POSTĘP ROBÓT
 

 

MARZEC 2023

 

 

  

 Do obliczeń całkowitego zaawansowania rzeczowego wlicza się Koszty Ogólne

* Od PŚP nr 34 nastąpiła zmiana metodologii obliczania finansowego zaawansowania procentowego [%], tj. uwzględniono Prognozę Wartości Ostatecznej Kontraktu

Prognoza Wartości Ostatecznej = Zaakceptowana Kwota Kontraktowa + Aneksy = 761 003 322,45 PLN netto / 936 034 086,61 PLN brutto. (kwi-23)

Maksymalna wartość zobowiązania = 830 678 119,20 PLN netto / 1 021 734 086,62 PLN brutto. (kwi-23)

 

Lp.

Rodzaj robót

zaawansowanie % na koniec poprzedniego miesiąca

zaawansowanie % w raportowanym miesiącu

MARZEC 2023

narastająco %

 

 
 

1.1.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

100,00%

0,00%

100,00%

   

1.1.1.

PRACE POMIAROWE I GEODEZYJNE

100,00%

0,00%

100,00%

   

1.1.2.

USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW

100,00%

0,00%

100,00%

   

1.1.3.

ROZBIÓRKA BUDYNKÓW

100,00%

0,00%

100,00%

   

1.1.4.

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC

100,00%

0,00%

100,00%

   

1.1.5.

ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH

100,00%

0,00%

100,00%

   

1.1.6.

TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE

100,00%

0,00%

100,00%

   

1.2.

ROBOTY ZIEMNE/WZMOCNIENIA GRUNTU

96,76%

3,24%

100,00%

   

1.2.1.

ODHUMUSOWANIE

100,00%

0,00%

100,00%

   

1.2.2.

BUDOWA NASYPÓW

100,00%

0,00%

100,00%

   

1.2.3.

POZOSTAŁE ROBOTY ZIEMNE

96,28%

3,72%

100,00%

   

1.3.

ODWODNIENIE

100,00%

0,00%

100,00%

   

1.3.1.

PRZEPUSTY SKRZYNKOWE

100,00%

0,00%

100,00%

   

1.3.2.

PRZEPUSTY RUROWE

100,00%

0,00%

100,00%

   

1.3.3.

POZOSTAŁE ODWODNIENIE

100,00%

0,00%

100,00%

   

1.4.

PODBUDOWY

91,51%

8,49%

100,00%

   

1.4.1.

ULEPSZONE PODŁOŻE/WARSTWA MROZOOCHRONNA

100,00%

0,00%

100,00%

   

1.4.2.

PODBUDOWA POMOCNICZA C5/6

100,00%

0,00%

100,00%

   

1.4.3.

PODBUDOWA POMOCNICZA C8/10

100,00%

0,00%

100,00%

   

1.4.4.

PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO

99,39%

0,61%

100,00%

   

1.4.5.

POZOSTAŁE PODBUDOWY

90,00%

10,00%

100,00%

   

1.5.

NAWIERZCHNIE

96,68%

3,04%

99,72%

   

1.5.1.

NAWIERZCHNIE BETONOWE

100,00%

0,00%

100,00%

   

1.5.2.

NAWIERZCHNIE BITUMICZNE

93,75%

5,52%

99,27%

   

1.5.3.

POZOSTAŁE NAWIERZCHNIE

91,32%

8,68%

100,00%

   

1.6.

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

79,36%

12,84%

92,20%

   

1.6.1.

HUMUSOWANIE

78,28%

20,14%

98,42%

   

1.6.2.

OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME

98,17%

1,83%

100,00%

   

1.6.3.

BARIERY OCHRONNE

95,96%

4,04%

100,00%

   

1.6.4.

URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZY

97,20%

2,80%

100,00%

   

1.6.5.

ELEMENTY ULIC

93,08%

6,92%

100,00%

   

1.6.6.

OGRODZENIA DRÓG

59,91%

19,41%

79,32%

   

1.6.7.

ZIELEŃ

60,51%

18,61%

79,12%

   

1.7.

