Aktualności
 
   
 
 
 

Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła) – gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51.

 

Odcinek B – węzeł Bełchatów (bez węzła) – węzeł Kamieńsk (z węzłem) od km 351+800,00 do km 376+000,00

 
28/10/2020
 
Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na DW 484 w km 43+655-43+850
 
 
 
 
27/10/2020
 
Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na DK1 w km 402+230
 
 
 
 
15/10/2020

Wystawiono PŚP nr 19
 
 
   
 
Opis Kontraktu
 

Budowa autostrady jest inwestycją o znaczeniu krajowym, a także międzynarodowym. Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju. Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszarów miejskich jest korzystne z wielu względów, ponieważ ruch tranzytowy dezorganizuje i zakłóca życie mieszkańców. Powoduje bardzo znaczną uciążliwość dla mieszkańców w postaci wypadków, hałasu, spalin i wibracji. Nakładając się na ruch miejski prowadzi on do poważnego zatłoczenia ulic. Tranzyt przez miasto prowadzi do powstawania wąskich gardeł na sieci dróg krajowych, zmniejszając przepustowość tej sieci.


Zastosowanie ekranów akustycznych w celu zabezpieczenia terenów mieszkalnych narażonych na zwiększoną emisję hałasu powinno w znacznej części wyeliminować uciążliwości akustyczne spowodowane poprowadzeniem autostrady.


Dla kierowców przejazd przez autostradę będzie korzystny ze względu na skrócenie czasu przejazdu i podniesienie bezpieczeństwa na drodze poprzez zmniejszenie liczby skrzyżowań i zlikwidowanie bezpośrednich wjazdów na drogę z pól i posesji. Uspokojenie ruchu w miejscowościach podniesie komfort mieszkańców i zwiększy ich bezpieczeństwo

 
 
15/10/2020

Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na DK1 w km 408+950
 
 
 
 
05-11/10/2020

W dniach 19.10 – 25.10.2020 Wykonawca planuje rozpocząć układanie nawierzchni betonowej od km 351+800.
 
 
   
 
 
 
07/10/2020

Rada Budowy numer 17
 
 
 
 
06/10/2020

Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na DK1 w km 410+950
 
 
 
 
23/09/2020

Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na DK1 w km 423+250
 
 
   
 
 
 
15/09/2020

Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na DK1 w km 422+975 – 423+075
 
 
 
 
14/09/2020

Wystawiono PŚP nr 18
 
 
       
 
09/09/2020

Rada Budowy numer 16
 
 
 
 
07/09/2020

Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na DK1 w km 419+550
 
 
 
 
02/09/2020

Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na DK1 km 418+350
 
 
 
 
 
Ostatnia aktualizacja: 26/10/2020
  Liczba odsłon:Darmowy licznik odwiedzin