PODWYKONAWCY
 
 
Serwis GDDKiA - Serwis dla podwykonawców
 
Poradnik dla podwykonawców - jak skutecznie zadbać o swoje interesy
 

 

Styczeń 2020

Zestawienie Podwykonawców w zakresie Robót Wykonawcy

Lp.

Podwykonawca

 

Podwykonawca/

Dalszy Podwykonawca

Typ dokumentu:

Projekt Umowy (PU)

 Umowa (U),

Aneks (A)

Umowa/Aneks - Nr …. z dnia ….

Zakres umowy

Status

1.

FABE POLSKA Sp. z o.o.

 

Podwykonawca

(PU)

……

Wykonanie nawierzchni betonowej

W trakcie procedowania

2.

Króliczek Janusz WJK - INVEST

Podwykonawca

(PU)

015/A1B/07/2019

Wycinka drzew i krzewów*

Zaakceptowana

2.

MEGA POL Daniel Podsiedlik

Podwykonawca

(U)

021/A1B/08/2019 z dnia 14.10.2019

roboty wyburzeniowe obiektów

Zaakceptowana

2.1

MEGA POL Daniel Podsiedlik

Podwykonawca

(A)

Aneksu nr 1 z dnia 16.01.2020 do Umowy o podwykonawstwo nr 021/A1B/08/2019

roboty wyburzeniowe obiektów

Zaakceptowany

2.2

MEGA POL Daniel Podsiedlik

Podwykonawca

(PA)

Aneksu nr 2 z dnia …… do Umowy o podwykonawstwo nr 021/A1B/08/2019

roboty wyburzeniowe obiektów

W trakcie procedowania

3.

FREZDROG Kazimierz Gaweł, Barbara Gaweł sp. j.

Podwykonawca

(U)

028/A1B/08/2019 z dnia 30.10.2019

frezowanie nawierzchni asfaltowych

Zaakceptowana

3.1

FREZDROG Kazimierz Gaweł, Barbara Gaweł sp. j.

Podwykonawca

(A)

Aneksu nr 1 z dnia 07.01.2020 do Umowy o podwykonawstwo nr 028/A1B/08/2019 z dnia ..

frezowanie nawierzchni asfaltowych

Wezwanie do korekty Aneksu nr 1 - Zał. 15 (Waloryzacja)

4.

ELBROX Henryka Bobińska OPERATOR Sp. z o.o.

 

 

Podwykonawca

(U)

036/A1B/09/2019 06.12.2019

przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych

Zaakceptowana

5.

TRANS-KOP BS Stanisław Bukowski

Podwykonawca

(U)

048/A1B/10/2019 z dnia 06.12.2019

montaż przepustów skrzynkowych

Zaakceptowana

6.1

KOMPLIDO sp. z o. o.

Podwykonawca

(U)

043/A1B/10/2019 z dnia 29.01.2020

montażu zbrojenia i innych robót ciesielskich dla obiektów mostowych

Zaakceptowana

6.1.1

KOMPLIDO sp. z o. o.

Podwykonawca

(PA)

Projekt Aneksu nr 1 z dnia ….. do Umowy o podwykonawstwo nr 043/A1B/10/2019

montażu zbrojenia i innych robót ciesielskich dla obiektów mostowych

W trakcie procedowania

6.2

KOMPLIDO sp. z o. o.

Podwykonawca

(PU)

050/A1B/11/2019

Wykonanie przepustów

Zaakceptowany

7.

IEC-POLSKA S.A

Podwykonawca

(U)

045/A1B/10/2019 z dnia 25.11.2019

montażu zbrojenia i innych robót ciesielskich dla obiektów mostowych

Zaakceptowany

Należy złożyć Aneks ze wskazaniem Kierownika Robót

8.

G&M sp. z o. o.

Podwykonawca

(PU)

044/A1B/10/2019

montażu zbrojenia i innych robót ciesielskich dla obiektów mostowych

W trakcie procedowania

9.

ZBT Sp. z o.o.

Podwykonawca

(U)

049/A1B/11/2019 z dnia 10.01.2020

Przebudowa kolizji teletechnicznych

 

Zaakceptowana

10.

BMdrog Sp. z o.o.

Podwykonawca

(U)

051/A1B/11/2019 z dnia 16.01.2020

Roboty ziemne

 

Zaakceptowana

11.

Secondo Silesia Sp. z o.o.

Podwykonawca

(PU)

053/A1B/11/2019

Roboty ziemne

 

W trakcie procedowania

12.

LBM POLSKA T.Lis, G.Burtan, D.Markiewicz Sp. J.

Podwykonawca

(U)

054/A1B/11/2019 z dnia 16.01.2020

Roboty ziemne

Wezwanie do korekty umowy - Zał. 15 (Waloryzacja)

13.

Servitrans sp. z o. o

Podwykonawca

(U)

035/A1B/09/2019 z dnia 26.11.2019

tymczasowe przekładanie barier stalowych*

Zaakceptowana

13.