EKRANY AKUSTYCZNE

97,09%

2,91%

100,00%

   

2.

ROBOTY MOSTOWE

98,61%

1,39%

100,00%

   

2.1.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

100,00%

0,00%

100,00%

   

2.1.1.

PRACE GEODEZYJNE/POMIAROWE

100,00%

0,00%

100,00%

   

2.1.2.

ROZBIÓRKI OBIEKTÓW

100,00%

0,00%

100,00%

   

2.1.3.

ROBOTY ZIEMNE/WZMOCNIENIA GRUNTU

100,00%

0,00%

100,00%

   

2.1.4.

POZOSTAŁE ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

100,00%

0,00%

100,00%

   

2.2.

FUNDAMENTY

100,00%

0,00%

100,00%

   

2.3.

PODPORY I KONSTRKCJE OPOROWE

100,00%

0,00%

100,00%

   

2.3.1.

FILARY

100,00%

0,00%

100,00%

   

2.3.2.

PRZYCZÓŁKI I SKRZYDŁA

100,00%

0,00%

100,00%

   

2.3.3.

MURY OPOROWE

100,00%

0,00%

100,00%

   

2.4.

USTROJE NOŚNE

100,00%

0,00%

100,00%

   

2.4.1.

MONTAŻ BELEK PREFABYKOWANYCH

100,00%

0,00%

100,00%

   

2.4.2.

BETONOWANIE USTROJU

100,00%

0,00%

100,00%

   

2.4.3.

BETONOWANIE KAP

100,00%

0,00%

100,00%

   

2.5.

ŁOŻYSKA

100,00%

0,00%

100,00%

   

2.6.

URZĄDZENIA DYLATACYJNE

100,00%

0,00%

100,00%

   

2.7.

ODWODNIENIE

100,00%

0,00%

100,00%

   

2.8.

IZOLACJE

100,00%

0,00%

100,00%

   

2.9.

WYPOSAŻENIE (KRAWĘŻNIKI, BALUSTRADY, BARIERY ITP.)

94,94%

5,06%

100,00%

   

2.10.

ROBOTY PRZYOBIEKTOWE

92,37%

7,63%

100,00%

   

2.11.

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZENIA

100,00%

0,00%

100,00%

   

2.12.

PRÓBNE OBCIĄŻENIE OBIEKTU

100,00%

0,00%

100,00%

   

3.

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

98,61%

1,39%

100,00%

   

3.1.

WD-297

99,07%

0,93%

100,00%

   

3.2.

WA-298

99,92%

0,08%

100,00%

   

3.3.

WD-299

100,00%

0,00%

100,00%

   

3.4.

WD-300

100,00%

0,00%

100,00%

   

3.5.

WA-301

99,31%

0,69%

100,00%

   

3.6.

PZDzd6

99,75%

0,25%

100,00%

   

3.7.

KP-302

99,40%

0,60%

100,00%

   

3.8.

WA-303

99,35%

0,65%

100,00%

   

3.9.

WD-304

99,61%

0,39%

100,00%

   

3.10.

MA-305

98,91%

1,09%

100,00%

   

3.11.

WD-306

98,82%

1,18%

100,00%

   

3.12.

WA-307

99,08%

0,92%

100,00%

   

3.13.

WD-308

98,05%

1,95%

100,00%

   

3.14.

WA-309

98,29%

1,71%

100,00%

   

3.15.

WD-310

99,55%

0,45%

100,00%

   

3.16.

PZDdz4

98,85%

1,15%

100,00%

   

3.17.

MA-311

99,87%

0,13%

100,00%

   

3.18.

PZDg2

97,45%

2,55%

100,00%

   

3.19.

WD-312

99,75%

0,25%

100,00%

   

3.20.

PZSd2

99,93%

0,07%

100,00%

   

3.21.

WA-313

98,66%

1,34%

100,00%

   

3.22.

MA-314

99,81%

0,19%

100,00%

   

3.23.

WD-315

100,00%

0,00%

100,00%

   

3.24.

WD-316

100,00%

0,00%

100,00%

   

4.

