POSTĘP ROBÓT
 

 

STYCZEŃ 2023

 

 

 Do obliczeń całkowitego zaawansowania rzeczowego wlicza się Koszty Ogólne

* Od PŚP nr 34 nastąpiła zmiana metodologii obliczania finansowego zaawansowania procentowego [%], tj. uwzględniono Prognozę Wartości Ostatecznej Kontraktu

Prognoza Wartości Ostatecznej = Zaakceptowana Kwota Kontraktowa + Aneksy = 757 980 794,16 PLN netto / 931 572 913,81 PLN brutto. (gru-22)

 

Lp.

Rodzaj robót

zaawansowanie % na koniec poprzedniego miesiąca

zaawansowanie % STYCZEŃ 2023

narastająco %

 
 

1.

ROBOTY DROGOWE

93,23%

0,75%

93,98%

 

1.1.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

100,00%

0,00%

100,00%

 

1.1.1.

PRACE POMIAROWE I GEODEZYJNE

100,00%

0,00%

100,00%

 

1.1.2.

USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW

100,00%

0,00%

100,00%

 

1.1.3.

ROZBIÓRKA BUDYNKÓW

100,00%

0,00%

100,00%

 

1.1.4.

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC

100,00%

0,00%

100,00%

 

1.1.5.

ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH

100,00%

0,00%

100,00%

 

1.1.6.

TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE

100,00%

0,00%

100,00%

 

1.2.

ROBOTY ZIEMNE/WZMOCNIENIA GRUNTU

96,76%

0,00%

96,76%

 

1.2.1.

ODHUMUSOWANIE

100,00%

0,00%

100,00%

 

1.2.2.

BUDOWA NASYPÓW

98,86%

0,00%

98,86%

 

1.2.3.

POZOSTAŁE ROBOTY ZIEMNE

85,83%

0,00%

85,83%

 

1.3.

ODWODNIENIE

96,62%

0,00%

96,62%

 

1.3.1.

PRZEPUSTY SKRZYNKOWE

96,49%

0,00%

96,49%

 

1.3.2.

PRZEPUSTY RUROWE

95,90%

0,00%

95,90%

 

1.3.3.

POZOSTAŁE ODWODNIENIE

92,24%

0,00%

92,24%

 

1.4.

PODBUDOWY

91,49%

0,02%

91,51%

 

1.4.1.

ULEPSZONE PODŁOŻE/WARSTWA MROZOOCHRONNA

76,22%

0,00%

76,22%

 

1.4.2.

PODBUDOWA POMOCNICZA C5/6

100,00%

0,00%

100,00%

 

1.4.3.

PODBUDOWA POMOCNICZA C8/10

100,00%

0,00%

100,00%

 

1.4.4.

PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO

99,39%

0,00%

99,39%

 

1.4.5.

POZOSTAŁE PODBUDOWY

70,34%

0,10%

70,44%

 

1.5.

NAWIERZCHNIE

96,65%

0,02%

96,67%

 

1.5.1.

NAWIERZCHNIE BETONOWE

100,00%

0,00%

100,00%

 

1.5.2.

NAWIERZCHNIE BITUMICZNE

91,45%

0,00%

91,45%

 

1.5.3.

POZOSTAŁE NAWIERZCHNIE

66,51%

0,32%

66,83%

 

1.6.

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

69,33%

1,17%

70,50%

 

1.6.1.

HUMUSOWANIE

73,06%

0,16%

73,22%

 

1.6.2.

OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME

77,27%

0,00%

77,27%

 

1.6.3.

BARIERY OCHRONNE

91,24%

0,00%

91,24%

 

1.6.4.

URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZY

97,20%

0,00%

97,20%

 

1.6.5.

ELEMENTY ULIC

90,81%

0,26%

91,07%

 

1.6.6.

OGRODZENIA DRÓG

46,34%

4,76%

51,10%

 

1.6.7.

ZIELEŃ

10,91%

1,04%

11,95%

 

1.7.

EKRANY AKUSTYCZNE

77,52%

3,68%

81,20%

 

2.

