POSTĘP ROBÓT
 

 

LUTY 2022

 

 Do obliczeń całkowitego zaawansowania rzeczowego wlicza się Koszty Ogólne

* Od PŚP nr 34 nastąpiła zmiana metodologii obliczania finansowego zaawansowania procentowego [%], tj. uwzględniono Prognozę Wartości Ostatecznej Kontraktu

Prognoza Wartości Ostatecznej = Zaakceptowana Kwota Kontraktowa + Aneksy = 759 126 220,16 PLN netto / 933 725 250,80 PLN brutto. (lut-23)

 

Lp.

Rodzaj robót

zaawansowanie % na koniec poprzedniego miesiąca

zaawansowanie % LUTY 2023

narastająco %

 
 

1.

ROBOTY DROGOWE

93,98%

1,07%

95,05%

 

1.1.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

100,00%

0,00%

100,00%

 

1.1.1.

PRACE POMIAROWE I GEODEZYJNE

100,00%

0,00%

100,00%

 

1.1.2.

USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW

100,00%

0,00%

100,00%

 

1.1.3.

ROZBIÓRKA BUDYNKÓW

100,00%

0,00%

100,00%

 

1.1.4.

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC

100,00%

0,00%

100,00%

 

1.1.5.

ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH

100,00%

0,00%

100,00%

 

1.1.6.

TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE

100,00%

0,00%

100,00%

 

1.2.

ROBOTY ZIEMNE/WZMOCNIENIA GRUNTU

96,76%

0,00%

96,76%

 

1.2.1.

ODHUMUSOWANIE

100,00%

0,00%

100,00%

 

1.2.2.

BUDOWA NASYPÓW

100,00%

0,00%

100,00%

 

1.2.3.

POZOSTAŁE ROBOTY ZIEMNE

85,83%

0,00%

85,83%

 

1.3.

ODWODNIENIE

96,62%

0,00%

96,62%

 

1.3.1.

PRZEPUSTY SKRZYNKOWE

96,72%

0,00%

96,72%

 

1.3.2.

PRZEPUSTY RUROWE

95,90%

0,00%

95,90%

 

1.3.3.

POZOSTAŁE ODWODNIENIE

98,00%

0,00%

98,00%

 

1.4.

PODBUDOWY

91,51%

0,00%

91,51%

 

1.4.1.

ULEPSZONE PODŁOŻE/WARSTWA MROZOOCHRONNA

100,00%

0,00%

100,00%

 

1.4.2.

PODBUDOWA POMOCNICZA C5/6

100,00%

0,00%

100,00%

 

1.4.3.

PODBUDOWA POMOCNICZA C8/10

100,00%

0,00%

100,00%

 

1.4.4.

PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO

99,39%

0,00%

99,39%

 

1.4.5.

POZOSTAŁE PODBUDOWY

90,00%

0,00%

90,00%

 

1.5.

NAWIERZCHNIE

96,67%

0,01%

96,68%

 

1.5.1.

NAWIERZCHNIE BETONOWE

100,00%

0,00%

100,00%

 

1.5.2.

NAWIERZCHNIE BITUMICZNE

93,75%

0,00%

93,75%

 

1.5.3.

POZOSTAŁE NAWIERZCHNIE

66,83%

0,15%

66,98%

 

1.6.

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

76,97%

2,39%

79,36%

 

1.6.1.

HUMUSOWANIE

75,14%

0,16%

75,30%

 

1.6.2.

OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME

98,17%

0,00%

98,17%

 

1.6.3.

BARIERY OCHRONNE

94,48%

1,48%

95,96%

 

1.6.4.

URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZY

97,20%

0,00%

97,20%

 

1.6.5.

ELEMENTY ULIC

92,90%

0,18%

93,08%

 

1.6.6.

OGRODZENIA DRÓG

51,10%

8,81%

59,91%

 

1.6.7.

ZIELEŃ

45,00%

0,00%

45,00%

 

1.7.

EKRANY AKUSTYCZNE

92,20%

4,89%

97,09%

 

2.

ROBOTY MOSTOWE

98,61%

0,00%

98,61%

 

2.1.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

100,00%

0,00%

100,00%

 

2.1.1.

