GALERIA
 
 

Sierpień 2022

ZDJĘCIA NAZIEMNE

 

 

30.08.2022

Profilowanie rówów jezdnia lewa sekcja 1

 

 

 

30.08.2022

Montaż ogrodzenia w km 355+700

 

 

 

30.08.2022

Profilowanie skarp w km 353+300

 

 

 

30.08.2022

PZSdz6

 

 

 

30.08.2022

Nawierzchnia betonowa w km 358+739-359+600

 

 

 

30.08.2022

Prace w pasie rozdziału w km 363+200

 

 

 

30.08.2022

WA 307

 

 

 

30.08.2022

Sciek trójkątny w km 366+000

 

 

 

30.08.2022

WD 310

 

 

 

30.08.2022

Badanie nawierzchni betonowej - lokalizcja dybli

 

 

 

30.08.2022

Profilowanie skarp w km 369+544

 

 

 

30.08.2022

Utwardzanie pobocza w km 370+800

 

 

 

30.08.2022

Prace w pasie rozdziału w km 370+800

 

 

 

30.08.2022

Przace w pasie rozdziału w km 370+800

 

 

 

30.08.2022

Przace w pasie rozdziału w km 370+800

 

 

 

30.08.2022

OUA betonowanie miejsca postojowego

 

 

 

30.08.2022

OUA betonowanie miejsca postojowego

 

 

 

30.08.2022

OUA betonowanie miejsca postojowego

 

 

30.08.2022

OUA budynek garażowy -podbudowa

 

 

 

30.08.2022

OUA budynek garażowy profilowanie zasypki

 

 

 

30.08.2022

OUA Hala stalowa na środki odśnieżne

 

 

 

25.08.2022

DD 24 roboty ziemne

 

 

 

25.08.2022

km 355+200 roboty ziemne

 

 

 

25.08.2022

km 356+500 wypełnienie dylatacji

 

 

 

25.08.2022

km 357+800 humusowanie skarp

 

 

 

25.08.2022

km 358+850 skarpy

 

 

 

25.08.2022

km 360+160 podbudowa C 8_10

 

 

 

25.08.2022

km 360+500 podbudowa C 8_10

 

 

 

25.08.2022

km 364+600 podbudowa pod ściek

 

 

 

25.08.2022

km 365+900 dreanaż

 

 

 

25.08.2022

km 369+500 ściek trójkątny

 

 

 

25.08.2022

km 371+700 profilowanie skarp

 

 

 

25.08.2022

km 374+700 porfilowanie skarp

 

 

 

25.08.2022

km 375+000 nawierzchnia C 35_45

 

 

 

25.08.2022

MA 311 krawężniki obiektowe

 

 

 

25.08.2022

OUA Kamieńsk plac postojowy

 

 

 

25.08.2022

OUA Kamieńsk podbudowa posadzki

 

 

 

25.08.2022

PZD dz4

 

 

 

25.08.2022

PZD g2

 

 

 

25.08.2022

WA 307

 

 

 

25.08.2022

WA 309

 

 

 

25.08.2022

WA 313 umocnienia stożków

 

 

 

18.08.2022

Układanie podbudowy C8_10 w km 361+179

 

 

 

18.08.2022

Montaż bramownicy w km 363+300

 

 

 

18.08.2022

Bariera skrajna w km 354+448-355+889

 

 

 

18.08.2022

Montaż słupków pod barierę skrajną

 

 

 

18.08.2022

Profilowanie skarp i poboczy w km 357+200

 

 

 

18.08.2022

Profilowanie pobocza

 

 

 

18.08.2022

Humusowanie skarp wraz z obsianiem w km 358+400

 

 

 

18.08.2022

Montaż poręczy na przepustach skrynkowych

 

 

 

18.08.2022

Montaż geokraty na przyczółkach

 

 

 

18.08.2022

Równanie terenu pod obiektem WA 303

 

 

 

18.08.2022

Układanie betonu w km 362+680

 

 

 

18.08.2022

Ukłdanie betonu w km 362+680

 

 

 

18.08.2022

Nawierzchnia betonowa w km362+942-362+680

 

 

 

18.08.2022

Umocnianie podwalin

 

 

 

18.08.2022

Profilowanie skarp pod humusowanie

 

 

 

18.08.2022

Montaz barier mostowych PZdz4

 

 

 

18.08.2022

Profilowanie podłoża pod płytę przejsciową i nawierzchnie PZdz4

 

 

 

18.08.2022

Humusowanie skarp

 

 

 

18.08.2022

Humusowanie i Obsianie skarp

 

 

 

18.08.2022

Wykonanie asfaltu twardolanego MA 314

 

 

 

18.08.2022

Roboty brukarskie OUA Kamieńsk

 

 

 

10.08.2022

359+800 roboty ziemne

 

 

 

10.08.2022

370+000 odwodnienie rowy

 

 

 

10.08.2022

374+700 odwodnienie rowy

 

 

 

10.08.2022

MA 311

 

 

 

10.08.2022

mobilizacja sprzętu w km 375+150

 

 

 

10.08.2022

Montaż ekranów akustycznych w km 373+700

 

 

 

10.08.2022

Montaż słupów w km 364+800

 

 

 

10.08.2022

OUA Kamieńsk bud. administracyjny

 

 

 

10.08.2022

OUA Kamieńsk bud. garażowy

 

 

 

10.08.2022

OUA Kamieńsk

 

 

 

10.08.2022

Roboty zabezpieczajace elementy betonowe WA 309

 

 

 

10.08.2022

Sr-B 16b

 

 

 

10.08.2022

Układanie betonu C8_10 w km 363+100

 

 

 

10.08.2022

Układanie betonu C8_10 w km 363+100

 

 

 

10.08.2022

Układanie nawierzchni betonowej w km 375+150

 

 

 

10.08.2022

Układanie nawierzchni w km 375+150

 

 

 

10.08.2022

Układanie w-wy ścieralnej na WA 301

 

 

 

10.08.2022

umocnienie koryta rzeki w km 374+253

 

 

 

10.08.2022

WA 301 asfalt lany

 

 

 

10.08.2022

Warstwa powierzchniowego utrwalenia w km 365+448-366+591

 

 

 

10.08.2022

WD 299 odwodnienie rowy

 

 

 

05.08.2022

km 363+800 roboty teletechniczne

 

 

 

05.08.2022

km 368+300 warstwa poślizgowa

 

 

 

05.08.2022

km 372+850 poszerzenia nawierzchni C35_45

 

 

 

05.08.2022

km 374+100 skarpowanie

 

 

 

05.08.2022

km 375+400 rozbiórka przewiązki

 

 

 

05.08.2022

KP 302

 

 

 

05.08.2022

MA 305

 

 

 

05.08.2022

podbudowa C8_10 km 364+450

 

 

 

05.08.2022

PZD dz4

 

 

 

05.08.2022

PZD g2

 

 

 

05.08.2022

PZS dz6

 

 

 

05.08.2022

roboty ziemne Sr-B 28

 

 

 

05.08.2022

WA 301 asfalt lany

 

 

 

05.08.2022

WA 303

 

 

 

05.08.2022

WD 299

 

 

 

05.08.2022

WD 300

 

 

 

05.08.2022

WD 304

 

 

 

05.08.2022

WD 306

 

 

 

05.08.2022

WD 315 odwodnienie obiektu

 

 

 

05.08.2022

węzeł betoniarski