ARCHIWUM
 
 
 
14/10/2021
 
Wystawiono PŚP nr 31 z dnia 14.10.2021 na kwotę 15 721 932,19 PLN netto (19 337 976,59 PLN brutto) przy uwzględnieniu piątej spłaty zaliczki w wysokości 25 % wartości PŚP. Narastająco zatwierdzono: 506 629 566,29 PLN netto (tj. 623 154 366,54 PLN brutto), co stanowi narastająco 72,71% ZKK.
 

 
13/10/2021
 
W dniu 13.10.2021 r. w trybie hybrydowym odbyła się Rada Budowy nr 29 przy udziale reprezentantów Zamawiającego, Konsultanta i Wykonawcy. W ciągu rady omówiono postęp prac projektowych i Robót za miesiąc wrzesień 2021 w stosunku do Programu, oceniono stan środków Wykonawcy w tym Personelu i Sprzętu. Ponadto, omówiono działania przewidziane do realizacji w kolejnych miesiącach.
 

 
12/10/2021
 
We wtorek 12.10.2021 o godz.12.00 zostanie wdrożony ostatni odcinek tymczasowej organizacji ruchu na jezdni lewej (wschodniej) budowanej autostrady A1 pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskiem w układzie – 2+2.
Zostaną wydzielone 4 pasy ruchu, 2 pasy w stronę Gdańska/Łodzi i 2 pasy w stronę Katowic.

Jednocześnie zostaną uruchomione zachodnie łącznice Węzła Kamieńsk, który będzie w pełni funkcjonował w ramach tymczasowej organizacji ruchu.


Wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na odcinku budowanej A1 zakłada:
- ograniczenie prędkości dla pojazdów do 70 km/h oraz
- zakaz wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe.


Oznakowane pasy ruchu przewidują szerokość: pasów wolnych 3,75m, a szybkich 3,1m. Kierunki ruchu zostały oddzielone barierą separacyjną. Należy zwrócić szczególną ostrożność i uwagę gdyż w sąsiedztwie jezdni prowadzone są roboty budowlane. Występują, oznakowane z wyprzedzeniem, wyjazdy z budowy.


Włączenia łącznic Węzła Kamieńsk do jezdni lewej budowanej A-1, zostały oznakowane znakami B-20 „STOP”. Należy zachować szczególną ostrożność przy włączaniu się do ruchu z uwagi na brak pasów włączania.
 

 

 
28/09/2021
 
Wystawiono PŚP nr 30 z dnia 30.08.2021 na kwotę 18 601 291,20 PLN netto (tj. 22 879 588,18 PLN brutto) przy uwzględnieniu czwartej spłaty zaliczki w wysokości ¼ wartości PŚP wysokości: -6 200 430,40 PLN netto. Narastająco zatwierdzono: 490 907 634,10 PLN netto (tj. 603 816 389,96 PLN brutto), co stanowi 70,46% ZKK.
 

 
15/09/2021
 
W dniu 15.09.2021 r. w trybie hybrydowym odbyła się Rada Budowy nr 28 przy udziale reprezentantów Zamawiającego, Konsultanta i Wykonawcy. W ciągu rady omówiono postęp prac projektowych i Robót za miesiąc sierpień 2021 w stosunku do Programu, oceniono stan środków Wykonawcy w tym Personelu i Sprzętu. Ponadto, omówiono działania przewidziane do realizacji w kolejnych miesiącach.
 

 
13/09/2021
 
Informujemy, że w okresie 13.09 – 7.10 br. należy spodziewać się utrudnień w obu kierunkach ruchu budowanej autostrady A1 na odcinku od węzła „Bełchatowów” do węzła „Kamieńsk”. Od poniedziałku 13.09.2021 nastąpi zmiana w tymczasowej organizacji ruchu na jezdni lewej budowanej autostrady A1, polegająca na zmianie układu pasów ruchu z 1+1 na 2+2. . Rozpocznie się montaż stalowych barier separacyjnych w osi jezdni oraz będzie wykonywane tymczasowe oznakowanie poziome. Powyższe utrudnienia, począwszy od km 351+800 tj. od Piotrkowa Trybunalskiego w kierunku Kamieńska, spowodują odcinkowe zmiany toru jazdy. Ruch pojazdów będzie odbywał się po skrajnych (wolnych) pasach ruchu.

Należy zachować szczególną ostrożność ze względu na ludzi i sprzęt pracujący na jezdni.
 

 
23/08/2021
 
Wystawiono PŚP nr 29 z dnia 23.08.2021 na kwotę 15 489 737,11 PLN netto (19 052 376,65 PLN brutto) przy uwzględnieniu trzeciej spłaty zaliczki w wysokości ¼ wartości PŚP wysokości: -5 163 245,70 PLN netto. Narastająco zatwierdzono: 472 306 342,90 PLN netto (tj. 580 936 801,77 PLN brutto), tj. 67,79%. Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.
 

 
 
16/08/2021
 
W poniedziałek 16.08.2021, o godz. 10.00 nastąpi, długo oczekiwane przez mieszkańców, otwarcie kolejnego przejazdu drogowego nad budowaną autostradą A1. Nowy odcinek drogi gminnej nr 162096 (prowadzony przez obiekt WD-297) połączy miejscowości Piotrków Trybunalski i Rokszyce, a dzięki wyposażeniu w chodnik zapewni także bezpieczne połączenie piesze.
 

 
 
13/08/2021
 
Od piątku, 13 sierpnia 2021 będzie przejezdny cały odcinek budowanej autostrady A1 nową nitką wschodnią w układzie po jednym pasie ruchu w każdą stronę.

Kierowcy poruszający się budowaną autostradą A1 Piotrków Trybunalski – Kamieńsk będą mieli do dyspozycji nowy 6-kilometrowy odcinek na wysokości miejscowości Jeżów betonowej nawierzchni jezdni lewej. Ruch pojazdów zostanie skierowany na ostatni brakujący fragment nowej, betonowej jezdni lewej budowanej autostrady A1.
 

 

 
 
11-12/08/2021
 
W związku z budową obiektu WA-301, zostaną wprowadzone chwilowe całkowite zamknięcia ruchu pod obiektem, w ciągu drogi powiatowej nr 1913E na odcinku ulicy Wolskiej w m. Siomki, gmina Wola Krzysztoporska w godzinach 22.00-05.00 w dniach 11/12 oraz 12/13.08.2021 r. W celu zminimalizowania utrudnień dla ruchu prace prowadzone będą w godzinach nocnych w sekwencjach 15-30 minutowych z przerwami na przepuszczenie ruchu. Ruch będzie prowadzony przez osoby do tego upoważnione i przeszkolone.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i prosimy o ostrożną jazdę.
 

