OBIEKTY
 
 
 
Schemat orientacyjny - kliknij aby powiększyć
 
 
 
 
 
 
 

WD-297

Droga gminna Piotrków Trybunalski - Rokoszyce nr 162096 będzie krzyżować się z autostradą i przebiegać nad autostradą. Skrzyżowanie drogi gminnej Piotrków Trybunalski - Rokoszyce nr 162096 z autostradą należy wykonać w postaci przejazdu.

km 352+076,88

 


 

WA-298

Droga gminna Kargał Las - Rokoszyce będzie krzyżować się z autostradą i przebiegać pod autostradą. Skrzyżowanie drogi gminnej Kargał Las - Rokoszyce z autostradą należy wykonać w postaci przejazdu.

km 353+425,40

 


 

WD-299

Droga gminna Wola Rokoszycka- Piotrków Trybunalski nr 110456E będzie krzyżować się z autostradą i przebiegać nad autostradą. Skrzyżowanie drogi gminnej Wola Rokoszycka- Piotrków Trybunalski nr 110456E z autostradą należy wykonać w postaci przejazdu

km 354+449,33

 


 

WD-300

Droga gminna Bujany Krężna - Kolonia Krężna będzie krzyżować się z autostradą i przebiegać nad autostradą. Skrzyżowanie drogi gminnej Bujany Krężna - Kolonia Krężna z autostradą należy wykonać w postaci przejazdu.

km 355+899,82

 


 

WA-301

Droga gminna Krężna - Kamionka będzie krzyżować się z autostradą i przebiegać pod autostradą. Skrzyżowanie drogi gminnej Krężna - Kamionka z autostradą należy wykonać w postaci przejazdu.

km 357+026,89

 


 

PZSdz-6

Obiekt inżynierski służy do przeprowadzenia autostrady A1 mad przejściem dolnym dla średnich zwierząt.

km 357+744,28

 


 

KP-302

Obiekt inżynierski służy do przeprowadzenia ruchu pieszego nad autostradą A1. Zostanie wyposażony w schody i pochylnie.

Km 358+734,03

 


 

WA-303         

Droga gminna Jeżów - Wola Krzysztoporska będzie krzyżować się z autostradą i przebiegać pod autostradą. Skrzyżowanie drogi gminnej Jeżów - Wola Krzysztoporska z autostradą należy wykonać w postaci przejazdu.

km 359+656,70

 


 

WD-304

Droga powiatowa nr 1500E będzie krzyżować się z autostradą i przebiegać nad autostradą. Skrzyżowanie drogi powiatowej nr 1500E z autostradą należy wykonać w postaci przejazdu.

Przebieg nad autostradą

km 361+179,38

 


 

MA-305

Obiekt inżynierski służy do przeprowadzenia autostrady A1 nad rzeką Bogdanówką, drogami DD-32, DD-33. Obiekt pełni również funkcję przejścia dla dużych zwierząt, zlokalizowanych po obu stronach rzeki.

km 362+020,38

 


 

WD-306

Droga powiatowa nr 1514E będzie krzyżować się z autostradą i przebiegać nad autostradą. Skrzyżowanie drogi powiatowej nr 1514E z autostradą należy wykonać w postaci przejazdu.

Przebieg nad autostradą

km 362+949,24

 


 

WA-307

Droga gminna Wroników - Adolfinów będzie krzyżować się z autostradą i przebiegać pod autostradą. Skrzyżowanie drogi gminnej Wroników - Adolfinów z autostradą należy wykonać w postaci przejazdu.

km 364+185,52

 


 

WD-308

Droga powiatowa nr 1521E będzie krzyżować się z autostradą przebiegać nad autostradą. Skrzyżowanie drogi powiatowej nr 1521E z autostradą należy wykonać w postaci przejazdu.

Przebieg nad autostradą

km 365+448,81

 


 

WA-309

Droga gminna Jeżów - Wola Krzysztoporska będzie krzyżować się z autostradą i przebiegać pod autostradą. Skrzyżowanie drogi gminnej Jeżów - Wola Krzysztoporska z autostradą należy wykonać w postaci przejazdu.

km 366+589,36

 


 

WD-310         

Droga gminna Wola Niechcicka - Parzniewiczki będzie krzyżować się z autostradą i przebiegać nad autostradą. Skrzyżowanie drogi gminnej Wola Niechcicka - Parzniewiczki z autostradą należy wykonać w postaci przejazdu.

km 368+247,15

 


 

PZDzd-4

Obiekt inżynierski służy do przeprowadzenia autostrady A1 nad przejściem dla zwierząt.

km 369+544,39

 


 

MA-311

Obiekt inżynierski służy do przeprowadzenia autostrady A1 nad rzeką Jeziorką.

km 369+992,37

 


 

PZDg-2

Obiekt inżynierski służy do przeprowadzenia ruchu migracyjnego dużych zwierząt nad autostradą A1, pasami technologicznymi i drogami dojazdowymi DD49, DD50.

km 370+600,00

 


 

WD-312

Droga gminna Zuchowice - Danielów będzie krzyżować się z autostradą i przebiegać nad autostradą. Skrzyżowanie drogi gminnej Zuchowice - Danielów z autostradą należy

wykonać w postaci przejazdu.

km 371+782,07

 


 

PZSd-2

Obiekt inżynierski służy do przeprowadzenia autostrady A1 nad przejściem dolnym dla zwierząt średnich

km 372+494,00

 


 

WA-313

Droga gminna Ochocice - Aleksandrów nr 112152E będzie krzyżować się z autostradą i przebiegać pod autostradą. Skrzyżowanie drogi gminnej Ochocice - Aleksandrów nr 112152E z autostradą należy wykonać w postaci przejazdu.

km 374+252,87

 


 

MA-314

Obiekt inżynierski służy do przeprowadzenia autostrady A1 nad rzeką Kamionką. Pod obiektem zostaną wydzielone przejścia dla dużych zwierząt.

km 374+802,42

 


 

WD-315

Obiekt inżynierski służy do przeprowadzenia drogi wojewódzkiej Bełchatów – Kamieńsk nad autostradą A1.

km 375+244,70

 


 

WD-316

Obiekt inżynierski służy do przeprowadzenia łącznicy DLK-1 na węźle Kamieńsk nad autostradą A1.

km 375+500,70