AKTUALNOŚCI
 
 
 
26-31/10/2020
 
Wykonawca w dniach 26 – 31.10 planuje wykonać nw. Roboty:

- betonowanie ustroju WD300 – poniedziałek 8.00
- montaż belek WD299 – od wtorku 27/28.10 nad DK1
- betonowanie pierwszego segmentu PZDg-2
- kontynuacja układania nawierzchni betonowej na odc. WA298 – WA301
 
 

 

 
28/10/2020
 
W związku z rozpoczęciem kolejnego etapu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 484 w miejscowości Kamieńsk w ramach budowy autostrady A1. Wykonawca wprowadza w dniu 28.10.2020 r. tymczasową organizację ruchu na DW 484 w km 43+655-43+850. Organizacja ruchu polega na zwężeniu istniejącej jezdni do jednego pasa ruchu. Na czas wykonywania robót budowlanych ruch pojazdów odbywać się będzie wahadłowo, sterowany przy pomocy sygnalizacji świetlnej. Natomiast ruch pieszych odbywać się będzie poboczem.
 


 


 
 
27/10/2020
 
W dniu 27.10.2020 o godz. 22:00 planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na DK1 w km 402+230. Wykonawca wprowadza czasowe zamknięcia ruchu w związku z montażem belek na budowanym obiekcie WD-299. Wprowadzona organizacja ruchu polega na zamknięciu jezdni na ok. 15 minut na czas wykonywania prac montażowych, kolejny etap organizacji ruchu przewiduje otwarcie przejazdu na 15-30 minut w celu udrożnienia ruchu na zamkniętej drodze. Utrudnienia przewidywane są do godz. 05:00, 28.10.2020 r.
 


 


 
 
15/10/2020
 
Wystawiono PŚP nr 19 na kwotę 25 803 484,78 PLN netto (31 738 286,28 PLN brutto). Narastająco 275 143 514,03 PLN netto (338 426 522,26 PLN brutto), co daje 39,49% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.
 
 

 
 
15/10/2020
 
W dniu 15.10.2020 o godz. 23:00 planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na DK1 w km 408+950. Wykonawca wprowadza czasowe zamknięcia ruchu w związku z montażem podestów przeznaczonych do wykonania zabudów chodnikowych na obiekcie WD-304. Wprowadzona organizacja ruchu polega na zamknięciu jezdni na ok. 15 minut na czas wykonywania prac montażowych, kolejny etap organizacji ruchu przewiduje otwarcie przejazdu na 15-30 minut w celu udrożnienia ruchu na zamkniętej drodze. Utrudnienia przewidywane są do godz. 05:00, 16.10.2020 r.

 

 
 
05-11/10/2020
 
W dniach 05.10 – 11.10.2020 Wykonawca planuje wykonanie nw. Robót:

- likwidacja kolizji średniego napięcia SN16,

- betonowanie ustroju WD312 (środa).
 
 

 
07/10/2020
 
W dniu 07.10.2020 r. w trybie zdalnym odbyła się siedemnasta Rada Budowy, na której Wykonawca przedstawił prezentację obejmującą stan zaawansowania prac projektowych, robót oraz działania przewidziane do realizacji w kolejnych miesiącach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy
 
 

 
06/10/2020
 
W dniach 06.10. – 07.10.2020 o godz. 22:00 planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na DK1 w km 410+950. Wykonawca wprowadza czasowe zamknięcia ruchu w związku z demontażem konstrukcji wsporczej pod ustrojem nośnym obiektu WD-304. Wprowadzona organizacja ruchu polega na zamknięciu jezdni na ok. 15 minut na czas wykonywania prac, kolejny etap organizacji ruchu przewiduje otwarcie przejazdu na 15-30 minut w celu udrożnienia ruchu na zamkniętej drodze. Utrudnienia przewidywane są do godz. 06:00, 07.10.-08.10.2020 r.
 

 

 
 
29/09/2020

- 29.09.2020 zabetonowano ustrój WD308
- likwidacja kolizji średniego napięcia SN14
- montaż belek na WD300 ; w nocy środa/czwartek nad DK1
- trwa sprężanie ustroju obiektu WD304.
 