 

 
10/08/2021
 
W dniu 10.08.2021 r. w trybie hybrydowym odbyła się Rada Budowy nr 27 przy udziale reprezentantów Zamawiającego, Konsultanta i Wykonawcy. W ciągu rady omówiono postęp prac projektowych i Robót za miesiąc lipiec 2021 w stosunku do Programu, oceniono stan środków Wykonawcy w tym Personelu i Sprzętu. Ponadto, omówiono działania przewidziane do realizacji w kolejnych miesiącach.
 

 
10/08/2021
 
Wykonawca złożył kolejne trzy wnioski do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łodzi (WINB) o wydanie pozwolenia na użytkowanie nw. obiektów budowlanych:
- wiaduktu autostradowego WA-303 ponad przeszkodą, która stanowi droga gminna Wola Krzysztoporska – Jeżów przejście dla zwierząt w zakresie jezdni lewej w km 359+656,70 budowanej autostrady A1;

- mostu autostradowego MA-305 ponad przeszkodą, która stanowi rzeka Bogdanówka, droga DD32, DD33 w zakresie jezdni lewej w km 362+020,38 budowanej autostrady A1;

- wiaduktu autostradowego WA-307 ponad przeszkodą, która stanowi droga gminna Wroników – Adolfinów i przejście dla zwierząt średnich w zakresie jezdni lewej w km 364+185,51 budowanej autostrady A1;
 

 
 
30/07/2021
 
W najbliższy piątek 30.07.2021 następować będzie przełożenie ruchu pojazdów na kolejny 2-kilometrowy betonowy odcinek jezdni lewej budowanej autostrady A1 wraz otwarciem wschodniej części Węzła Kamieńsk na wysokości miejscowości Ochocice do węzła Kamieńsk. Dzięki tymczasowemu połączeniu jezdni lewej budowanej autostrady A1 z drogą wojewódzką nr 484 od strony zachodniej, zostanie zlikwidowane również tymczasowe rondo. Ruch będzie się odbywał w układzie 1+1 wschodnią nitką autostrady.

Prosimy o ostrożną jazdę.
 

 

 
 
28/07/2021
 
Wystawiono PŚP nr 28 z dnia 28.07.2021 na kwotę 24 406 639,40 zł netto (30 020 166,46 zł brutto), przy uwzględnieniu drugiej spłaty zaliczki w wysokości ¼ wartości PŚP, tj. -8 135 546,47 PLN netto. Narastająco zafakturowano 456 816 605,79 netto (561 884 425,13 zł brutto), co daje 65,56 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.
 
 

 
 
16/07/2021
 
Wykonawca złożył kolejne wnioski do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łodzi (WINB) o wydanie pozwolenia na użytkowanie nw. obiektów budowlanych:
- wiaduktu drogowego WD-297 w km 352+076,88 budowanej autostrady A1 wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 162096E relacji Piotrków Trybunalski – Rokszyce od km 0+000 do km 0+396 i przepustem drogowym PD(m)-13a f1,2 m w km 0+040,01 ww. drogi gminnej;
- wiaduktu autostradowego WA-313 ponad przeszkodą, która stanowi droga gminna Ochocice – Aleksandrów w zakresie jezdni lewej w km 374+252,87 budowanej autostrady A1;

- mostu autostradowego MA-314 ponad przeszkodą, która stanowi rzeka Kamionka i przejścia dla dużych zwierząt w km 374+802,42 w zakresie jezdni lewej budowanej autostrady A1.
 
 

 
 
14/07/2021
 
W dniu 14.07.2021 r. w trybie hybrydowym odbyła się Rada Budowy nr 26 przy udziale reprezentantów Zamawiającego, Konsultanta i Wykonawcy. W ciągu rady omówiono postęp prac projektowych i Robót za miesiąc czerwiec 2021 w stosunku do zatwierdzonego Programu, oceniono stan środków Wykonawcy w tym Personelu i Sprzętu. Ponadto, omówiono działania przewidziane do realizacji w kolejnych miesiącach.
 
 

 
 
09/07/2021
 
W dniu 09.07.2021 udostępniono kierowcom kolejny 4-kilometrowy betonowy odcinek jezdni lewej budowanej autostrady A1.

Oddany został odcinek na wysokości miejscowości Napoleonów i Ochocice w km 369+950 – 374+000. Ruch będzie się odbywał w układzie 1+1 wschodnią nitką autostrady. Tym samym łączna długość betonowej jezdni, z której można już korzystać, pokonując trasę Piotrków Trybunalski - Kamieńsk, wzrosła do niemal 16 kilometrów.
 


 


 
 
05/07/2021
 
W dniu 05.07.2021 rozpoczną się prace w rejonie przyszłego węzła Kamieńsk w km 375+200 – 375+400 budowanej autostrady A1, w pasie dzielącym pomiędzy nową jezdnią lewą A1 a istniejącą jezdnią prawą drogi krajową DK1. Prace mają na celu przygotowanie przejazdu pod kolejne przełożenie ruchu. Będzie obowiązywał ruch wahadłowy. Prace będą prowadzone w godzinach 8:00-16:00.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

 

 
28/06/2021
 
Wystawiono PŚP nr 27 z dnia 28.06.2021 na kwotę 30 516 112,27 zł netto (37 534 818,09 zł brutto) z uwzględnieniem pierwszej spłaty zaliczki w wysokości ¼ wartości PŚP. Narastająco 432 409 966,39 zł netto (531 864 258,66 zł brutto), co daje 62,06% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.
 

 
 
22/06/2021
 
Wykonawca złożył dwa kolejne wnioski do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łodzi (WINB) o wydanie pozwolenia na użytkowanie nw. obiektów budowlanych:
- wiaduktu autostradowego PZSd2 ponad przeszkodą, która stanowi przejście dolne dla zwierząt w km 372+494,00 w zakresie jezdni lewej budowanej autostrady A1.
- mostu autostradowego MA-311 ponad przeszkodą, która stanowi rzeka Jeziorka w zakresie jedni lewej w km 369+922,37 budowanej autostrady A1.

 

 
 
18/06/2021
 
W piątek, 18 czerwca 2021 r. od godz. 9.00 na budowie autostrady A1 pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskiem zostanie oddany do użytkowania kierowców kolejny, 4,5 – kilometrowy odcinek betonowej nawierzchni jezdni lewej (wschodniej).

Ruch na budowanej autostradzie A1, pomiędzy kilometrem 365+500 a 369+950 (na wysokości miejscowości Parzniewice i Napoleonów), będzie się odbywał nową, wschodnią nitką autostrady w układzie 1+1. To kolejna zmiana w organizacji ruchu, dzięki której przejazdy przez budowę autostrady A1 będą odbywały się płynniej.
 

