POSTĘP ROBÓT
 

 

GRUDZIEŃ 2022

 

 

 Do obliczeń całkowitego zaawansowania rzeczowego wlicza się Koszty Ogólne

* Od PŚP nr 34 nastąpiła zmiana metodologii obliczania finansowego zaawansowania procentowego [%], tj. uwzględniono Prognozę Wartości Ostatecznej Kontraktu

Prognoza Wartości Ostatecznej = Zaakceptowana Kwota Kontraktowa + Aneksy = 757 980 794,16 PLN netto / 931 572 913,81 PLN brutto. (lis-22)

 

Lp.

Rodzaj robót

zaawansowanie % na koniec poprzedniego miesiąca

zaawansowanie % GRUDZIEŃ 2022

narastająco %

 
 

1.

ROBOTY DROGOWE

92,73%

0,50%

93,23%

 

1.1.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

100,00%

0,00%

100,00%

 

1.1.1.

PRACE POMIAROWE I GEODEZYJNE

100,00%

0,00%

100,00%

 

1.1.2.

USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW

100,00%

0,00%

100,00%

 

1.1.3.

ROZBIÓRKA BUDYNKÓW

100,00%

0,00%

100,00%

 

1.1.4.

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC

100,00%

0,00%

100,00%

 

1.1.5.

ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH

100,00%

0,00%

100,00%

 

1.1.6.

TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE

100,00%

0,00%

100,00%

 

1.2.

ROBOTY ZIEMNE/WZMOCNIENIA GRUNTU

96,10%

0,66%

96,76%

 

1.2.1.

ODHUMUSOWANIE

100,00%

0,00%

100,00%

 

1.2.2.

BUDOWA NASYPÓW

98,86%

0,00%

98,86%

 

1.2.3.

POZOSTAŁE ROBOTY ZIEMNE

85,83%

0,00%

85,83%

 

1.3.

ODWODNIENIE

95,26%

1,36%

96,62%

 

1.3.1.

PRZEPUSTY SKRZYNKOWE

95,37%

1,12%

96,49%

 

1.3.2.

PRZEPUSTY RUROWE

95,56%

0,34%

95,90%

 

1.3.3.

POZOSTAŁE ODWODNIENIE

92,24%

0,00%

92,24%

 

1.4.

PODBUDOWY

91,46%

0,03%

91,49%

 

1.4.1.

ULEPSZONE PODŁOŻE/WARSTWA MROZOOCHRONNA

75,51%

0,71%

76,22%

 

1.4.2.

PODBUDOWA POMOCNICZA C5/6

100,00%

0,00%

100,00%

 

1.4.3.

PODBUDOWA POMOCNICZA C8/10

100,00%

0,00%

100,00%

 

1.4.4.

PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO

97,40%

1,99%

99,39%

 

1.4.5.

POZOSTAŁE PODBUDOWY

70,17%

0,17%

70,34%

 

1.5.

NAWIERZCHNIE

96,59%

0,06%

96,65%

 

1.5.1.

NAWIERZCHNIE BETONOWE

100,00%

0,00%

100,00%

 

1.5.2.

NAWIERZCHNIE BITUMICZNE

89,63%

1,82%

91,45%

 

1.5.3.

POZOSTAŁE NAWIERZCHNIE

66,32%

0,19%

66,51%

 

1.6.

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

67,29%

2,04%

69,33%

 

1.6.1.

HUMUSOWANIE

71,87%

1,19%

73,06%

 

1.6.2.

OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME

65,87%

11,40%

77,27%

 

1.6.3.

BARIERY OCHRONNE

80,31%

10,93%

91,24%

 

1.6.4.

URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZY

97,20%

0,00%

97,20%

 

1.6.5.

ELEMENTY ULIC

90,62%

0,19%

90,81%

 

1.6.6.

OGRODZENIA DRÓG

43,13%

3,21%

46,34%

 

1.6.7.

ZIELEŃ

10,91%

0,00%

10,91%

 

1.7.

EKRANY AKUSTYCZNE

76,42%

1,10%

77,52%

 

2.

ROBOTY MOSTOWE

98,57%

0,02%

98,59%

 

2.1.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

98,24%

1,02%

99,26%

 

2.1.1.

PRACE GEODEZYJNE/POMIAROWE

100,00%

0,00%

100,00%

 

2.1.2.

ROZBIÓRKI OBIEKTÓW

100,00%

0,00%

100,00%

 

2.1.3.

ROBOTY ZIEMNE/WZMOCNIENIA GRUNTU

97,82%

0,00%

97,82%

 

2.1.4.

POZOSTAŁE ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

100,00%

0,00%

100,00%

 

2.2.

FUNDAMENTY

100,00%

0,00%

100,00%

 

2.3.

PODPORY I KONSTRKCJE OPOROWE

100,00%

0,00%

100,00%

 

2.3.1.

FILARY

100,00%

0,00%

100,00%

 

2.3.2.

PRZYCZÓŁKI I SKRZYDŁA

100,00%

0,00%

100,00%

 

2.3.3.

MURY OPOROWE

100,00%

0,00%

100,00%

 

2.4.