 

 
 
23/09/2020
 
W dniu 23.09.2020 o godz. 00:30 planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na DK1 w km 423+250. Wykonawca wprowadza czasowe zamknięcia ruchu w związku z montażem belek na obiekcie WD-316. Wprowadzona organizacja ruchu polega na zamknięciu jezdni na ok. 15 minut na czas wykonywania prac montażowych, kolejny etap organizacji ruchu przewiduje otwarcie przejazdu na 15-30 minut w celu udrożnienia ruchu na zamkniętej drodze. Utrudnienia przewidywane są do godz. 10:00, 23.09.2020 r.
 

 

 
 
15/09/2020
 
W dniu 15.09.2020 o godz. 00:30 planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na DK1 w km 422+975 – 423+075. Wykonawca wprowadza czasowe zamknięcia ruchu w związku z montażem belek na obiekcie WD-315. Wprowadzona organizacja ruchu polega na zamknięciu jezdni na ok. 15 minut na czas wykonywania prac montażowych, kolejny etap organizacji ruchu przewiduje otwarcie przejazdu na 15-30 minut w celu udrożnienia ruchu na zamkniętej drodze. Utrudnienia przewidywane są w godz. 00:30 – 05:00, 15.09.2020 r.
 

 

 
 
14/09/2020
 
Wystawiono PŚP nr 18 na kwotę 19 803 214,25 PLN netto (24 357 953,53 PLN brutto). Narastająco 249 340 029,25 PLN netto (306 688 235,98 PLN brutto), co daje 35,79% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.
 

 
 
09/09/2020
 
W dniu 09.09.2020 r. odbyła się szesnasta Rada Budowy. Wykonawca przedstawił prezentację obejmującą stan zaawansowania prac projektowych i Robót oraz działania przewidziane do realizacji w kolejnych miesiącach w czasie pandemii. W naradzie uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy zgodnie zachowaniem rekomendowanych odległości.
 

 
 
07/09/2020
 
W dniu 07.09.2020 o godz. 23:00 planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na DK1 w km 419+550. Wykonawca wprowadza czasowe zamknięcia ruchu w związku z montażem belek na obiekcie WD-312. Wprowadzona organizacja ruchu polega na zamknięciu jezdni na ok. 15 minut na czas wykonywania prac montażowych, kolejny etap organizacji ruchu przewiduje otwarcie przejazdu na 15-30 minut w celu udrożnienia ruchu na zamkniętej drodze. Utrudnienia przewidywane są w godz. 23:00 – 10:00, 08.09.2020 r.
 

 

 
 
02/09/2020
 
W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi Wykonawca przedłuża wprowadzoną organizację ruchu na DK1 km 418+350, dotyczącej montażu belek na obiekcie PZDg-2. Utrudnienia polegające na kilkukrotnym czasowym zamknięciu jezdni prawej na okres ok. 15 minut. Wprowadzona organizacja ruchu będzie obowiązywać w godzinach 23:00-10:00 i zostaje przedłużona do dnia 04.09.2020 r. do godz. 10:00.
 
 

 
 
01/09/2020
 
W dniu 01.09.2020 o godz. 23:00 planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na DK1 w km 418+350. Wykonawca wprowadza czasowe zamknięcia ruchu w związku z montażem belek na obiekcie PZDg-2. Wprowadzona organizacja ruchu polega na zamknięciu jezdni na ok. 15 minut na czas wykonywania prac montażowych, kolejny etap organizacji ruchu przewiduje otwarcie przejazdu na 15-30 minut w celu udrożnienia ruchu na zamkniętej drodze. Utrudnienia przewidywane są w godz. 23:00 – 10:00 w dniach 01-03.08.2020 r.
 

