

Usługodawca

 

(U)

001/A1B/PS/2019 z dnia 30.04.2019

Prace projektowe

Zaakceptowana

2.

Piocel Sp. z o.o.

 

Usługodawca

 

(U)

003/A1B/06/2019 z dnia 12.06.2019

Dzierżawa

Zaakceptowana

3.

Geo-Budowa

 

Usługodawca

 

(U)

007/A1B/06/2019 z dnia 23.07.2019

Obsługa geodezyjna

Zaakceptowana

4.

BARG Centrum Sp. z o.o.

 

Usługodawca

 

(U)

010A1B072019

 z dnia 31.07.2019

Obsługa laboratoryjna

Zaakceptowana

5.

V2B Maciej Krajewski

 

Usługodawca

 

(U)

011/A1B/07/2019 z dnia 31.07.2019

Inwentaryzacja obiektów

Zaakceptowana

6.

INVICTUS Adam Stożek

 

Usługodawca

 

(U)

Umowa poniżej 50 000zł.

Nadzór saperski

Zgłoszony nie podlega akceptacji

7.

GEOPOINT Grzegorz Strychar

 

Dalszy Usługodawca

 

(U)

772_01 z dnia 22.07.2019

Mapa do celów projektowych

Zaakceptowana

8.

VOSA Łukasz Stachoń

Dalszy Usługodawca

(U)

772_2 z dnia 24.07.2019

Usługi geodezyjne

Zaakceptowana

9.

HPC POLGEOL S.A.

Dalszy Usługodawca

(U)

772_02 z dnia 17.06.2019

Usługi geologiczne

Zaakceptowana

10.

HPC POLGEOL S.A

Dalszy Usługodawca

(A)

772_02 z dnia 12.07.2019

Usługi geologiczne

Zaakceptowana

11.

Bessons Sp. z o. o.

Usługodawca

(U)

0091/A1B/MM/2019 z dnia 19.08.2019

Nadzór przyrodniczo-środowiskowo-zoologiczny

Zaakceptowana

12.

Mieczysław Soyta BHP SERWIS

Usługodawca

(U)

157/08/2019 z dnia 26.08.2019

Koordynator BHP

Zaakceptowana

13.

Janusz Króliczek WJK Invest

Usługodawca

(PU)

015/A1B/07/2019 z dnia 05.09.2019

Wycinka drzew i krzewów

Zaakceptowana

14.

IBDiM

Dalszy Usługodawca

(U)

249/TD/2019 z dnia 28.08.2019

Obsługa laboratoryjna

Zaakceptowana

15.

TM-VIA

Usługodawca

(U)

016/A1B/07/2019 z dnia 10.09.2019

TOR

Zaakceptowana

 

 
 
 
 
Sierpień 2019
 

Zestawienie Podwykonawców w zakresie Robót Wykonawcy

Lp.

Podwykonawca

 

Podwykonawca/

Dalszy Podwykonawca

Typ dokumentu:

Projekt Umowy (PU)

 Umowa (U),

Aneks (A)

Umowa/Aneks - Nr …. z dnia ….

Zakres umowy

Status

1.

FABE POLSKA Sp. z o.o.

 

Podwykonawca

(PU)

……

Wykonanie nawierzchni betonowej

W trakcie procedowania

2.

Króliczek Janusz WJK - INVEST

Podwykonawca

(PU)

015/A1B/07/2019

Wycinka drzew i krzewów*

Zaakceptowana

 

Zestawienie Podwykonawców w zakresie Usług Wykonawcy zatwierdzonych na kontrakcie

Lp.

Podwykonawca

 

w zakresie: Usług/

Dalszy Usługodawca

Typ dokumentu:

Umowa/Aneks - Nr …. z dnia ….

Zakres umowy

Stratus

 Umowa (U),

Aneks (A)

1.

Trakt Sp. z o.o. Sp.k.

 

Usługodawca

 

(U)

001/A1B/PS/2019 z dnia 30.04.2019

Prace projektowe

Zaakceptowana

2.

Piocel Sp. z o.o.

 

Usługodawca

 

(U)

003/A1B/06/2019 z dnia 12.06.2019

Dzierżawa

Zaakceptowana

3.

Geo-Budowa

 

Usługodawca

 

(U)

007/A1B/06/2019 z dnia 23.07.2019

Obsługa geodezyjna

W trakcie procedowania

4.

BARG Centrum Sp. z o.o.

 

Usługodawca

 

(U)

010A1B072019

 z dnia 31.07.2019

Obsługa laboratoryjna

Zaakceptowana

5.

V2B Maciej Krajewski

 

Usługodawca

 

(U)

011/A1B/07/2019 z dnia 31.07.2019

Inwentaryzacja obiektów

Zaakceptowana

6.

INVICTUS Adam Stożek

 

Usługodawca

 

(U)

Umowa poniżej 50 000zł.

Nadzór saperski

Zgłoszony nie podlega akceptacji

7.

GEOPOINT Grzegorz Strychar

 

Dalszy Usługodawca

 

(U)

772_01 z dnia 22.07.2019

Mapa do celów projektowych

Zaakceptowana

8.

VOSA Łukasz Stachoń

Dalszy Usługodawca

(U)

772_2 z dnia 24.07.2019

Usługi geodezyjne

Zaakceptowana

9.

HPC POLGEOL S.A.

