GALERIA
 
 

Wrzesień 2021

ZDJĘCIA NAZIEMNE

 

 

29.09.2021

budynek socjalny OUA Kamieńsk

 

 

29.09.2021

drenaż km 353+200

 
  

 

29.09.2021

droga serwisowa km 364+880

 

 

29.09.2021

GWN 358+600

 
 

 

29.09.2021

nasyp 357+400

 
 

 

29.09.2021

nasyp 368+400

 
 

 

29.09.2021

nasyp km 363+950

 
 

 

29.09.2021

nasyp PD 7

 
 

 

29.09.2021

pale CFA MA 314

 
 

 

29.09.2021

pale pod ekrany akustyczne 354+300

 
 

 

29.09.2021

podbudowa C 8_10 km 355+000

 
 

 

29.09.2021

profilowanie podłoża km 365+800

 
 

 

29.09.2021

profilowanie przeciwskarpy km 352 +200

 
 

 

29.09.2021

profilowanie rowów WD 299

 
 

 

29.09.2021

profilowanie rowu km 355+200

 
 

 

29.09.2021

profilowanie skarp km 367+700

 
 

 

29.09.2021

profilowanie skarpy km 354+700

 
 

 

29.09.2021

PZD dz4 zbrojenie

 
 

 

29.09.2021

PZM 62 zasypki

 
 

 

29.09.2021

skropienie między warstwowe DLK 3

 
 

 

29.09.2021

słupy ekranów akustycznych km 353+850

 
     

 

22.09.2021

beton podkładowy PZM 55

 

 

22.09.2021

chodnik WD 300

 

 

22.09.2021

frezowanie km 375+350

 

 

 

22.09.2021

GWN 371+600

 

 

 

22.09.2021

humusowanie stożków WD 315

 

 

 

22.09.2021

kanalizacja deszczowa km 351+950

 

 

 

22.09.2021

kanalizacja deszczowa km 357+300

 

 

 

22.09.2021

montaż prefabrykatów PP 28c

 

 

 

22.09.2021

nasyp 275+400

 

 

 

22.09.2021

nasyp km 372+900.

 

 

 

22.09.2021

nasyp km 373+300

 

 

 

22.09.2021

pale CFA MA 311

 

 

 

22.09.2021

pale ekrany akustyczne km 353+000

 

 

 

22.09.2021

pale pod ekrany akustyczne km 352+400

 

 

 

22.09.2021

podbudowa C 5_6 km 351+850

 

 

 

22.09.2021

podbudowa C 8_10 km 354+600

 

 

 

22.09.2021

profilowanie skarpy km 354+650

 

 

 

22.09.2021

roboty energetyczne km 367+980

 

 

 

22.09.2021

roboty ziemne km 375+020

 

 

 

22.09.2021

rozbiórki WA 315

 

 

 

22.09.2021

zasilanie latarni km 375+420

 

 

 

15.09.2021

formowanie nasypu km 364+300

 

 

 

15.09.2021

frezowanie km 359+200

 

 

 

15.09.2021

frezowanie km 359+400

 

 

 

15.09.2021

GWN km 357+800

 

 

 

15.09.2021

GWN km 358+000

 

 

 

15.09.2021

hydrofobizacja KP 302

 

 

 

15.09.2021

montaż krawężników PZSdz 6

 

 

 

15.09.2021

montaż prefabrykatów PZM 63

 

 

 

15.09.2021

montaż słupów ekranów km 352+100

 

 

 

15.09.2021

profilowanie rowów km 353+600

 

 

 

15.09.2021

roboty ziemne PP 29a

 

 

 

15.09.2021

roboty ziemne Węzeł Kamieńsk

 

 

 

15.09.2021

rozbiórki jezdni km 352+050

 

 

 

15.09.2021

rozbiórki WA 313

 

 

 

15.09.2021

TOR 2+2 km 353+500

 

 

 

15.09.2021

WA 301

 

 

 

15.09.2021

WD 299

 

 

 

15.09.2021

WD 300

 

 

 

15.09.2021

wykopy MA 305

 

 

 

15.09.2021

wykopy pod instalację sieci gazowej OUA Kamieńsk

 

 

 

15.09.2021

zatoka pod kolumnę alarmową km 368+050

 

 

 

07.09.2021

bariery km 374+300

 

 

 

07.09.2021

frezowanie naw bitum km 359+500

 

 

 

07.09.2021

montaż latarni km 358+600

 

 

 

07.09.2021

montaż latarń km 358+600

 

 

 

07.09.2021

naprawa skarp Węzeł kamieńsk

 

 

 

07.09.2021

nasyp km 363+500

 

 

 

07.09.2021

nawierzchnia PZDg2

 

 

 

07.09.2021

OUA zbiornik retencyjny

 

 

 

07.09.2021

pale pod ekrany akust. km 353+900

 

 

 

07.09.2021

podbudowa C 8_10 km 353+200

 

 

 

07.09.2021

profilowanie podbudowy pomocniczej

 

 

 

07.09.2021

PZM 67

 

 

 

07.09.2021

roboty ziemne km 369+600

 

 

 

07.09.2021

rozbiórka MA 305

 

 

 

07.09.2021

rozbiórki km 362+200

 

 

 

07.09.2021

rozbiórki WA 301

 

 

 

07.09.2021

rozbiórki WA 313

 

 

 

07.09.2021

sondowanie GWN km 358+800

 

 

 

07.09.2021

umocnienie stożków WD 315

 

 

 

07.09.2021

wiążąca

 

 

 

07.09.2021

zasilanie Węzła Kamieńsk

 

 

 

 

01.09.2021

brukowanie ronda DW 484

 

 

 

01.09.2021

frezowanie sekcja I

 

 

 

01.09.2021

Jprawa PZD zd4

 

 

 

01.09.2021

MA 305

 

 

 

01.09.2021

MA 311

 

 

 

01.09.2021

montaż podwalin kim 374+500

 

 

 

01.09.2021

pale fundamentowe ekran km 353+800

 

 

 

01.09.2021

przygotowania do układania C-8 10

 

 

 

01.09.2021

PZD dz 4

 

 

 

01.09.2021

PZD g 2

 

 

 

01.09.2021

PZD sz 5

 

 

 

01.09.2021

PZD zd 4

 

 

 

01.09.2021

roboty ziemne sekcja 2

 

 

 

01.09.2021

rozbiórka MA 305

 

 

 

01.09.2021

rozbiórka MA 305

 

 

 

01.09.2021

rozbiórki obiektów

 

 

 

01.09.2021

WA 308

 

 

 

01.09.2021

WD 300

 

 

 

01.09.2021

WD 306

 

 

 

01.09.2021

WD 308

 

 

 

01.09.2021

WD 310