PRACE GEODEZYJNE/POMIAROWE

100,00%

0,00%

100,00%

 

2.1.2.

ROZBIÓRKI OBIEKTÓW

100,00%

0,00%

100,00%

 

2.1.3.

ROBOTY ZIEMNE/WZMOCNIENIA GRUNTU

100,00%

0,00%

100,00%

 

2.1.4.

POZOSTAŁE ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

100,00%

0,00%

100,00%

 

2.2.

FUNDAMENTY

100,00%

0,00%

100,00%

 

2.3.

PODPORY I KONSTRKCJE OPOROWE

100,00%

0,00%

100,00%

 

2.3.1.

FILARY

100,00%

0,00%

100,00%

 

2.3.2.

PRZYCZÓŁKI I SKRZYDŁA

100,00%

0,00%

100,00%

 

2.3.3.

MURY OPOROWE

100,00%

0,00%

100,00%

 

2.4.

USTROJE NOŚNE

100,00%

0,00%

100,00%

 

2.4.1.

MONTAŻ BELEK PREFABYKOWANYCH

100,00%

0,00%

100,00%

 

2.4.2.

BETONOWANIE USTROJU

100,00%

0,00%

100,00%

 

2.4.3.

BETONOWANIE KAP

100,00%

0,00%

100,00%

 

2.5.

ŁOŻYSKA

100,00%

0,00%

100,00%

 

2.6.

URZĄDZENIA DYLATACYJNE

100,00%

0,00%

100,00%

 

2.7.

ODWODNIENIE

100,00%

0,00%

100,00%

 

2.8.

IZOLACJE

100,00%

0,00%

100,00%

 

2.9.

WYPOSAŻENIE (KRAWĘŻNIKI, BALUSTRADY, BARIERY ITP.)

94,94%

0,00%

94,94%

 

2.10.

ROBOTY PRZYOBIEKTOWE

92,34%

0,03%

92,37%

 

2.11.

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZENIA

100,00%

0,00%

100,00%

 

2.12.

PRÓBNE OBCIĄŻENIE OBIEKTU

100,00%

0,00%

100,00%

 

3.

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

98,61%

0,00%

98,61%

 

3.1.

WD-297

99,07%

0,00%

99,07%

 

3.2.

WA-298

99,92%

0,00%

99,92%

 

3.3.

WD-299

99,74%

0,00%

99,74%

 

3.4.

WD-300

99,11%

0,00%

99,11%

 

3.5.

WA-301

99,31%

0,00%

99,31%

 

3.6.

PZDzd6

99,75%

0,00%

99,75%

 

3.7.

KP-302

99,40%

0,00%

99,40%

 

3.8.

WA-303

99,35%

0,00%

99,35%

 

3.9.

WD-304

99,61%

0,00%

99,61%

 

3.10.

MA-305

98,91%

0,00%

98,91%

 

3.11.

WD-306

98,82%

0,00%

98,82%

 

3.12.

WA-307

99,08%

0,00%

99,08%

 

3.13.

WD-308

98,05%

0,00%

98,05%

 

3.14.

WA-309

98,29%

0,00%

98,29%

 

3.15.

WD-310

99,55%

0,00%

99,55%

 

3.16.

PZDdz4

98,85%

0,00%

98,85%

 

3.17.

MA-311

98,51%

0,00%

98,51%

 

3.18.

PZDg2

97,45%

0,00%

97,45%

 

3.19.

WD-312

99,75%

0,00%

99,75%

 

3.20.

PZSd2

99,93%

0,00%

99,93%

 

3.21.

WA-313

98,66%

0,00%

98,66%

 

3.22.

MA-314

99,81%

0,00%

99,81%

 

3.23.

WD-315

98,67%

0,00%

98,67%

 

3.24.

WD-316

98,63%

0,00%

98,63%

 

4.

ROBOTY BRAŻNOWE

92,15%

0,25%

92,40%

 

4.1.

ELEKTROENERGETYKA

94,87%

1,24%

96,11%

 

4.1.1.