ROBOTY MOSTOWE

98,59%

0,02%

98,61%

 

2.1.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

99,26%

0,00%

99,26%

 

2.1.1.

PRACE GEODEZYJNE/POMIAROWE

100,00%

0,00%

100,00%

 

2.1.2.

ROZBIÓRKI OBIEKTÓW

100,00%

0,00%

100,00%

 

2.1.3.

ROBOTY ZIEMNE/WZMOCNIENIA GRUNTU

97,82%

0,00%

97,82%

 

2.1.4.

POZOSTAŁE ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

100,00%

0,00%

100,00%

 

2.2.

FUNDAMENTY

100,00%

0,00%

100,00%

 

2.3.

PODPORY I KONSTRKCJE OPOROWE

100,00%

0,00%

100,00%

 

2.3.1.

FILARY

100,00%

0,00%

100,00%

 

2.3.2.

PRZYCZÓŁKI I SKRZYDŁA

100,00%

0,00%

100,00%

 

2.3.3.

MURY OPOROWE

100,00%

0,00%

100,00%

 

2.4.

USTROJE NOŚNE

100,00%

0,00%

100,00%

 

2.4.1.

MONTAŻ BELEK PREFABYKOWANYCH

100,00%

0,00%

100,00%

 

2.4.2.

BETONOWANIE USTROJU

100,00%

0,00%

100,00%

 

2.4.3.

BETONOWANIE KAP

100,00%

0,00%

100,00%

 

2.5.

ŁOŻYSKA

100,00%

0,00%

100,00%

 

2.6.

URZĄDZENIA DYLATACYJNE

100,00%

0,00%

100,00%

 

2.7.

ODWODNIENIE

100,00%

0,00%

100,00%

 

2.8.

IZOLACJE

100,00%

0,00%

100,00%

 

2.9.

WYPOSAŻENIE (KRAWĘŻNIKI, BALUSTRADY, BARIERY ITP.)

93,36%

0,00%

93,36%

 

2.10.

ROBOTY PRZYOBIEKTOWE

83,54%

0,70%

84,24%

 

2.11.

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZENIA

95,82%

0,00%

95,82%

 

2.12.

PRÓBNE OBCIĄŻENIE OBIEKTU

100,00%

0,00%

100,00%

 

3.

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

98,59%

0,02%

98,61%

 

3.1.

WD-297

98,53%

0,14%

98,67%

 

3.2.

WA-298

99,92%

0,00%

99,92%

 

3.3.

WD-299

99,62%

0,12%

99,74%

 

3.4.

WD-300

99,00%

0,11%

99,11%

 

3.5.

WA-301

99,31%

0,00%

99,31%

 

3.6.

PZDzd6

99,75%

0,00%

99,75%

 

3.7.

KP-302

99,40%

0,00%

99,40%

 

3.8.

WA-303

99,35%

0,00%

99,35%

 

3.9.

WD-304

99,90%

0,00%

99,90%

 

3.10.

MA-305

98,91%

0,00%

98,91%

 

3.11.

WD-306

98,82%

0,00%

98,82%

 

3.12.

WA-307

99,08%

0,00%

99,08%

 

3.13.

WD-308

98,05%

0,00%

98,05%

 

3.14.

WA-309

98,29%

0,00%

98,29%

 

3.15.

WD-310

99,55%

0,00%

99,55%

 

3.16.

PZDdz4

98,85%

0,00%

98,85%

 

3.17.

MA-311

98,51%

0,00%

98,51%

 

3.18.

PZDg2

97,45%

0,00%

97,45%

 

3.19.

WD-312

99,75%

0,00%

99,75%

 

3.20.

PZSd2

99,93%

0,00%

99,93%

 

3.21.

WA-313

98,66%

0,00%

98,66%

 

3.22.

MA-314

99,79%

0,02%

99,81%

 

3.23.

WD-315

98,58%

0,09%

98,67%

 

3.24.

WD-316

98,55%

0,08%

98,63%

 

4.

