GALERIA
 
 

Marzec 2021

ZDJĘCIA NAZIEMNE

 

 

 

30.03.2021

demontaż drogi dojazdowej

 

 

 

30.03.2021

DW 484 zabudowa wyspy ronda

 

 

30.03.2021

km 368+300 zbiornik

 

 

 

30.03.2021

km 371+700 słupy ekranów

 

 

 

30.03.2021

km 372+400 poszerzenie

 

 

 

30.03.2021

km 373+200 ekrany

 

 

 

30.03.2021

km 373+400 remont cząstkowy

 

 

 

30.03.2021

km 375 +700 profilowanie rowu

 

 

 

30.03.2021

km374+900 prefabrykaty PZM

 

 

 

30.03.2021

Ma 314

 

 

 

30.03.2021

pas rozdziału łącznicy L-1 L-2

 

 

 

30.03.2021

PZDg2 ścianki czołowe

 

 

 

30.03.2021

PZDg2 zasypki przyczółków

 

 

 

30.03.2021

WA 313

 

 

 

30.03.2021

WD 306

 

 

 

30.03.2021

WD 308

 

 

 

30.03.2021

WD 310

 

 

 

30.03.2021

WD 312 roboty brukarskie

 

 

 

30.03.2021

WD 316 izolacja

 

 

 

30.03.2021

WD315 montaż barier

 

 

 

30.03.2021

WD316 krawężnik

 
     

 

23.03.2021

betonowanie WA 301

 

 

23.03.2021

chodniki WD 304

 

 

23.03.2021

codnik kolumny alarmowej

 

 

 

23.03.2021

energetyka km 357+900

 

 

 

23.03.2021

formowanie nasypu przy PZDg2

 

 

 

23.03.2021

kanalizacja km 359+600

 

 

 

23.03.2021

kostka ronda węzła kamieńsk

 

 

 

23.03.2021

odcinek próbny

 

 

 

23.03.2021

podbudowa 0-31,5

 

 

 

23.03.2021

poszerzenie nasypu przy PZDzd 4

 

 

 

23.03.2021

profilowanie poboczy

 

 

 

23.03.2021

profilowanie skarp km 357+800

 

 

 

23.03.2021

profilowanie skarp

 

 

 

23.03.2021

remont cząstkowy km 371+700

 

 

 

23.03.2021

remont cząstkowy

 

 

 

23.03.2021

remonty cząskowe km 359+100

 

 

 

23.03.2021

roboty wykończeniowe przy KP 302

 

 

 

23.03.2021

roboty ziemne km 370+900

 

 

 

23.03.2021

roboty ziemne WD 315

 

 

 

23.03.2021

WA 303

 

 

 

23.03.2021

WD 304 podbudowa

 
     

 

16.03.2021

budowa zbiornika km 354+000

 

 

16.03.2021

km 357+800 r ziemne energetyka

 

 

16.03.2021

km 358+000 skarpowanie

 

 

 

16.03.2021

km 369+200 zbiornik retencyjny

 

 

 

16.03.2021

KM 371+000 roboty ziemne

 

 

 

16.03.2021

km 372+400 poszerzenie nasypu

 

 

 

16.03.2021

odwiert DW 484 podbudowa

 

 

 

16.03.2021

oznakowanie poziome km 369+500

 

 

 

16.03.2021

podłoże DD 55

 

 

 

16.03.2021

PZDg 2 płyta

 

 

 

16.03.2021

PZDg 2 roboty ziemne

 

 

 

16.03.2021

PZM 47 km 353+970

 

 

 

16.03.2021

roboty nawierzchniowe DD 08

 

 

 

16.03.2021

roboty ziemne j prawa km 353+600

 

 

 

16.03.2021

roboty ziemne km 368+400

 

 

 

16.03.2021

studbie podczyszczające

 

 

 

16.03.2021

WA 298 zbrojenie fundamentów

 

 

 

16.03.2021

WD 304 podbudowa

 

 

 

16.03.2021

WD 304

 

 

 

16.03.2021

WD 315

 

 

 

16.03.2021

WD 484 skarpy

 
     

 

16.03.2021

WD484 sączki

 

 

10.03.2021

DW 484 rondo

 

 

10.03.2021

DW 484

 

 

 

10.03.2021

kanalizacja 368+300

 

 

 

10.03.2021

poszerzenie km 372+800

 

 

 

10.03.2021

profilowanie poboczy km 357+450

 

 

 

10.03.2021

profilowanie skarp km 358+750

 

 

 

10.03.2021

r. ziemne km 371+100

 

 

 

10.03.2021

r. ziemne km 374+100

 

 

 

10.03.2021

remonty nawierzchni km 367+500

 

 

 

10.03.2021

roboty ziemne km 365+300

 

 

 

10.03.2021

słupy ekranów km 358+800

 

 

 

10.03.2021

słupy ekranów km 374+200

 

 

 

10.03.2021

WA 298 j. prawa

 

 

 

10.03.2021

WA 301

 

 

 

10.03.2021

WD 298

 

 

 

10.03.2021

WD 315

 

 

 

10.03.2021

WD 316 izolacja

 

 

 

10.03.2021

zbiornik km 362+900

 

 

 

10.03.2021

zbrojenie ławy pod ekran PZM 46

 
 

 

10.03.2021

374+000 kanalizacja

     

 

02.03.2021

DW 484 podbudowa

 

 

02.03.2021

formowanie rowu km 372+450

 

 

02.03.2021

fundament ekranu km 372+200

 

     

 

02.03.2021

kanalizacja deszczowa DW 484

 

 

02.03.2021

łącznica DLK-1

 

 

02.03.2021

łącznica DLK-1

 

 

02.03.2021

MA 314

 

 

02.03.2021

montaż słupów km 365+800

 

 

02.03.2021

montaż ścieku WD 304

 

 

02.03.2021

odwierty km 375+500

 

 

02.03.2021

podbudowa ronda węzła kamieńsk

 

 

02.03.2021

PZM 60 PZM 61

 

 

02.03.2021

roboty ziemne km 363+900

 

 

02.03.2021

roboty ziemne km 373+500

 

 

02.03.2021

roboty ziemne MA 313

 

 

02.03.2021

składowanie prefabrykatów PZM

 

 

02.03.2021

WD 304

 

 

02.03.2021

WD 316 płyta obiektu

 

 

02.03.2021

WD 316

 

 

02.03.2021

zbrojenie ławy przy PZM 50

 

 

02.03.2021

zbrojenie PZGd 2