ZRI Henryk Chrobok Hubert Chrobok sp. j.

Podwykonawca

(U)

039/A1B/10/2019 z dnia 10.01.2020

roboty w zakresie tymczasowemu zabezpieczeniu wykopu przy pomocy ścianek szczelnych

Zaakceptowana

14.

HYDROMAK sp. z o. o.

Podwykonawca

(PU)

056/A1B/12/2019

roboty w zakresie przebudowy urządzeń wodno-kanalizacyjnych

W trakcie procedowania

 

Zestawienie Podwykonawców w zakresie Usług Wykonawcy zatwierdzonych na kontrakcie

Lp.

Podwykonawca

 

w zakresie: Usług/

Dalszy Usługodawca

Typ dokumentu:

Umowa/Aneks - Nr …. z dnia ….

Zakres umowy

Stratus

 Umowa (U),

Aneks (A)

1.

TRAKT Sp. z o.o. Sp.k.

 

Usługodawca

 

(U)

001/A1B/PS/2019 z dnia 30.04.2019

Prace projektowe

Zaakceptowana

2.

PIOCEL Sp. z o.o.

 

Usługodawca

 

(U)

003/A1B/06/2019 z dnia 12.06.2019

Dzierżawa

Zaakceptowana

3.

GEO-BUDOWA

 

Usługodawca

 

(U)

007/A1B/06/2019 z dnia 23.07.2019

Obsługa geodezyjna

Zaakceptowana

4.

BARG Centrum Sp. z o.o.

 

Usługodawca

 

(U)

010/A1B072019

 z dnia 31.07.2019

Obsługa laboratoryjna

Zaakceptowana

4.1

BARG Centrum Sp. z o.o.

 

Usługodawca

 

(A)

Aneks nr  1 z dnia 20.01.2020 do umowy 010/A1B072019

 z dnia 31.07.2019

Obsługa laboratoryjna

Zgłoszony

5.

V2B Maciej Krajewski

 

Usługodawca

 

(U)

011/A1B/07/2019 z dnia 31.07.2019

Inwentaryzacja obiektów

Zaakceptowana

5.1

V2B Maciej Krajewski

 

Usługodawca

 

(A)

Aneks nr 1 z dnia 25.11.2019 do umowy 011/A1B/07/2019

inwentaryzacji i monitoringu stanu dróg dojazdowych i budynków

Zaakceptowana

5.2

V2B Maciej Krajewski

 

Usługodawca

 

(A)

Aneks nr 2 z dnia 20.01.2020 do umowy 011/A1B/07/2019

inwentaryzacji i monitoringu stanu dróg dojazdowych i budynków

Zgłoszony

6.

INVICTUS Adam Stożek

 

Usługodawca

 

(U)

Umowa poniżej 50 000zł.

Nadzór saperski

Zgłoszony nie podlega akceptacji

7.

GEOPOINT Grzegorz Strychar

 

Dalszy Usługodawca

 

(U)

772_01 z dnia 22.07.2019

Mapa do celów projektowych

Zaakceptowana

8.

VOSA Łukasz Stachoń

Dalszy Usługodawca

(U)

772_2 z dnia 24.07.2019

Usługi geodezyjne

Zaakceptowana

8.1

VOSA Łukasz Stachoń

Dalszy Usługodawca

(A)

Aneks nr 1 z dnia 15.01.2020 do umowy nr 772_2

Usługi geodezyjne

Zaakceptowany

9.

HPC POLGEOL S.A.

Dalszy Usługodawca

(U)

772_02 z dnia 17.06.2019

Usługi geologiczne

Zaakceptowana

9.1

HPC POLGEOL S.A

Dalszy Usługodawca

(A)

772_02 z dnia 12.07.2019

Usługi geologiczne

Zaakceptowana

10.

BESSONS Sp. z o. o.

Usługodawca

(U)

008/A1B/06/2019 z dnia 21.08.2019

Nadzór przyrodniczo-środowiskowo-zoologiczny

Zaakceptowana

10.1

BESSONS Sp. z o. o.

Usługodawca

(A)

Aneks nr 1 z dnia 20.01.2020 do umowy 008/A1B/06/2019  

Nadzór przyrodniczo-środowiskowo-zoologiczny

Zgłoszony

11.

BHP SERWIS Mieczysław Soyta

Usługodawca

(U)

157/08/2019 z dnia 26.08.2019

Koordynator BHP

Zaakceptowana

12.

WJK-INVEST Janusz Króliczek

Usługodawca

(U)

015/A1B/07/2019 z dnia 05.09.2019

Wycinka drzew i krzewów

Zaakceptowana

13.

IBDiM

Dalszy Usługodawca

(U)

249/TD/2019 z dnia 28.08.2019

Obsługa laboratoryjna

Zaakceptowana

14.

