GALERIA
 
 

Październik 2020

ZDJĘCIA NAZIEMNE

 

 

27.10.2020

betonowanie kap WA 303

 

 

27.10.2020

dylatacje WA 303

 

 

 

26.10.2020

GWN km 374+200

 

 

 

26.10.2020

igłofiltry energetyka

 

 

27.10.2020

kolizja niskiego napięcia

 

 

 

26.10.2020

naprawa dróg serwisowych

 

 

 

27.10.2020

odwiert C 8-10

 

 

 

27.10.2020

pale ekranów

 

 

 

27.10.2020

podbudowa zasadnicza C 8 -10

 

 

 

27.10.2020

podbudowa zasadnicza C 8 -10

 

 

 

27.10.2020

poszerzenie pas rozdziału

 

 

 

27.10.2020

PZDsz 6 km 357+750

 

 

 

27.10.2020

PZGd2 km 374+500

 

 

27.10.2020

remonty nawierzchni

 

 

 

27.10.2020

układanie ażurów w zb retencyjnym

 

 

 

27.10.2020

usunięcie wadliwej warstwy C 8-10

 

 

 

27.10.2020

WD 310 km 368+250

 

 

 

27.10.2020

WD 312 km 371+800

 

 

 

27.10.2020

zasypki WA 301

 

 

 

27.10.2020

zbiornik retencyjny

 

 

 

27.10.2020

zbrojenie pali ekranów

 
     

 

23.10.2020

km 352+000 Tymczasowa Organizacja Ruchu

 

 

23.10.2020

km 352+000 Wznoszenie obiektu WD-297

 

 

23.10.2020

km 352+000 Wznoszenie obiektu WD-297

 

 

 

23.10.2020

km 353+600 Mobilizacja maszyny do nawierzchni betonowej

 

 

 

23.10.2020

km 353+700 Prace związane z układaniem nawierzchni betonowej

 

 

 

23.10.2020

km 354+100 Budowa zbiornika retencyjnego

 

 

 

23.10.2020

km 354+100 Widok na podbudowę C 8_10

 

 

 

23.10.2020

km 354+300 Roboty przy obiekcie WD-299

 

 

 

23.10.2020

km 354+300 Wznoszenie obiektu WD-299

 

 

 

23.10.2020

km 355+300 Budowa zbiornika retencyjnego

 

 

 

23.10.2020

km 355+900 Transport w pobliżu obiektu WD-300

 

 

 

23.10.2020

km 356+000 Prace montażowe na obiekcie WD-300

 

 

 

23.10.2020

km 360+100 Zagęszczenie drogi technologicznej

 

 

 

23.10.2020

km 360+800 Roboty ziemne na ciągu głównym

 

 

 

23.10.2020

km 360+900 Formowanie nasypu

 

 

 

23.10.2020

km 361+200 Prace przy obiekcie WD-304

 

 

 

23.10.2020

km 361+200 Widok na obiekt WD-304

 

 

 

23.10.2020

km 361+300 Dźwig przy obiekcie WD-304

 

 

 

23.10.2020

km 361+400 Realizacja podbudowy

 

 

 

23.10.2020

km 368+400 Betonowanie obiektu WD-310

 

 

 

23.10.2020

km 369+500 Zagęszczanie podbudowy

 
     

 

15.10.2020

358+600 betonowanie pali ekranów akustycznych

 

 

 

15.10.2020

359+000 wiercenie pali ekranów akustycznych

 

 

 

15.10.2020

371+450 podbudowa C 8_10

 

 

 

15.10.2020

371+850 pzrebudowa SN

 

 

 

15.10.2020

375+350 kanalizacja deszczowa

 

 

 

15.10.2020

fundament słupa kolizja 110 kV

 

 

 

15.10.2020

KP 302

 

 

 

15.10.2020

MA 305

 

 

 

15.10.2020

MA 311

 

 

 

15.10.2020

PP 28 c

 

 

 

15.10.2020

PP 29 a

 

 

 

15.10.2020

PP 29 b

 

 

 

15.10.2020

PZD dz4

 

 

 

15.10.2020

PZD g2

 

 

 

15.10.2020

PZM 62

 

 

 

15.10.2020

PZS d2 zbrojenie gzymsu

 

 

 

15.10.2020

WA 301

 

 

 

15.10.2020

WA 303

 

 

 

15.10.2020

WA 307

 

 

 

15.10.2020

WA 309

 

 

 

15.10.2020

WA 313 zasypki przyczółka

 

 

 

15.10.2020

WD 306

 

 

 

15.10.2020

WD 310

 

 

 

15.10.2020

WD 312

 

 

 

07.10.2020

357+450 betonowanie pali ekranów akustycznych

 

 

07.10.2020

358+050 roboty ziemne

 

 

07.10.2020

362+950 warstwa mrozoochronna

 

 

07.10.2020

363+800 wygrodzenia herpetologiczne

 

 

 

07.10.2020

369+300 kanalizacja deszczowa

 

 

 

07.10.2020

370+650 nasyp

 

 

 

07.10.2020

371+650 pale ekranów akustycznych

 

 

 

07.10.2020

372+800 podbudowa C 8_10

 

 

 

07.10.2020

373+500 nasyp

 

 

 

07.10.2020

374+400 warstwa mrozochronna

 

 

 

07.10.2020

374+850 nasyp

 

 

 

07.10.2020

KP 302

 

 

 

07.10.2020

MA 305

 

 

 

07.10.2020

MA 311

 

 

 

07.10.2020

PZD dz4

 

 

 

07.10.2020

PZM 60

 

 

 

07.10.2020

PZS d2

 

 

 

07.10.2020

WA 303

 

 

 

07.10.2020

WA 313 zasypka przyczółka

 

 

 

07.10.2020

WD 306 zasypka podpory E

 

 

 

07.10.2020

WD 310

 
     

 

02.10.2020

betonowanie płyty WD 308

 

 

02.10.2020

izolacje WA 313 km 374+250

 

02.10.2020

kruszywa - węzeł betoniarski

 

02.10.2020

MA 305

 

 

02.10.2020

MA 314

 

 

02.10.2020

naprawa wyrw km 354+800

 

 

02.10.2020

naprawa wyrw km 354+900

 

02.10.2020

nasypy Wd 297

 

 

02.10.2020

pale ekranu km 370+300

 

 

02.10.2020

pale ekrany akustyczne 359+300

 

 

02.10.2020

podbudowa C8_10 km 374+950

 

 

02.10.2020

poszerzenia 368+400

 

 

02.10.2020

poszerzenie c 5-6 Mpa

 

 

02.10.2020

przejazd tymczasowy WA298

 

 

02.10.2020

PZDdz4

 

 

02.10.2020

PZSd2

 

 

02.10.2020

roboty ziemne 373+150

 

 

02.10.2020

WD 312

 

 

02.10.2020

WD 313

 

 

02.10.2020

WD 315

 

 

02.10.2020

WD 316

 

 

 

02.10.2020

zbiornik retencyjny 355+100

 

 

 

02.10.2020

zbrojenie zaplecznej WD 310