PRZEBUDOWA KOLIZJI NISKIEGO NAPIĘCIA

100,00%

0,00%

100,00%

 

4.1.2.

PRZEBUDOWA KOLIZJI ŚREDNIEGO NAPIĘCIA

100,00%

0,00%

100,00%

 

4.1.3.

PRZEBUDOWA KOLIZJI WYSOKIEGO NAPIĘCIA

100,00%

0,00%

100,00%

 

4.1.4.

OŚWIETLENIE i ZASILANIE

89,18%

2,19%

91,37%

 

4.2.

SIEĆ WODOCIĄGOWA

100,00%

0,00%

100,00%

 

4.3.

TELETECHNIKA

97,35%

0,02%

97,37%

 

4.4.

MELIORACJA

99,54%

0,00%

99,54%

 

4.4.1.

BUDOWA/PRZEBUDOWA ROWÓW

99,36%

0,00%

99,36%

 

4.4.2.

BUDOWA DRENAŻY

99,78%

0,00%

99,78%

 

4.5.

KANALIZACJA DESZCZOWA

93,61%

0,11%

93,72%

 

4.5.1.

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

100,00%

0,00%

100,00%

 

4.5.2.

ZBIORNIKI RETENCYJNE

99,91%

0,09%

100,00%

 

4.5.3.

KANALIZACJA RUROWA WRAZ Z WYPOSAŻENIEM

93,40%

0,13%

93,53%

 

4.6.

BRANŻA PALIWOWA

100,00%

0,00%

100,00%

 

5.

ROBOTY KUBATUROWE

90,21%

0,32%

90,53%

 

RAZEM:

93,49%

0,70%

94,19%

 

 

-        Od tygodnia 19 został zmieniony (rozszerzony) sposób raportowania Robót zrealizowanych w raportowanym tygodniu (patrz tab. „Roboty zrealizowane w ubiegłym tygodniu”), tym samym zaawansowanie robót w ww. tabeli uległo zmianie.

-         Zaawansowanie Robót zostało obliczone z wykorzystaniem danych zawartych w ostatnim wystawionym Przejściowym Świadectwie Płatności oraz w zaktualizowanym Zasadniczym Przedmiarze Robót Stałych.

-        Od tygodnia 48 uwzględnia się nowy CnU (20.04.2023 r.) – wynikający z Aneksu nr 8.

-        Od tygodnia 48 w obliczeniach uwzględnia się Aneks nr 9.

ROBOTY DROGOWE – LUTY 2023

1.      ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe:

-       wykonywanie pali fundamentowych: cały odcinek A1-B,

-       montaż słupów drzwiowych: cały odcinek A1-B,

-       montaż belek podwalinowych: EP11, uzupełnienia strona prawa i lewa,

-       montaż paneli pochłaniających: EL08, EL12, EL13, EL15, EL17, EL18, EL20, EP02, EP11, uzupełnienia strona prawa i lewa,

-       montaż paneli przeciwolśnieniowych: Epo05L, Epo08ab, obiekt PZDg2, Epo06P, Epo01L, Epo02L,

-       montaż drzwi: cały odcinek A1-B,

2.      wykonanie nawierzchni zjazdów z destruktu asfaltowego: DD15, DD17,

3.      docinanie rur przepustów PP,

4.      umocnienie poboczy mieszanką niezwiązaną z destruktu: DD60,

5.      montaż słupków ogrodzenia:

-       TG str. prawa, km: 361+400 – 361+700, 362+200 – 362+700, 363+000 – 363+500, 371+100 – 371+300, 373+700 – 371+100, 374+250 – 374+600, 375+300- 376+006,

-       TG str. lewa, km: 367+875 – 368+200, 368+500 – 369+850, 370+000 -370+300, 371+300 – 374+200,

6.      montaż ogrodzeń z siatki o oczkach zmiennej wysokości:

-       TG str. prawa, km: 352+900 – 353+300, 361+400 – 361+700, 362+200 – 362+700, 363+000 – 363+500, 370+500 – 371+300, 375+300 – 376+006,

-       TG str. lewa, km: 367+875 – 368+200, 368+500 – 369+850, 370+000 -370+300, 371+400 – 374+200,