 

 
 
16-18/06/2021
 
W związku z przystąpieniem do robót polegających na wyburzeniu kap chodnikowych obiektu WA-301 jezdnia prawa, zostaną wprowadzone chwilowe zamknięcia ruchu pod obiektem, w ciągu drogi powiatowej nr 1913E na odcinku ulicy Wolskiej w m. Siomki, gmina Wola Krzysztoporska w godzinach 22.00-5.00 w dniach 16/17 oraz 17/18.06.2021r. Roboty na płycie obiektu prowadzone będą przy pomocy ciężkiego sprzętu, co spowoduje powstawanie odprysków rozkuwanego betonu, który mógłby zagrażać bezpieczeństwu osób przebywających pod obiektem. W celu zminimalizowania utrudnień dla ruchu prace prowadzone będą w godzinach nocnych w sekwencjach 15-30 minutowych z przerwami na przepuszczenie ruchu. Ruch będzie prowadzony przez osoby do tego upoważnione i przeszkolone.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

 

 
 
10/06/2021
 
Wykonawca złożył wniosek do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łodzi (WINB) o wydanie pozwolenia na użytkowanie wiaduktu autostradowego PZDzd4 ponad przeszkodą, która stanowi przejście dla zwierząt w zakresie jezdni lewej w km 369+544,39 budowanej autostrady A1.
 

 
09/06/2021
 
W dniu 09.06.2021 r. w trybie hybrydowym odbyła się Rada Budowy nr 25, na której Wykonawca przedstawił prezentację obejmującą stan zaawansowania prac projektowych i Robót za miesiąc maj 2021 r. oraz działania przewidziane do realizacji w kolejnych miesiącach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.
 

 
 
01/06/2021
 
W dniu 01.06.2021 zostanie wprowadzona zmiana tymczasowej organizacji ruchu na budowanej autostradzie A-1 polegająca na likwidacji rond w Jeżowie. Związane jest to z udostepnieniem dla ruchu przejazdu nad budowaną autostradą A-1 wiaduktem w ciągu drogi powiatowej nr 1500E Siomki-Parzniewice. W związku z rozbiórką rond zlikwidowana zostanie możliwość wjazdu i zjazdu z drogi powiatowej nr 1500E na drogę krajową nr 1. Na przedmiotowym odcinku ruch krajowy będzie prowadzony na jezdni prawej (zachodniej) DK1 w układzie 1+1.
 


 
 
27/05/2021
 
Wykonawca złożył kolejne wnioski do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łodzi (WINB) o wydanie pozwolenia na użytkowanie nw. obiektów budowlanych:


a.wiaduktu autostradowego WA-309 służącego do przeprowadzenia autostrady A1 nad drogą gminną Jeżów – Wola Krzysztoporska w zakresie jezdni lewej w km 366+589,36 budowanej autostrady A1.

a.wiaduktu drogowego WD-304 w km 361+179,38 budowanej autostrady A1, przeprowadzającego drogę powiatową nr 1500E nad autostradą.

a.drogi powiatowej nr 1500E od km 0+000 do km 0+575 (pikietaż projektowy) budowanej autostrady A1.
 

 
 
26/05/2021
 
W dniu 26.05.2021 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na skrzyżowaniu w Kamieńsku. Obecnie ruch pomiędzy A1 a DW 484 odbywa się łącznikiem od strony Kamieńska. Wprowadzona zmiana poprowadzi ruch łącznikiem od strony Bełchatowa i zostanie zlikwidowany ruch wahadłowy od strony Bełchatowa.
 

 

 
 
24/05/2021
 
Wystawiono PŚP nr 26 z dnia 24.05.2021 na kwotę 17 674 964,76 zł netto (21 740 206,65 zł brutto). Narastająco 401 893 854,12 zł netto (494 329 440,57 zł brutto), co daje 57,68 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.
 

 
 
12/05/2021
 
W dniu 12.05.2021 r. w trybie hybrydowym odbyła się Rada Budowy nr 24, na której Wykonawca przedstawił prezentację obejmującą stan zaawansowania prac projektowych i Robót za kwiecień 2021 r. oraz działania przewidziane do realizacji w kolejnych miesiącach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.
 

 
 
11/05/2021
 
Informujemy, że w dniu 11.05.2021 r. w godzinach 09:00 – 14:00 (6 godz.) z powodu konieczności naprawy ubytków w nawierzchni wprowadzona zostanie Tymczasowa Organizacja Ruchu 2.00a dla przekroju 1+1 w km 362+800 do 363+100 (300m). Będzie obowiązywał ruch wahadłowy. Czas trwania robót krótkotrwających: kierunek Łódź (1,5 godz.), kierunek Katowice (1,5 godz.).
Przepraszamy za powstałe utrudnienia.
 

 
 
07/05/2021
 
Wykonawca złożył kolejne wnioski do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łodzi (WINB) o wydanie pozwolenia na użytkowanie nw. obiektów inżynierskich:


1. wiaduktu autostradowego WA-301 ponad przeszkodami, które stanowią linia kolejowa nr 24 relacji Piotrków Trybunalski – Biały Ług oraz droga powiatowa DP 1913E Wola Krzysztoporska – Siomki w zakresie jezdni lewej w km 357+073,00 budowanej autostrady A1.


2. wiaduktu autostradowego PZSzd6 ponad przeszkodą, która stanowi przejście dolne dla zwierząt średnich w zakresie jezdni lewej w km 357+744,28 budowanej autostrady A1.
 

 
 
30/04/2021
 
W dniu 30.04.2021 r. został udostępniony dla ruchu wiadukt WA-315 nad budowaną autostradą w ciągu drogi wojewódzkiej DW 484 Bełchatów-Kamieńsk, stanowiący element przyszłego węzła „Kamieńsk”.
 

 
 
29/04/2021
 
W dniu 29.04.2021 r. została udostępniona nad budowaną autostradą kładka KP-302 dla ruchu pieszego łącząca miejscowości Wola Krzysztoporska i Wygoda.
 

 
 
28/04/2021
 
Wystawiono PŚP nr 25 na kwotę 12 300 928,03 zł netto (15 130 141,48 zł brutto). Narastająco 384 218 889,36 zł netto (472 589 233,91 zł brutto), co daje 55,14% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.
 

 
 
24/04/2021
 
Wykonawca złożył wniosek do Łódzkiego WINB o wydanie pozwolenia na użytkowanie wiaduktu drogowego WD-315 w km 375+244,70.
 