ROBOTY BRANŻOWE

92,40%

7,60%

100,00%

   

4.1.

ELEKTROENERGETYKA

96,11%

3,89%

100,00%

   

4.1.1.

PRZEBUDOWA KOLIZJI NISKIEGO NAPIĘCIA

100,00%

0,00%

100,00%

   

4.1.2.

PRZEBUDOWA KOLIZJI ŚREDNIEGO NAPIĘCIA

100,00%

0,00%

100,00%

   

4.1.3.

PRZEBUDOWA KOLIZJI WYSOKIEGO NAPIĘCIA

100,00%

0,00%

100,00%

   

4.1.4.

OŚWIETLENIE i ZASILANIE

91,37%

8,63%

100,00%

   

4.2.

SIEĆ WODOCIĄGOWA

100,00%

0,00%

100,00%

   

4.3.

TELETECHNIKA

97,37%

2,63%

100,00%

   

4.4.

MELIORACJA

99,54%

0,46%

100,00%

   

4.4.1.

BUDOWA/PRZEBUDOWA ROWÓW

99,36%

0,64%

100,00%

   

4.4.2.

BUDOWA DRENAŻY

99,78%

0,22%

100,00%

   

4.5.

KANALIZACJA DESZCZOWA

93,72%

6,28%

100,00%

   

4.5.1.

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

100,00%

0,00%

100,00%

   

4.5.2.

ZBIORNIKI RETENCYJNE

100,00%

0,00%

100,00%

   

4.5.3.

KANALIZACJA RUROWA WRAZ Z WYPOSAŻENIEM

93,53%

6,47%

100,00%

   

4.6.

BRANŻA PALIWOWA

100,00%

0,00%

100,00%

   

5.

ROBOTY KUBATUROWE

90,53%

9,47%

100,00%

   

RAZEM:

94,20%

3,57%

97,77%

   

 

-  Od tygodnia 19 został zmieniony (rozszerzony) sposób raportowania Robót zrealizowanych w raportowanym tygodniu (patrz tab. „Roboty zrealizowane w ubiegłym tygodniu”), tym samym zaawansowanie robót w ww. tabeli uległo zmianie.

-   Zaawansowanie Robót zostało obliczone z wykorzystaniem danych zawartych w ostatnim wystawionym Przejściowym Świadectwie Płatności oraz w zaktualizowanym Zasadniczym Przedmiarze Robót Stałych.

-  Od tygodnia 48 uwzględnia się nowy CnU (20.04.2023 r.) – wynikający z Aneksu nr 8.

-  Od tygodnia 48 w obliczeniach uwzględnia się Aneks nr 9,

-  Od tygodnia 9 w obliczeniach uwzględnia się Aneks nr 10.

 

ROBOTY DROGOWE MARZEC 2023

1.      ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe:

-       montaż belek podwalinowych: EP11, uzupełnienia strona prawa i lewa,

-       montaż paneli pochłaniających: cały odcinek A1-B str. lewa i prawa,

-       montaż paneli przeciwolśnieniowych: Epo01L, Epo02L, Epo01P, Epo02P, Epo04P, Epo05P, Epo06P,

-       montaż paneli transparentnych: EL07a, EL16b, EL19b, EL19e, EL21, EL22, EP03b, EP05c, EP11d,

-       montaż drzwi: cały odcinek A1-B str. lewa i prawa,

-       montaż bram pochłaniających: EP03c, EP11j,

-       montaż bram transparentnych: EL21, EL22,

-       montaż siatek pod pnącza,

2.      wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego:

-       pasy technologiczne: str. prawa od km 364+000 – 364+500,

-       zjazdy: sekcja I – uzupełnienia,

3.      wykonanie nawierzchni z kruszywa 0/16 mm:

-       dróg dojazdowych: DD30, DD36, DD38,

-       zjazdy i pasy technologiczne: sekcja I – uzupełnienia,

4.      docinanie rur przepustów PP,

5.      umocnienie poboczy mieszanką niezwiązaną z destruktu: DD36, DD38, DD40,

6.      montaż słupków ogrodzenia:

