AKTUALNOŚCI
 
 
 
10/01/2024
 
W dniu 10.01.2024 r. Inżynier Kontraktu wystawił UZUPEŁNIAJĄCE ROZLICZENIE KOŃCOWE - PŚP nr 52 w związku z Aneksem nr 13 z dn. 12.12.2023 r. (zwiększającym limit waloryzacyjny do 15 % ZKK) w okresie rozliczeniowym od 27.07.2023 r. do 10.01.2024 r. na kwotę 6 255 940,98 zł netto (tj.: 7 694 807,41 zł brutto). Narastająco zatwierdzono: 833 186 539,46 zł netto (tj. 1 024 819 443,54 zł brutto), co stanowi 109,48% PWO. PRZERÓB tj. wartość umowy z Aneksami bez WALORYZACJI wynosi obecnie zaawansowanie w wysokości: 99,50% PWO. (119,58% ZKK)

 

 
26/07/2023
 
W dniu 26.07.2023 r. Inżynier Kontraktu wystawił ROZLICZENIE KOŃCOWE – PŚP nr 51 w okresie rozliczeniowym od 21.04.2023 r. do 26.07.2023 r. (Czas na Ukończenie na Kontrakcie A1B minął 20 kwietnia 2023 r.) na kwotę 1 055 064,20 zł netto (1 297 728,97 zł brutto). Narastająco zatwierdzono: 826 930 598,48 zł netto (tj. 1 017 124 636,13 zł brutto), co stanowi 108,66% PWO. PRZERÓB tj. wartość umowy z Aneksami bez WALORYZACJI wynosi zaawansowanie w wysokości: 99,50% PWO. (118,66% ZKK). Wartość pozostała do zapłaty: 3 774 881,44 zł netto (tj. 4 643 104,17 zł brutto).

 

 
18/05/2023
 
W dniu 18.05.2023 r. Inżynier Kontraktu wystawił Świadectwo Przejęcia na podstawie Subklauzuli 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków] Warunków Kontraktu, którym potwierdza zakończenie robót w całości z dniem 20.04.2023 r.

 

 
11/05/2023
 
W dniu 11 maja 2023 r. na Obwodzie Utrzymania Autostrady w Kamieńsku premier Mateusz Morawiecki oficjalnie otworzył autostradę A1 odc. B. Na otwarciu obecny był również Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz Minister Rozwoju Waldemar Buda.

 


 
10/05/2023
 
W dniu 10.05.2023 r. w trybie hybrydowym odbyła się Rada Budowy nr 48 za miesiąc Kwiecień 2023 r. przy udziale reprezentantów Zamawiającego, Konsultanta i Wykonawcy. W dniu 20 kwietnia 2023 r. upłynął Czas na Ukończenie realizacji Inwestycji. Budowa dobiegła końca. Wykonawca tego dnia złożył Wniosek o wydanie Świadectwa Przejęcia. W dniu 20 kwietnia 2023 roku zniesiono dotychczasowe ograniczenia prędkości do 140 km/h.

 

 
20/04/2023
 
W dniu 20.04.2023 r. wprowadzono Stałą Organizację Ruchu (SOR) na Autostradzie A1 od km 351+800 do km 376+000 w zakresie jezdni lewej i prawej, Węźle Kamieńsk, łącznicach DLK-1, DLK-2, DLK-3, DLK-4, DLK-5, drogach dojazdowych oraz drogach: DG WA-298, DG WA-301, DG WA-303, DP nr 1500E (WD-304), DG WA-307,DP nr 1521E (WD-308), DG WA-309, DG WD-310, DG WD-312, DG nr 112152E (WA-313), DW 484 wraz z rondem.

 

 
15-17/04/2023
 
W godzinach nocnych z 15/16 i 16/17 kwietnia 2023 r. Wykonawca planuje rozpoczęcie prac krótko-trwających, związanych z przeprowadzeniem pomiarów fotometrycznych w okolicach MOP Wygoda - strona lewa (północna - w kierunku Gdańska) autostrady, MOP Kargał Las - strona prawa autostrady (południowa - w kierunku Katowic) oraz MOP Wola Krzysztoporska - strona prawa autostrady, które zostaną połączone z ćwiczeniami prewencyjnymi jednostek policji KWP Piotrków Trybunalski i KWP Radomsko. W powyższych dniach między godzinami 21:00 a 03:00 należy się liczyć z utrudnieniami w związku z zawężeniem ruchu do jednego pasa. Jednorazowo, zatrzymanie nie powinno trwać dłużej niż 15-20 minut.

Apelujemy o ostrożną jazdę w rejonie prowadzonych prac.
 

 

 
 
12/04/2023
 
W dniu 12.04.2023 r. w trybie hybrydowym odbyła się Rada Budowy nr 47 za miesiąc Marzec 2023 r. przy udziale reprezentantów Zamawiającego, Konsultanta i Wykonawcy. W ciągu rady omówiono postęp prac projektowych i Robót w stosunku do aktualnego Programu, oceniono stan środków Wykonawcy w tym Personelu i Sprzętu. Omówiono działania na kolejne tygodnie przewidziane do realizacji kontraktu budowlanego zbiegającego ku końcowi. Dodatkowo poruszono kwestie dot. Jakości Robót, Ochrony Środowiska, Sprawy Techniczne oraz Sprawy Finansowe, w tym waloryzowanie Robót umownych oraz robót wprowadzonych do kontraktu aneksami. Zawansowanie rzeczowe wynosi ponad 97%.
 
