GALERIA
 
 

Kwiecień 2020

ZDJĘCIA NAZIEMNE

 

 

28.04.2020

WD 315 montaż zbrojenia

 
 

 

28.04.2020

węzzeł betoniarski km 365+400

 
 

 

28.04.2020

Badanie DS 10 na WD 300

 
 

 

28.04.2020

Badanie VSS km 374+300

 

 

 

 

28.04.2020

DD 10 naw. z destruktu bitumicznego

 

 

 

 

28.04.2020

formowanie zbiornika odparowującego

 

 

 

 

28.04.2020

frezowanie nawierzchni km 353+400

 

 

 

 

28.04.2020

frezowanie nawierzchni km 367+600

 

 

 

 

28.04.2020

kolizja SN nr 18

 

 

 

 

28.04.2020

MA 314 wzmocnienie podłoża

 

 

 

 

28.04.2020

Pd 2 km 354+070

 

 

 

 

28.04.2020

Pd 4 km 355+257 izolacja

 

 

 

 

28.04.2020

poszerzenie km 360+100

 

 

 

 

28.04.2020

PZDs 2 zbrojenie strropu

 

 

 

 

28.04.2020

PZM 48 km 355+200 zbrojenie

 

 

 

 

28.04.2020

PZM 61 km 369+2000

 

 

 

28.04.2020

PZM 63 zbrojenie płyty

 

 

 

 

28.04.2020

PZM 66 izolacja styków

 

 

 

 

28.04.2020

WA 301 rozbiórka kap gzymsowych

 
 

 

28.04.2020

WA 301 rozbiórka stożków

 

 

 

 

28.04.2020

WD 306 km 365+448

 

 

 

21.04.2020

bad VSS km 371+200

 

 

21.04.2020

baza drogbudu km 368+250

 

 

21.04.2020

DD10 km 355+200

 

 

21.04.2020

DD10 km 355+300

 

 

21.04.2020

frezowanie nawierzchni km 364+500

 

 

21.04.2020

ława pod przepust PP2

 

 

21.04.2020

pale MA 311 km 369+990

 

 

21.04.2020

poszerzenie km 363+700

 

 

21.04.2020

PZM 55 km 363+500

 

 

21.04.2020

PZM 62 km 371+480

 

 

21.04.2020

PZM 62 km 371+480

 

21.04.2020

PZM 65 km 373+900

 

 

21.04.2020

PZSd2 km 372+500

 

 

23.04.2020

remonty nawierzchni km 374+000

 

 

23.04.2020

robory ziemne km 371+300

 

 

23.04.2020

roboty ziemne km 371+500

 

 

23.04.2020

roboty ziemne PZM 66

 

 

23.04.2020

roboty ziemne WD 315

 

 

23.04.2020

roboty ziemne WD300

 

 

23.04.2020

WD 308 podpora C

 

 

23.04.2020

WD 315 km 375+200

 

 

 

23.04.2020

węzeł Kamieńsk rozb. barier

 
 

 

23.04.2020

wzmocnienie podłoża km 373+100

 
  
 
 

 

16.04.2020

węzeł Kamieńsk hałd humusu

 

 

 

16.04.2020

węzeł Kamieńsk łącznica

 

 

16.04.2020

badania VSS km 370+000

 
 

 

16.04.2020

badanie płytą dynamiczną km 369+300

 
 

 

16.04.2020

nasyp km 372+800

 
 

 

16.04.2020

podłoże pod poszerzenie km 374+000

 
 

 

16.04.2020

profilowanie humusu km 370+100

 
 

 

16.04.2020

przejście zwierząt km 370+100

 
 

 

16.04.2020

PZDg2 km370+500

 
 

 

16.04.2020

PZDg2 podpora E

 

 

 

16.04.2020

PZDzd MA305 km 362+000

 

 

 

16.04.2020

PZSd 2 km 372+500

 

 

 

16.04.2020

remont czśtkowy km 372+500

 

 

 

16.04.2020

roboty ziemne km 375+100

 

 

 

16.04.2020

rozbiorka nawierzchni km 363+800

 

 

 

16.04.2020

siatka herpetologiczna km 369+750

 

 

 

16.04.2020

WD 315 podpora A

 

 

 

16.04.2020

WD 315 wykop pod podporę C

 

 

 

16.04.2020

WD306 km 362+950

   
 

 

 

07.04.2020

268+700 poszerzenie nasypu

 

 

07.04.2020

364+700 wzmocnienie podłoża

 

 

07.04.2020

371+200 wzmocnienie podłoża

 

 

 

07.04.2020

374+400 roboty ziemne

 

 

 

07.04.2020

374+900 demontaż starego oświetlenia

 

 

 

07.04.2020

375+700 wykopy.JPG.JPG.JPG.JPG.JPG.JPG

 

 

 

07.04.2020

375+900 roboty ziemne

 

 

 

07.04.2020

DD 30 roboty ziemne

 

 

 

07.04.2020

ława pod stopy fundamentowe Węzeł Kamieńsk

 

 

 

07.04.2020

najazd na DW 484

 

 

 

07.04.2020

PZDg 2 podpora B montaż szalunków

 

 

 

07.04.2020

PZM-55 roboty izolacyjne

 

 

 

07.04.2020

PZM-61 roboty izolacyjne

 

 

 

07.04.2020

PZM-63 montaż prefabrykatów

 

 

 

07.04.2020

PZM-67 dostawa prefabrykatów

 

 

 

07.04.2020

PZSd 2 montaż zbrojenia

 

 

 

07.04.2020

roboty ziemne Węzeł Kamieńsk

 

 

 

07.04.2020

TOR Jeżów

 

 

 

07.04.2020

WA 309 roboty rozbiórkowe

 

 

 

07.04.2020

wwibrowywanie grodzic Węzeł Kamieńsk

 

 

 

07.04.2020

wzmocniene podłoża Węzeł Kamieńsk

 

 

 

07.04.2020

zaplecze pod węzły betoniarskie