TM-VIA

Usługodawca

(U)

016/A1B/07/2019 z dnia 10.09.2019

TOR

Zaakceptowana

14.1

TM-VIA

Usługodawca

(A)

Aneks nr 1 z dnia 20.01.2020 do umowy 016/A1B/07/2019

TOR

Zgłoszony

15.

 

DROMAK Spółka z o.o.

 

Usługodawca

(U)

019/A1B/08/2019 z dnia 02.10.2019

Cząstkowy remont nawierzchni drogi

Zgłoszona

15.1

 

DROMAK Spółka z o.o.

 

Usługodawca

(A)

Aneks nr 1 z dnia 07.01.2020 do umowy 019/A1B/08/2019

Cząstkowy remont nawierzchni drogi

Zaakceptowany

16.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. (PRD-M)

Usługodawca

(U)

026/A1B/08/2019 z dnia 08.10.2019

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni, naprawa barier stalowych, wykonanie robót interwencyjnych wraz z zapewnieniem grupy interwencyjnej i utrzymaniem oznakowania pionowego

Zgłoszona

16.1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. (PRD-M)

Usługodawca

(A)

Aneks nr 1 z dnia 07.01.2020 do umowy 026/A1B/08/2019

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni, naprawa barier stalowych, wykonanie robót interwencyjnych wraz z zapewnieniem grupy interwencyjnej i utrzymaniem oznakowania pionowego

Zaakceptowany

17.

"IN-REM-BUD" Artur Oryński Firma Usług Instalacyjno-Remontowo-Budowlanych

Dalszy Usługodawca (PRD-M)

(U)

1/2019 z dnia 15.11.2019

grupy interwencyjnej oraz doraźnych usług inwentaryzacyjnych

Zgłoszona

18.

 

SAFEROAD

GRAWIL Sp. z o.o.

 

Usługodawca

(U)

033/A1B/09/2019 z dnia 28.10.2019

Zapewnienie utrzymania zimowego dróg

Zgłoszona

19.

SERVITRANS sp. z o. o

Usługodawca

(U)

035/A1B/09/2019 z dnia 26.11.2019

tymczasowe przekładanie barier stalowych

Zaakceptowana warunkowo

19.1

SERVITRANS sp. z o. o

Usługodawca

(A)

Aneks nr 1 z dnia 07.01.2020 do umowy 035/A1B/09/2019

tymczasowe przekładanie barier stalowych

Zaakceptowany

 

Zestawienie Podwykonawców w zakresie Dostaw Wykonawcy zatwierdzonych na kontrakcie

Lp.

Dostawca

 

Podwykonawca w zakresie: Dostaw/ Dalszy Dostawca

Typ dokumentu:

Umowa/Aneks - Nr …. z dnia ….

Zakres umowy

Stratus

 Umowa (U),

Aneks (A)

1.

Kopalnia Kruszywa Naturalnego "Moników I", Moników II", "Mokracz" S.C. JAN - MAR

 

Dostawca

U

032/A1B/09/2019 z dnia 03.10.2019

Dostawa kruszywa

Zgłoszenie

2.

Przedsiębiorstwo Elementów Budowlanych "Fabet" S.A.

 

Dostawca

U

029/A1B/09/2019 z dnia 30.10.2019

Wytworzenie i dostarczenie przepustów prefabrykowanych

 

Zgłoszenie

2.1

Przedsiębiorstwo Elementów Budowlanych "Fabet" S.A.

 

Dostawca

A

Aneks nr 1 z dnia  10.01.2020 029/A1B/09/2019

Wytworzenie i dostarczenie przepustów prefabrykowanych

 

Zgłoszenie

3.

Przedsiębiorstwo Produkcji Betonu „SIBET” S.A.

 

 

Dostawca

U

030/A1B/09/2019 z dnia 30.10.2019

Wytworzenie i dostarczenie przepustów prefabrykowanych

Zgłoszenie

3.1

Przedsiębiorstwo Produkcji Betonu „SIBET” S.A.

 

 

Dostawca

A

Aneks nr 1 z dnia  10.01.2020 do umowy 030/A1B/09/2019

Wytworzenie i dostarczenie przepustów prefabrykowanych

Zgłoszenie

4.

ArcelorMittal Distribution Solutions Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Dostawca

U

46/A1B/10/2019 z dnia 22.11.2019

Dostawa elementów zbrojarskich: stal zbrojeniowa cięta, gięta, stal zbrojeniowa prosta

Zgłoszenie

5.

Cemex Polska Sp. z o.o.

 

 

Dostawca

U

ZAO/A1/01/11/2019 z dnia 19.11.2019

Zlecenie Dostawy Materiału

Zgłoszenie

6.

Kopalnie Kruszywa Sp. z o.o. sp. k.

 

Dostawca

U

Umowa sprzedaży z dnia 25.11.2019

Dostawa kruszywa

Zgłoszenie