 

 
 
29/03/2023
 
Wystawiono PŚP nr 48 z dnia 29.03.2023 r. w okresie rozliczeniowym – Luty 2023 r. na kwotę 20 089 281,35 zł netto, tj.: 24 709 816,06 zł brutto, przy uwzględnieniu ostatniego zwrotu części kwoty za materiały. Narastająco zatwierdzono: 800 239 131,90 zł netto (tj. 984 294 132,24 zł brutto), co stanowi 105,42% PWO. PRZERÓB tj. wartość umowy z Aneksami bez WALORYZACJI wynosi obecnie zaawansowanie w wysokości: 96,57% PWO.
 
 

 
 
17/03/2023
 
W dniu 17 marca 2023 r. odbyła się piąta wizyta studyjna po budowanej autostradzie A1B od węzła bełchatowskiego w Piotrkowie do Kamieńska. Dziennikarze mediów regionalnych mieli okazję do zapoznania się z postępem prac przy budowie autostrady A1. Wyjazd studyjny zorganizowali przedstawiciele Nadzoru Inwestycji. Uczestnicy wycieczki obserwowali roboty wykończeniowe wizytując m.in. Wiadukt autostradowy WA-301, Kładkę dla Pieszych KP-302 oraz Obwód Utrzymania Autostrady OUA Kamieńsk.
 
 
 
 

 
 
08/03/2023
 
W dniu 08.03.2023 r. w trybie hybrydowym odbyła się Rada Budowy nr 46 za miesiąc Luty 2023 r. przy udziale reprezentantów Zamawiającego, Konsultanta i Wykonawcy. W ciągu rady omówiono postęp prac projektowych i Robót w stosunku do aktualnego Programu, oceniono stan środków Wykonawcy w tym Personelu i Sprzętu. Omówiono działania na kolejny miesiąc przewidziane do realizacji kontraktu budowlanego zbiegającego ku końcowi. Dodatkowo poruszono kwestie dot. Jakości Robót, Ochrony Środowiska, Sprawy Techniczne oraz Sprawy Finansowe, w tym waloryzowanie Robót umownych oraz robót wprowadzonych do kontraktu aneksami. Zawansowanie rzeczowe wynosi ponad 95%.
 
 

 
 
06/03/2023
 
Wystawiono PŚP nr 47 z dnia 02.03.2023 r. w okresie rozliczeniowym – Styczeń 2023 r. na kwotę 13 613 254,35 zł netto, tj.: 16 744 302,85 zł brutto, przy uwzględnieniu zwrotu części kwoty za materiały. Narastająco zatwierdzono: 780 149 850,55 zł netto (tj. 959 584 316,18 zł brutto), co stanowi 102,77% PWO. PRZERÓB tj. wartość umowy z Aneksami bez WALORYZACJI wynosi obecnie zaawansowanie w wysokości: 94,35% PWO.
 
 

 
 
09/02/2023
 
W dniu 09.02.2023 r. w trybie hybrydowym odbyła się Rada Budowy nr 45 za miesiąc styczeń 2023 r. przy udziale reprezentantów Zamawiającego, Konsultanta i Wykonawcy. W ciągu rady omówiono postęp prac projektowych i Robót w stosunku do aktualnego Programu, oceniono stan środków Wykonawcy w tym Personelu i Sprzętu. Omówiono działania na kolejny miesiąc przewidziane do realizacji kontraktu budowlanego w czasach nadzwyczajnych zmian stosunków, w tym wywołanych działaniem Siły Wyższej. Dodatkowo poruszono kwestie dot. Jakości Robót, Ochrony Środowiska, Sprawy Techniczne oraz Sprawy Finansowe.
 
 

 
 
31/01/2023
 
Wystawiono PŚP nr 46 z dnia 30.01.2023 r. w okresie rozliczeniowym – Grudzień 2022 r. na 11 683 751,43 zł netto, tj.: 14 371 014,26 zł brutto, przy uwzględnieniu zwrotu części kwoty za materiały. Narastająco zatwierdzono: 766 536 596,20 zł netto (tj. 942 840 013,33 zł brutto), co stanowi 101,13% PWO. PRZERÓB tj. wartość umowy z Aneksami bez WALORYZACJI wynosi obecnie zaawansowanie w wysokości: 92,96% PWO.
 
 

 
 
11/01/2023
 
W dniu 11.01.2023 r. w trybie hybrydowym odbyła się Rada Budowy nr 44 za miesiąc grudzień 2022 r. przy udziale reprezentantów Zamawiającego, Konsultanta i Wykonawcy. W ciągu rady omówiono postęp prac projektowych i Robót w stosunku do aktualnego Programu, oceniono stan środków Wykonawcy w tym Personelu i Sprzętu. Omówiono działania na kolejny miesiąc przewidziane do realizacji kontraktu budowlanego w czasach nadzwyczajnych zmian stosunków, w tym wywołanych działaniem Siły Wyższej. Dodatkowo poruszono kwestie dot. Jakości Robót, Ochrony Środowiska, Sprawy Techniczne oraz Sprawy Finansowe.
 
