POSTĘP ROBÓT
 
 

Wrzesień 2019


W raportowanym okresie Wykonawca nie realizował Robót, kierując główne siły na mobilizację, organizację biura budowy, monitoring oznakowania i urządzeń brd, prace projektowe oraz dokonał zamknięcia jezdni lewej (wschodniej) wprowadzając tymczasową organizację ruchu polegającą na przełożeniu ruchu w systemie 2+1 na jezdnię prawą (zachodnią) i przystąpił do frezowania.