GALERIA
 
 

Listopad 2020

ZDJĘCIA NAZIEMNE

 

 

23.11.2020

deski gzymsowe WD 297

 

 

23.11.2020

drogi serwisowe j. prawa

 

 

23.11.2020

drogi serwisowe j. prawa

 

 

23.11.2020

DW 484 odwodnienie liniowe

 

 

23.11.2020

DW 484 podbudowa

 

 

 

23.11.2020

Fundament stożka WD 297

 

 

23.11.2020

km 352+600 słupy ekranów

 

 

 

23.11.2020

km 372+010 bet pali ekranów

 

 

23.11.2020

pielęgnacja twardolanego WA303

 

 

 

23.11.2020

podbudowa zasadnicza

 

 

 

 

23.11.2020

podbudowa zasadnicza

 

 

 

 

23.11.2020

PZDg2 formowanie podejścia

 

 

 

 

23.11.2020

rozbiórka nawierzchni

 

 

 

 

23.11.2020

ściek podchodnikowy WD 297

 

 

 

 

23.11.2020

WA 298 bet chodników

 

 

 

 

23.11.2020

WA 301 oczepy

 

 

 

 

23.11.2020

WA 309 zbrojenie kapy

 

 

 

 

23.11.2020

WD 310

 

 

 

 

23.11.2020

WD 315 chodnik

 

 

 

 

23.11.2020

Węzeł betoniarski

 

 

 

 

23.11.2020

zasypka przyczółka e WD 306

 

 
     

 

18.11.2020

badania szczepności izolacja WD 303

 

 

18.11.2020

badanie szczepności WA 303

 

 

18.11.2020

betonowanie kap WD 315

 

 

 

18.11.2020

chodniki DW 484

 

 

18.11.2020

fundament pala ekranu km 373+100

 

 

 

18.11.2020

izolacja WA 303

 

 

 

18.11.2020

kanalizacja MA 311

 

 

 

18.11.2020

kanalizacja WD 315

 

 

 

18.11.2020

montaż słupów ekranów km 353+050

 

 

 

18.11.2020

nasyp WD 297

 

 

 

18.11.2020

nawierzchni km 358+900

 

 

 

18.11.2020

nawierzchnia km 358+350

 

 

 

18.11.2020

r brukarskie WA 309

 

 

 

18.11.2020

roboty brukarskie WD 315

 

 

 

18.11.2020

rondo węzeł kamieńsk

 

 

 

18.11.2020

WA 313 r ziemne

 

 

 

18.11.2020

warstwa poślizgowa km 359+000

 

 

 

18.11.2020

WD 299

 

 

 

18.11.2020

WD 312

 

 

18.11.2020

zbiornik odparowujący km 375+100

 

 

 

18.11.2020

zbrojenie oczepu PZDg2

 
     

 

12.11.2020

C 8-10 km 363+100

 

 

12.11.2020

GWN km 374+900

 

 

12.11.2020

izolacja WA 301

 

 

 

 

12.11.2020

kanalizacja deszczowa km 370 +900

 

 

 

12.11.2020

naprawa uszkodzeń C 4-5

 

 

 

12.11.2020

odwierty pali ekranu

 

 

12.11.2020

płyta przejściowa WA 301

 

 

 

12.11.2020

podbudowa pomocnicza przy WA 301

 

 

 

 

12.11.2020

poszerzenie jezdni prawej

 

 

 

12.11.2020

poszerzenie WA 301

 

 

 

 

12.11.2020

przejazd przez WA 301

 

 

 

 

12.11.2020

przejazd przez WA 301

 

 

 

12.11.2020

przepusty przy PZM 63

 

 

 

12.11.2020

przygotowanie pod wykonanie w-wy poślizgowej

 

 

 

12.11.2020

PZDg2 betonowanie podpory E

 

 

 

12.11.2020

PZDsz 6 zbrojenie kap i chodników

 

 

 

12.11.2020

Ustawianie krawężnika DW 484

 

 

 

12.11.2020

warstwa poślizgowa km 357 +200

 

 

 

12.11.2020

warstwa poślizgowa km 357+200

 

 

 

12.11.2020

zasypki przyczółka MA 311

 

 

 

12.11.2020

zbiornik retencyjny km 355+700

 
     

 

03.11.2020

betonowanie korka pod płytę przejściową

 

 

03.11.2020

droga gminna ust krawężnika

 

 

 

03.11.2020

DW 484 krawężniki

 

 

 

03.11.2020

DW 484 r ziemne

 

 

 

03.11.2020

GWN km 375

 

 

 

03.11.2020

GWN km 375

 

 

03.11.2020

KD 302

 

 

 

03.11.2020

korek pod płytę przejściową WA 301

 

 

 

03.11.2020

naprawy podbudowy zasadniczej

 

 

 

03.11.2020

pale ekranów km 374

 

 

 

03.11.2020

płyta przejściowa WA 301

 

 

 

03.11.2020

podbudowa pomocnicza c 5 -6

 

 

 

03.11.2020

podbudowa pomocnicza c 5 -6

 

 

 

03.11.2020

podbudowa zasadnicza c 8 -10

 

 

 

03.11.2020

podbudowa zasadnicza c 8 -10

 

 

 

03.11.2020

PZDg2

 

 

 

03.11.2020

remonty cząstkowe istniejącej jezdni

 

 

 

03.11.2020

układanie naw betonowej km 353+800

 

 

 

03.11.2020

układanie naw betonowej km 353+800

 

 

 

03.11.2020

układanie nawierzchni betonowej

 

 

 

03.11.2020

WA 303

 

 

 

03.11.2020

WD 315