-       TG str. prawa, km: 366+500 – 369+900, 371+300 - 372+000, 372-500 – 374+250, 374+600 – 375+300,

-       TG str. lewa, km: 363+300 – 365+000, 361+850 – 362+000, 370+300 – 371+250, 374+250 – 376+006,

7.      montaż ogrodzeń z siatki o oczkach zmiennej wysokości:

-       TG str. prawa, km: 366+500 – 369+900, 371+300 - 372+000, 372-500 – 374+250, 374+600 – 375+300,

-       TG str. lewa, km: 363+300 – 365+000, 361+850 – 362+000, 370+300 – 371+250, 374+250 – 376+006

-       zbiorniki: Sr-B-29, Sr-B-28,

8.      montaż siatki dogęszczającej w dolnej części ogrodzenia (oczka 5×5mm):

-       TG str. lewa, km: 370+300 – 371+250, 371+300 – 371+400, 374+250 – 376+006,

9.      zasypywanie siatki żabianki str. prawa,

10.   montaż bram i furtek ogrodzeń str. prawa,

11.   prace wykończeniowe przy humusowaniu skarp i terenów płaskich,

12.   nasadzenia drzew i krzewów – sekcja 2 i 3,

13.   prace porządkowe na placu budowy oraz w rejonie MOP Kargał Las, MOP Wygoda, MOP Wola Krzysztoporska.

 

1.1     ROBOTY MOSTOWE MARZEC 2023

a)      Przepusty skrzynkowe: kontynuowanie prac z wykonaniem robót wyk. przepustów prefabrykowanych,

b)      WD-297: roboty nie były prowadzone,

c)      WA-298: montaż stałych punktów wysokościowych,

d)      WD-299:  roboty nie były prowadzone,

e)      WD-300: roboty nie były prowadzone,

f)       WA-301: montaż stałych punktów wysokościowych,

g)      PZSdz-6: montaż stałych punktów wysokościowych,

h)      KP-302:  roboty nie były prowadzone,

i)       WA-303: montaż stałych punktów wysokościowych,

j)       WD-304: montaż stałych punktów wysokościowych,

k)      MA-305: montaż stałych punktów wysokościowych,

l)       WD-306: montaż stałych punktów wysokościowych,

m)    WA-307: montaż stałych punktów wysokościowych,

n)      WD-308: montaż stałych punktów wysokościowych,

o)      WA-309: roboty nie były prowadzone,

p)      WD-310: montaż stałych punktów wysokościowych,

q)      PZDdz-4: montaż stałych punktów wysokościowych,

r)       MA-311: montaż stałych punktów wysokościowych,

s)      PZDg-2: roboty nie były prowadzone,

t)       WD-312: montaż stałych punktów wysokościowych,

u)      PZSd2: montaż stałych punktów wysokościowych,

v)      WA-313: roboty nie były prowadzone,

w)     MA-314: roboty nie były prowadzone,

x)      WD-315: roboty nie były prowadzone,

y)      WD-316: roboty nie były prowadzone.

1.2     ROBOTY BRANŻOWE MARZEC 2023

1.      budowa oświetlenia: montaż wyposażenia słupów,

2.      budowa linii zasilających: zasilanie obiektów OUA, SZR, oświetlenia,

3.      budowa kanałów technologicznych: przyłącza do urządzeń SZR,

4.      budowa kanalizacji deszczowej: montaż umocnienia wylotów w rowach, montaż kanałów w tym przewiertów, montaż studni kanalizacji deszczowej,

5.      roboty melioracyjne: umocnienia R-O-B,

6.      System Zarządzania Ruchem: Prace związane z podłączeniem,

7.      Obwód Utrzymania Autostrady:

-     budynek administracyjno-socjalny wraz z portiernią: montaż elementów sufitu;

-     budynek warsztatowo-magazynowo-garażowy: montaż elementów sufitu,

-     magazyn materiałów sypkich: roboty nie były prowadzone,

-     magazyn materiałów odśnieżnych: roboty nie były prowadzone.

-     wod.-kan.: montaż wyposażenia przepompowni i oczyszczalni ścieków wraz z rozruchem,