PODWYKONAWCY
 
 
Serwis GDDKiA - Serwis dla podwykonawców
 
Poradnik dla podwykonawców - jak skutecznie zadbać o swoje interesy
 

 

Luty 2020

Podwykonawcy

Lp. Pełna nazwa podmiotu Kategoria podmiotu * (wybierz z listy) Zakres umowy  Data zawarcia umowy  Data zawarcia aneksów do umowy
1 Z.U.H. "MEGA-POL"  Podwykonawca robót Rozbiórki i wyburzenia 14.10.2019 Aneks nr 1 - 16.01.2020  Aneks nr 2 - 13.02.2020  Aneks nr 3 - zgłoszony projekt
2 FREZDROG Kazimierz Gaweł, Barbara Gaweł Spółka Jawna Podwykonawca robót Frezowanie nawierzchni 30.10.2019 Aneks nr 1 - 07.01.2020
3 IEC-POLSKA Sp. z o.o.  Podwykonawca robót Wykonanie obiektów mostowych 25.11.2019  
4 ELBROX Henryka Bobińska OPERATOR              Sp. z o.o. Podwykonawca robót Przebudowa kolizji elektrycznych nn i sn napięcia 06.12.2019  
5 Trans-Kop BS Stanisław Bukowski Podwykonawca robót Montaż przepustów skrzynkowych 06.12.2019 Aneks nr 1 - zgłoszony projekt
6 Zakładem Robót Inżynieryjnych Henryk Chrobok i Hubert Chrobok Sp.J. Podwykonawca robót Montaż ścianek szczelnych 07.01.2020  
7 ZBT Sp. z o.o. Podwykonawca robót Przebudowa kolizji teletechnicznych 07.01.2020  
8 BMdrog Sp. z o.o. Podwykonawca robót Roboty ziemne 16.01.2020  
9 LBM POLSKA T.Lis, G.Burtan, D.Markiewicz Sp. J. Podwykonawca robót Roboty ziemne 16.01.2020 Aneks nr 1 - zgłoszony projekt
10 Hydromak Sp. z o.o. Podwykonawca robót Przebudowa kolizji wod-kan 27.01.2020  
11 KOMPLIDO Sp. z o.o. Podwykonawca robót Wykonanie obiektów mostowych 29.01.2020 Aneks nr 1 - zgłoszony projekt
12 KOMPLIDO Sp. z o.o. Podwykonawca robót Montaż przepustów skrzynkowych 10.02.2020 Aneks nr 1 - zgłoszony projekt
13 Secondo Silesia Sp. z o.o.  Podwykonawca robót Montaż przepustów skrzynkowych 10.02.2020 Aneks nr 1 - zgłoszony projekt
14 Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe Mateusz Piekut Dalszy podwykonawca robót Roboty makroniwelacyjne 18.02.2020  
15 BUDPOL Sp. z o.o. Podwykonawca robót Wykonanie nawierzchni trasy głównej Zgłoszenie projektu umowy  
16 Rolbud Przedsiębiorstwo Montażowo Budowlane Wojciech Rola Dalszy podwykonawca robót Wykonanie elementów obiektów mostowych Zgłoszenie projektu umowy  
17 Firma Budowlana Łukasz Tarasek Dalszy podwykonawca robót Wykonanie elementów obiektów mostowych Zgłoszenie projektu umowy  
18 G&M Sp. z o.o. Dalszy podwykonawca robót Wykonanie elementów obiektów mostowych Zgłoszenie projektu umowy  
19 Zenon Długosz Usługi Budowlane - Zbrojenia Dalszy podwykonawca robót Wykonanie elementów obiektów mostowych Zgłoszenie projektu umowy  
20 Bogdan Kwarciński Stahlbeton Dalszy podwykonawca robót Wykonanie elementów obiektów mostowych Zgłoszenie projektu umowy  
21 Związek Spółek Wodnych w Piotrkowie Trybunalskim Podwykonawca robót Przebudowa urządzeń melioracji Zgłoszenie projektu umowy  
22 MENARD Polska Sp. z o.o. Podwykonawca robót Wykonanie kolumn DSM i CFA Zgłoszenie projektu umowy  
23 Marcin Wichrowski Technika Betonu Dalszy podwykonawca robót Montaż przepustów skrzynkowych Zgłoszenie projektu umowy  
24 FB Bieszczady Stanisław Leśniak, Mariusz Leśniak s.c. Dalszy podwykonawca robót Wykonanie elementów obiektów mostowych Zgłoszenie projektu umowy  

 

