GALERIA
 
 

Czerwiec 2022

ZDJĘCIA NAZIEMNE

   

 

28.06.2022

PZDg2 izolacja pow. betonowych

 

     

 

28.06.2022

Układanie nawierzchni betonowej w km 373+100

  

 

28.06.2022

TOR w km 375+300

 

 

28.06.2022

Przewiązka w km 375+350

 
 

 

28.06.2022

Przewiązka w km 375+880-375+970

 
 

 

28.06.2022

OUA Podbudowa

 
 

 

28.06.2022

OUA Budynek garażowy

 
 

 

28.06.2022

Węzeł betoniarski

 
 

 

28.06.2022

montaż dylatacji WA 303

 
 

 

28.06.2022

Prace w pasie rozdziału sekcja 1

 
 

 

28.06.2022

Profilowanie poboczy sekcja 1

 
 

 

28.06.2022

Podbudowa C8_10 w km 364+182-363+700

 
 

 

28.06.2022

 Nawierzchnia betonowa C34_45 w km 372+800

 
 

 

28.06.2022

 OUA roboty drogowe

 
 

 

28.06.2022

WD 299 umocnienie stożka

 
 

 

28.06.2022

WA 301 W-wa wiążaca

 
 

 

28.06.2022

363+500 GWN
 

 

 

28.06.2022

363+500 Badanie VSS

 
 

 

28.06.2022

Podbudowa pomocnicza C5_6 w km 364+100

 
 

 

28.06.2022

Pielęgnacja betonu C35_45 w km 372+600

 
 
     

 

22.06.2022

356+600 roboty ziemne

 

 

22.06.2022

MA 301

 

 

22.06.2022

Droga gminna przy MA 301 str. lewa

 

 

 

22.06.2022

Układanie betonu C35_45 na pasach włączenia 375+460

 
 

 

22.06.2022

Beton C35_45 w km 375+460

 
 

 

22.06.2022

MA 314

 

 
 

 

22.06.2022

373+500 w-wa poślizgowa powierzchniowego utrwalenia

 
 

 

22.06.2022

372+580 naprawa skarp i zagęszczanie pobocza

 
 

 

22.06.2022

Pielęgnacja betonu C8_10 podbudowa zasadnicza w km 370+050

 
 

 

22.06.2022

Rozbiórka ścianek szczelnych MA 311 w km 369+992

 
 

 

22.06.2022

Droga technologiczna w km 366+700 str. lewa

 
 

 

22.06.2022

Profilowanie pobocza 358+050

 
 

 

22.06.2022

357+050 prace w pasie rozdziału

 
 

 

22.06.2022

WA 303

 
 

 

22.06.2022

WA 307 dylatacje

 
 

 

22.06.2022

PZDg2

 
 

 

22.06.2022

Profilowanie skarp przy PZSd2

 
 

 

22.06.2022

Układanie nawierzchni betonowej w km 374+000

 
 

 

22.06.2022

Nwierzchnia betonowa w km 374+050

 
 

 

22.06.2022

Pobranie do badania próbek betonu C35_45

 
 

 

22.06.2022

OUA Budynek garażowy

 
     

 

15.06.2022

Okolice miejscowości Siomki

 

 

15.06.2022

Okolice miejscowości Siomki

 

 

15.06.2022

Okolice miejscowości Siomki

 

 

 

15.06.2022

Okolice miejscowości Siomki
 

 

15.06.2022

Okolice miejscowości Siomki
 

 

15.06.2022

Okolice miejscowości Siomki
 

 

15.06.2022

Okolice miejscowości Siomki
 

 

15.06.2022

Okolice miejscowości Siomki
 

 

15.06.2022

Okolice miejscowości Siomki
 

 

15.06.2022

Okolice miejscowości Siomki
 

 

15.06.2022

Okolice miejscowości Wola Krzysztoporska

 
 

 

15.06.2022

Okolice miejscowości Wola Krzysztoporska
 

 

15.06.2022

Okolice miejscowości Wola Krzysztoporska
 

 

15.06.2022

Okolice miejscowości Wola Krzysztoporska
 

 

15.06.2022

Okolice miejscowości Wola Krzysztoporska
 

 

15.06.2022

Okolice miejscowości Wola Krzysztoporska
 

 

15.06.2022

Okolice miejscowości Wola Krzysztoporska
 

 

15.06.2022

Okolice miejscowości Wola Krzysztoporska
 

 

15.06.2022

Okolice miejscowości Wola Krzysztoporska
 

 

15.06.2022

Okolice miejscowości Wola Krzysztoporska
 
     
 

 

10.06.2022

Układanie betonu C8_10 w km 371+300

 

 

 

10.06.2022

Zagęszczanie C8_10

 

   

 

10.06.2022

WD 312

 

 

 

10.06.2022

Montaż Ścieków skarpowych

 
 

 

10.06.2022

C8_10 wkm 373+700

 
 

 

10.06.2022

MA 314

 
 

 

10.06.2022

Nawierzchnia betonowa km 375+400-376+000

 
 

 

10.06.2022

WD 315

 
 

 

10.06.2022

Profilowanie skarp w km 369+000

 
 

 

10.06.2022

Podbudowa pomocnicza C5_6

 
 

 

10.06.2022

Belki podwalinowe w km 357+400

 
 

 

10.06.2022

Zbrojenie kap na WA 301

 
 

 

10.06.2022

Zbrojenie płyty górnej WA 303

 
 

 

10.06.2022

 WA 303

 
 

 

10.06.2022

 WD 304.

 
 

 

10.06.2022

Profilowanie GWN w km 362+020

 
 

 

10.06.2022

 WA 307

 
 

 

10.06.2022

Układanie betonu C8_10 w km 370+800

 
 

 

10.06.2022

OUA budynek biurowy

 
 

 

10.06.2022

OUA Budynek warsztatowy

 
 

 

10.06.2022

OUA Roboty drogowe

 
     

 

03.06.2022

OUA Budynek administracyjny

 

 

03.06.2022

OUA Roboty ziemne

 

 

03.06.2022

OUA Budynek garażowy

 

 

 

03.06.2022

W-wa poslizgowa powierzchniowego utrwalenia

 
 

 

03.06.2022

MA 314

 
 

 

03.06.2022

WD 312

 
 

 

03.06.2022

PZDg 2

 
 

 

03.06.2022

MA 311 płyta przejściowa

 
 

 

03.06.2022

Rozładunek belek podwalinowych w km 368+600

 
 

 

03.06.2022

Zgęszczanie nasypu 364+600

 
 

 

03.06.2022

Nasyp w km 364+600

 
 

 

03.06.2022

Równanie naypu w km 363+900

 
 

 

03.06.2022

 Nacinanie nawierzchni betonowej

 
 

 

03.06.2022

WA 303 wiązanie zbrojenia

 
 

 

03.06.2022

WA 303

 
 

 

03.06.2022

Nawierzchnia betonowa w km 359+657

 
 

 

03.06.2022

Droga DD 15

 
 

 

03.06.2022

Zageszczamnie masy na DD 15

 
 

 

03.06.2022

Stabiliazacja kruszywa łamanego mechanicznie na DG 301

 
 

 

03.06.2022

Zabezpieczenanie elementów betonowych WD 300