USTROJE NOŚNE

100,00%

0,00%

100,00%

 

2.4.1.

MONTAŻ BELEK PREFABYKOWANYCH

100,00%

0,00%

100,00%

 

2.4.2.

BETONOWANIE USTROJU

100,00%

0,00%

100,00%

 

2.4.3.

BETONOWANIE KAP

100,00%

0,00%

100,00%

 

2.5.

ŁOŻYSKA

100,00%

0,00%

100,00%

 

2.6.

URZĄDZENIA DYLATACYJNE

100,00%

0,00%

100,00%

 

2.7.

ODWODNIENIE

100,00%

0,00%

100,00%

 

2.8.

IZOLACJE

100,00%

0,00%

100,00%

 

2.9.

WYPOSAŻENIE (KRAWĘŻNIKI, BALUSTRADY, BARIERY ITP.)

92,35%

1,01%

93,36%

 

2.10.

ROBOTY PRZYOBIEKTOWE

83,23%

0,31%

83,54%

 

2.11.

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZENIA

95,82%

0,00%

95,82%

 

2.12.

PRÓBNE OBCIĄŻENIE OBIEKTU

100,00%

0,00%

100,00%

 

3.

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

98,57%

0,02%

98,59%

 

3.1.

WD-297

98,09%

0,44%

98,53%

 

3.2.

WA-298

99,92%

0,00%

99,92%

 

3.3.

WD-299

99,62%

0,00%

99,62%

 

3.4.

WD-300

99,00%

0,00%

99,00%

 

3.5.

WA-301

98,09%

1,22%

99,31%

 

3.6.

PZDzd6

98,62%

1,13%

99,75%

 

3.7.

KP-302

99,03%

0,37%

99,40%

 

3.8.

WA-303

97,24%

2,11%

99,35%

 

3.9.

WD-304

99,61%

0,29%

99,90%

 

3.10.

MA-305

98,91%

0,00%

98,91%

 

3.11.

WD-306

98,37%

0,45%

98,82%

 

3.12.

WA-307

98,78%

0,30%

99,08%

 

3.13.

WD-308

98,03%

0,02%

98,05%

 

3.14.

WA-309

98,29%

0,00%

98,29%

 

3.15.

WD-310

99,55%

0,00%

99,55%

 

3.16.

PZDdz4

98,53%

0,32%

98,85%

 

3.17.

MA-311

98,51%

0,00%

98,51%

 

3.18.

PZDg2

97,41%

0,04%

97,45%

 

3.19.

WD-312

98,41%

1,34%

99,75%

 

3.20.

PZSd2

99,91%

0,02%

99,93%

 

3.21.

WA-313

98,66%

0,00%

98,66%

 

3.22.

MA-314

99,79%

0,00%

99,79%

 

3.23.

WD-315

98,57%

0,01%

98,58%

 

3.24.

WD-316

98,18%

0,37%

98,55%

 

4.

ROBOTY BRAŻNOWE

91,44%

0,49%

91,93%

 

4.1.

ELEKTROENERGETYKA

89,77%

2,34%

92,11%

 

4.1.1.

PRZEBUDOWA KOLIZJI NISKIEGO NAPIĘCIA

100,00%

0,00%

100,00%

 

4.1.2.

PRZEBUDOWA KOLIZJI ŚREDNIEGO NAPIĘCIA

100,00%

0,00%

100,00%

 

4.1.3.

PRZEBUDOWA KOLIZJI WYSOKIEGO NAPIĘCIA

100,00%

0,00%

100,00%

 

4.1.4.

OŚWIETLENIE i ZASILANIE

81,87%

4,05%

85,92%

 

4.2.

SIEĆ WODOCIĄGOWA

100,00%

0,00%

100,00%

 

4.3.

TELETECHNIKA

90,48%

0,00%

90,48%

 

4.4.

MELIORACJA

92,62%

2,89%

95,51%

 

4.4.1.

BUDOWA/PRZEBUDOWA ROWÓW

92,50%

5,05%

97,55%

 

4.4.2.

BUDOWA DRENAŻY

92,78%

4,02%

96,80%

 

4.5.

KANALIZACJA DESZCZOWA

91,97%

1,36%

93,33%

 

4.5.1.

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

99,27%

0,00%

99,27%

 

4.5.2.

ZBIORNIKI RETENCYJNE

94,13%

0,76%

94,89%

 

4.5.3.

KANALIZACJA RUROWA WRAZ Z WYPOSAŻENIEM

89,19%

4,02%

93,21%

 

4.6.

BRANŻA PALIWOWA

100,00%

0,00%

100,00%

 

5.

ROBOTY KUBATUROWE

56,93%

14,36%

71,29%

 

RAZEM:

92,45%

0,53%

92,98%

 

-        Od tygodnia 19 został zmieniony (rozszerzony) sposób raportowania Robót zrealizowanych w raportowanym tygodniu (patrz tab. „Roboty zrealizowane w ubiegłym tygodniu”), tym samym zaawansowanie robót w ww. tabeli uległo zmianie.

