Aktualności
 
   
 
 
 

Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła) – gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51.

 

Odcinek B – węzeł Bełchatów (bez węzła) – węzeł Kamieńsk (z węzłem) od km 351+800,00 do km 376+000,00

 
 
 
09/10/2019

Rada Budowy numer 5
 
 
 
 
18/09/2019

Rada Budowy numer 4
 
 
 
 
13/09/2019

Wystawiono PŚP nr 5
 
 
 
 
14/08/2019

Rada Budowy numer 3
 

 

 
 
13/08/2019

Wystawiono PŚP nr 4 na kwotę 970.730,83 PLN netto
 
 
 
 
26/07/2019

Wystawiono PŚP nr 3 na kwotę 970.730,83 PLN netto
 
 

 

   
 
Opis Kontraktu
 

Budowa autostrady jest inwestycją o znaczeniu krajowym, a także międzynarodowym. Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju. Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszarów miejskich jest korzystne z wielu względów, ponieważ ruch tranzytowy dezorganizuje i zakłóca życie mieszkańców. Powoduje bardzo znaczną uciążliwość dla mieszkańców w postaci wypadków, hałasu, spalin i wibracji. Nakładając się na ruch miejski prowadzi on do poważnego zatłoczenia ulic. Tranzyt przez miasto prowadzi do powstawania wąskich gardeł na sieci dróg krajowych, zmniejszając przepustowość tej sieci.


Zastosowanie ekranów akustycznych w celu zabezpieczenia terenów mieszkalnych narażonych na zwiększoną emisję hałasu powinno w znacznej części wyeliminować uciążliwości akustyczne spowodowane poprowadzeniem autostrady.


Dla kierowców przejazd przez autostradę będzie korzystny ze względu na skrócenie czasu przejazdu i podniesienie bezpieczeństwa na drodze poprzez zmniejszenie liczby skrzyżowań i zlikwidowanie bezpośrednich wjazdów na drogę z pól i posesji. Uspokojenie ruchu w miejscowościach podniesie komfort mieszkańców i zwiększy ich bezpieczeństwo.

 
 
17/07/2019

Rada Budowy numer 2
 
 

 

 
 
27/06/2019

Wystawiono PŚP nr 2 na kwotę 1.456.096,25 PLN netto
 
 
 
     
 
12/06/2019

Rada Budowy numer 1
 
 
 
 
 
06/06/2019

Wystawiono PŚP nr 1 na kwotę 6.967.479,67 PLN netto co stanowi 1% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
 
 
 
   
 
 
 
18/04/2019

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy robót.
 
 
 
 
 
18/04/2019

Podpisanie Umowy na nadzór nad odcinkiem B autostrady A1
 

 

   
 

 

 
 
18/04/2019

Podpisanie Umowy na wykonanie robót odcinka B autostrady A1 z firmą MIRBUD S.A.
 

 

 
 
 
Ostatnia aktualizacja: 17/10/2019
  Liczba odsłon:Darmowy licznik odwiedzin