Usługodawcy

Lp. Pełna nazwa podmiotu Kategoria podmiotu * (wybierz z listy) Zakres umowy  Data zawarcia umowy  Data zawarcia aneksów do umowy
1 TRAKT Sp. z o.o. Usługodawca Opracowanie dokumentacji projektowej 30.04.2019  
2 Piocel Sp. z o.o.  Usługodawca Wynajem pomieszczeń biurowych 12.06.2019 Aneks nr 1 - 13.02.2020  Aneks nr 2 - 13.02.2020
3 HPC POLGEOL Spółka Akcyjna Dalszy usługodawca Dokumentacja badań podłoża gruntowego 17.06.2019 Aneks nr 1 - 12.07.2019
4 Pracownia Archeologiczna i Archeobotaniczna Arkadiusz Wiktor  Usługodawca Prowadzenie nadzoru archeologicznego 08.07.2019  
5 GEOPOINT Grzegorz Strychar Dalszy usługodawca Mapa do celów projektowych 22.07.2019  
6 GEO-BUDOWA Sp. z o.o. Usługodawca Prace geodezyjne 23.07.2019 Aneks nr 1 - 13.02.2020
7 VOSA Łukasz Stachoń Dalszy usługodawca Dokumentacja na Obwód Utrzymania Autostrady 24.07.2019 Aneks nr 1 - 15.01.2020
8 INVICTUS ADAM STOŻEK  Usługodawca Prowadzenie nadzoru saperskiego 30.07.2019  
9 BARG CENTRUM Sp. z o.o. Usługodawca Obsługa laboratoryjna budowy 31.07.2019 Aneks nr 1 - 20.01.2020
10 V2B POLAND MACIEJ KRAJEWSKI Usługodawca Monitoring dróg i budynków 31.07.2019 Aneks nr 1 - 25.11.2019  Aneks nr 2 - 20.01.2020
11 BESSONS Sp. z o.o. Usługodawca Prowadzenie nadzoru środowiskowego 21.08.2019 Aneks nr 1 - 20.01.2020
12 BHP Serwis Mieczysław Soyta Usługodawca Nadzorze stanu BHP 26.08.2019  
13 Instytut Badawczy Dróg i Mostów Dalszy usługodawca Wykonanie projektu knstrukcji nawierzchni 28.08.2019  
14 Króliczek Janusz WJK - INVEST Usługodawca Wycinka drzew i zieleni 05.09.2019  
15 TM - VIA Sp. z o.o. Usługodawca Wdrożenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu 10.09.2019 Aneks nr 1 - 20.01.2020
16 DROMAK Sp. z o.o. Usługodawca Remonty cząstkowe 02.10.2019 Aneks nr 1 - 07.01.2020
17 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. Usługodawca Wykonanie prac interwencyjnych 08.10.2019 Aneks nr 1 - 07.01.2020
18 SAFEROAD GRAWIL Sp. z o.o. Usługodawca Zimowe utrzymanie dróg 28.10.2019 Aneks nr 1 - 25.02.2020
19 Holding Hunters Sp. z o.o. Usługodawca Ochrona budowy 01.11.2019  
20 IN - REM - BUD Firma Usług Instalacyjno - Remontowo - Budowlanych Dalszy usługodawca Wykonanie prac interwencyjnych 15.11.2019  
21 SERVITRANS Sp. z o.o. Usługodawca Przebicie i demontaż barier 26.11.2019 Aneks nr 1 - 07.01.2020
22 KUBIKUS Sp. z o.o. Dalszy usługodawca Wynajem sprzętu budowlanego 18.12.2019  
23 INTER-COP II Bartłomiej Burtan Dalszy usługodawca Wynajem sprzętu budowlanego 18.12.2019  
24 Matysiak-Trans s.c. Elżbieta Matysiak, Łukasz Matysiak Dalszy usługodawca Zimowe utrzymanie dróg 31.01.2020  
25 Zakład Transportowo-Usługowy Jarosław Tomaszewski Dalszy usługodawca Wynajem sprzętu 04.02.2020  
26 Usługi Remontowo-Budowlane Radosław Milczarek Dalszy usługodawca Wynajem sprzętu 04.02.2020  
27 Firma Transportowo Usługowa Bogdan Kuleszewicz Dalszy usługodawca Wynajem sprzętu 05.02.2020  
28 Mariusz Włuka Usługodawca Dzierżawa działek 10.02.2020  
29 Marcin Wichrowski Technika Betonu Dalszy usługodawca Wynajem sprzętu 14.02.2020  

 

Dostawcy

Lp. Pełna nazwa podmiotu  Kategoria podmiotu * (wybierz z listy) Zakres umowy  Data zawarcia umowy  Data zawarcia aneksów do umowy
1 Kopalnia Kruszywa Naturalnego „Moników I”, „Moników II”, „Mokracz” S.C. JAN-MAR Dostawca Dostawa kruszywa 03.10.2019  
2 PEB Fabet S.A. Dostawca Prefabrykaty przepustów skrzynkowych 30.10.2019 Aneks nr 1 - 10.01.2020
3 PPB Sibet S.A. Dostawca Prefabrykaty przepustów skrzynkowych 31.10.2019 Aneks nr 1 - 10.01.2020
4 Cemex Polska Sp. z o.o. Dostawca Dostawa cementu 19.11.2019  
5 ArcelorMittal Distribution Solutions Poland Sp. z o.o. Dostawca Dostawa stali 22.11.2019  
6 Kopalnie Kruszywa Sp. z o.o. sp. k. Dostawca Dostawa kruszywa 25.11.2019  
7 Zakład Usługowy - Roboty Ziemne Transprzęt Stanisław Głuszek Dostawca Dostawa kruszywa 05.12.2019  
8 Pol-Euro Sp. z o.o. Dostawca Dostawca oleju napędowego 30.01.2020  
9 Cemex Polska Sp. z o.o. Dostawca Dostawa mieszanki betonowej 19.02.2020  
10 Przedsiębiorstwo Górniczo-Produkcyjne BAZALT S.A. Dostawca Dostawa żelbetowych przepustów 21.02.2020