 

 
 
31/08/2020
 
W dniu 31.08.2020 o godz. 23:00 planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na DK1 w km 413+250. Wykonawca wprowadza czasowe zamknięcia ruchu w związku z montażem belek na obiekcie WD-308. Wprowadzona organizacja ruchu polega na zamknięciu jezdni na ok. 15 minut na czas wykonywania prac montażowych, kolejny etap organizacji ruchu przewiduje otwarcie przejazdu na 15-30 minut w celu udrożnienia ruchu na zamkniętej drodze. Utrudnienia przewidywane są do godz. 10:00 01.09.2020 r.
 

 

 
 
26/08/2020
 
W dniu 26.08.2020 o godz. 23:00 planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na DK1 w km 418+350. Wykonawca wprowadza czasowe zamknięcia ruchu w związku z montażem belek na obiekcie PZDg-2. Wprowadzona organizacja ruchu polega na zamknięciu jezdni na ok. 15 minut na czas wykonywania prac montażowych, kolejny etap organizacji ruchu przewiduje otwarcie przejazdu na 15-30 minut w celu udrożnienia ruchu na zamkniętej drodze. Utrudnienia przewidywane są w godz. 23:00 – 5:00 w dniach 26-28.08.2020 r.
 

 

 
24/08/2020
 
Wykonawca planuje w dniach 24.08. - 30.08.2020 niżej wymienione prace:

- likwidację SN17
- wykonanie pali DSM na podporze E WD-299
- montaż belek MA-305
- montaż belek PZDg2 nad DK-1
- montaż belek WD-308
- betonowanie ramy WA-311

W zakresie drogowym kontynuowane są prace w górnych warstw robót ziemnych oraz dolne podbudowy C5/6
 
 

 
24/08/2020
 
W dniu 24.08.2020 planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej nr 484 od ronda na DK1 w kierunku miejscowości Kamieńsk w związku z budową węzła Kamieńsk. Wykonawca wprowadza sygnalizację świetlną ze względu na zwężeniu istniejącej jezdni do jednego pasa, gdzie ruch odbywać się będzie w sposób wahadłowy.
 

  

 

 
 
21/08/2020
 
- montaż belek WA 307

W zakresie drogowym Wykonawca kontynuuje prace w górnych warstwach robót ziemnych oraz dolne podbudowy C5/6.

 

 
 
20/08/2020
 
W dniu 20.08.2020 r. odbyła się pierwsza wizyta studyjna z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Konsultanta, Wykonawcy oraz mediów.

 

 
 
20/08/2020
 
- o godzinie 23:00 planowane jest wprowadzenie czasowego zamknięcia ruchu na KP-302 w km 406+500, w związku z demontażem podestów roboczych. Przerwy 15 min. Czas trwania ok. 2,5h

- o godzinie 23:30 planowane jest wprowadzenie czasowego zamknięcia ruchu na WD-306 w km 410+710 nad DK1, w związku z demontażem deskowania. Przerwy 15 min. Czas trwania ok. 5h
 

 


 
 
 
17/08/2020
 
- betonowanie ramy obiektu WA309
- betonowanie wschodniej pochylni kładki dla pieszych KP302
- rozpoczynamy montaż belek na PZDg2

 

 
 
17/08/2020
 
Wystawiono PŚP nr 17 na kwotę 31 935 495,42 PLN netto (39 280 659,37 PLN brutto). Narastająco 229 536 815,00 PLN netto (282 330 282,45 PLN brutto), co daje 32,94% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

 

 
 
14/08/2020
 
W dniu 20.08.2020 o godzinie 23:00 planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, która dotyczy montażu belek na obiekcie KP-302 w km 406+500 oraz montażu belek na obiekcie WD-306 w km 410+710 nad DK1. Wprowadzona organizacja ruchu polega na zamknięciu jezdni na ok. 20 minut na czas wykonywania prac montażowych, kolejny etap organizacji ruchu przewiduje otwarcie przejazdu na 15-30 minut w celu udrożnienia ruchu na zamkniętej drodze. Utrudnienia przewidywane są do 21.08.2020 godz. 6:00.
 