 
 
14/04/2021
 
W dniu 14.04.2021 r. w trybie zdalnym odbyła się Rada Budowy nr 23, na której Wykonawca przedstawił prezentację obejmującą stan zaawansowania prac projektowych i Robót za marzec 2021 r. oraz działania przewidziane do realizacji w kolejnych miesiącach w czasie III fali pandemii Covid-19. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.

 

 
25/03/2021
 
W dniu 25.03.2021 r. Inżynier Kontraktu wydał rozstrzygnięcie dotyczące Roszczenia Wykonawcy pn.: „Opóźnienia w wydaniu decyzji ZRID. Opóźnienia procedur administracyjnych.”, uznając jego zasadność w zakresie przedłużenia Czasu na Ukończenie o 104 dni, tj. do dnia 31.03.2023 r.

 

 
 
24/03/2021
 
Wystawiono PŚP nr 24 na kwotę 10 958 035,17 zł netto (13 478 383,26 zł brutto). Narastająco 371 917 961,33 zł netto (457 459 092,44 zł brutto), co daje 53,38% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

 

 
 
18/03/2021
 
Wykonawca złożył wniosek do Łódzkiego WINB o wydanie pozwolenia na użytkowanie kładki dla pieszych KP-302.

 

 
 
10/03/2021
 
W dniu 10.03.2021 r. w trybie zdalnym odbyła się Rada Budowy nr 22, na której Wykonawca przedstawił prezentację obejmującą stan zaawansowania prac projektowych, Robót za luty 2021 r. oraz działania przewidziane do realizacji w kolejnych miesiącach w czasie pandemii. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy

 

 
 
25/02/2021
 
Wystawiono PŚP nr 23 na kwotę 16 980 902,49 zł netto (20 886 510,06 zł brutto). Narastająco 360 959 926,16 zł netto (443 980 709,17 zł brutto), co daje 51,81% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

 

 
 
20/02/2021
 
Informujemy, że w dniu 20.02.2021 r. z powodu konieczności naprawy niebezpiecznych ubytków w nawierzchni nastąpi zamknięcie wolnego pasa ruchu na odcinku w km 365+450 – 368+250 jezdnia prawa (stary km 413+150 – 415+950), zachowując kontynuację przekroju 1+1 na odcinku pomiędzy obiektami WD-308 i WD-310. Czas trwania wygrodzenia: 5 tygodni.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

 

 
 
10-12/02/2021
 
Informujemy, że od dnia 10.02.2021 od godziny 08:00 nastąpią utrudnienia w ruchu na istniejącej drodze DK1 w projektowanym km 355+800 – 359+660, spowodowane pracami naprawczymi nawierzchni asfaltowej w następujących relacjach:

•10.02.2021 i 11.02.2021 - Katowice – Gdańsk,
•12.02.2021 - Gdańsk - Katowice.

Ruch wstrzymywany będzie na czas od 10 do 15 min w godzinach od 8:00 – 16:00 w zależności od potrzeb, spowodowany remontami dróg. Za utrudnienia przepraszamy.
 

 
 
10/02/2021
 
W dniu 10.02.2021 r. w trybie zdalnym odbyła się Rada Budowy nr 21, na której Wykonawca przedstawił prezentację obejmującą stan zaawansowania prac projektowych, Robót za styczeń 2021 r. oraz działania przewidziane do realizacji w kolejnych miesiącach w czasie pandemii. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.
 

 
 
15/01/2021
 
Wystawiono PŚP nr 22 na kwotę 14 790 389,80 PLN netto (18 192 179,45 PLN brutto). Narastająco 343 979 023,67 PLN netto (423 094 199,11 PLN brutto), co daje 49,37% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.
 

 
 
13/01/2021
 
W dniu 13.01.2021 r. w trybie zdalnym odbyła się Rada Budowy nr 20, na której Wykonawca przedstawił prezentację obejmującą stan zaawansowania prac projektowych, Robót za grudzień 2020 r. oraz działania przewidziane do realizacji w kolejnych miesiącach w czasie pandemii. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.
 

 
 
21/12/2020
 
Uwaga!

Informujemy, że w dniu 21.12.2020 w godz. 8:00 – 16:00 będzie prowadzony remont nawierzchni w km 357+500 – 358+000 na DK1 w miejscu gdzie występuje ruch 1+1 na relacji do Katowic. Zostanie wprowadzony ruch wahadłowy. Zatrzymania w ruchu mogą sięgnąć nawet 10 min. Jest to odcinek za wiaduktem nad koleją WA-301 w km stary 405+250 – 405+750.

 

 
 
14/12/2020
 
Wystawiono PŚP nr 21 na kwotę 32 398 862,97 PLN netto (39 850 601,45 PLN brutto). Narastająco 329 188 633,87 PLN netto (404 902 019,66 PLN brutto), co daje 47,25% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.
 

 
 
14/12/2020
 
W dniu 14.12.2020 o godz. 22:00 planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na DK1 w km 418+370. Wykonawca wprowadza czasowe zamknięcia ruchu w związku z montażem belek na budowanym obiekcie PZDg-2. Wprowadzona organizacja ruchu polega na zamknięciu jezdni na ok. 15 minut na czas wykonywania prac montażowych związanych z montażem belek, kolejny etap organizacji ruchu przewiduje otwarcie przejazdu na 15-30 minut w celu udrożnienia ruchu na zamkniętej drodze. Utrudnienia przewidywane są do godz. 05:00, 15.12.2020 r.
 


 


 
 
09-10/12/2020
 
W dniu 09 i 10.12.2020 o godz. 22:00 planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 1913E, ul. Wolska, m. Siomki. Wykonawca wprowadza czasowe zamknięcia ruchu w związku z montażem belek na budowanym obiekcie WA-301. Wprowadzona organizacja ruchu polega na zamknięciu jezdni na ok. 15 minut na czas wykonywania prac montażowych, kolejny etap organizacji ruchu przewiduje otwarcie przejazdu na 15-30 minut w celu udrożnienia ruchu na zamkniętej drodze. Utrudnienia przewidywane są do godz. 05:00, 10 i 11.12.2020 r.
 


 


 
 
09/12/2020
 
W dniu 09.12.2020 r. w trybie zdalnym odbyła się Rada Budowy nr 19, na której Wykonawca przedstawił prezentację obejmującą stan zaawansowania prac projektowych, Robót za listopad 2020 r. oraz działania przewidziane do realizacji w kolejnych miesiącach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.

 

 
 
16/11/2020
 
Wystawiono PŚP nr 20 na kwotę 21 646 256,87 PLN netto (26 624 895,95 PLN brutto). Narastająco 296 789 770,90 PLN netto (365 051 418,21 PLN brutto), co daje 42,60% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.
 