-         Zaawansowanie Robót zostało obliczone z wykorzystaniem danych zawartych w ostatnim wystawionym Przejściowym Świadectwie Płatności oraz w zaktualizowanym Zasadniczym Przedmiarze Robót Stałych.

-        Od tygodnia 48 uwzględnia się nowy CnU (20.04.2023 r.) – wynikający z Aneksu nr 8.

-        Od tygodnia 48 w obliczeniach uwzględnia się Aneks nr 9.

ROBOTY DROGOWE – GRUDZIEŃ 2022

-     wykonanie i profilowanie rowów odwadniających,

-     prace wykończeniowe przy humusowaniu skarp i rowów,

-     oczyszczenie i skropienie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej/warstwy z MMA,

-     wykonanie warstw wiążących z MMA,

-     wykonanie pobocza z mieszanki niezwiązanej,

-     wykonanie/montaż pali i słupów ekranów akustycznych wraz z elementami mocowania,

-     montaż wypełnień ekranów akustycznych, transparentnych i przeciwolśnieniowych oraz siatek na pnącza,

-     montaż barier energochłonnych,

-     montaż oznakowania pionowego,

-     wykonanie ogrodzenia,

-     prace porządkowe placu budowy.

 

ROBOTY MOSTOWE – GRUDZIEŃ 2022

1.      przepusty skrzynkowe: kontynuowanie prac związanych z wykonaniem robót wykończeniowych przepustów prefabrykowanych,

2.      WD-297: montaż stałych punktów wysokościowych,

3.      WA-298: montaż stałych punktów wysokościowych,

4.      WD-299: montaż stałych punktów wysokościowych,

5.      WD-300: montaż stałych punktów wysokościowych,

6.      WA-301: montaż stałych punktów wysokościowych,

7.      PZSzd-6: montaż stałych punktów wysokościowych, montaż odwodnień powierzchniowych,

8.      KP-302: montaż stałych punktów wysokościowych,

9.      WA-303: montaż stałych punktów wysokościowych,

10.   WD-304: montaż stałych punktów wysokościowych,

11.   MA-305: montaż stałych punktów wysokościowych,

12.   WD-306: montaż stałych punktów wysokościowych,

13.   WA-307: montaż stałych punktów wysokościowych,

14.   WD-308: montaż stałych punktów wysokościowych,

15.   WA-309: montaż stałych punktów wysokościowych,

16.   WD-310: montaż stałych punktów wysokościowych,

17.   PZDzd-4: montaż stałych punktów wysokościowych,

18.   MA-311: montaż stałych punktów wysokościowych,

19.   PZDg-2: wykonanie drenażu wraz ze studniami, montaż wypełnień ekranów, montaż stałych punktów wysokościowych,

20.   WD-312: montaż stałych punktów wysokościowych,

21.   PZSd-2: montaż odwodnień powierzchniowych, montaż stałych punktów wysokościowych,

22.   WA-313: montaż stałych punktów wysokościowych,

23.   MA-314: montaż stałych punktów wysokościowych,

24.   WD-315: montaż stałych punktów wysokościowych,

25.   WD-316: montaż stałych punktów wysokościowych.

 

ROBOTY BRANŻOWE GRUDZIEŃ 2022

a)      budowa oświetlenia: montaż wyposażenia słupów, montaż opraw – TG,

b)     budowa linii zasilających: zasilanie obiektów Obwodu Utrzymania Autostrady, SZR, oświetlenia,

c)      budowa kanałów technologicznych: studzienki, przyłącza do urządzeń SZR,

d)     budowa zbiorników retencyjnych: układanie bentomaty, układanie prefabrykowanych płyt ażurowych, wykonanie podsypki pod płyty zbiornika Sr-B-24,

e)      budowa kanalizacji deszczowej: montaż umocnienia wylotów w rowach, montaż kanałów i studni kanalizacji deszczowej,

f)       roboty melioracyjne: umocnienie rowów i cieków (rzeka Jeziorka),

g)      roboty na terenie Obwodu Utrzymania Autostrady:

§  portiernia: montaż ścian; montaż połaci dachu; montaż posadzki; montaż stolarki okiennej i drzwiowej; montaż instalacji elektrycznej,

§  budynek administracyjno-socjalny: prace glazurnicze; montaż stolarki okiennej i drzwiowej; kontynuowanie wykonania instalacji elektrycznej; kontynuowanie prac w zakresie instalacji wod.-kan., wentylacji i c.o.; montaż elementów elewacji; prace malarskie; montaż elementów sufitu; termoizolacja ścian zewnętrznych,

§  budynek magazynowo-warsztatowo-garażowy: prace posadzkarskie; montaż elementów elewacji; kontynuowanie prac w zakresie instalacji elektrycznej; kontynuowanie prac w zakresie instalacji wod.-kan., odwodnienia i c.o., montaż stolarki okiennej i drzwiowej; prace malarskie; montaż elementów sufitu;

§  magazyn materiałów sypkich: nie planuje się wykonywania robót,

§  magazyn środków odśnieżnych: montaż instalacji/urządzeń technologicznych (wytwarzania solanki), roboty elektryczne.