POSTĘP ROBÓT
 
 

Maj 2019


W raportowanym okresie Wykonawca nie realizował Robót, kierując główne siły na mobilizację, organizację biura budowy, monitoring oznakowania i urządzeń brd oraz projektowanie.