-       zbiornik Sr-B-03,

7.      montaż siatki dogęszczającej w dolnej części ogrodzenia (oczka 5×5mm):

-       TG str. lewa, km: 359+725 – 361+000, 361+330 – 361+880, 362+175 – 362+550, 362+625 – 362+800,
 363+050 – 363+250, 365+525 – 366+250 – 366+300 – 367+500,

8.      montaż barier energochłonnych:

-       drogi dojazdowe: DD03, DD04, DD07, DD08, DD10, DD12, DD15, DD25, DD26, DD30, DD49, DD50, DD59, DD60,

-       droga gminna: DG WA-301,

9.      prace porządkowe na placu budowy oraz w rejonie MOP Kargał Las, MOP Wygoda, MOP Wola Krzysztoporska.

 

 

ROBOTY MOSTOWE – LUTY 2023

a)  Przepusty skrzynkowe: kontynuowanie prac związanych z wykonaniem robót wykończeniowych przepustów prefabrykowanych,

b)  WD-297: roboty nie były prowadzone,

c)   WA-298: roboty nie były prowadzone,

d)  WD-299: roboty nie były prowadzone,

e)   WD-300: roboty nie były prowadzone,

f)   WA-301: roboty nie były prowadzone,

g)   PZSdz-6: roboty nie były prowadzone,

h)  KP-302: roboty nie były prowadzone,

i)    WA-303: roboty nie były prowadzone,

j)    WD-304: roboty nie były prowadzone,

k)   MA-305: roboty nie były prowadzone,

l)    WD-306: roboty nie były prowadzone,

m) WA-307: roboty nie były prowadzone,

n)  WD-308: roboty nie były prowadzone,

o)  WA-309: roboty nie były prowadzone,

p)  WD-310: roboty nie były prowadzone,

q)  PZDdz-4: montaż stałych punktów wysokościowych,

r)   MA-311: montaż stałych punktów wysokościowych,

s)   PZDg-2: wykonanie drenażu wraz ze studniami, montaż wypełnień ekranów, montaż stałych punktów wysokościowych, montaż odwodnień powierzchniowych,

t)   WD-312: roboty nie były prowadzone,

u)  PZSd2: montaż stałych punktów wysokościowych,

v)   WA-313: montaż stałych punktów wysokościowych,

w)  MA-314: montaż stałych punktów wysokościowych,

x)   WD-315: roboty nie były prowadzone,

y)   WD-316: roboty nie były prowadzone.

 

 

ROBOTY BRANŻOWE LUTY 2023

1.      budowa oświetlenia: montaż wyposażenia słupów, montaż szaf sterowniczych, montaż opraw,

2.      budowa linii zasilających: zasilanie obiektów OUA, SZR, oświetlenia,

3.      budowa kanałów technologicznych: przyłącza do urządzeń SZR,

4.      budowa kanalizacji deszczowej: montaż umocnienia wylotów w rowach, montaż kanałów i studni kanalizacji deszczowej,

5.      roboty melioracyjne: roboty ziemne – rz. Jeziorka,

6.      System Zarządzania Ruchem: montaż szaf sterowniczych, montaż i podłączenie kolumn alarmowych,

7.      Obwód Utrzymania Autostrady:

-     budynek administracyjno-socjalny wraz z portiernią: prace glazurnicze; montaż stolarki okiennej i drzwiowej; kontynuacja prac przy instalacji elektrycznej; kontynuacja prac przy instalacjach wod.-kan., wentylacji i c.o.; montaż elementów elewacji; prace malarskie; montaż elementów sufitu; termoizolacja ścian zewnętrznych;

-     budynek warsztatowo-magazynowo-garażowy: prace posadzkarskie; montaż elementów elewacji; kontynuacja prac przy instalacji elektrycznej; kontynuacja prac przy instalacjach wod.-kan., odwodnienia i c.o.; montaż stolarki okiennej i drzwiowej; prace malarskie; montaż elementów sufitu,

-     magazyn materiałów sypkich: roboty nie były prowadzone,

-     magazyn materiałów odśnieżnych: roboty nie były prowadzone.