POSTĘP ROBÓT
 
 

Październik 2019


1) W raportowanym okresie Wykonawca kontynuował mobilizację, organizację biura budowy, monitoring oznakowania i urządzeń brd. Wykonawca dokonywał też napraw bieżących nawierzchni, rozpoczął rozbiórkę zamkniętej jezdni wschodniej (lewej) wprowadzając tymczasową organizację ruchu polegającą na przełożeniu ruchu w systemie 2+1 na jezdnię prawą (zachodnią) i przystąpił do frezowania, a także wycinki i odhumusowania (robót przygotowawczych) Wykonawca wykonywał też zabezpieczenia herpetologiczne w postaci płotków.
 

2) Roboty mostowe: wykonywano transport elementów prefabarykowanych Przepustów skrzynkowych
 

3) Roboty branżowe: nie prowadzono