 

 
 
21/12/2022
 
W dniu 21.12.2022 roku Wykonawca MIRBUD udostępnił trzeci pas jezdni A1 w kierunku Gdańska, między Piotrkowem a Kamieńskiem w Łódzkiem. Oznacza to, że na całym odcinku otwarte będą dwie jezdnie po trzy pasy ruchu. Przed Świętami zostały oddane ostatnie fragmenty budowanej autostradzie A1. Wykonawcy zostały jeszcze do zrealizowania roboty wykończeniowe: ogrodzenie trasy, wypełnienie ekranów akustycznych, oraz stworzenie wszystkich dróg serwisowych.

Na uruchomionym całym 24,2 km odcinku obowiązuje ograniczenie prędkości maksymalnej do 100 km/h.
 

 
 
14/12/2022
 
W dniu 14.12.2022 r. w trybie hybrydowym odbyła się Rada Budowy nr 43 za miesiąc listopad 2022 r. przy udziale reprezentantów Zamawiającego, Konsultanta i Wykonawcy. W ciągu rady omówiono postęp prac projektowych i Robót w stosunku do Programu, oceniono stan środków Wykonawcy w tym Personelu i Sprzętu. Omówiono działania na kolejny miesiąc przewidziane do realizacji kontraktu budowlanego w czasach nadzwyczajnych zmian stosunków, w tym wywołanych działaniem Siły Wyższej. Dodatkowo poruszono kwestie dot. Jakości Robót, Ochrony Środowiska, Sprawy Techniczne oraz Sprawy Finansowe.
 

 
 
12/12/2022
 
Wystawiono PŚP nr 45 z dnia 12.12.2022 r. w okresie rozliczeniowym – Listopad 2022 r. na 20 946 070,19 zł netto, tj.: 25 763 666,33 zł brutto.

Narastająco zatwierdzono: 754 852 844,77 zł netto (tj. 928 468 999,07 zł brutto), co stanowi 99,59% PWO. PRZERÓB tj. wartość umowy z Aneksami bez WALORYZACJI wynosi obecnie zaawansowanie w wysokości: 91,76% PWO.
 

 
 
30/11/2022
 
Wystawiono PŚP nr 44 z dnia 30.11.2022 r. w okresie rozliczeniowym – Październik 2022 r. na kwotę 11 329 322,36 zł netto, tj.: 13 935 066,50 zł brutto, przy uwzględnieniu zwrotu części kwoty za materiały. Narastająco zatwierdzono: 733 906 774,58 zł netto (tj. 902 705 332,73 zł brutto), co stanowi 96,82% PWO. (Prognoza Wartości Ostatecznej = ZKK + ANEKSY)
 

 
 
30/11/2022
 
W dniu 30.11.2022 r. wprowadzono do Kontraktu Aneks nr 8 – terminowy – Przedłużenie Czasu na Ukończenie o 123 dni, tj. do 20 kwietnia 2023 r. z wyłączeniem okresu zimowego 2022/2023 od 15.12.2022 do 15.03.2023 r. w ramach rozstrzygnięcia Roszczenia Wykonawcy nr R-020 pn.: Zwłoka w wydaniu decyzji administracyjnej ZRID. Opóźnienie procedur administracyjnych, zmiana stanu prawnego.
 

 
 
24/11/2022
 
W dniu 24.11.2022 Wykonawca dokonał zmiany organizacji ruchu polegającej na przełożeniu ruchu z jezdni lewej na odcinku od km 358+600 do km 365+000.

Zakończono kolejny etap prac na budowie A1 pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim i Kamieńskiem. Oddano do ruchu ostatni odcinek drugiej jezdni w kierunku Katowic, a kierowcy mają do dyspozycji trzy pasy ruchu.

Na uruchomionym całym 24,2 km odcinku 3-pasowym jezdni prawej w kierunku Katowic obowiązuje ograniczenie prędkości maksymalnej do 100 km/h.
 

 
 
18/11/2022
 
W dniu 18.11.2022 r. nastąpiła zmiana organizacji ruchu z uwagi na wprowadzenie zatwierdzonej Tymczasowej Organizacji Ruchu:


* Etap 2.11 - Wykonanie jezdni prawej autostrady A1 (wprowadzenie przekroju 2x3 od km 358+600 do 375+100) rewizja 01.


Zmiana organizacji polega na udostępnieniu trzech pełnowymiarowych pasów ruchu jezdni prawej dla pojazdów jadących w kierunku południowym (Katowic).

Na uruchomionym 10 kilometrowym odcinku 3-pasowym obowiązuje ograniczenie prędkości maksymalnej do 100 km/h.

Kierowcy jadąc w kierunku Katowic mają do dyspozycji, na odcinku A1B, łącznie 17 kilometrów jezdni o pełnym przekroju trzech pasów ruchu. Utrudnienia zostały jeszcze na około 7 km.

Prosimy o ostrożną i bezpieczną jazdę.
 

