GALERIA
 
 

Sierpień 2020

ZDJĘCIA NAZIEMNE

 

26.08.2020

GWN km 356+100

 

 

26.08.2020

Humusowanie skarp zbiornika

 

 

26.08.2020

KP 302 r.ziemne

 

 

26.08.2020

MA 305 szalunki

 

 

26.08.2020

MA 311 montaż zbrojenia

 

 

26.08.2020

Montaż belek PZDg2

 

 

26.08.2020

Nasyp km 367+700

 

 

26.08.2020

odsączająca poszerzenie km 361+300

 

 

26.08.2020

odwierty kontrolne km 355+400

 

 

 

26.08.2020

odwierty kontrolne km 355+400

 

 

 

26.08.2020

Odwodnienie liniowe km 358+700

 

 

 

26.08.2020

PD 7 zagęszczenie przepustu

 

 

 

26.08.2020

Podb. zasadnicza kontrola

 

 

 

26.08.2020

Podbudowa pomocnicza km 365+100

 

 

 

26.08.2020

Podbudowa zasadnicza km 356+800

 

 

 

26.08.2020

PZM 57 zasypki obiektu

 

 

 

26.08.2020

R. wykończeniowe zbironik km 367+850

 

 

 

26.08.2020

R. ziemne km 363+900.

 

 

 

26.08.2020

R.ziemne km 369+600

 

 

 

26.08.2020

R.ziemne poszerzenie km 374+700

 
 

 

18.08.2020

badania VSS km 368+940

 

 

18.08.2020

betonowanie WA 309

 

 

18.08.2020

betonowanie WD 308

 

     

 

18.08.2020

deski gzymsowe KP 302

 

 

18.08.2020

frezowanie nawierzchni km 366+750

 

 

18.08.2020

kanalizacja deszczow km 375+100

 

 

18.08.2020

łącznice WD 316

 

 

18.08.2020

montaż szalunków WD 310

 

 

18.08.2020

podbudowa pomocnicza km 364+600

 

 

18.08.2020

podbudowa pomocnicza km 364+600

 

18.08.2020

podbudowa pomocnicza km 373+200

 

18.08.2020

produkcja podbudowy pomocniczej

 

 

 

18.08.2020

przygotowania do szalowania kap WD 310

 

 

 

18.08.2020

roboty ziemne km 355+360

 

 

 

18.08.2020

roboty ziemne W. kamieńsk

 

 

18.08.2020

Roboty ziemne węzeł Kamieńsk

 

 

18.08.2020

szalunki MA 311

 

 

 

18.08.2020

układanie belek na PZDg2

 

 

18.08.2020

WD 304

 

18.08.2020

wzmocnienie nasypu WD 308

 

 

18.08.2020

zbiornik rotacyjny km 369+400

     
 
 

 

11.08.2020

Frezowanie naw bitumicznej km 375+600

 
 

11.08.2020

studnie odwodnienia liniowego

  
 

11.08.2020

stabilizacja na miejscu 364+750

 
 

11.08.2020

Frezowanie naw. bitumicznej km 375+600

 

 

11.08.2020

GWN km 371+500

 

 

11.08.2020

kanalizacja deszczowa 364+340

 

 

11.08.2020

MA314 km 374+800

 

 

11.08.2020

Naprawa uszkodzeń skarp km 353+500

 

 

11.08.2020

nasypy 364+900

 

 

11.08.2020

podbudowa pomocnicza 353+800

 

 

11.08.2020

Podbudowa pomocnicza km 353+800

 

 

11.08.2020

Podbudowa pomocnicza km 353+800

 

 

 

11.08.2020

Podbudowa pomocnicza km353+800

 
 

 

11.08.2020

PZDdz 5 km 374+802

 
 

 

11.08.2020

PZDs 2 km 374+500

 
 

 

11.08.2020

PZDs 2 km 374+500

 

 

 

11.08.2020

PZM 57 zabezpieczenie wlotu

 

 

 

11.08.2020

PZM 67 km 375+971

 

 

 

11.08.2020

roboty ziemne 360+800

 

 

 

11.08.2020

Sprzęt do układania wstawy podb zasadniczej

 

 
     
 

 

06.08.2020

354+400 kanalizacja deszczowa

 

06.08.2020

354+900 frezowanie nawierzchni

 

06.08.2020

355+100 zbiornik odparowujący

 

 

06.08.2020

355+500 roboty ziemne

 
 

 

06.08.2020

356+700 nasyp

 
 

 

06.08.2020

356+850 kanalizacja deszczowa

 
 

 

06.08.2020

357+300 nasyp

 
 

 

06.08.2020

357+600 nasyp

 
 

 

06.08.2020

362+700 roboty ziemne

 
 

 

06.08.2020

363+300 roboty ziemne

 
 

 

06.08.2020

369+500 zbiornik odparowujący

 
 

 

06.08.2020

373+600 badanie nośności

 
 

 

06.08.2020

MA 314 szlunki

 
 

 

06.08.2020

PP 26c nasyp

 
 

 

06.08.2020

PP 29a roboty ziemne

 
 

 

06.08.2020

PP 64 nasyp

 
 

 

06.08.2020

prace energetyczne SN

 
 

 

06.08.2020

PZDg2 montaż łożysk

 
 

 

06.08.2020

PZM 49 nasyp

 
 

 

06.08.2020

PZM 55 roboty zbrojarskie