Dalszy Usługodawca

(U)

772_02 z dnia 17.06.2019

Usługi geologiczne

Zaakceptowana

10.

HPC POLGEOL S.A

Dalszy Usługodawca

(A)

772_02 z dnia 12.02.2019

Usługi geologiczne

Zaakceptowana

11.

Bessons Sp. z o. o.

Usługodawca

(U)

008/A1B/06/2019

Nadzór przyrodniczo-środowiskowo-zoologiczny

Zaakceptowana

12.

Mieczysław Soyta BHP SERWIS

Usługodawca

(U)

157/08/2019

Koordynator BHP

Zaakceptowana

 

Zestawienie Podwykonawców w zakresie Dostaw Wykonawcy zatwierdzonych na kontrakcie

Lp.

Dostawca

 

Podwykonawca w zakresie: Dostaw/ Dalszy Dostawca

Typ dokumentu:

Umowa/Aneks - Nr …. z dnia ….

Zakres umowy

Stratus

 Umowa (U),

Aneks (A)

1.

Brak zgłoszeń

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Lipiec 2019
 

Zestawienie Podwykonawców w zakresie Robót Wykonawcy

Lp.

Podwykonawca

 

Podwykonawca/

Dalszy Podwykonawca

Typ dokumentu:

Projekt Umowy (PU)

 Umowa (U),

Aneks (A)

Umowa/Aneks - Nr …. z dnia ….

Zakres umowy

1.

FABE POLSKA Sp. z o.o.

 

Podwykonawca

(PU)

……

Wykonanie nawierzchni betonowej

 

 

Zestawienie Podwykonawców w zakresie Usług Wykonawcy zatwierdzonych na kontrakcie

Lp.

Podwykonawca

 

w zakresie: Usług/

Dalszy Usługodawca

Typ dokumentu:

Umowa/Aneks - Nr …. z dnia ….

Zakres umowy

 Umowa (U),

Aneks (A)

1.

Trakt Sp. z o.o. Sp.k.

 

Usługodawca

 

(U)

001/A1B/PS/2019 z dnia 30.04.2019

Prace projektowe

2.

Piocel Sp. z o.o.

 

Usługodawca

 

(U)

003/A1B/06/2019 z dnia 12.06.2019

Dzierżawa

3.

Geo-Budowa

 

Usługodawca

 

(U)

007/A1B/06/2019 z dnia 23.07.2019

Obsługa geodezyjna

4.

BARG Centrum Sp. z o.o.

 

Usługodawca

 

(U)

010A1B072019

 z dnia 31.07.2019

Obsługa laboratoryjna

5.

V2B Maciej Krajewski

 

Usługodawca

 

(U)

011/A1B/07/2019 z dnia 31.07.2019

Inwentaryzacja obiektów

6.

INVICTUS Adam Stożek

 

Usługodawca

 

(U)

Umowa poniżej 50 000zł.

Nadzór saperski

7.

Geopoint Grzegorz Strychar

 

Dalszy Usługodawca

 

(U)

772_01 z dnia 22.07.2019

Mapa do celów projektowych

8.

VOSA Łukasz Stachoń

 

Dalszy Usługodawca

(U)

772_2 z dnia 24.07.2019

Usługi geodezyjne

9.

HPC POLGEOL S.A.

 

Dalszy Usługodawca

(U)

772_02 z dnia 17.06.2019

Usługi geologiczne

10.

HPC POLGEOL S.A

 

Dalszy Usługodawca

(A)

772_02 z dnia 12.02.2019

Usługi geologiczne

 

 

Czerwiec 2019
 

Podwykonawcy z zakresu robót budowlanych („Podwykonawcy”):

Lp.

Podwykonawca

Typ dokumentu: Projekt Umowy (PU),

Umowa/Aneks - Nr …. z dnia ….

Zakres umowy

Status

 Umowa (U),

Projekt Aneksu (PA), Aneks (A)

1.

Nie dotyczy

 

 

 

 

 

Podwykonawcy z zakresu dostaw („Dostawcy”):

Lp.

Dostawcy

Typ dokumentu:

Umowa/Aneks - Nr …. z dnia ….

Zakres umowy

Status

 Umowa (U),

Aneks (A)

1.

Nie dotyczy

 

 

 

 

 

Podwykonawcy z zakresu usług („Usługodawcy”):

Lp.

Usługodawca

Typ dokumentu:

Umowa/Aneks - Nr …. z dnia ….

Zakres umowy

Status

 Umowa (U),

Aneks (A)

1.

Trakt Sp. z o.o. Sp.k.

(U)

001/A1B/PS/2019 z dnia 30.04.2019

Prace projektowe

zgłoszona

2.

HPC POLGEOL S.A.

(U)

772_02 z dnia 17.06.2019 r.

Prace Projektowe

zgłoszona

3.

Piocel sp. z o.o.

(U)

003/A1B/06/2019

Dzierżawa

zgłoszona

 

 
 
 
 
Maj 2019

Podwykonawcy z zakresu usług („Usługodawcy”):

Lp.

Usługodawca

Typ dokumentu:

Umowa/Aneks - Nr …. z dnia ….

Zakres umowy

Status

 Umowa (U),

Aneks (A)

1.

Trakt Sp. z o.o. Sp.k.

(U)

001/A1B/PS/2019 z dnia 30.04.2019

Prace projektowe

w toku