 

 


 
 
14/08/2020
 
W dniu 14.07.2020 nastąpi chwilowe całkowite wstrzymanie ruchu pod obiektem drogi powiatowej nr 1913E na odcinku ulicy Wolskiej w m. Siomki, gmina Wola Krzysztoporska w związku z budową obiektu autostradowego WA-301, na czas 15-30 minut z przerwami na przepuszczanie ruchu w godzinach 22.00-05.00.

 

 
 
12/08/2020
 
W dniu 12.08.2020 r. odbyła się piętnasta Rada Budowy. Wykonawca przedstawił prezentację obejmującą stan zaawansowania prac projektowych i Robót oraz działania przewidziane do realizacji w kolejnych miesiącach w czasie pandemii. W naradzie uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy zgodnie zachowaniem rekomendowanych odległości.

 

 
 
12/08/2020
 
W związku z montażem belek prefabrykowanych nad jezdnią prawą na obiekcie WD-315 na odcinku DK1 km od 423+000 do km 423+100 w dniu 12 sierpnia 2020 (środa), w godzinach 23:00 – 5:00 wystąpią czasowe zamknięcie jezdni (przerwy w ruchu 15 minutowe)

 

 
 
29/07/2020
 
Wojewoda łódzki wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla odc. B w formie zamiennej decyzji ZRID nr 141/20 z dnia 22.07.2020 (obwieszczona 29.07.2020). W praktyce oznacza to, że prace będą mogły być prowadzone bez żadnych ograniczeń, zgodnie z nowym projektem.

 

 
 
15/07/2020
 
W dniu 15.07.2020 r. odbyła się czternasta Rada Budowy. Wykonawca przedstawił prezentację obejmującą stan zaawansowania prac projektowych i Robót oraz działania przewidziane do realizacji w kolejnych miesiącach w czasie pandemii. W naradzie uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy zgodnie zachowaniem rekomendowanych odległości.

 

 
 
13/07/2020
 
Wystawiono PŚP nr 16 na kwotę 24 656 115,44 PLN netto (30 327 021,99 PLN brutto). Narastająco 197 601 319,58 PLN netto (243 049 623,08 PLN brutto), co daje 28,36% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

 

 
 
10/06/2020
 
W dniu 10.06.2020 r. odbyła się trzynasta Rada Budowy. Wykonawca przedstawił prezentację obejmującą stan zaawansowania prac projektowych i Robót oraz działania przewidziane do realizacji w kolejnych miesiącach w czasie pandemii. W naradzie uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy zgodnie zachowaniem rekomendowanych odległości.

 

 
 
09/06/2020
 
Wystawiono PŚP nr 15 na kwotę 26 712 049,08 PLN netto (32 855 820,37 PLN brutto). Narastająco 172 945 204,14 PLN netto (212 722 601,09 PLN brutto), co daje 24,82% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

 

 
 
13/05/2020
 
W dniu 15.04.2020 r. odbyła się dwunasta Rada Budowy w formie wideokonferencji, z związku z trwającym stanem epidemii COVID-19. Wykonawca przedstawił prezentację obejmującą stan zaawansowania prac projektowych i Robót oraz działania przewidziane do realizacji w kolejnych miesiącach w czasie pandemii. W wideokonferencji uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.

 

 
 
12/05/2020
 
Wystawiono PŚP nr 14 na kwotę 16 222 637,63 PLN netto (19 953 844,28 PLN brutto). Narastająco 146 233 155,06 PLN netto (179 866 780,72 PLN brutto), co daje 20,99% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

 

 
 
28/04/2020
 
Wystawiono PŚP nr 13 na kwotę 16 898 728,52 PLN netto (20 785 436,08 PLN brutto). Narastająco 130 010 517,43 PLN netto (159 912 936,44 PLN brutto), co daje 18,66% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

 

 
 
15/04/2020
 
W dniu 15.04.2020 r. odbyła się jedenasta Rada Budowy w formie wideokonferencji, z związku z wprowadzeniem w Polsce stanem zagrożenia epidemiologicznego (13.03.2020), a następnie stanem epidemii, (20.03.2020) związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. Wykonawca przedstawił prezentację obejmującą stan zaawansowania prac projektowych i Robót oraz działania przewidziane do realizacji w kolejnych miesiącach. W telekonferencji uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.

