GALERIA
 
 

Marzec 2023

ZDJĘCIA NAZIEMNE

 

 

28.03.2023

WD 297

 

 

28.03.2023

PZM 46

 

 

28.03.2023

WA 298

 

 

28.03.2023

DD nr 08

 

 

 

28.03.2023

WD 299

 

 

 

28.03.2023

WD 300

 

 

 

28.03.2023

WA 301 str. prawa

 

 

 

28.03.2023

WA 301 Str. lewa

 

 

 

28.03.2023

PZSdz 6

 

 

 

28.03.2023

 KP 302

 

 

 

28.03.2023

WA 303

 

 

 

28.03.2023

WD 304

 

 

 

28.03.2023

Roboty porządkowe w km 362+955

 

 

 

28.03.2023

WD 306

 

 

 

28.03.2023

WA 307

 

 

 

28.03.2023

WD 308 oraz układanie nawierzchni na DD 40

 

 

 

28.03.2023

 WA 309

 

 

 

28.03.2023

 WD 310

 

 

 

28.03.2023

OUA - magazyn soli.

 

 

 

28.03.2023

OUA - Budynek biurowo socjalny

 

 

 

28.03.2023

OUA - Budynek biurowy

 

 

 

20.03.2023

WD 300

 

 

 

20.03.2023

KP 302

 

 

 

20.03.2023

WA 303

 

 

 

20.03.2023

WD 304

 

 

 

20.03.2023

Porządkowanie terenu w km 361+200

 

 

 

20.03.2023

MA 305

 

 

 

20.03.2023

WD 306

 

 

 

20.03.2023

WA 307

 

 

 

20.03.2023

WD 308

 

 

 

20.03.2023

WA 309

 

 

 

20.03.2023

Nasadzenia w km 366+689 strona lewa

 

 

 

20.03.2023

Roboty porządkowe w km 368+200

 

 

 

20.03.2023

WD 310

 

 

 

20.03.2023

PZdz4

 

 

 

20.03.2023

PZDg2

 

 

 

20.03.2023

Naszadzenia w km 370+680 strona lewa

 

 

 

20.03.2023

DD 09

 

 

 

20.03.2023

ekrany akustyczne

 

 

 

20.03.2023

OUA Kamieńsk profilowanie pod terny zielone

 

 

 

20.03.2023

OUA Kamieńsk budynek magazynowy

 

 

 

20.03.2023

OUA Kamieńsk warstwa ścieralna

 

 

 

14.03.2023

PZM 49

 

 

 

14.03.2023

WA 301

 

 

 

14.03.2023

Roboty porządkowe n DD 15

 

 

 

14.03.2023

WA 301 Strona lewa

 

 

 

14.03.2023

PZSdz6

 

 

 

14.03.2023

KP 302

 

 

 

14.03.2023

Montaz siatek pod pnącza

 

 

 

14.03.2023

Nasadzenia w km 359+500 strona lewa

 

 

 

14.03.2023

WA 303

 

 

 

14.03.2023

PZM 51

 

 

 

14.03.2023

MA 305

 

 

 

14.03.2023

WD 304

 

 

 

14.03.2023

Roboty porządkowe w km 362+980 strona prawa

 

 

 

14.03.2023

WD 306

 

 

 

14.03.2023

WA 307

 

 

 

14.03.2023

PZDg-2 roboty ziemne

 

 

 

14.03.2023

PZDg-2 -montaż wypełnień

 

 

 

14.03.2023

WD 312

 

 

 

14.03.2023

OUA Kamieńsk budynek socjalno garazowy

 

 

 

14.03.2023

OUA Kamiesńk budynek biurowy

 

 

 

14.03.2023

OUA Magazyn soli

 

 

 

07.03.2023

WD 300

 

 

 

07.03.2023

WA 301 str.prawa

 

 

 

07.03.2023

WA 301 str. lewa

 

 

 

07.03.2023

KP 302

 

 

 

07.03.2023

PZSdz6

 

 

 

07.03.2023

Montaż siatek pod pnącza w km 358+730

 

 

 

07.03.2023

WA 303

 

 

 

07.03.2023

WD 304

 

 

 

07.03.2023

Roboty porządkowe w km 361+930

 

 

 

07.03.2023

MA 305

 

 

 

07.03.2023

WD 306

 

 

 

07.03.2023

Roboty porządkowe w km 362+955 strona prawa

 

 

 

07.03.2023

WA 307

 

 

 

07.03.2023

WD 308

 

 

 

07.03.2023

Nasadzenie w km 366+000 strona prawa

 

 

 

07.03.2023

WA 309

 

 

 

07.03.2023

Roboty drogowe pod WA 309 na drodze DG 309

 

 

 

07.03.2023

Monta z belek podwalinowych w km 368+547

 

 

 

07.03.2023

Droga dojazdowa nr DD 44 strona prawa

 

 

 

07.03.2023

PZDdz4

 

 

 

07.03.2023

OUA - Kamieńsk roboty elewacyjne