GALERIA
 
 

Wrzesień 2023

ZDJĘCIA NAZIEMNE

 

11.09.2023

km 351+800

 

 

11.09.2023

km 352+000 WD-297

 

 

11.09.2023

km 355+900 WD-300

 

 

11.09.2023

km 358+600 KP-302

 

 

11.09.2023

km 361+000 WD-304

 

 

11.09.2023

km 362+900 WD-306

 

 

11.09.2023

km 365+400 WD-308

 

 

11.09.2023

km 368+300 WD-310

 

 

11.09.2023

km 370+600 PZDg 2

 

 

11.09.2023

km 371+800 WD-312

 

 

11.09.2023

km 373+400

 

 

11.09.2023

km 375+000

 

 

11.09.2023

km 375+300 WD-315 Węzeł Kamieńsk

 

 

11.09.2023

km 375+400 Węzeł Kamieńsk

 

 

11.09.2023

km 375+400 Węzeł Kamieńsk

 

 

11.09.2023

km 375+400 Węzeł Kamieńsk

 

 

11.09.2023

km 375+400 Węzeł Kamieńsk

 

 

11.09.2023

km 375+500 WD-316 Węzeł Kamieńsk