 

 

10/11/2020
 
W dniu 10.11.2020 r. w trybie zdalnym odbyła się osiemnasta Rada Budowy, na której Wykonawca przedstawił prezentację obejmującą stan zaawansowania prac projektowych, Robót oraz działania przewidziane do realizacji w kolejnych miesiącach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.
 
 

 

30/10/2020
 
W dniu 30.10.2020 r. została zawarta umowa o dofinansowanie Projektu „Budowa autostrady A1, odc. koniec obwodnicy Częstochowy – Tuszyn” w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przedsięwzięcie polega na budowie autostrady A1 na odcinku od końca obwodnicy Częstochowy do Tuszyna o długości ponad 80 km, która w całości zlokalizowana jest w sieci bazowej TEN-T w korytarzu Bałtyk - Adriatyk. Ponadto projekt obejmuje m.in.:

• budowę pięciu węzłów drogowych w ciągu A1 (Mykanów, Radomsko, Kamieńsk, Piotr Trybunalski Południe i Piotr Trybunalski Zachód), trzech Miejsc Obsługi Podróżnych (Słostowice, Stobiecko Szlacheckie Zachód, Stobiecko Szlacheckie Wschód) oraz Obwodu Utrzymania Autostrady;

• budowę i przebudowę odcinków innych dróg poprzecznych, obiektów inżynierskich, Systemu Zarządzania Ruchem w zakresie elementów ITS, systemu odprowadzania wód deszczowych, oświetlenia drogowego, urządzeń organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonanie zieleni drogowej.

Całkowita wartość projektu: 3 543 423 113,41 zł

Wydatki kwalifikowane: 1 997 831 605,05 zł

w tym dofinansowanie unijne: 1 698 156 864,29 zł


Termin realizacji całej autostrady A1 to 2022 rok. Wtedy będą gotowe trzy pasy w każdą stronę.
 
 

 

28-29/10/2020
 
Uwaga! Informujemy, że w nocy z 28 na 29.10.2020r. nastąpi przejazd pojazdu nienormatywnego z ładunkiem z konstrukcją stalową z Woli Krzysztoporskiej do Łodzi po następujących drogach publicznych: Wola Krzysztoporska, ul. Piotrkowska 10 – Siomki, ul. Wolska, ul. Piotrkowska dojazd od Jeżowa – A1 do Piotrków Trybunalski Południe – Piotrków Trybunalski, Al. Generała Sikorskiego, Armii Krajowej, Łódzka- DK12 – DK91 – Łódź, ul. Rzgowska, al. Bartoszewskiego, Jana Pawła II, ul. Obywatelska, al. Gen. Waltera Janke, al. Bandurskiego, ul. Maratońska, al. Unii Lubelskiej 2.

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości.

 
 

 

26-31/10/2020
 
Wykonawca w dniach 26 – 31.10 planuje wykonać nw. Roboty:

- betonowanie ustroju WD300 – poniedziałek 8.00
- montaż belek WD299 – od wtorku 27/28.10 nad DK1
- betonowanie pierwszego segmentu PZDg-2
- kontynuacja układania nawierzchni betonowej na odc. WA298 – WA301
 
 

 

 
28/10/2020
 
W związku z rozpoczęciem kolejnego etapu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 484 w miejscowości Kamieńsk w ramach budowy autostrady A1. Wykonawca wprowadza w dniu 28.10.2020 r. tymczasową organizację ruchu na DW 484 w km 43+655-43+850. Organizacja ruchu polega na zwężeniu istniejącej jezdni do jednego pasa ruchu. Na czas wykonywania robót budowlanych ruch pojazdów odbywać się będzie wahadłowo, sterowany przy pomocy sygnalizacji świetlnej. Natomiast ruch pieszych odbywać się będzie poboczem.
 


 


 
 
27/10/2020
 
W dniu 27.10.2020 o godz. 22:00 planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na DK1 w km 402+230. Wykonawca wprowadza czasowe zamknięcia ruchu w związku z montażem belek na budowanym obiekcie WD-299. Wprowadzona organizacja ruchu polega na zamknięciu jezdni na ok. 15 minut na czas wykonywania prac montażowych, kolejny etap organizacji ruchu przewiduje otwarcie przejazdu na 15-30 minut w celu udrożnienia ruchu na zamkniętej drodze. Utrudnienia przewidywane są do godz. 05:00, 28.10.2020 r.
 


 


 
 
15/10/2020
 
Wystawiono PŚP nr 19 na kwotę 25 803 484,78 PLN netto (31 738 286,28 PLN brutto). Narastająco 275 143 514,03 PLN netto (338 426 522,26 PLN brutto), co daje 39,49% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.
 
 

 
 
15/10/2020
 
W dniu 15.10.2020 o godz. 23:00 planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na DK1 w km 408+950. Wykonawca wprowadza czasowe zamknięcia ruchu w związku z montażem podestów przeznaczonych do wykonania zabudów chodnikowych na obiekcie WD-304. Wprowadzona organizacja ruchu polega na zamknięciu jezdni na ok. 15 minut na czas wykonywania prac montażowych, kolejny etap organizacji ruchu przewiduje otwarcie przejazdu na 15-30 minut w celu udrożnienia ruchu na zamkniętej drodze. Utrudnienia przewidywane są do godz. 05:00, 16.10.2020 r.

 

 
 
05-11/10/2020
 
W dniach 05.10 – 11.10.2020 Wykonawca planuje wykonanie nw. Robót:

- likwidacja kolizji średniego napięcia SN16,

- betonowanie ustroju WD312 (środa).
 
 

 
07/10/2020
 
W dniu 07.10.2020 r. w trybie zdalnym odbyła się siedemnasta Rada Budowy, na której Wykonawca przedstawił prezentację obejmującą stan zaawansowania prac projektowych, robót oraz działania przewidziane do realizacji w kolejnych miesiącach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy
 
 

 
06/10/2020
 
W dniach 06.10. – 07.10.2020 o godz. 22:00 planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na DK1 w km 410+950. Wykonawca wprowadza czasowe zamknięcia ruchu w związku z demontażem konstrukcji wsporczej pod ustrojem nośnym obiektu WD-304. Wprowadzona organizacja ruchu polega na zamknięciu jezdni na ok. 15 minut na czas wykonywania prac, kolejny etap organizacji ruchu przewiduje otwarcie przejazdu na 15-30 minut w celu udrożnienia ruchu na zamkniętej drodze. Utrudnienia przewidywane są do godz. 06:00, 07.10.-08.10.2020 r.
 

 

 
 
29/09/2020

- 29.09.2020 zabetonowano ustrój WD308
- likwidacja kolizji średniego napięcia SN14
- montaż belek na WD300 ; w nocy środa/czwartek nad DK1
- trwa sprężanie ustroju obiektu WD304.
 