 
 
09/11/2022
 
W dniu 09.11.2022 r. w trybie hybrydowym odbyła się Rada Budowy nr 42 za miesiąc październik 2022 r. przy udziale reprezentantów Zamawiającego, Konsultanta i Wykonawcy. W ciągu rady omówiono postęp prac projektowych i Robót w stosunku do Programu, oceniono stan środków Wykonawcy w tym
Personelu i Sprzętu. Omówiono działania na kolejny miesiąc przewidziane do realizacji kontraktu budowlanego w czasach nadzwyczajnych zmian stosunków, w tym wywołanych działaniem Siły Wyższej. Dodatkowo poruszono kwestie dot. Jakości Robót, Ochrony Środowiska, Sprawy Techniczne oraz Sprawy Finansowe.
 

 
 
02/11/2022
 
W dniach 02-04.11.2022 Wykonawca planuje rozpoczęcie prac związanych z demontażem barier separacyjnych na jezdni lewej budowanej autostrady A1 odcinek km: 354+200 – 358+500. W powyższych dniach między godzinami 9:00 a 18:00 należy się liczyć z utrudnieniami w związku z zawężeniem ruchu do jednego pasa w kierunku do Łodzi.


Apelujemy o ostrożną jazdę w rejonie prowadzonych prac.
 

 
 
31/10/2022
 
Wystawiono PŚP nr 43 z dnia 31.10.2022 r. w okresie rozliczeniowym od 01.09.2022 r. do 30.09.2022 r. na kwotę 23 832 388,65 zł netto (tj.: 29 313 838,04 zł brutto) przy uwzględnieniu zwrotu części kwoty za materiały. Narastająco zatwierdzono: 722 577 452,22 zł netto (tj.: 888 770 266,23 zł brutto), co stanowi 95,39% PWO.
 

 
 
21/10/2022
 
W dniu 21 października 2022 r. odbyła się czwarta wizyta studyjna po budowanej autostradzie A1B od węzła bełchatowskiego w Piotrkowie do Kamieńska. Dziennikarze mediów regionalnych mieli okazję do zapoznania się z postępem prac przy budowie autostrady A1. Wyjazd studyjny zorganizowali przedstawiciele Nadzoru Inwestycji. Uczestnicy wycieczki jechali po nowo ułożonej nawierzchni betonowej wizytując m.ni. Kładkę dla Pieszych KP-302 oraz Węzeł Kamieńsk.


Ponadto, dziennikarze uczestniczyli przy udostępnieniu dla ruchu publicznego drogi powiatowej nr DP-1514E przez wiadukt WD-306 łączący wsie Laski - Wroników gm. Rozprza, reprezentowaną przez Panią sołtys Teresę Sikorską, gdzie od dnia 21.10.2022 r. obowiązuje Stała Organizacja Ruchu.
 

 

 
 
14/10/2022
 
W dniu 14.10.2022 r. o godz. 10:00 i 12:00 nastąpiła zmiana organizacji ruchu z uwagi na wprowadzenie dwóch zatwierdzonych Tymczasowych Organizacji Ruchu:
 
1. Etap 2.06 – Etap 1, wariant z ruchem 2x2 na odcinku 354+200 – 358+600 (4,4 km). Na odcinku od km 351+800 do km 354+200 jezdnia w kierunku południowym do ok. miesiąca będą funkcjonować 2 pasy ruchu (szybki i środkowy).
 
2. Etap 2.09 – Etap 1, wariant z ruchem 2x2 na odcinku 374+790 – 376+000 (0,9 km)
Zmiana organizacji polega na udostępnieniu trzech pełnowymiarowych pasów ruchu jezdni prawej dla pojazdów jadących w kierunku południowym (Katowic).
Na uruchomionych odcinkach 3-pasowych obowiązuje ograniczenie prędkości maksymalnej do 100 km/h.
 

 

 
 
12/10/2022
 
W dniu 12.10.2022 r. w trybie hybrydowym odbyła się Rada Budowy nr 41 przy udziale reprezentantów Zamawiającego, Konsultanta i Wykonawcy. W ciągu rady omówiono postęp prac projektowych i Robót za miesiąc wrzesień 2022 r. w stosunku do Programu, oceniono stan środków Wykonawcy w tym Personelu i Sprzętu. Omówiono działania na kolejne miesiące przewidziane do realizacji kontraktu budowlanego w czasach nadzwyczajnych zmian stosunków, w tym wywołanych działaniem Siły Wyższej. Dodatkowo poruszono kwestie dot. Jakości Robót, Ochrony Środowiska, Sprawy Techniczne oraz Sprawy Finansowe.
 

 
 
30/09/2022
Wystawiono PŚP nr 42 z dnia 30.09.2022 r. w okresie rozliczeniowym od 01.08.2022 r. do 31.08.2022 r. na kwotę 42 820 135,75 zł netto (52 668 766,97 zł brutto)przy uwzględnieniu zwrotu części kwoty za materiały oraz wyrównaniu waloryzacyjnym po wprowadzeniu do kontraktu Aneksu nr 6. Narastająco zatwierdzono: 698 745 063,57 zł netto (tj. 859 456 428,19 zł brutto), co stanowi 92,24% PWO.
 