 

 
 
 
06/04/2020
 
W dniu 06.04.2020 Wykonawca planuje wprowadzić Tymczasową Organizację Ruchu na skrzyżowaniu DK nr 1 z Powiatową 1500E w Jeżowie, polegającą na zmianie typu skrzyżowania z układu jednego ronda na dwa.

 

 
 
25/03/2020
 
Wystawiono PŚP nr 12 na kwotę 8.248.079,06 PLN netto (10.145.137,24PLN brutto). Narastająco 113.111.788,91 PLN netto (139.127.500,36 PLN brutto), co daje 16,23% ZKK.
 
 

 
 
11/03/2020
 
W dniu 11.03.2020 r. w siedzibie Inżyniera odbyła się dziesiąta Rada Budowy, na której Wykonawca przedstawił prezentację obejmującą stan zaawansowania prac projektowych i Robotach oraz działania przewidziane do realizacji w kolejnych miesiącach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.
 
 

 
 
05/03/2020
 
Wprowadzenie ręcznego kierowania ruchem na drodze DK1 w km 415+901 - 416+601
 
 

 
 

 
 
27/02/2020
 
W czwartek 27.02.2020 r. o godzinie 16:00, w Domu Zebrań i Imprez Okolicznościowych „Zacisze” w Rokszycach Drugich 59, odbędzie się spotkanie, którego celem będzie prezentacja informacji o drogach zlokalizowanych w pobliżu budowanej autostrady A-1. Zapraszamy na spotkanie wszystkich zainteresowanych.

 

 
 
25/02/2020
 
Wystawiono PŚP nr 11 na kwotę 5.899.454,53 PLN netto (7.256.329,07 PLN brutto). Narastająco 104.863.709,85 PLN netto (128.982.363,12 PLN brutto), co daje 15,05% ZKK.

 

 
 
12/02/2020
 
W dniu 12.02.2020 r. w siedzibie Inżyniera odbyła się dziewiąta Rada Budowy, na której Wykonawca przedstawił prezentację obejmującą stan zaawansowania prac projektowych, pracach przygotowawczych i pierwszych Robotach oraz działania przewidziane do realizacji w kolejnych miesiącach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.
 

 
 
30/01/2020
 
Wystawiono PŚP nr 10 na kwotę 7.174.620,37 PLN netto (8.824.783,06 PLN brutto). Narastająco 98.964.255,32 PLN netto (121.726.034,05 PLN brutto), co daje 14,20% ZKK.
 

 
 
29/01/2020

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy obiektu WA-301 na drodze powiatowej 1913E ul. Wolska, m. Siomki
 
 
 

 
 
28/01/2020

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy tymczasowych zjazdów na budowę autostrady A1 na drodze wojewódzkiej 484 w m. Kamieńsk.
 

 
 

 
 
15/01/2020

W dniu 15.01.2020 r. w siedzibie Inżyniera odbyła się ósma Rada Budowy, na której Wykonawca przedstawił prezentację obejmującą stan zaawansowania prac projektowych, pracach przygotowawczych i pierwszych Robotach oraz działania przewidziane do realizacji w kolejnych miesiącach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.
 

 
 
11/12/2019

W dniu 11.12.2019 r. w siedzibie Inżyniera odbyła się siódma Rada Budowy, na której Wykonawca przedstawił prezentację obejmującą stan zaawansowania prac projektowych, pracach przygotowawczych i pierwszych Robotach oraz działania przewidziane do realizacji w kolejnych miesiącach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.
 

 
 
09/12/2019

Wystawiono PŚP nr 9 na kwotę 5.112.594,35 PLN netto (6.288.491,05 PLN brutto). Narastająco 91.789.634,95 PLN netto (112.901.250,99 PLN brutto), co daje 13,17%% ZKK.
 
 

 
 
03/12/2019

Wystawiono PŚP nr 8 - II rata płatności zaliczkowej na kwotę 62.707.317,07 PLN netto (77.130.000,00 PLN brutto). Narastająco 86.677.040,60 PLN netto (106.612.759,94 PLN brutto), co daje 12,44% ZKK.
 