 

 
 
23/09/2020
 
W dniu 23.09.2020 o godz. 00:30 planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na DK1 w km 423+250. Wykonawca wprowadza czasowe zamknięcia ruchu w związku z montażem belek na obiekcie WD-316. Wprowadzona organizacja ruchu polega na zamknięciu jezdni na ok. 15 minut na czas wykonywania prac montażowych, kolejny etap organizacji ruchu przewiduje otwarcie przejazdu na 15-30 minut w celu udrożnienia ruchu na zamkniętej drodze. Utrudnienia przewidywane są do godz. 10:00, 23.09.2020 r.
 

 

 
 
15/09/2020
 
W dniu 15.09.2020 o godz. 00:30 planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na DK1 w km 422+975 – 423+075. Wykonawca wprowadza czasowe zamknięcia ruchu w związku z montażem belek na obiekcie WD-315. Wprowadzona organizacja ruchu polega na zamknięciu jezdni na ok. 15 minut na czas wykonywania prac montażowych, kolejny etap organizacji ruchu przewiduje otwarcie przejazdu na 15-30 minut w celu udrożnienia ruchu na zamkniętej drodze. Utrudnienia przewidywane są w godz. 00:30 – 05:00, 15.09.2020 r.
 

 

 
 
14/09/2020
 
Wystawiono PŚP nr 18 na kwotę 19 803 214,25 PLN netto (24 357 953,53 PLN brutto). Narastająco 249 340 029,25 PLN netto (306 688 235,98 PLN brutto), co daje 35,79% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.
 

 
 
09/09/2020
 
W dniu 09.09.2020 r. odbyła się szesnasta Rada Budowy. Wykonawca przedstawił prezentację obejmującą stan zaawansowania prac projektowych i Robót oraz działania przewidziane do realizacji w kolejnych miesiącach w czasie pandemii. W naradzie uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy zgodnie zachowaniem rekomendowanych odległości.
 

 
 
07/09/2020
 
W dniu 07.09.2020 o godz. 23:00 planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na DK1 w km 419+550. Wykonawca wprowadza czasowe zamknięcia ruchu w związku z montażem belek na obiekcie WD-312. Wprowadzona organizacja ruchu polega na zamknięciu jezdni na ok. 15 minut na czas wykonywania prac montażowych, kolejny etap organizacji ruchu przewiduje otwarcie przejazdu na 15-30 minut w celu udrożnienia ruchu na zamkniętej drodze. Utrudnienia przewidywane są w godz. 23:00 – 10:00, 08.09.2020 r.
 

 

 
 
02/09/2020
 
W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi Wykonawca przedłuża wprowadzoną organizację ruchu na DK1 km 418+350, dotyczącej montażu belek na obiekcie PZDg-2. Utrudnienia polegające na kilkukrotnym czasowym zamknięciu jezdni prawej na okres ok. 15 minut. Wprowadzona organizacja ruchu będzie obowiązywać w godzinach 23:00-10:00 i zostaje przedłużona do dnia 04.09.2020 r. do godz. 10:00.
 
 

 
 
01/09/2020
 
W dniu 01.09.2020 o godz. 23:00 planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na DK1 w km 418+350. Wykonawca wprowadza czasowe zamknięcia ruchu w związku z montażem belek na obiekcie PZDg-2. Wprowadzona organizacja ruchu polega na zamknięciu jezdni na ok. 15 minut na czas wykonywania prac montażowych, kolejny etap organizacji ruchu przewiduje otwarcie przejazdu na 15-30 minut w celu udrożnienia ruchu na zamkniętej drodze. Utrudnienia przewidywane są w godz. 23:00 – 10:00 w dniach 01-03.08.2020 r.
 

 

 
 
31/08/2020
 
W dniu 31.08.2020 o godz. 23:00 planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na DK1 w km 413+250. Wykonawca wprowadza czasowe zamknięcia ruchu w związku z montażem belek na obiekcie WD-308. Wprowadzona organizacja ruchu polega na zamknięciu jezdni na ok. 15 minut na czas wykonywania prac montażowych, kolejny etap organizacji ruchu przewiduje otwarcie przejazdu na 15-30 minut w celu udrożnienia ruchu na zamkniętej drodze. Utrudnienia przewidywane są do godz. 10:00 01.09.2020 r.
 

 

 
 
26/08/2020
 
W dniu 26.08.2020 o godz. 23:00 planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na DK1 w km 418+350. Wykonawca wprowadza czasowe zamknięcia ruchu w związku z montażem belek na obiekcie PZDg-2. Wprowadzona organizacja ruchu polega na zamknięciu jezdni na ok. 15 minut na czas wykonywania prac montażowych, kolejny etap organizacji ruchu przewiduje otwarcie przejazdu na 15-30 minut w celu udrożnienia ruchu na zamkniętej drodze. Utrudnienia przewidywane są w godz. 23:00 – 5:00 w dniach 26-28.08.2020 r.
 

 

 
24/08/2020
 
Wykonawca planuje w dniach 24.08. - 30.08.2020 niżej wymienione prace:

- likwidację SN17
- wykonanie pali DSM na podporze E WD-299
- montaż belek MA-305
- montaż belek PZDg2 nad DK-1
- montaż belek WD-308
- betonowanie ramy WA-311

W zakresie drogowym kontynuowane są prace w górnych warstw robót ziemnych oraz dolne podbudowy C5/6
 
 

 
24/08/2020
 
W dniu 24.08.2020 planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej nr 484 od ronda na DK1 w kierunku miejscowości Kamieńsk w związku z budową węzła Kamieńsk. Wykonawca wprowadza sygnalizację świetlną ze względu na zwężeniu istniejącej jezdni do jednego pasa, gdzie ruch odbywać się będzie w sposób wahadłowy.
 

  

 

 
 
21/08/2020
 
- montaż belek WA 307

W zakresie drogowym Wykonawca kontynuuje prace w górnych warstwach robót ziemnych oraz dolne podbudowy C5/6.

 

 
 
20/08/2020
 
W dniu 20.08.2020 r. odbyła się pierwsza wizyta studyjna z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Konsultanta, Wykonawcy oraz mediów.