 
 
14/09/2022
 
W dniu 14.09.2022 r. w trybie hybrydowym odbyła się Rada Budowy nr 40 przy udziale reprezentantów Zamawiającego, Konsultanta i Wykonawcy. W ciągu rady omówiono postęp prac projektowych i Robót za miesiąc sierpień 2022 r. w stosunku do Programu, oceniono stan środków Wykonawcy w tym Personelu i Sprzętu. Omówiono działania przewidziane do realizacji w kolejnych miesiącach w dobie kryzysu gospodarczego związanego ze znaczącym wzrostem kosztów realizacji Kontraktu w związku z postępującą inflacją i wzrostem cen środków produkcji. Dodatkowo poruszono kwestie dot. Jakości Robót, Ochrony Środowiska, Sprawy Techniczne oraz Sprawy Finansowe.

 
 
05/09/2022
 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała kilkadziesiąt aneksów do umów z wykonawcami na realizację inwestycji drogowych. Podnoszą one maksymalny limit waloryzacji z 5 do 10 proc. Wyższa waloryzacja uzgodniona w aneksach do umów dotyczy wynagrodzenia za prace wykonane po 24 lutego 2022 r., czyli po ataku Rosji na Ukrainę. W związku z powyższym we wrześniu 2022 r. podpisano pomiędzy Zamawiającym GDDKiA a Wykonawcą MIRBUD ANEKS waloryzacyjny - Zmiana treści umowy Subklauzula 13.8 [Korekty wynikające ze zmian kosztu] polegająca na zwiększeniu limitu waloryzacyjnego z 5 do +/- 10% wartości umowy.

 
 
30/08/2022
 
Wystawiono PŚP nr 41b z dnia 30.08.2022 r. w okresie rozliczeniowym od 01.07.2022 r. do 31.07.2022 r. (część 2 z 2) na kwotę 13 914 010,69 zł netto (17 114 233,15 zł brutto) przy uwzględnieniu zwrotu części kwoty za materiały. Narastająco zatwierdzono: 655 924 927,82 zł netto (tj. 806 787 661,22 zł brutto), co stanowi 86,59% PWO.

 
 
12/08/2022
 
Wystawiono PŚP nr 41a z dnia 12.08.2022 r. w okresie rozliczeniowym od 01.07.2022 r. do 31.07.2022 r. (część 1 z 2) na kwotę 11 565 004,64 zł netto, tj.: 14 224 955,71 zł brutto przy uwzględnieniu zwrotu części kwoty za materiały. Narastająco zatwierdzono: 642 010 917,13 zł netto (tj. 789 673 428,07 zł brutto), co stanowi 84,77% PWO. (Prognoza Wartości Ostatecznej = ZKK + ANEKSY = 931 738 965,62 zł brutto - stan na 12.08.2022 r.)

 
 
10/08/2022
 
W dniu 10.08.2022 r. w trybie hybrydowym odbyła się Rada Budowy nr 39 przy udziale reprezentantów Zamawiającego, Konsultanta i Wykonawcy. W ciągu rady omówiono postęp prac projektowych i Robót za miesiąc lipiec 2022 r. w stosunku do Programu, oceniono stan środków Wykonawcy w tym Personelu i Sprzętu. Omówiono działania przewidziane do realizacji w kolejnych miesiącach w dobie kryzysu gospodarczego związanego ze znaczącym wzrostem kosztów realizacji Kontraktu w związku z postępującą inflacją i wzrostem cen środków produkcji, przy jednoczesnym limicie waloryzacji. Dodatkowo poruszono kwestie dot. Jakości Robót, Ochrony Środowiska, Sprawy Techniczne oraz Sprawy Finansowe.

 
 
25/07/2022
 
Wystawiono PŚP nr 40 z dnia 25.07.2022 roku w okresie rozliczeniowym od 01.06.2022 r. do 30.06.2022 r. na kwotę 22 032 416,11 PLN netto (27 099 871,82 PLN brutto) przy uwzględnieniu czternastej - ostatniej spłaty zaliczki. Dodatkowo, Wykonawca sukcesywnie zwraca kwoty zapłacone za materiały. Narastająco zatwierdzono: 630 445 912,49 PLN netto (tj. 775 448 472,36 PLN brutto), co stanowi 83,24% PWO.

 
22/07/2022
 
W dniu 22.07.2022 r. o godz. 11:00 nastąpi zmiana organizacji ruchu z uwagi na wprowadzenie zatwierdzonej Tymczasowej Organizacji Ruchu Etap 2.01 odcinek M4 Etap 2.
Zmiana organizacji polegać będzie na modyfikacji ruchu na węźle Kamieńsk w km 375+000 do km 375+500 bez zmiany relacji ruchu – kierunków.
 
 

 

 
 
15/07/2022
 
W dniu 15.07.2022 r. o godz. 11:00 nastąpi zmiana organizacji ruchu z uwagi na wprowadzenie zatwierdzonej Tymczasowej Organizacji Ruchu Etap 2.08 – etap 2, wariant 2.
Zmiana organizacji polegać będzie na przełożeniu ruchu jezdni prawej budowanej autostrady A1 (przekrój 2+2) na dwie jezdnie na odcinku C, w kilometrze 375+370 – 378+215.
 
