POSTĘP ROBÓT
 

 

WRZESIEŃ 2022

 

 

 

 

 Do obliczeń całkowitego zaawansowania rzeczowego wlicza się Koszty Ogólne

* Od PŚP nr 34 nastąpiła zmiana metodologii obliczania finansowego zaawansowania procentowego [%], tj. uwzględniono Prognozę Wartości Ostatecznej Kontraktu

Prognoza Wartości Ostatecznej = Zaakceptowana Kwota Kontraktowa + Aneksy = 757 376 352,69 PLN netto / 931 572 913,81 PLN brutto.

 

Lp.

Rodzaj robót

zaawansowanie % na koniec poprzedniego miesiąca

zaawansowanie %    w raportowanym miesiącu
WRZESIEŃ 2022

OGÓŁEM
narastająco %

 

 
 

1.

ROBOTY DROGOWE

85,39%

2,52%

87,91%

   

1.1.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

100,00%

0,00%

100,00%

   

1.2.

ROBOTY ZIEMNE/WZMOCNIENIA GRUNTU

93,27%

0,45%

93,72%

   

1.3.

ODWODNIENIE

92,72%

0,80%

93,52%

   

1.4.

PODBUDOWY

83,91%

2,21%

86,12%

   

1.5.

NAWIERZCHNIE

87,66%

3,75%

91,41%

   

1.6.

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

35,64%

3,52%

39,16%

   

1.7.

EKRANY AKUSTYCZNE

59,72%

1,19%

60,91%

   

2.

ROBOTY MOSTOWE

94,96%

0,27%

95,23%

   

2.1.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

98,26%

0,00%

98,26%

   

2.2.

FUNDAMENTY

99,79%

0,00%

99,79%

   

2.3.

PODPORY I KONSTRKCJE OPOROWE

93,58%

0,00%

93,58%

   

2.4.

USTROJE NOŚNE

98,30%

0,00%

98,30%

   

2.5.

ŁOŻYSKA

100,00%

0,00%

100,00%

   

2.6.

URZĄDZENIA DYLATACYJNE

100,00%

0,00%

100,00%

   

2.7.

ODWODNIENIE

90,35%

0,93%

91,28%

   

2.8.

IZOLACJE

88,28%

0,00%

88,28%

   

2.9.

WYPOSAŻENIE (KRAWĘŻNIKI, BALUSTRADY, BARIERY ITP.)

88,44%

0,93%

89,37%

   

2.10.

ROBOTY PRZYOBIEKTOWE

47,62%

3,47%

51,09%

   

2.11.

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZENIA

83,47%

2,04%

85,51%

   

2.12.

PRÓBNE OBCIĄŻENIE OBIEKTU

74,35%

7,68%

82,03%

   

3.

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

94,96%

0,27%

95,23%

   

3.1.

WD-297

97,85%

0,00%

97,85%

   

3.2.

WA-298

99,34%

0,00%

99,34%

   

3.3.

WD-299

91,72%

0,00%

91,72%

   

3.4.

WD-300

98,09%

0,00%

98,09%

   

3.5.

WA-301

93,21%

0,29%

93,50%

   

3.6.

PZDzd6

98,23%

0,26%

98,49%

   

3.7.

KP-302

99,03%

0,00%

99,03%

   

3.8.

WA-303

93,78%

0,13%

93,91%

   

3.9.

WD-304

99,43%

0,00%

99,43%

   

3.10.

MA-305

93,85%

0,00%

93,85%

   

3.11.

WD-306

94,85%

0,15%

95,00%

   

3.12.

WA-307

92,15%

0,21%

92,36%

   

3.13.

WD-308

93,29%

0,20%

93,49%

   

3.14.

WA-309

96,70%

0,76%

97,46%

   

3.15.

WD-310

91,03%

0,57%

91,60%

   

3.16.

PZDdz4

97,22%

1,31%

98,53%

   

3.17.

MA-311

93,57%

1,17%

94,74%

   

3.18.

PZDg2

96,06%

0,14%

96,20%

   

3.19.

WD-312

95,32%

0,41%

95,73%

   

3.20.

PZSd2

97,93%

0,51%

98,44%

   

3.21.

WA-313

94,01%

0,28%

94,29%

   

3.22.

MA-314

96,94%

0,85%

97,79%

   

3.23.

WD-315

98,26%

0,00%

98,26%

   

3.24.

WD-316

97,68%

0,00%

97,68%

   

4.

ROBOTY BRAŻNOWE

69,38%

2,33%

71,71%

   

4.1.

ELEKTROENERGETYKA

79,76%

2,88%

82,64%

   

4.2.

SIEĆ WODOCIĄGOWA

100,00%

0,00%

100,00%

   

4.3.

TELETECHNIKA

84,15%

1,06%

85,21%

   

4.4.

MELIORACJA

71,99%

7,08%

79,07%

   

4.5.