 

 
 
20/08/2020
 
- o godzinie 23:00 planowane jest wprowadzenie czasowego zamknięcia ruchu na KP-302 w km 406+500, w związku z demontażem podestów roboczych. Przerwy 15 min. Czas trwania ok. 2,5h

- o godzinie 23:30 planowane jest wprowadzenie czasowego zamknięcia ruchu na WD-306 w km 410+710 nad DK1, w związku z demontażem deskowania. Przerwy 15 min. Czas trwania ok. 5h
 

 


 
 
 
17/08/2020
 
- betonowanie ramy obiektu WA309
- betonowanie wschodniej pochylni kładki dla pieszych KP302
- rozpoczynamy montaż belek na PZDg2

 

 
 
17/08/2020
 
Wystawiono PŚP nr 17 na kwotę 31 935 495,42 PLN netto (39 280 659,37 PLN brutto). Narastająco 229 536 815,00 PLN netto (282 330 282,45 PLN brutto), co daje 32,94% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

 

 
 
14/08/2020
 
W dniu 20.08.2020 o godzinie 23:00 planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, która dotyczy montażu belek na obiekcie KP-302 w km 406+500 oraz montażu belek na obiekcie WD-306 w km 410+710 nad DK1. Wprowadzona organizacja ruchu polega na zamknięciu jezdni na ok. 20 minut na czas wykonywania prac montażowych, kolejny etap organizacji ruchu przewiduje otwarcie przejazdu na 15-30 minut w celu udrożnienia ruchu na zamkniętej drodze. Utrudnienia przewidywane są do 21.08.2020 godz. 6:00.
 

 

 


 
 
14/08/2020
 
W dniu 14.07.2020 nastąpi chwilowe całkowite wstrzymanie ruchu pod obiektem drogi powiatowej nr 1913E na odcinku ulicy Wolskiej w m. Siomki, gmina Wola Krzysztoporska w związku z budową obiektu autostradowego WA-301, na czas 15-30 minut z przerwami na przepuszczanie ruchu w godzinach 22.00-05.00.

 

 
 
12/08/2020
 
W dniu 12.08.2020 r. odbyła się piętnasta Rada Budowy. Wykonawca przedstawił prezentację obejmującą stan zaawansowania prac projektowych i Robót oraz działania przewidziane do realizacji w kolejnych miesiącach w czasie pandemii. W naradzie uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy zgodnie zachowaniem rekomendowanych odległości.

 

 
 
12/08/2020
 
W związku z montażem belek prefabrykowanych nad jezdnią prawą na obiekcie WD-315 na odcinku DK1 km od 423+000 do km 423+100 w dniu 12 sierpnia 2020 (środa), w godzinach 23:00 – 5:00 wystąpią czasowe zamknięcie jezdni (przerwy w ruchu 15 minutowe)

 

 
 
29/07/2020
 
Wojewoda łódzki wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla odc. B w formie zamiennej decyzji ZRID nr 141/20 z dnia 22.07.2020 (obwieszczona 29.07.2020). W praktyce oznacza to, że prace będą mogły być prowadzone bez żadnych ograniczeń, zgodnie z nowym projektem.

 

 
 
15/07/2020
 
W dniu 15.07.2020 r. odbyła się czternasta Rada Budowy. Wykonawca przedstawił prezentację obejmującą stan zaawansowania prac projektowych i Robót oraz działania przewidziane do realizacji w kolejnych miesiącach w czasie pandemii. W naradzie uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy zgodnie zachowaniem rekomendowanych odległości.

 

 
 
13/07/2020
 
Wystawiono PŚP nr 16 na kwotę 24 656 115,44 PLN netto (30 327 021,99 PLN brutto). Narastająco 197 601 319,58 PLN netto (243 049 623,08 PLN brutto), co daje 28,36% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

 

 
 
10/06/2020
 
W dniu 10.06.2020 r. odbyła się trzynasta Rada Budowy. Wykonawca przedstawił prezentację obejmującą stan zaawansowania prac projektowych i Robót oraz działania przewidziane do realizacji w kolejnych miesiącach w czasie pandemii. W naradzie uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy zgodnie zachowaniem rekomendowanych odległości.

 

 
 
09/06/2020
 
Wystawiono PŚP nr 15 na kwotę 26 712 049,08 PLN netto (32 855 820,37 PLN brutto). Narastająco 172 945 204,14 PLN netto (212 722 601,09 PLN brutto), co daje 24,82% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

 

 
 
13/05/2020
 
W dniu 15.04.2020 r. odbyła się dwunasta Rada Budowy w formie wideokonferencji, z związku z trwającym stanem epidemii COVID-19. Wykonawca przedstawił prezentację obejmującą stan zaawansowania prac projektowych i Robót oraz działania przewidziane do realizacji w kolejnych miesiącach w czasie pandemii. W wideokonferencji uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.

 

 
 
12/05/2020
 
Wystawiono PŚP nr 14 na kwotę 16 222 637,63 PLN netto (19 953 844,28 PLN brutto). Narastająco 146 233 155,06 PLN netto (179 866 780,72 PLN brutto), co daje 20,99% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

 

 
 
28/04/2020
 
Wystawiono PŚP nr 13 na kwotę 16 898 728,52 PLN netto (20 785 436,08 PLN brutto). Narastająco 130 010 517,43 PLN netto (159 912 936,44 PLN brutto), co daje 18,66% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

 

 
 
15/04/2020
 
W dniu 15.04.2020 r. odbyła się jedenasta Rada Budowy w formie wideokonferencji, z związku z wprowadzeniem w Polsce stanem zagrożenia epidemiologicznego (13.03.2020), a następnie stanem epidemii, (20.03.2020) związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. Wykonawca przedstawił prezentację obejmującą stan zaawansowania prac projektowych i Robót oraz działania przewidziane do realizacji w kolejnych miesiącach. W telekonferencji uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.

 

 
 
 
06/04/2020
 
W dniu 06.04.2020 Wykonawca planuje wprowadzić Tymczasową Organizację Ruchu na skrzyżowaniu DK nr 1 z Powiatową 1500E w Jeżowie, polegającą na zmianie typu skrzyżowania z układu jednego ronda na dwa.

 

 
 
25/03/2020
 
Wystawiono PŚP nr 12 na kwotę 8.248.079,06 PLN netto (10.145.137,24PLN brutto). Narastająco 113.111.788,91 PLN netto (139.127.500,36 PLN brutto), co daje 16,23% ZKK.
 
 

 
 
11/03/2020
 
W dniu 11.03.2020 r. w siedzibie Inżyniera odbyła się dziesiąta Rada Budowy, na której Wykonawca przedstawił prezentację obejmującą stan zaawansowania prac projektowych i Robotach oraz działania przewidziane do realizacji w kolejnych miesiącach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.
 
 

 
 
05/03/2020
 
Wprowadzenie ręcznego kierowania ruchem na drodze DK1 w km 415+901 - 416+601
 
 

 
 

 
 
27/02/2020
 
W czwartek 27.02.2020 r. o godzinie 16:00, w Domu Zebrań i Imprez Okolicznościowych „Zacisze” w Rokszycach Drugich 59, odbędzie się spotkanie, którego celem będzie prezentacja informacji o drogach zlokalizowanych w pobliżu budowanej autostrady A-1. Zapraszamy na spotkanie wszystkich zainteresowanych.

