GALERIA
 
 

Listopad 2022

ZDJĘCIA NAZIEMNE

  

 

29.11.2022

WA 298

  

 

29.11.2022

WD 299

 

 

29.11.2022

WD 300

 

 

 

29.11.2022

Ogrodzenie autostradowe w km 357+000 j.p

 

 

 

29.11.2022

WA 301

 

 

 

29.11.2022

PZSdz6

 

 

 

29.11.2022

Roboty ziemne w km 358+600

 

 

 

29.11.2022

KP 202

 

 

 

29.11.2022

WA 303

 

 

 

29.11.2022

WD 304

 

 

 

29.11.2022

Montaż słupów w km 361+700

 

 

 

29.11.2022

WA 307

 

 

 

29.11.2022

WD 308

 

 

 

29.11.2022

SRB 24 w km 366+500

 

 

 

29.11.2022

WD 310

 

 

 

29.11.2022

PZddz4

 

 

 

29.11.2022

OUA budynek garażowy

 

 

 

29.11.2022

Ogrodzenie autostradowe w km 367+550

 

 

 

29.11.2022

WA 305 roboty brukarskie na drodze DG

 

 

 

29.11.2022

Likwidacja węzła betoniarskiego

 
 

 

 

24.11.2022

Montaż słupków pod bariery

 

 

24.11.2022

Roboty ziemne przy MA 305

 

  

 

24.11.2022

WD 306

 

 

 

24.11.2022

Roboty melioracyjne w km 364+500

 

 

 

24.11.2022

DD 41

 

 

 

24.11.2022

Ogrodzenie autostradowe w km 371+00

 

 

 

24.11.2022

 PZDg-2

 

 

 

24.11.2022

Przepusty pod drogą w km 371+300

 

 

 

24.11.2022

WD 312

 

 

 

24.11.2022

Budynek biurowy OUA

 

 

 

24.11.2022

Montaż urządzeń elektrycznych OUA

 

 

 

24.11.2022

Budynek garazowy OUA

 

 

 

24.11.2022

Montaż belek podwalinowych

 

 

 

24.11.2022

Humusowanie skaro sekcja II

 

 

 

24.11.2022

Profilowanie pobocza sekcja II

 

 

 

24.11.2022

Pobranie kontrolne próbek bitumicznych MA 303

 

 

 

24.11.2022

Montaz ekranów akustycznych w km 353+000

 

 

 

24.11.2022

Profilowanie pobocza przy DD 25 w km 359+800

 

 

 

24.11.2022

A1 w km 365+448

 

 

 

24.11.2022

Roboty brukarskie na DG pod obiektem WA 309 wkm 366+600

 

 

 

14.11.2022

Budynek Biurowy OUA

 

 

14.11.2022

Budynek garażowo-magazynowy OUA

 

 

 

14.11.2022

DD 54

 

 

 

14.11.2022

humusowanie skarp km 346+200

 

 

 

14.11.2022

Humusowanie skarp w km 364+286

 

 

 

14.11.2022

Montaz ekranów akustycznych sekcja 2

 

 

 

14.11.2022

Montaż słupów pod bariery

 

 

 

14.11.2022

narzut kamienny PZM 56

 

 

 

14.11.2022

ogrodzenie km 370+500 j.p

 

 

 

14.11.2022

pobocze km 361+400

 

 

 

14.11.2022

Profilowanie rowu w km 370+525

 

 

 

14.11.2022

PZD g2

 

 

 

14.11.2022

roboty porządkowe km 359+700

 

 

 

14.11.2022

roboty porządkowe km 361+000

 

 

 

14.11.2022

roboty porządkowe km 362+100

 

 

 

14.11.2022

roboty porządkowe km 366+580

 

 

 

14.11.2022

Roboty tynkarskie budynke garażowy OUA

 

 

 

14.11.2022

Roboty ziemne w km 367+100

 

 

 

14.11.2022

Skrecanie barier sekcja 2

 

 

 

14.11.2022

Trasowanie pod oznakowanie poziome

 

 

 

14.11.2022

umocnienia rowów km 353+400

 

 

 

14.11.2022

WD 312

 

 

 

07.11.2022

360+350 Profilowanie przeciwskarp

 

 

 

07.11.2022

361+125 Montaż słupów

 

 

 

07.11.2022

361+825 Profilowanie terenów przyległych

 

 

 

07.11.2022

364+400 Montaż słupów

  

 

 

07.11.2022

371+300 Montaż barier na przejazdach

  

 

 

07.11.2022

397+500 Profilowanie terenów płaskich

  

 

 

07.11.2022

Budynek biurowy OUA

  

 

 

07.11.2022

Budynek garażowy OUA

  

 

 

07.11.2022

MA 314 Trasowanie pod oznakowanie poziome

  

 

 

07.11.2022

Montaż barier sekcja 2

  

 

 

07.11.2022

Montaż bram wjazdowych budynek garażowy OUA

  

 

 

07.11.2022

Montaż ekranów drewnianych PZDdz4

  

 

 

07.11.2022

Montaż podwalin

  

 

 

07.11.2022

Montaz słupów

  

 

 

07.11.2022

Montaż ekranów akustycznych

  

 

 

07.11.2022

Ocieplanie budynku garażowego OUA

  

 

 

07.11.2022

Umocnienie koryta rzeki Dąbrówki MA 305

  

 

 

07.11.2022

WD 312 Hydrofobizacja

  

 

 

07.11.2022

Wylewanie płyty betonowej pod zbiorniki z solanką OUA

  

 

 

07.11.2022

Załadunek materiału

  

 

 

02.11.2022

Bariery energochłonne sekcja 2

 

 

02.11.2022

KP 302

 

 

 

02.11.2022

MA 305

 

 

 

02.11.2022

Montaż szalunków

 

 

 

02.11.2022

Oznakowanie poziome sekcja 2

 

 

 

02.11.2022

Oznakowanie poziome sekcja 3

 

 

 

02.11.2022

Przygotowanie do betonowania głowic pali

 

 

 

02.11.2022

PZD dz4.

 

 

 

02.11.2022

PZD g2

 

 

 

02.11.2022

PZS d2

 

 

 

02.11.2022

Roboty bitumiczne na DD 50

 

 

 

02.11.2022

Roboty melioracyjne przy MA 305

 

 

 

02.11.2022

słupy ekranów akustycznych km 361+550

 

 

 

02.11.2022

tablice zmiennej treści km 363+350

 

 

 

02.11.2022

Układanie warstw bitumicznych na drogach dojazdowych

 

 

 

02.11.2022

WA 307

 

 

 

02.11.2022

WA 313

 

 

 

02.11.2022

WD 304

 

 

 

02.11.2022

WD 306

 

 

 

02.11.2022

WD 312