KANALIZACJA DESZCZOWA

86,23%

3,38%

89,61%

   

4.6.

BRANŻA PALIWOWA

100,00%

0,00%

100,00%

   

5.

ROBOTY KUBATUROWE

40,77%

4,60%

45,37%

   

RAZEM:

84,88%

1,78%

86,66%

   

ROBOTY DROGOWE WRZESIEŃ 2022

a)      wykonanie zasypki pasa dzielącego i poboczy, TG strona prawa, km 359+696 – 369+992,

b)      wykonanie warstwy ulepszonego podłoża C0,4/0,5:

-       droga dojazdowa DD24,

-       drogi gminne: DG WA-298, DG WA-303,

-       PT strona prawa, km 364+900 – 365+750,

c)      wykonanie warstwy mrozoochronnej C1,5/2:

-       drogi dojazdowe: DD24, DD43,

-       droga gminna DG WA-298,

d)      wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwiązanej C90/3 KR1-KR7:

-       droga dojazdowa DD24,

-       drogi gminne: DG WA-298, DG WA-303,

e)      wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3, KR1-KR7:

-   TG strona prawa, km 359+625 – 359+657, 366+560 – 366+634, 364+155 – 364+240, 361+990 – 362+105, 359+625 – 359-730, 372+462 – 372+494, 372+505 – 372+538, 374+220 – 372+252, 374+264 – 374+298, 374+772 – 374+882, 374+840 – 374+875,

-       drogi dojazdowe: DD24, DD35, DD34, DD33, DD29, DD29a, DD44, DD48,

-       drogi gminne: DG WA-298, DG WA-303,

-       platformy z kolumnami alarmowymi, TG strona prawa, km: 368+030, 369+919, 366+201, 364+300,

f)       wykonanie nawierzchni z betonu cementowego (DWN i GWN) wraz z ułożeniem warstwy poślizgowej:

-       przejazdy awaryjne, km 356+142 – 358+620,

-       TG strona prawa, km 359+730 – 360+300,

-       przejazdy awaryjne,

g)      wykonanie nawierzchni z MMA:

-       warstwa podbudowy AC22P:

·             TG strona prawa, km: 359+625 – 359+657, 369+512 – 369+598, 366+562 – 366+633, 364+157 – 364+238, 359+627 – 359+728, 372+462 – 372+494, 372+505 – 372+538, 374+220 – 372+252, 374+264 – 374+298, 374+772 – 374+882, 374+840 – 374+875,

-       warstwa wiążąca AC16W:

o      TG strona prawa, km: 359+625 – 359+657, 369+960 – 370+035, 369+510 – 369+600, 366+560 – 366+035, 364+155 – 364+240, 359+625 – 359+730, 372+462 – 372+494, 372+505 – 372+538, 374+220 – 372+252, 374+264 – 374+298, 374+772 – 374+882, 374+840 – 374+875,

-       warstwa wiążąca AC16W:

·             drogi dojazdowe: DD29, DD29a,

·             droga gminna DG WD-310,

-       warstwa ścieralna AC11S:

·             drogi dojazdowe: DD12, DD29, DD29a,

·             wjazdy awaryjne, TG strona lewa i prawa – sekcja 1,

-       warstwa ścieralna SMA11:

·             TG strona prawa, km: 359+625 – 359+657, 369+960 – 370+035, 369+510 – 369+600, 372+462 – 372+494, 372+505 – 372+538, 374+220 – 372+252, 374+264 – 374+298, 374+772 – 374+882, 374+840 – 374+875,

h)      wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej 0,16 mm:

·             drogi dojazdowe: DD06, DD10, DD13, DD15,

i)       umocnienie wlotów/wylotów przepustów kostką betonową:

-       w ciągu trasy głównej, strona lewa: Pd2, Pd3, Pd4, Pd5, Pd6,

-       przy drogach dojazdowych,

j)       ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe:

-       montaż belek podwalinowych: EL04, EP05, EP08, EP11,

-       montaż paneli pochłaniających: EL04, EP05,

-       montaż siatek podpierających pnącza: EL01, EL02, EL03,

k)      ułożenie obrzeży betonowych 8x30 cm na kolumnie alarmowej:

-       TG strona prawa, km: 368+030, 369+919, 366+201, 364+300,

l)       ułożenie krawężników betonowych:

-       OUA Kamieńsk,

m)    ułożenie ścieku trójkątnego:

-       prefabrykowanego, TG strona prawa, km 359+625 – 359+657,

-       monolitycznego, TG strona prawa, km 362+090 – 369+560,

n)      montaż barier energochłonnych:

-       pas rozdziału, km: 375+860 – 375+520, 375+480 – 374+843, 374+801 – 374+267, 374+251 – 372+506,

-       pobocze, strona prawa, km 376+006,43 – 370+009,

o)      umocnienie poboczy

-       kruszywem 0/16 gr. 10 cm:

