Aktualności
 
10/01/2024
 
UZUPEŁNIAJĄCE ROZLICZENIE KOŃCOWE – PŚP 52
 
 
   
 
 
POIS.03.01.00-00-0046/18
 

 

Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła) – gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51.

 

Odcinek B – węzeł Bełchatów (bez węzła) – węzeł Kamieńsk (z węzłem) od km 351+800,00 do km 376+000,00

 
26/07/2023
 
ROZLICZENIE KOŃCOWE – PŚP 51
 
 
 
18/05/2023
 
Świadectwo Przejęcia
 
 
 
 
11/05/2023
 
Oficjalne otwarcie autostrady
 
 
   
 
Opis Kontraktu
 

Budowa autostrady jest inwestycją o znaczeniu krajowym, a także międzynarodowym. Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju. Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszarów miejskich jest korzystne z wielu względów, ponieważ ruch tranzytowy dezorganizuje i zakłóca życie mieszkańców. Powoduje bardzo znaczną uciążliwość dla mieszkańców w postaci wypadków, hałasu, spalin i wibracji. Nakładając się na ruch miejski prowadzi on do poważnego zatłoczenia ulic. Tranzyt przez miasto prowadzi do powstawania wąskich gardeł na sieci dróg krajowych, zmniejszając przepustowość tej sieci.


Zastosowanie ekranów akustycznych w celu zabezpieczenia terenów mieszkalnych narażonych na zwiększoną emisję hałasu powinno w znacznej części wyeliminować uciążliwości akustyczne spowodowane poprowadzeniem autostrady.


Dla kierowców przejazd przez autostradę będzie korzystny ze względu na skrócenie czasu przejazdu i podniesienie bezpieczeństwa na drodze poprzez zmniejszenie liczby skrzyżowań i zlikwidowanie bezpośrednich wjazdów na drogę z pól i posesji. Uspokojenie ruchu w miejscowościach podniesie komfort mieszkańców i zwiększy ich bezpieczeństwo

 

 
 
10/05/2023
 
Rada Budowy nr 48
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ostatnia aktualizacja: 18/05/2023
  Liczba odsłon:Darmowy licznik odwiedzin