 

 

 
13/07/2022
 
W dniu 13.07.2022 r. w trybie hybrydowym odbyła się Rada Budowy nr 38 przy udziale reprezentantów Zamawiającego, Konsultanta i Wykonawcy. W ciągu rady omówiono postęp prac projektowych i Robót za miesiąc czerwiec 2022 w stosunku do Programu, oceniono stan środków Wykonawcy w tym Personelu i Sprzętu. Omówiono działania przewidziane do realizacji w kolejnych miesiącach w dobie kryzysu gospodarczego związanego ze znaczącym wzrostem kosztów realizacji Kontraktu w związku z postępującą inflacją i wzrostem cen środków produkcji, przy jednoczesnym limicie waloryzacji. Dodatkowo poruszono kwestie dot. Jakości Robót, Ochrony Środowiska, Sprawy Techniczne oraz Sprawy Finansowe.

 

 
11/07/2022
 
W dniu 11.07.2022 r. o godz. 10:00 zostanie wprowadzona Stała Organizacja Ruchu, poprzez udostępnienie dla ruchu publicznego następujących dróg gminnych:
nr 110456E (odcinek drogi prowadzony przez obiekt mostowy WD-299), oraz
na odcinku Bujny – Krężna (odcinek drogi prowadzony przez obiekt mostowy WD-300).
 
 

 

 
08/07/2022
 
W dniu 8 lipca 2022 r. odbyła się trzecia wizyta studyjna po budowanej autostradzie A1B od węzła bełchatowskiego w Piotrkowie do Kamieńska. Dziennikarze mediów regionalnych mieli okazję do zapoznania się z postępem prac przy budowie autostrady A1. Wyjazd studyjny zorganizowali przedstawiciele Nadzoru Inwestycji. Wizytujący m.in. uczestniczyli przy układaniu nawierzchni betonowej, jezdnia zachodnia, przy użyciu specjalistycznych maszyn.

 

 
 
01/07/2022
 
W dniu 01.07.2022 r. o godz. 10:00 nastąpi zmiana organizacji ruchu z uwagi na wprowadzenie zatwierdzonej Tymczasowej Organizacji Ruchu Etap 2.08.
Zmiana organizacji polegać będzie na przełożeniu ruchu jezdni prawej budowanej autostrady A1 (przekrój 2+2) na dwie jezdnie na odcinku C w kilometrze 375+370 – 376,006,43; tj. na styku odcinków Wykonawców MIRBUD i STRABAG.
 
 

 

 
 
08/06/2022
 
Wystawiono PŚP nr 39 z dnia 30.06.2022 roku na kwotę 23 743 942,88 PLN netto (29 205 049,74 PLN brutto) w okresie rozliczeniowym od 01.05.2022 r. do 31.05.2022 r. przy uwzględnieniu trzynastej spłaty zaliczki w wysokości 25% wartości PŚP. Dodatkowo, Wykonawca sukcesywnie zwraca kwoty zapłacone za materiały. Narastająco zatwierdzono: 608 413 496,38 PLN netto (tj. 748 348 600,55 PLN brutto), co stanowi 80,33% PWO.
 
 

 
 
08/06/2022
 
W dniu 08.06.2022 r. w trybie hybrydowym odbyła się Rada Budowy nr 37 przy udziale reprezentantów Zamawiającego, Konsultanta i Wykonawcy. W ciągu rady omówiono postęp prac projektowych i Robót za miesiąc maj 2022 w stosunku do Programu, oceniono stan środków Wykonawcy w tym Personelu i Sprzętu. Omówiono działania przewidziane do realizacji w kolejnych miesiącach w dobie kryzysu gospodarczego związanego ze znaczącym wzrostem kosztów realizacji Kontraktu w związku z postępującą inflacją i wzrostem cen środków produkcji, przy jednoczesnym limicie waloryzacji. Dodatkowo poruszono kwestie dot. Jakości Robót, Ochrony Środowiska, Sprawy Techniczne oraz Sprawy Finansowe.
 
 

 
 
26/05/2022
 
Wystawiono PŚP nr 38 z dnia 26.05.2022 roku na kwotę 16 060 799,47 PLN netto (19 754 783,35 PLN brutto) przy uwzględnieniu dwunastej spłaty zaliczki i części materiałów. Narastająco zatwierdzono: 584 669 553,50 PLN netto (tj. 719 143 550,81 PLN brutto), co stanowi 77,20% PWO. (Prognoza Wartości Ostatecznej = ZKK + ANEKSY)
 
 

 
11/05/2022
 
W dniu 11.05.2022 r. w trybie hybrydowym odbyła się Rada Budowy nr 36 przy udziale reprezentantów Zamawiającego, Konsultanta i Wykonawcy. W ciągu rady omówiono postęp prac projektowych i Robót za miesiąc kwiecień 2022 w stosunku do Programu, oceniono stan środków Wykonawcy w tym Personelu i Sprzętu. Omówiono działania przewidziane do realizacji w kolejnych miesiącach w dobie kryzysu gospodarczego. Dodatkowo poruszono kwestie dot. Jakości Robót, Ochrony Środowiska, Sprawy Techniczne oraz Sprawy Finansowe.
 
