GALERIA
 
 

Sierpień 2021

ZDJĘCIA NAZIEMNE

 

 

24.08.2021

 

 

 

24.08.2021

 

 

 

24.08.2021

 

 

 

24.08.2021

 

 

 

24.08.2021

 

 

 

24.08.2021

 

 

 

24.08.2021

 

 

 

24.08.2021

 

 

 

24.08.2021

 

 

 

24.08.2021

 

 

 

24.08.2021

 

 

 

24.08.2021

 

 

 

24.08.2021

 

 

 

24.08.2021

 

 

 

24.08.2021

 

 

 

24.08.2021

 

 

 

24.08.2021

 

 

 

24.08.2021

 

 

 

24.08.2021

 

 

 

24.08.2021

 

 

 

24.08.2021

 
     
     
     

 

17.08.2021

demontaż grodzic km 359+600

 

 

17.08.2021

demontaż oznakowania pionowego j.prawa

 

 

17.08.2021

fundament pod PZM km 375+950

 

 

 

 

17.08.2021

fundamenty ekranu km 352+400

 

 

 

17.08.2021

GWN km 358+000

 

 

 

17.08.2021

humusowanie skarp i przeciw skarp

 

 

 

17.08.2021

igłofiltry odwodnienie PZM

 

 

 

17.08.2021

korytowanie i przygotowanie podłoża km 370+800

 

 

 

17.08.2021

montaż opraw latarń

 

 

 

17.08.2021

montaż PZM km 370+300

 

 

 

17.08.2021

OUA budowa kanalizacji

 

 

 

17.08.2021

podbudowa pomocnicza poszerzenie

 

 

 

17.08.2021

podłoże pod przepust PP 3

 

 

 

17.08.2021

profilowanie skarp km 363+800

 

 

 

17.08.2021

przepust PD 3

 

 

 

17.08.2021

PZM

 

 

 

17.08.2021

PZSdz 6

 

 

 

17.08.2021

roboty ziemne km 371+500.

 

 

 

17.08.2021

rozbiórka podbudowa betonowa

 

 

 

17.08.2021

WD 316 chodniki

 

 

 

17.08.2021

wzmocnienie podłoża MA 305

 
     
     

 

11.08.2021

bariery betonowe przy MA 305

 

 

11.08.2021

budowa teletechniki W.Kamieńsk

 

 

11.08.2021

chodniki WD 315

 

     

 

 

11.08.2021

formowanie stożków WD 312.JPG

 

 

 

11.08.2021

fundamenty ekranów j prawa

 

 

 

11.08.2021

GWN j.prawa km 372+100

 

 

 

11.08.2021

kolumna alarmowa km 364+700

 

 

 

11.08.2021

montaż barier energochłonnych

 

 

 

11.08.2021

obrukowanie ronda

 

 

 

11.08.2021

odwierty MA 305

 

 

 

11.08.2021

organizacja ruchu

 

 

 

11.08.2021

pobocza przy MA 305

 

 

 

11.08.2021

przepust km 353+500 j prawa

 

 

 

11.08.2021

roboty nawierzchniowe PZDg2

 

 

 

11.08.2021

roboty ziemne km 372+500

 

 

 

11.08.2021

rondo W Kamieńsk

 

 

 

11.08.2021

rozbiórka MA 314 j. prawa

 

 

 

11.08.2021

rozbiórka podbudowy km 374+800

 

 

 

11.08.2021

SMA 11 S na WA 307

 

 

 

11.08.2021

szkody po ulewach

 

 

 

11.08.2021

szkody po ulewach

 

 

 

04.08.2021

j prawa roboty ziemne

 

 

 

04.08.2021

montaż barier stalowych km 364+400

 

 

 

04.08.2021

pobocza km 361+100

 

 

 

04.08.2021

pobocza z kruszywa 0-31.5

 

 

 

04.08.2021

podbudowa WA 307

 

 

 

04.08.2021

podbudowa zasadnicza WA 307

 

 

 

04.08.2021

przecisk km 375+700

 

 

 

04.08.2021

PZŁ 26 c

 

 

 

04.08.2021

PZM 61

 

 

 

04.08.2021

PZM 62

 

 

 

04.08.2021

roboty bitumiczne WA 303

 

 

 

04.08.2021

roboty przygotowawcze przy PZDzd5

 

 

 

04.08.2021

roboty przygotowawcze PZDzd4

 

 

 

04.08.2021

rondo Kamieńsk

 

 

 

04.08.2021

szalunki fundamentu PZM 60

 

 

 

04.08.2021

tymczasowa organizacja ruchu

 

 

 

04.08.2021

tymczasowy przepust przy MA 311

 

 

 

04.08.2021

tymczasowy przepust przy MA 314

 

 

 

04.08.2021

WD 312

 

 

 

04.08.2021

zbiornik przy WD 312

 

 

 

04.08.2021

zbiornik retencyjny km 370+000