·             drogi dojazdowe: DD06, DD10, DD13, DD15,

·             TG strona prawa, km 363+900 – 369+992,

-       destruktem asfaltowym:

·             drogi dojazdowe: DD29, DD29a,

p)      montaż słupków ogrodzenia oraz bram:

·             TG strona lewa, km 355+000 – 357+000,

q)      humusowanie i obsianie nasionami traw:

-       skarpy i rowy, TG strona prawa, km: 351+800 – 354+500, 362+100 – 369+992, 376+006,43 – 375+600, 372+230 – 372+400,

-       tereny płaskie:

·             powierzchnie przy drogach gminnych: DG WA-298, DG WA-301,

·             powierzchnie przy drogach dojazdowych: DD08, DD12, DD17, DD21, DD23, DD24, DD42,

-       pas rozdziału, km: 359+696 – 369+992, 370+000 – 371+230, 371+320 – 372+460, 373+000 – 374+240, 374+270 – 374+770,

r)       prace porządkowe na placu budowy.

 

ROBOTY MOSTOWE – WRZESIEŃ 2022

a)      Przepusty skrzynkowe: kontynuowanie prac związanych z wykonaniem robót wykończeniowych przepustów prefabrykowanych,

b)      WD-297: hydrofobizacja powierzchni betonowych,

c)      WA-298, jezdnia prawa: montaż klamer do drabin,

d)      WD-299: hydrofobizacja powierzchni betonowych,

e)      WD-300: hydrofobizacja powierzchni betonowych,

f)       WA-301, jezdnia prawa: hydrofobizacja powierzchni betonowych,

g)      PZSdz-6: montaż wypełnień ekranów,

h)      KP-302: obiekt oddany do użytkowania,

i)       WA-303, jezdnia prawa: montaż krawężników zanikających, ułożenie warstwy SMA, obrukowanie pasa rozdziału i półek stożków,

j)       WD-304: obiekt oddany do użytkowania,

k)      MA-305, jezdnia prawa: roboty nie były prowadzone,

l)       WD-306: roboty nie były prowadzone,

m)    WA-307, jezdnia prawa: montaż krawężników zanikających, ułożenie warstwy SMA, obrukowanie pasa rozdziału i półek stożków,

n)      WD-308: roboty nie były prowadzone,

o)     WA-309, jezdnia prawa: montaż barier stalowych, obrukowanie pasa rozdziału i półek stożków,

p)      WD-310: wykonanie warstwy ścieralnej z SMA, próbne obciążenie obiektu,

q)      PZDdz-4, jezdnia prawa: montaż barier stalowych, ułożenie warstwy SMA, próbne obciążenie obiektu, obrukowanie pasa rozdziału i półek stożków,

r)       MA-311, jezdnia prawa: nawierzchnia z żywic, ułożenie warstwy SMA, obrukowanie pasa rozdziału i półek stożków,

s)      PZDg-2: hydrofobizacja powierzchni betonowych,

t)       WD-312: wykonanie warstwy ścieralnej z SMA, próbne obciążenie obiektu,

u)      PZSd2, jezdnia prawa: obrukowanie pasa rozdziału i półek stożków,

v)      WA-313, jezdnia prawa: obrukowanie pasa rozdziału i półek stożków,

w)    MA-314, jezdnia prawa: ułożenie warstwy SMA,

x)      WD-315: obiekt oddany do użytkowania,

y)      WD-316: obiekt oddany do użytkowania.

 

ROBOTY BRANŻOWE WRZESIEŃ 2022

a)    budowa linii zasilających: linie SN, węzeł Kamieńsk,

b)    kanały technologiczne: montaż i próby światłowodów, montaż studzienek,

c)    budowa oświetlenia: roboty ziemne, układanie kabli i montaż fundamentów pod słupy oświetlenia – TG sekcja 3,

d)    budowa zbiorników retencyjnych: roboty ziemne, układanie bentomaty, podsypka pod prefabrykowane płyty ażurowe, montaż prefabrykowanych płyt ażurowych,

e)    kanalizacja deszczowa: wykonanie kanałów kanalizacji deszczowej, montaż wylotów, umocnienia wylotów przykanalików do rowów, montaż ścieków skarpowych, montaż wpustów żeliwnych,

f)     roboty melioracyjne: roboty ziemne w ciągu rowów, umocnienia rowów, umocnienia przepustów,

g)    Obwód Utrzymania Autostrady:

-     budynek administracyjno-socjalny: montaż połaci dachowej; prace murowe; prace posadzkarskie,

-     budynek warsztatowo-magazynowo-garażowy: montaż zbrojenia i betonowanie elementów żelbetowych; prace murowe; wykonanie podbudowy pod posadzkę; prace posadzkarskie; montaż połaci dachowej,

-     magazyn materiałów sypkich: roboty ziemne,

magazyn materiałów odśnieżnych: montaż membrany; montaż ścianek wewnętrznych.