 

 
 
25/02/2020
 
Wystawiono PŚP nr 11 na kwotę 5.899.454,53 PLN netto (7.256.329,07 PLN brutto). Narastająco 104.863.709,85 PLN netto (128.982.363,12 PLN brutto), co daje 15,05% ZKK.

 

 
 
12/02/2020
 
W dniu 12.02.2020 r. w siedzibie Inżyniera odbyła się dziewiąta Rada Budowy, na której Wykonawca przedstawił prezentację obejmującą stan zaawansowania prac projektowych, pracach przygotowawczych i pierwszych Robotach oraz działania przewidziane do realizacji w kolejnych miesiącach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.
 

 
 
30/01/2020
 
Wystawiono PŚP nr 10 na kwotę 7.174.620,37 PLN netto (8.824.783,06 PLN brutto). Narastająco 98.964.255,32 PLN netto (121.726.034,05 PLN brutto), co daje 14,20% ZKK.
 

 
 
29/01/2020

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy obiektu WA-301 na drodze powiatowej 1913E ul. Wolska, m. Siomki
 
 
 

 
 
28/01/2020

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy tymczasowych zjazdów na budowę autostrady A1 na drodze wojewódzkiej 484 w m. Kamieńsk.
 

 
 

 
 
15/01/2020

W dniu 15.01.2020 r. w siedzibie Inżyniera odbyła się ósma Rada Budowy, na której Wykonawca przedstawił prezentację obejmującą stan zaawansowania prac projektowych, pracach przygotowawczych i pierwszych Robotach oraz działania przewidziane do realizacji w kolejnych miesiącach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.
 

 
 
11/12/2019

W dniu 11.12.2019 r. w siedzibie Inżyniera odbyła się siódma Rada Budowy, na której Wykonawca przedstawił prezentację obejmującą stan zaawansowania prac projektowych, pracach przygotowawczych i pierwszych Robotach oraz działania przewidziane do realizacji w kolejnych miesiącach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.
 

 
 
09/12/2019

Wystawiono PŚP nr 9 na kwotę 5.112.594,35 PLN netto (6.288.491,05 PLN brutto). Narastająco 91.789.634,95 PLN netto (112.901.250,99 PLN brutto), co daje 13,17%% ZKK.
 
 

 
 
03/12/2019

Wystawiono PŚP nr 8 - II rata płatności zaliczkowej na kwotę 62.707.317,07 PLN netto (77.130.000,00 PLN brutto). Narastająco 86.677.040,60 PLN netto (106.612.759,94 PLN brutto), co daje 12,44% ZKK.
 

 
 
26/11/2019

Wystawiono PŚP nr 7 na kwotę 6.775.903,17 PLN netto. Narastająco 23.969.723,53 PLN netto, co daje 3,44% ZKK.
 

 
 
13/11/2019

W dniu 13.11.2019 r. w siedzibie Inżyniera odbyła się szósta Rada Budowy, na której Wykonawca przedstawił prezentację obejmującą stan zaawansowania prac projektowych oraz działania przewidziane derealizacji w kolejnych miesiącach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy
 

 
 
21/10/2019

Wystawiono PŚP nr 6 na kwotę 3.816.530,92 PLN netto. Narastająco 17.193.820,36 PLN netto, co daje 2,47% ZKK.
 

 
 
09/10/2019

W dniu 09.10.2019 r. w siedzibie Inżyniera odbyła się piąta Rada Budowy, na której Wykonawca przedstawił prezentację obejmującą stan zaawansowania prac projektowych oraz działania przewidziane do realizacji w kolejnych miesiącach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy
 

 
 
28/09/2019

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu dla wykonania jezdni lewej autostrady A1 na drodze DK1 w km 399+580 - 423+720 (Piotrków Trybunalski - Kamieńsk)
 
 

 
 
18/09/2019

W dniu 18.09.2019 r. w siedzibie Inżyniera odbyła się czwarta Rada Budowy, na której Wykonawca przedstawił prezentację obejmującą stan zaawansowania prac projektowych oraz działania przewidziane do realizacji w kolejnych miesiącach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy
 

 
 
13/09/2019
 
Wystawiono PŚP nr 5 na kwotę 3.012.251,86 PLN netto. Narastająco 13.377.289,44 PLN netto, co daje 1,92% ZKK.
 

 
 
14/08/2019

Rada Budowy numer 3


W dniu 14.08.2019 r. w siedzibie Inżyniera odbyła się trzecia Rada Budowy, na której Wykonawca przedstawił prezentację obejmującą stan zaawansowania prac projektowych oraz działania przewidziane do realizacji w kolejnych miesiącach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.
 

 
 
13/08/2019

Wystawiono PŚP nr 4 na kwotę 970.730,83 PLN netto(1.193.998,92 PLN brutto)
 

 
 
26/07/2019

Wystawiono PŚP nr 3 na kwotę 970.730,83 PLN netto (1.193.998,92 PLN brutto)
 

 
 
17/07/2019

Rada Budowy numer 2

W dniu 17.07.2019 r. w siedzibie Inżyniera odbyła się druga Rada Budowy, na której Wykonawca przedstawił prezentację obejmującą stan zaawansowania prac projektowych oraz działania przewidziane do realizacji w kolejnych miesiącach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.
 

 
 
27/06/2019

Wystawiono PŚP nr 2 na kwotę 1.456.096,25 PLN netto (1.790.998,39 PLN brutto) co narastająco stanowi 8.423.575,92 PLN netto (10.360.998,38 PLN brutto) stanowi 1,21 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
 

 
 
12/06/2019

Rada Budowy numer 1

W dniu 19.06.2019 r. w siedzibie Inżyniera odbyła się pierwsza Rada Budowy, na której Wykonawca przedstawił prezentację obejmującą stan zaawansowania prac projektowych oraz działania przewidziane do realizacji w kolejnych miesiącach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy
 

 
 
06/06/2019

Wystawiono PŚP nr 1 na kwotę 6.967.479,67 PLN netto co stanowi 1% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
 

 
 
18/04/2019

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy robót.
 

 
 

18/04/2019

Podpisanie Umowy na nadzór nad odcinkiem B autostrady A1 z Konsorcjum firm: Drogowa Trasa Średnicowa S.A. – Lider,
INKO Consulting Sp. z o. o. - Partner 

 
 
18/04/2019

Podpisanie Umowy na wykonanie robót odcinka B autostrady A1 z firmą MIRBUD S.A.