 

 
 
29/04/2022
 
Wystawiono PŚP nr 37 z dnia 29.04.2022 roku na kwotę 8 541 641,25 PLN netto (10 506 218,74 PLN brutto) przy uwzględnieniu jedenastej spłaty zaliczki i części materiałów. Narastająco zatwierdzono: 568 608 754,03 PLN netto (tj. 699 388 767,46 PLN brutto), co stanowi 75,08% PWO. (Prognoza Wartości Ostatecznej = ZKK + ANEKSY)
 
 

 
14/04/2022
 
W dniu 14 kwietnia 2022 r. odbyła się druga wizyta studyjna po budowanej autostradzie A1B od węzła bełchatowskiego w Piotrkowie do Kamieńska. Dziennikarze mediów regionalnych mieli okazję do zapoznania się z postępem prac przy budowie autostrady A1. Wyjazd studyjny zorganizowali przedstawiciele Nadzoru Inwestycji. Wizytujący m.in. uczestniczyli przy układaniu nawierzchni betonowej, jezdnia zachodnia, przy użyciu specjalistycznych maszyn.
 
 

 
 
13/04/2022
 
W dniu 13.04.2022 r. w trybie hybrydowym odbyła się Rada Budowy nr 35 przy udziale reprezentantów Zamawiającego, Konsultanta i Wykonawcy. W ciągu rady omówiono postęp prac projektowych i Robót za miesiąc marzec 2022 w stosunku do Programu, oceniono stan środków Wykonawcy w tym Personelu i Sprzętu. Omówiono działania przewidziane do realizacji w kolejnych miesiącach w dobie kryzysu gospodarczego. Dodatkowo poruszono kwestie dot. Jakości Robót, Ochrony Środowiska, Sprawy Techniczne oraz Sprawy Finansowe.
 
 

 
 
30/03/2022
 
Wystawiono PŚP nr 36 z dnia 30.03.2022 roku na kwotę 7 841 201,56 PLN netto (9 644 677,92 PLN brutto) przy uwzględnieniu dziesiątej spłaty zaliczki i części materiałów. Narastająco zatwierdzono: 560 067 112,78 PLN netto (tj. 688 882 548,72 PLN brutto), co stanowi 73,95% PWO. (Prognoza Wartości Ostatecznej = ZKK + ANEKSY + PZ)
 
 

 
 
16-18/03/2022
 
W godzinach nocnych z 16 na 17 marca 2022 r. oraz 17 na 18 marca 2022 r., w związku z budową obiektu WA-301, zostaną wprowadzone chwilowe całkowite zamknięcia ruchu pod obiektem w ciągu drogi powiatowej nr 1913E na odcinku ulicy Wolskiej w m. Siomki, gmina Wola Krzysztoporska (TOR etap 6). W celu zminimalizowania utrudnień dla ruchu prace prowadzone będą w godzinach 22.00-05.00 w sekwencjach 15-30 minutowych z przerwami na przepuszczenie ruchu. Ruch będzie prowadzony przez osoby do tego upoważnione i przeszkolone.


Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i prosimy o ostrożną jazdę.
 
 

 
 
09/03/2022
 
W dniu 09.03.2022 r. w trybie zdalnym odbyła się Rada Budowy nr 34 przy udziale reprezentantów Zamawiającego, Konsultanta i Wykonawcy. W ciągu rady omówiono postęp prac projektowych i Robót za miesiąc luty 2022 w stosunku do Programu, oceniono stan środków Wykonawcy w tym Personelu i Sprzętu. Omówiono działania przewidziane do realizacji w kolejnych miesiącach w dobie kryzysu gospodarczego. Dodatkowo poruszono kwestie dot. Jakości Robót, Ochrony Środowiska, Sprawy Techniczne oraz Sprawy Finansowe.
 
 

 
 
09/02/2022
 
W dniu 09.02.2022 r. w trybie zdalnym odbyła się Rada Budowy nr 33 przy udziale reprezentantów Zamawiającego, Konsultanta i Wykonawcy. W ciągu rady omówiono postęp prac projektowych i Robót za miesiąc styczeń 2022 w stosunku do Programu, oceniono stan środków Wykonawcy w tym Personelu i Sprzętu. Ponadto, omówiono działania przewidziane do realizacji w kolejnych miesiącach.
 
 

 
 
04/03/2022
 
Wystawiono PŚP nr 35 z dnia 04.03.2022 roku na kwotę 8 816 336,27 PLN netto (tj. 10 844 093,61 PLN brutto) przy uwzględnieniu dziewiątej spłaty zaliczki i części materiałów. Narastająco zatwierdzono: 552 225 911,22 PLN netto (tj. 679 237 870,80 PLN brutto), co stanowi 72,91% PWO. (Prognoza Wartości Ostatecznej = ZKK+ANEKSY+PZ)
 
 

 
 
02/02/2022
 
Wystawiono PŚP nr 34 z dnia 31.01.2022 na kwotę na kwotę 11 936 127,05 PLN netto (14 681 436,27 PLN brutto) w okresie rozliczeniowym GRUDZIEŃ 2021 przy uwzględnieniu ósmej spłaty zaliczki w wysokości -3 978 709,02 PLN netto (-4 893 812,09 PLN brutto). Pozostało do spłaty: 22 502 889,79 PLN netto (27 678 554,44 PLN brutto). Narastająco zatwierdzono: 543 409 574,95 PLN netto (tj. 668 393 777,19 PLN brutto), co stanowi 71,75% PWO. (Prognoza Wartości Ostatecznej = Umowa + Aneksy + Polecenia Zmiany).
 