ROBOTY BRAŻNOWE

91,93%

0,22%

92,15%

 

4.1.

ELEKTROENERGETYKA

92,11%

0,34%

92,45%

 

4.1.1.

PRZEBUDOWA KOLIZJI NISKIEGO NAPIĘCIA

100,00%

0,00%

100,00%

 

4.1.2.

PRZEBUDOWA KOLIZJI ŚREDNIEGO NAPIĘCIA

100,00%

0,00%

100,00%

 

4.1.3.

PRZEBUDOWA KOLIZJI WYSOKIEGO NAPIĘCIA

100,00%

0,00%

100,00%

 

4.1.4.

OŚWIETLENIE i ZASILANIE

85,92%

0,60%

86,52%

 

4.2.

SIEĆ WODOCIĄGOWA

100,00%

0,00%

100,00%

 

4.3.

TELETECHNIKA

90,48%

0,00%

90,48%

 

4.4.

MELIORACJA

95,51%

1,03%

96,54%

 

4.4.1.

BUDOWA/PRZEBUDOWA ROWÓW

97,55%

1,81%

99,36%

 

4.4.2.

BUDOWA DRENAŻY

96,80%

0,00%

96,80%

 

4.5.

KANALIZACJA DESZCZOWA

93,33%

0,28%

93,61%

 

4.5.1.

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

99,27%

0,00%

99,27%

 

4.5.2.

ZBIORNIKI RETENCYJNE

94,89%

0,45%

95,34%

 

4.5.3.

KANALIZACJA RUROWA WRAZ Z WYPOSAŻENIEM

93,21%

0,19%

93,40%

 

4.6.

BRANŻA PALIWOWA

100,00%

0,00%

100,00%

 

5.

ROBOTY KUBATUROWE

71,29%

0,94%

72,23%

 

RAZEM:

92,98%

0,52%

93,50%

 

-        Od tygodnia 19 został zmieniony (rozszerzony) sposób raportowania Robót zrealizowanych w raportowanym tygodniu (patrz tab. „Roboty zrealizowane w ubiegłym tygodniu”), tym samym zaawansowanie robót w ww. tabeli uległo zmianie.

-         Zaawansowanie Robót zostało obliczone z wykorzystaniem danych zawartych w ostatnim wystawionym Przejściowym Świadectwie Płatności oraz w zaktualizowanym Zasadniczym Przedmiarze Robót Stałych.

-        Od tygodnia 48 uwzględnia się nowy CnU (20.04.2023 r.) – wynikający z Aneksu nr 8.

-        Od tygodnia 48 w obliczeniach uwzględnia się Aneks nr 9.

ROBOTY DROGOWE – STYCZEŃ 2023

  1. ułożenie obrzeży betonowych 8×30 cm:

-       Obwód Utrzymania Autostrady,

  1. ułożenie krawężników betonowych:

-       Obwód Utrzymania Autostrady,

-       DG 112152E (WA-313),

  1. ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe:

-       wykonywanie pali fundamentowych: EP02,

-       wykonanie pali fundamentowych drzwiowych: cały odcinek A1-B,

-       montaż słupów: EP02,

-       montaż słupów drzwiowych: cały odcinek A1-B,

-       montaż belek podwalinowych: EP02, EP03,

-       montaż paneli pochłaniających: EL18, EL19, EL20, EP01, EP02, EP03, EP10, EP11,

-       montaż paneli przeciwolśnieniowych: Epo02P, Epo07P,

-       montaż paneli transparentnych: EL15,

-       montaż drzwi: cały odcinek A1-B,

  1. wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3, KR1-KR7:

-       drogi gmina: DG(WA-309),

  1. humusowanie i obsianie nasionami traw:

-       skarpy i rowy: TG str. prawa sekcja 2,

  1. montaż słupków ogrodzenia:

-       TG str. prawa, km: 359+720 – 361+000, 365+500 – 366+150, 368+420 – 369+800,

-       TG str. lewa, km: 359+725 – 361+050, 361+330 – 361+880, 362+175 – 362+875, 363+050 – 363+300,
365+525 – 367+875, 368+500 – 368+500,

