POSTĘP ROBÓT
 
 

Listopad 2019

 


Roboty drogowe
W raportowanym okresie Wykonawca kontynuował mobilizację, organizację biura budowy, monitoring oznakowania i urządzeń BRD. W raportowanym miesiącu realizowane były prace przygotowawcze polegające na karczowaniu zieleni, usunięciu humusu oraz rozbiórce barier ochronnych. Na całym odcinku odbywał się montaż płotków herpetologicznych. Ponadto wykonywano prace porządkowe na terenie budowy.


Roboty mostowe
Roboty mostowe obejmowały transport prefabrykatów do montażu przepustów skrzynkowych. Wykonywano wykopy w gruntach nieskalistych wraz z zabezpieczeniem pod montaż przejść dla płazów PP-14a, PP-14b, PP-15a, PP-15b a także przejść dla małych zwierząt PZM-46, 47, 48, 49, 50. W mijającym miesiącu ułożono również warstwę betonu C8/10 na gruncie pod obiekt PP-14a.