GALERIA
 
 

Lipiec 2021

ZDJĘCIA NAZIEMNE

 

 

29.07.2021

354+600 nasypy

 

 

 

29.07.2021

354+700 utrzymanie

 

 

 

29.07.2021

354+900 podbudowa C 5_6

 

 

 

29.07.2021

357+650 nasypy

 

 

 

29.07.2021

358+200 roboty ziemne

 

 

 

29.07.2021

361+800 ściek

 

 

 

29.07.2021

365+900 nasypy

 

 

 

29.07.2021

369+400 nasypy

 

 

 

29.07.2021

370+850 wykopy

 

 

 

29.07.2021

372+050 wykopy

 

 

 

29.07.2021

372+650 nasypy

 

 

 

29.07.2021

375+250 bariery energochłonne

 

 

 

29.07.2021

375+451 kanał technologiczny

 

 

 

29.07.2021

DD61 warstwa SMA

 

 

 

29.07.2021

DLK1 kanał technologiczny

 

 

 

29.07.2021

DW 484 humusowanie rowów

 

 

 

29.07.2021

MA 305 ściek

 

 

 

29.07.2021

OUA Kamieńsk

 

 

 

29.07.2021

PP 14a ścianki szczelne

 

 

 

29.07.2021

PZDg2

 

 

 

29.07.2021

PZSd2

 

 

 

21.07.2021

352+400 C5_6 poszerzenie

 

 

 

21.07.2021

353+400 kanał technologiczny

 

 

 

21.07.2021

354+200 C5_6 poszerzenie

 

 

 

21.07.2021

356+150 wykopy pas rozdziału

 

 

 

21.07.2021

356+500 nasypy

 

 

 

21.07.2021

357+550 bariery betonowe

 

 

 

21.07.2021

357+700 nasypy

 

 

 

21.07.2021

359+400 ekrany akustyczne

 

 

 

21.07.2021

361+700 roboty ziemne

 

 

 

21.07.2021

362+200 roboty ziemne

 

 

 

21.07.2021

371+600 grodzice roboty przygotowawcze

 

 

 

21.07.2021

375+650 bariery energochłonne

 

 

 

21.07.2021

DW 484 rondo

 

 

 

21.07.2021

DW 484

 

 

 

21.07.2021

łącznica DLK1 pobocze

 

 

 

21.07.2021

PZD dz4 zbrojenie płyty przejściowej

 

 

 

21.07.2021

PZM 47 wykopy

 

 

 

21.07.2021

PZM 49

 

 

 

21.07.2021

WA 301

 

 

 

21.07.2021

WD 312 humusowanie skarp

 

 

 

21.07.2021

WD 315 umocnienia przyczółków

 

 

 

15.07.2021

demontaż barier

 

 

 

15.07.2021

demontaż ścianki szczelnej

 

 

 

15.07.2021

DLK 3 wiążąca

 

 

 

15.07.2021

DW 484 w SMA

 

 

 

15.07.2021

dylatacje km km 363+800

 

 

 

15.07.2021

faszynowanie rowu km 352+800

 

 

 

15.07.2021

formowanie poboczy km 364+400

 

 

 

15.07.2021

formowanie skarp km 375+500

 

 

 

15.07.2021

naprawa uszkodzeń skarp

 

 

 

15.07.2021

nasypy WD 299

 

 

 

15.07.2021

obrukowanie ronda W.Kamieńsk

 

 

 

15.07.2021

obrukowanie ronda węzła

 

 

 

15.07.2021

przebudowa wyspy dzielącej DLK

 

 

 

15.07.2021

przygotowanie do formowania nasypu

 

 

 

15.07.2021

przygotowanie do formowania nasypu

 

 

 

15.07.2021

PZM 61 km 369+200

 

 

 

15.07.2021

roboty poprawkowa skarp nasypu

 

 

 

15.07.2021

rondo WD 484

 

 

 

15.07.2021

umocnienie wylotu odwodnienia

 

 

 

15.07.2021

WA 298

 

 

 

15.07.2021

WD 312

 

 

08.07.2021

asfalt lany WD 310

 

 

08.07.2021

asfalt lany na zaplecznej

 

 

08.07.2021

demontaż układarki

 

 

08.07.2021

dyble płyty przejściowej

 

 

08.07.2021

dylatacje km 375+700

 

 

08.07.2021

formowanie rowu w km 361+200

 

 

08.07.2021

GWN km 353+100 j prawa

 

 

08.07.2021

GWN km 353+100 j prawa

 

 

08.07.2021

humusowanie skaro km 375

 

 

08.07.2021

humusowanie skaro km 375

 

 

08.07.2021

kruszarka do betonu

 

 

08.07.2021

łącznica DLK 4

 

 

08.07.2021

naprawy odwodnienie liniowe

 

 

08.07.2021

oznakowanie tymczasowe km 371

 

 

08.07.2021

pobocza km 360+000

 

 

08.07.2021

podbudowa DLK 4

 

 

08.07.2021

poziome w km 375+500

 

 

08.07.2021

rozładunek barier betonowych

 

 

08.07.2021

san nawierzchni w km 375+500 -do km 376

 

 

08.07.2021

stan nawierzchni km 375+500 -do km 376

 

 

08.07.2021

w-wa wiążąca węzeł Kamieńsk

 
     

 

01.07.2021

bariery pod PZDg 2

 

 

01.07.2021

demontaż grodzic j prawa PZDzd 4

 

 

01.07.2021

formowanie poboczy z kruszywa 0-16

 

 

01.07.2021

humusowanie skarp km 372+400

 

 

01.07.2021

izolacja WD 299

 

 

01.07.2021

montaż barier stalowych km 371+500

 

 

01.07.2021

mrozoochronna przy obiekcie PZDsz 5

 

 

01.07.2021

naprawy przy zbiorniku retencyjnym

 

 

01.07.2021

odwodnienie obiektu WD 299

 

 

01.07.2021

oświetlenie Węzeł Kamieńsk

 

 

01.07.2021

poszerzenie jezdnia prawa km 354+900

 

 

01.07.2021

profilowanie stożków WA 313

 

 

01.07.2021

rozbiórka nawierzchni km 369+400

 

 

01.07.2021

Scieralna SMA MA 311

 

 

01.07.2021

układanie nawierzchni km 362+500

 

 

01.07.2021

układanie nawierzchni km 362+500

 

 

01.07.2021

układanie nawierzchni km 362+500

 

 

01.07.2021

układanie nawierzchni km 362+500

 

 

01.07.2021

ustawianie barir betonowych przy WD 312

 

 

01.07.2021

wysepka łącznic DLK 1-2