AKTUALNOŚCI
 
 
 
09/10/2019

W dniu 09.10.2019 r. w siedzibie Inżyniera odbyła się piąta Rada Budowy, na której Wykonawca przedstawił prezentację obejmującą stan zaawansowania prac projektowych oraz działania przewidziane do realizacji w kolejnych miesiącach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy
 

 
 
18/09/2019

W dniu 18.09.2019 r. w siedzibie Inżyniera odbyła się czwarta Rada Budowy, na której Wykonawca przedstawił prezentację obejmującą stan zaawansowania prac projektowych oraz działania przewidziane do realizacji w kolejnych miesiącach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy
 

 
 
13/09/2019

Wystawiono PŚP nr 5 na kwotę 3 012 251,86 PLN netto (3 705 069,79 PLN brutto)
 

 
 
14/08/2019

Rada Budowy numer 3


W dniu 14.08.2019 r. w siedzibie Inżyniera odbyła się trzecia Rada Budowy, na której Wykonawca przedstawił prezentację obejmującą stan zaawansowania prac projektowych oraz działania przewidziane do realizacji w kolejnych miesiącach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.
 

 
 
13/08/2019

Wystawiono PŚP nr 4 na kwotę 970.730,83 PLN netto(1.193.998,92 PLN brutto)
 

 
 
26/07/2019

Wystawiono PŚP nr 3 na kwotę 970.730,83 PLN netto (1.193.998,92 PLN brutto)
 

 
 
17/07/2019

Rada Budowy numer 2

W dniu 17.07.2019 r. w siedzibie Inżyniera odbyła się druga Rada Budowy, na której Wykonawca przedstawił prezentację obejmującą stan zaawansowania prac projektowych oraz działania przewidziane do realizacji w kolejnych miesiącach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.
 

 
 
27/06/2019

Wystawiono PŚP nr 2 na kwotę 1.456.096,25 PLN netto (1.790.998,39 PLN brutto) co narastająco stanowi 8.423.575,92 PLN netto (10.360.998,38 PLN brutto) stanowi 1,21 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
 

 
 
12/06/2019

Rada Budowy numer 1

W dniu 19.06.2019 r. w siedzibie Inżyniera odbyła się pierwsza Rada Budowy, na której Wykonawca przedstawił prezentację obejmującą stan zaawansowania prac projektowych oraz działania przewidziane do realizacji w kolejnych miesiącach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy
 

 
 
06/06/2019

Wystawiono PŚP nr 1 na kwotę 6.967.479,67 PLN netto co stanowi 1% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
 

 
 
18/04/2019

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy robót.
 

 
 

18/04/2019

Podpisanie Umowy na nadzór nad odcinkiem B autostrady A1 z Konsorcjum firm: Drogowa Trasa Średnicowa S.A. – Lider,
INKO Consulting Sp. z o. o. - Partner 

 
 
18/04/2019

Podpisanie Umowy na wykonanie robót odcinka B autostrady A1 z firmą MIRBUD S.A.