 
 
12/01/2022
 
W dniu 12.01.2022 r. w trybie zdalnym odbyła się Rada Budowy nr 32 przy udziale reprezentantów Zamawiającego, Konsultanta i Wykonawcy. W ciągu rady omówiono postęp prac projektowych i Robót za miesiąc grudzień 2021 w stosunku do Programu, oceniono stan środków Wykonawcy w tym Personelu i Sprzętu. Ponadto, omówiono działania przewidziane do realizacji w kolejnych miesiącach.
 

 
 
11/01/2022
 
W dniu 11.01.2022 r. nastąpi zmiana organizacji ruchu z uwagi na wprowadzenie zatwierdzonej Tymczasowej Organizacji Ruchu Etap 2.04 Etap 1 podetap 1. Wprowadzona zmiana polegać będzie na udostępnieniu dwóch pełnowymiarowych pasów ruchu na jezdni lewej dla pojazdów poruszających się w kierunku północnym. Zmiana obejmuje 2,3 km budowanej autostrady A1 w kilometrze 351+800-354+100.
 


 
 
30/12/2021
 
W dniu 30.12.2021 r. od godz. 9.00 zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu dla pojazdów poruszających się w kierunku Częstochowy w km 351+800 (POCZĄTEK ODCINKA) do km 354+050. Na odcinku 2,2 km ruch odbywać się będzie na jezdni zachodniej. Dla kierowców zostaną udostępnione dwa pasy ruchu. W związku z pracami przygotowawczymi do przełożenia ruchu możliwe są chwilowe wstrzymania ruchu. Ruch w kierunku Łodzi odbywać się będzie bez zmian.

Apelujemy o ostrożną jazdę w rejonie prowadzonych prac. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 70 km/h.
 


 
 
10/12/2021
 
Wystawiono PŚP nr 33 z dnia 10.12.2021 na kwotę 14 738 528,33 PLN netto (18 128 389,85 PLN brutto) przy uwzględnieniu siódmej spłaty zaliczki w wysokości 25% wartości PŚP w wysokości -4 912 842,78 PLN netto (-6 042 796,62 PLN brutto). Narastająco zatwierdzono: 531 473 447,90 PLN netto (tj. 653 712 340,92 PLN brutto), co stanowi 76,28% ZKK.
 

 
08/12/2021
 
W dniu 08.12.2021 r. w trybie zdalnym odbyła się Rada Budowy nr 31 przy udziale reprezentantów Zamawiającego, Konsultanta i Wykonawcy. W ciągu rady omówiono postęp prac projektowych i Robót za miesiąc listopad 2021 w stosunku do Programu, oceniono stan środków Wykonawcy w tym Personelu i Sprzętu. Ponadto, omówiono działania przewidziane do realizacji w kolejnych miesiącach.
 

 
06-07/12/2021
 
W nocy z 6 na 7 grudnia 2021 r. w godzinach 22.00-05.00, w związku z budową obiektu WA-301, zostaną wprowadzone chwilowe całkowite zamknięcia ruchu pod obiektem, w ciągu drogi powiatowej nr 1913E na odcinku ulicy Wolskiej w m. Siomki, gmina Wola Krzysztoporska. W celu zminimalizowania utrudnień dla ruchu prace prowadzone będą w godzinach nocnych w sekwencjach 15-30 minutowych z przerwami na przepuszczenie ruchu. Ruch będzie prowadzony przez osoby do tego upoważnione i przeszkolone.


Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i prosimy o ostrożną jazdę.
 

 
 
25/11/2021
 
Wystawiono PŚP nr 32 z dnia PŚP nr 32 z dnia 25.11.2021 na kwotę 10 105 353,28 PLN netto (12 429 584,53 PLN brutto) przy uwzględnieniu szóstej spłaty zaliczki w wysokości 25% wartości PŚP wysokości: -3 368 451,09 PLN netto (-4 143 194,84 PLN brutto). Narastająco zatwierdzono: 516 734 919,57 PLN netto (tj. 635 583 951,07 PLN brutto); 74,16% ZKK.
 

 
 
10/11/2021
 
W dniu 10.11.2021 r. w trybie hybrydowym odbyła się Rada Budowy nr 30 przy udziale reprezentantów Zamawiającego, Konsultanta i Wykonawcy. W ciągu rady omówiono postęp prac projektowych i Robót za miesiąc październik 2021 w stosunku do Programu, oceniono stan środków Wykonawcy w tym Personelu i Sprzętu. Ponadto, omówiono działania przewidziane do realizacji w kolejnych miesiącach.