GALERIA
 
 

Luty 2020

ZDJĘCIA NAZIEMNE

 

 

27.02.2020

PZM 62

 

 

27.02.2020

r,ziemne

 

 

27.02.2020

352+300 odwodnienie

 

 

27.02.2020

352+500 PZM

 
 

 

27.02.2020

357+400 dr technologiczna

 
 

 

27.02.2020

357+500 PZD

 
 

 

27.02.2020

357+600 r. ziemne

 
 

 

27.02.2020

357+600 r.ziemne

 
 

 

27.02.2020

358+100 grodzice

 
 

 

27.02.2020

358+100 wym gruntu

 
 

 

27.02.2020

369+800 r ziemne

 
 

 

27.02.2020

369+800 r ziemne

 
 

 

27.02.2020

369+800 r ziemne

 
 

 

27.02.2020

369+900 herpatologia

 
 

 

27.02.2020

370+100 wym gruntu

 
 

 

27.02.2020

370+600 wykopy

 
 

 

27.02.2020

371+900 przewiert SN

 
 

 

27.02.2020

373+800 rozbiórki

 
 

 

27.02.2020

373+900 rozbiórki

 
 

 

27.02.2020

MA 311 370+000

 
 

 

27.02.2020

PZM 61

 
     
 

 

18.02.2020

Wykop 370+200

 

 

18.02.2020

369+800 wymiana gr

 
 

 

18.02.2020

370+100 Wymiana gruntu

 
 

 

18.02.2020

370+100 Wymiana gruntu

 
 

 

18.02.2020

370+300 Wymiana gruntu

 
 

 

18.02.2020

371+000 r. ziemne

 
 

 

18.02.2020

371+100 r. ziemne

 

 

 

18.02.2020

Baza OUA

 

 

 

18.02.2020

Baza OUA

 

 

 

18.02.2020

MA 311 369+992

 

 

 

18.02.2020

PP 19 km 363+650

 

 

 

18.02.2020

PZM 57 km366+300

 

 

 

18.02.2020

PZM 61km 369+200

 

 

 

18.02.2020

PZM 62 km 371+500

 

 

 

18.02.2020

PZM 66 km 374+300

 

 

 

18.02.2020

R. ziemne PZM 57

 

 

 

18.02.2020

R. ziemne

 

 

 

18.02.2020

Tymcz. przepust 370+000

 

 

 

18.02.2020

WD 306 km 362+949

 

 

 

18.02.2020

WD 308 km 365+448

 

 

 

18.02.2020

WD 312 km 371+800

 

 

 

18.02.2020

WD 312 r. ziemne

 

    
 

 

14.02.2020

WD 310 podpora C

 

 

14.02.2020

367 900 roboty ziemne

 

 
 

 

14.02.2020

369 600 wymiana gruntu

 

 
 

 

14.02.2020

370 550 roboty ziemne

 

 
 

 

14.02.2020

370 600 roboty ziemne

 

 
 

 

14.02.2020

370 700 poszerzenie

 

 
 

 

14.02.2020

370 750 roboty ziemne

 

 
 

 

14.02.2020

370 900 nasypy

 

 
 

 

14.02.2020

371 800 roboty rozbiórkowe

 

 
 

 

14.02.2020

372 650 roboty ziemne

 

 
 

 

14.02.2020

372 700 roboty ziemne

 

 
 

 

14.02.2020

372 800 profilowanie terenu

 

 
 

 

14.02.2020

372 800 roboty ziemne

 

 
 

 

14.02.2020

badania archeologiczne Węzeł Kamieńsk strona lewa

 

 
 

 

14.02.2020

MA 313

 

 
 

 

14.02.2020

PP 28C

 

 
 

 

14.02.2020

przekopy archeologiczne Węzeł Kamieńsk strona lewa

 

 
 

 

14.02.2020

WD 306 podpora A

 

 
 

 

14.02.2020

WD 306 podpora B wykopy pod fundamenty

 
 

 

14.02.2020

WD 306 podpora D

 
 

 

14.02.2020

WD 310 podpora B

 

 

 

04.02.2020

359+700

 

 

04.02.2020

367+950

 

 

04.02.2020

368+800 r.ziemne 

 

 

04.02.2020

370+900

 

 

 

04.02.2020

371+400

 

 

 

04.02.2020

372+600

 

 

 

04.02.2020

372+650

 

 

 

04.02.2020

frez podbudowy

 

 

 

04.02.2020

grodzice

 

 

 

04.02.2020

grodzice

 

 

 

 

04.02.2020

grodzice

 

 

 

04.02.2020

hałda destrukt

 

 

 

04.02.2020

PP28a

 

 

 

04.02.2020

PZM 62 wykop

 

 

 

04.02.2020

r.ziemne

 

 

 

04.02.2020

r.ziemne

 

 

 

04.02.2020

r.ziemne

 

 

 

04.02.2020

r.ziemne

 

 

 

04.02.2020

r.ziemne

 

 

 

04.02.2020

r.ziemne

 

 

 

04.02.2020

WA 301

 

 

 

04.02.2020

WD 306