GALERIA
 
 

Maj 2020

ZDJĘCIA NAZIEMNE

 

 

28.05.2020

358+1000 profilowanie skarpy

 

 

28.05.2020

363+100 roboty ziemne

 
 

 

28.05.2020

364+050 nasypy

 
 

 

28.05.2020

364+550 frezowanie nawierzchni bitum

 

 

 

28.05.2020

364+900 nasypy

 

 

 

28.05.2020

370+500 nasypy

 

 

 

28.05.2020

371+200 profilowanie skarpy

 

 

 

28.05.2020

372+800 nasypy

 

 

 

28.05.2020

373+700 nasypy

 

 

 

28.05.2020

montaż zbrojenia PZDdz

 

 

 

28.05.2020

montaż zbrojenia PZŁ 26d

 

 

 

28.05.2020

PD 8 zasypki

 

 

 

28.05.2020

plac składowy Węzeł betoniarski

 

 

 

28.05.2020

PZM 46 km 352+600

 

 

 

28.05.2020

WD 304 montaż szalunków

 

 

 

28.05.2020

WD 306 konstrukcja wsporcza

 

 

 

28.05.2020

WD 308 nasyp drogowy

 

 

 

28.05.2020

WD 308 profilowanie skarpy

 

 

 

28.05.2020

WD 315 nasyp podpora A

 

 

 

28.05.2020

WD 315 zasypki podpora D

 

 

 

28.05.2020

Węzeł betoniarski

 

 

 

21.05.2020

badanie VSS km 363+800

 

 

21.05.2020

wzmosnienie fundamentu MA-305

 

 

21.05.2020

zagęszczenie podpory A WD-310

 
 

 

21.05.2020

betonowanie wlotu PZM 60

 
 

 

21.05.2020

nasyp WD 310 osiadanie

 
 

 

21.05.2020

PP 1200 km 372+100

 
 

 

21.05.2020

PZDs2 km 374+500

 

 

 

21.05.2020

PZGd 2 km370+600

 

 

 

21.05.2020

PZM 63 km 373+051

 

 

 

21.05.2020

PZM 63 km 373+051

 

 

 

21.05.2020

PZM 63 szalowanie zbrojenia wlotu

 

 

 

21.05.2020

PZM 64 izolacje

 

 

 

21.05.2020

r.ziemne km 360+900

 

 

 

21.05.2020

r.ziemne km 363+100

 

 

 

21.05.2020

Roboty ziemne km 371+000

 

 

 

21.05.2020

Rozbiórka nawierzchni km 374+100

 

 

 

21.05.2020

Rozbiórki barier km374+900

 

 

 

21.05.2020

rozbiórki nawierzchni km 363+00

 

 

 

21.05.2020

Rozbiórki WA-301

 

 

 

21.05.2020

Węzeł kamieńsk r. ziemne

 

 

 

21.05.2020

Węzeł kamieńsk r.ziemne

 

 

 

21.05.2020

wykopy pod PP 1200

 

   
 

 

14.05.2020

form nasypu km 368+900

 
 

 

14.05.2020

fundament pod PP

 
 

 

14.05.2020

fundament PZDdz4 km 369+550

 
 

 

14.05.2020

igłofiltry km373+500

 
 

 

14.05.2020

łącznice WD315

 
 

 

14.05.2020

montaż zbrojenia WD304

 
 

 

14.05.2020

pale CFA przy WA301

 
 

 

14.05.2020

podłoże W.kamieńsk WD315

 
 

 

14.05.2020

poszerzenie km 375+000

 
 

 

14.05.2020

PZGd2 km370+600

 
 

 

14.05.2020

roboty ziemne km 353+000

 
 

 

14.05.2020

roboty ziemne km 358+000

 
 

 

14.05.2020

roboty ziemne km 373+300

 
 

 

14.05.2020

roboty ziemne W. kamieńsk

 
 

 

14.05.2020

roboty ziemne WD315

 
 

 

14.05.2020

rozbiórka naw.km 366+200

 
 

 

14.05.2020

stabilizacja podłoża WD315

 
 

 

14.05.2020

szalunki PZDs2

 
 

 

14.05.2020

Wa301 km 357+073

 
 

 

14.05.2020

węzeł bet km 365+500

 
  

 

 

04.05.2020

Badanie DS 10 na WD 300

 

 

04.05.2020

Badanie VSS km 374+300

 

 

 

04.05.2020

DD 10 naw. z destruktu bitumicznego

 

 

 

04.05.2020

formowanie zbiornika odparowującego

 

 

 

04.05.2020

frezowanie nawierzchni km 353+400

 

 

 

04.05.2020

frezowanie nawierzchni km 367+600

 

 

 

04.05.2020

kolizja SN nr 18

 

 

 

04.05.2020

MA 314 wzmocnienie podłoża

 

 

 

04.05.2020

Pd 2 km 354+070

 

 

 

04.05.2020

Pd 4 km 355+257 izolacja

 

 

 

04.05.2020
poszerzenie km 360+100

 

 

 

04.05.2020

PZDs 2 zbrojenie strropu

 

 

 

04.05.2020

PZM 48 km 355+200 zbrojenie

 

 

 

04.05.2020

PZM 61 km 369+2000

 

 

 

04.05.2020

PZM 63 zzbrojenie płyty

 

 

 

04.05.2020

PZM 66 izolacja styków

 

 

 

04.05.2020

WA 301 rozbiórka kap gzymsowych

 

 

 

04.05.2020

WA 301 rozbiórka stożków

 

 

 

04.05.2020

WD 306 km 365+448

 

 

 

04.05.2020

WD 315 montaż zbrojenia

 

 

 

04.05.2020

węzzeł betoniarski km 365+400