GALERIA
 
 

Grudzień 2020

ZDJĘCIA NAZIEMNE

 

 

28.12.2020

DW 484

 

 

28.12.2020

KP 302

 

 

28.12.2020

MA 305

 

 

28.12.2020

MA 311

 

 

 

28.12.2020

MA 314

 

 

 

28.12.2020

montaż barier km 352+350

 

 

 

28.12.2020

oznakowanie poziome km 355+700

 

 

 

28.12.2020

PZD g 2

 

 

 

28.12.2020

PZS d 2

 

 

 

28.12.2020

słupy ekranów km 352+000

 

 

 

28.12.2020

słupy ekranów km 355+700

 

 

 

28.12.2020

słupy ekranów km

 

 

 

28.12.2020

ściek ślizgowy km 355+600

 

 

 

28.12.2020

WA 298

 

 

 

28.12.2020

WA 301

 

 

 

28.12.2020

WA 303

 

 

 

28.12.2020

WA 313
 

 

 

 

28.12.2020

WD 297

 

 

 

28.12.2020

WD 315

 

 

 

28.12.2020

węzeł Kamieńsk rondo

 
 
     

 

21.12.2020

DD 49

 

21.12.2020

km 258+200 remont cząskowy

 

21.12.2020

km 372+400 odwierty pod pale ekr. akustycznych

 

 

21.12.2020

km 375+400 podbudowa C 8-10

 

 

 

21.12.2020

km 375+800 podbudowa C 8-10

 

 

 

21.12.2020

MA 311

 

 

 

21.12.2020

MA 314

 

 

 

21.12.2020

pobieranie próbek z podbudowy C 8-10

 

 

 

21.12.2020

przebudowa linii WN

 

 

 

21.12.2020

PZDdz 4

 

 

 

21.12.2020

PZDg 2

 

 

 

21.12.2020

PZM 60

 

 

 

21.12.2020

PZM 65

 

 

 

21.12.2020

WA 298 odwdnienie obiektu

 

 

 

21.12.2020

WA 307

 

 

 

21.12.2020

WA 309

 

 

 

21.12.2020

WA 313

 

 

 

21.12.2020

WD 308

 

 

 

21.12.2020

WD 310

 

 

 

21.12.2020

WD 312

 

 

.21.12.2020

WD 315 odwodnienie obiektu

 

 

 

14.12.2020

bariera obiekt mostowy WA 303

 

 

 

14.12.2020

bariera obiekt mostowy WA 303

 

 

 

14.12.2020

montaż belek PZDg2

 

 

 

14.12.2020

odwierty pod pale ekranów km 372+500

 

 

 

14.12.2020

pobocza km 358+200

 

 

 

14.12.2020

podbudowa pomocnicza WA 298

 

 

 

14.12.2020

podbudowa zasadnicza km 368+200

 

 

 

14.12.2020

podbudowa zasadnicza km 368+200

 

 

 

14.12.2020

podłoże pod pas wyłączenia km 358+100

 

 

 

14.12.2020

podłoże pod płytę przejściową

 

 

 

14.12.2020

roboty rozbiórkowe powiatowa 1500 E

 

 

 

14.12.2020

roboty rozbiórkowe powiatowa 1500E

 

 

 

14.12.2020

słupy ekranu km 355+500

 

 

 

14.12.2020

sprysk emulsją DW 484

 

 

 

14.12.2020

ścieki i krawężniki WA 298

 

 

 

14.12.2020

układanie belek PZDg2

 

 

 

14.12.2020

ustawianie słupa WN przy PZDg2

 

 

 

14.12.2020

WD 297

 

 

 

14.12.2020

WD 315 chodniki

 

 

 

15.12.2020

węzeł betoniarski Bud Pol

 

 

 

15.12.2020

Wzmocnienie podłoża C 4-5 km 361+800

 

 

 

07.12.2020

cięcia poszerzające km 352+200

 

 

 

07.12.2020

czyszczenie przed zalaniem głowic

 

 

07.12.2020

humusowanie pasa rozdziału 354+100

 

 

07.12.2020

montaż dylatacji km 354+700

 

 

 

 

07.12.2020

montaż hebów km 354+050

 

 

 

 

07.12.2020

mycie U-4d

 

 

 

 

07.12.2020

podbudowa C5-6 WA 301

 

 

 

 

07.12.2020

podbudowa DW 484

 

 

 

 

07.12.2020

podbudowa DW 484

 

 

 

 

07.12.2020

podbudowa zasadnicza km 368+200

 

 

 

 

07.12.2020

podbudowa zasadnicza km 368+200

 

 

 

07.12.2020

profilowanie poboczy 354+200

 

 

 

07.12.2020

przygotawanie do czyszczenia zbrojenia pala

 

 

 

07.12.2020

PZDsz6 km 357+750

 

 

 

07.12.2020

sączek km

 

 

 

07.12.2020

skropienie DW 484

 

 

 

07.12.2020

WA 301

 

 

 

07.12.2020

WD 315 + łącznice

 

 

 

07.12.2020

załadunek humusu

 

 

 

07.12.2020

zbrojenie pala km 351+800

 
 
     

 

01.12.2020

betonowanie pali ekranów km354+300

 

 

01.12.2020

drenaż km 352+000

 

 

01.12.2020

drenaż km 352+300

 

 

 

01.12.2020

drenaż roboty przygotowawcze

 

 

 

01.12.2020

humusowanie pasa rozdziału km 352+300

 

 

 

01.12.2020

humusowanie WD 297

 

 

 

01.12.2020

montaż słupów ekranu km 352+800

 

 

 

01.12.2020

nacięcia dylatacyjne km 352+800

 

 

 

01.12.2020

nacięcia poszerzające dylatacji

 

 

 

01.12.2020

podbudowa pod ćsiek przykrawędziowy

 

 

 

01.12.2020

prefabrykowane schody skarpowe WD 298

 

 

 

01.12.2020

profilowanie pasa drogowego

 

 

 

01.12.2020

profilowanie skarp pobocza km 354+050

 

 

 

01.12.2020

roboty ziemne rowy km 352+850

 

 

 

01.12.2020

rozładunek barier betonowych km 354+050

 

 

 

01.12.2020

składanie rozściełacza do betonu

 

 

 

01.12.2020

szalunki płyty przejściowej

 

 

 

01.12.2020

uwykopy pod drenaż km 352+600

 

 

 

01.12.2020

WA 298 kotwy pod bariery

 

 

 

01.12.2020

WA 298 twardolany