 
 
26/11/2019

Wystawiono PŚP nr 7 na kwotę 6.775.903,17 PLN netto. Narastająco 23.969.723,53 PLN netto, co daje 3,44% ZKK.
 

 
 
13/11/2019

W dniu 13.11.2019 r. w siedzibie Inżyniera odbyła się szósta Rada Budowy, na której Wykonawca przedstawił prezentację obejmującą stan zaawansowania prac projektowych oraz działania przewidziane derealizacji w kolejnych miesiącach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy
 

 
 
21/10/2019

Wystawiono PŚP nr 6 na kwotę 3.816.530,92 PLN netto. Narastająco 17.193.820,36 PLN netto, co daje 2,47% ZKK.
 

 
 
09/10/2019

W dniu 09.10.2019 r. w siedzibie Inżyniera odbyła się piąta Rada Budowy, na której Wykonawca przedstawił prezentację obejmującą stan zaawansowania prac projektowych oraz działania przewidziane do realizacji w kolejnych miesiącach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy
 

 
 
28/09/2019

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu dla wykonania jezdni lewej autostrady A1 na drodze DK1 w km 399+580 - 423+720 (Piotrków Trybunalski - Kamieńsk)
 
 

 
 
18/09/2019

W dniu 18.09.2019 r. w siedzibie Inżyniera odbyła się czwarta Rada Budowy, na której Wykonawca przedstawił prezentację obejmującą stan zaawansowania prac projektowych oraz działania przewidziane do realizacji w kolejnych miesiącach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy
 

 
 
13/09/2019
 
Wystawiono PŚP nr 5 na kwotę 3.012.251,86 PLN netto. Narastająco 13.377.289,44 PLN netto, co daje 1,92% ZKK.
 

 
 
14/08/2019

Rada Budowy numer 3


W dniu 14.08.2019 r. w siedzibie Inżyniera odbyła się trzecia Rada Budowy, na której Wykonawca przedstawił prezentację obejmującą stan zaawansowania prac projektowych oraz działania przewidziane do realizacji w kolejnych miesiącach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.
 

 
 
13/08/2019

Wystawiono PŚP nr 4 na kwotę 970.730,83 PLN netto(1.193.998,92 PLN brutto)
 

 
 
26/07/2019

Wystawiono PŚP nr 3 na kwotę 970.730,83 PLN netto (1.193.998,92 PLN brutto)
 

 
 
17/07/2019

Rada Budowy numer 2

W dniu 17.07.2019 r. w siedzibie Inżyniera odbyła się druga Rada Budowy, na której Wykonawca przedstawił prezentację obejmującą stan zaawansowania prac projektowych oraz działania przewidziane do realizacji w kolejnych miesiącach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.
 

 
 
27/06/2019

Wystawiono PŚP nr 2 na kwotę 1.456.096,25 PLN netto (1.790.998,39 PLN brutto) co narastająco stanowi 8.423.575,92 PLN netto (10.360.998,38 PLN brutto) stanowi 1,21 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
 

 
 
12/06/2019

Rada Budowy numer 1

W dniu 19.06.2019 r. w siedzibie Inżyniera odbyła się pierwsza Rada Budowy, na której Wykonawca przedstawił prezentację obejmującą stan zaawansowania prac projektowych oraz działania przewidziane do realizacji w kolejnych miesiącach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy
 

 
 
06/06/2019

Wystawiono PŚP nr 1 na kwotę 6.967.479,67 PLN netto co stanowi 1% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
 

 
 
18/04/2019

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy robót.
 

 
 

18/04/2019

Podpisanie Umowy na nadzór nad odcinkiem B autostrady A1 z Konsorcjum firm: Drogowa Trasa Średnicowa S.A. – Lider,
INKO Consulting Sp. z o. o. - Partner 

 
 
18/04/2019

Podpisanie Umowy na wykonanie robót odcinka B autostrady A1 z firmą MIRBUD S.A.