  1. montaż ogrodzeń z siatki o oczkach zmiennej wysokości:

-       TG str. prawa, km: 357+100 – 357+200, 359+720 – 361+000, 365+500 – 366+150, 368+420 – 369+800,

-       TG str. lewa: 359+725 – 361+050, 361+330 – 361+880, 362+175 – 362+875, 363+050 - 363+300,
365+525 – 367+875, 368+500 – 368+500 oraz sekcja 3,

  1. montaż siatki dogęszczającej w dolnej części ogrodzenia (oczka 5x5mm):

-       TG str. lewa sekcja 3,

  1. prace porządkowe na placu budowy oraz w rejonie MOP Kargał Las, MOP Wygoda,
  2. prace wykończeniowe przy nasadzeniach drzew i krzewów: sekcja 2.

 

 

ROBOTY MOSTOWE – STYCZEŃ 2023

 

a)      Przepusty skrzynkowe: kontynuowanie prac związanych z wykonaniem robót wykończeniowych przepustów prefabrykowanych,

b)      WD-297: montaż stałych punktów wysokościowych,

c)      WA-298: roboty nie były prowadzone,

d)      WD-299: montaż stałych punktów wysokościowych,

e)      WD-300: montaż stałych punktów wysokościowych,

f)       WA-301: roboty nie były prowadzone,

g)      PZSdz-6: roboty nie były prowadzone,

h)      KP-302: montaż stałych punktów wysokościowych,

i)       WA-303: roboty nie były prowadzone,

j)       WD-304: roboty nie były prowadzone,

k)      MA-305: roboty nie były prowadzone,

l)       WD-306: roboty nie były prowadzone,

m)    WA-307: roboty nie były prowadzone,

n)      WD-308: roboty nie były prowadzone,

o)      WA-309: roboty nie były prowadzone,

p)      WD-310: roboty nie były prowadzone,

q)      PZDdz-4: roboty nie były prowadzone,

r)       MA-311: roboty nie były prowadzone,

s)      PZDg-2: wykonanie najścia - strona prawa oraz lewa,

t)       WD-312: roboty nie były prowadzone,

u)      PZSd2: roboty nie były prowadzone,

v)      WA-313: roboty nie były prowadzone,

w)     MA-314: montaż stałych punktów wysokościowych,

x)      WD-315: montaż stałych punktów wysokościowych,

y)      WD-316: montaż stałych punktów wysokościowych.

 

ROBOTY BRANŻOWE STYCZEŃ 2023

 

1.      kanały technologiczne: montaż kolumn alarmowych,

2.      budowa oświetlenia: podłączenia opraw – trasa główna, montaż słupów,

3.      budowa zbiorników retencyjnych: układanie bentomaty, wykonanie zasypki, układanie płyt ażurowych – zbiornik Sr-B-24,

4.      kanalizacja deszczowa: wykonanie kanałów kanalizacji deszczowej, montaż wylotów,

5.      roboty melioracyjne: roboty ziemne w ciągu rowów, umocnienia rowów (rzeka Jeziorka), umocnienia przepustów,

6.      Obwód Utrzymania Autostrady:

-     budynek administracyjno-socjalny: prace glazurnicze; montaż stolarki okiennej i drzwiowej; kontynuacja prac instal. elektrycznej; kontynuacja prac instal. wod-kan, wentylacji i c.o.; montaż elementów elewacji; prace malarskie; montaż elementów sufitu; termoizolacja ścian zewnętrznych,

-     budynek warsztatowo-magazynowo-garażowy: prace posadzkarskie; montaż elementów elewacji; kontynuacja prac instal. elektrycznej; kontynuacja prac instal. wod-kan, odwodnienia i c.o.; montaż stolarki okiennej i drzwiowej; prace malarskie; montaż elementów sufitu,

-     magazyn materiałów sypkich: roboty nie były prowadzone,

-     magazyn materiałów odśnieżnych: roboty nie były prowadzone.