AKTUALNOŚCI
 
 
 
14/09/2022
 
W dniu 14.09.2022 r. w trybie hybrydowym odbyła się Rada Budowy nr 40 przy udziale reprezentantów Zamawiającego, Konsultanta i Wykonawcy. W ciągu rady omówiono postęp prac projektowych i Robót za miesiąc sierpień 2022 r. w stosunku do Programu, oceniono stan środków Wykonawcy w tym Personelu i Sprzętu. Omówiono działania przewidziane do realizacji w kolejnych miesiącach w dobie kryzysu gospodarczego związanego ze znaczącym wzrostem kosztów realizacji Kontraktu w związku z postępującą inflacją i wzrostem cen środków produkcji. Dodatkowo poruszono kwestie dot. Jakości Robót, Ochrony Środowiska, Sprawy Techniczne oraz Sprawy Finansowe.

 
 
05/09/2022
 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała kilkadziesiąt aneksów do umów z wykonawcami na realizację inwestycji drogowych. Podnoszą one maksymalny limit waloryzacji z 5 do 10 proc. Wyższa waloryzacja uzgodniona w aneksach do umów dotyczy wynagrodzenia za prace wykonane po 24 lutego 2022 r., czyli po ataku Rosji na Ukrainę. W związku z powyższym we wrześniu 2022 r. podpisano pomiędzy Zamawiającym GDDKiA a Wykonawcą MIRBUD ANEKS waloryzacyjny - Zmiana treści umowy Subklauzula 13.8 [Korekty wynikające ze zmian kosztu] polegająca na zwiększeniu limitu waloryzacyjnego z 5 do +/- 10% wartości umowy.

 
 
30/08/2022
 
Wystawiono PŚP nr 41b z dnia 30.08.2022 r. w okresie rozliczeniowym od 01.07.2022 r. do 31.07.2022 r. (część 2 z 2) na kwotę 13 914 010,69 zł netto (17 114 233,15 zł brutto) przy uwzględnieniu zwrotu części kwoty za materiały. Narastająco zatwierdzono: 655 924 927,82 zł netto (tj. 806 787 661,22 zł brutto), co stanowi 86,59% PWO.

 
 
12/08/2022
 
Wystawiono PŚP nr 41a z dnia 12.08.2022 r. w okresie rozliczeniowym od 01.07.2022 r. do 31.07.2022 r. (część 1 z 2) na kwotę 11 565 004,64 zł netto, tj.: 14 224 955,71 zł brutto przy uwzględnieniu zwrotu części kwoty za materiały. Narastająco zatwierdzono: 642 010 917,13 zł netto (tj. 789 673 428,07 zł brutto), co stanowi 84,77% PWO. (Prognoza Wartości Ostatecznej = ZKK + ANEKSY = 931 738 965,62 zł brutto - stan na 12.08.2022 r.)

 
 
10/08/2022
 
W dniu 10.08.2022 r. w trybie hybrydowym odbyła się Rada Budowy nr 39 przy udziale reprezentantów Zamawiającego, Konsultanta i Wykonawcy. W ciągu rady omówiono postęp prac projektowych i Robót za miesiąc lipiec 2022 r. w stosunku do Programu, oceniono stan środków Wykonawcy w tym Personelu i Sprzętu. Omówiono działania przewidziane do realizacji w kolejnych miesiącach w dobie kryzysu gospodarczego związanego ze znaczącym wzrostem kosztów realizacji Kontraktu w związku z postępującą inflacją i wzrostem cen środków produkcji, przy jednoczesnym limicie waloryzacji. Dodatkowo poruszono kwestie dot. Jakości Robót, Ochrony Środowiska, Sprawy Techniczne oraz Sprawy Finansowe.

 
 
25/07/2022
 
Wystawiono PŚP nr 40 z dnia 25.07.2022 roku w okresie rozliczeniowym od 01.06.2022 r. do 30.06.2022 r. na kwotę 22 032 416,11 PLN netto (27 099 871,82 PLN brutto) przy uwzględnieniu czternastej - ostatniej spłaty zaliczki. Dodatkowo, Wykonawca sukcesywnie zwraca kwoty zapłacone za materiały. Narastająco zatwierdzono: 630 445 912,49 PLN netto (tj. 775 448 472,36 PLN brutto), co stanowi 83,24% PWO.

 
22/07/2022
 
W dniu 22.07.2022 r. o godz. 11:00 nastąpi zmiana organizacji ruchu z uwagi na wprowadzenie zatwierdzonej Tymczasowej Organizacji Ruchu Etap 2.01 odcinek M4 Etap 2.
Zmiana organizacji polegać będzie na modyfikacji ruchu na węźle Kamieńsk w km 375+000 do km 375+500 bez zmiany relacji ruchu – kierunków.
 
 

 

 
 
15/07/2022
 
W dniu 15.07.2022 r. o godz. 11:00 nastąpi zmiana organizacji ruchu z uwagi na wprowadzenie zatwierdzonej Tymczasowej Organizacji Ruchu Etap 2.08 – etap 2, wariant 2.
Zmiana organizacji polegać będzie na przełożeniu ruchu jezdni prawej budowanej autostrady A1 (przekrój 2+2) na dwie jezdnie na odcinku C, w kilometrze 375+370 – 378+215.
 
 

 

 
13/07/2022
 
W dniu 13.07.2022 r. w trybie hybrydowym odbyła się Rada Budowy nr 38 przy udziale reprezentantów Zamawiającego, Konsultanta i Wykonawcy. W ciągu rady omówiono postęp prac projektowych i Robót za miesiąc czerwiec 2022 w stosunku do Programu, oceniono stan środków Wykonawcy w tym Personelu i Sprzętu. Omówiono działania przewidziane do realizacji w kolejnych miesiącach w dobie kryzysu gospodarczego związanego ze znaczącym wzrostem kosztów realizacji Kontraktu w związku z postępującą inflacją i wzrostem cen środków produkcji, przy jednoczesnym limicie waloryzacji. Dodatkowo poruszono kwestie dot. Jakości Robót, Ochrony Środowiska, Sprawy Techniczne oraz Sprawy Finansowe.

 

 
11/07/2022
 
W dniu 11.07.2022 r. o godz. 10:00 zostanie wprowadzona Stała Organizacja Ruchu, poprzez udostępnienie dla ruchu publicznego następujących dróg gminnych:
nr 110456E (odcinek drogi prowadzony przez obiekt mostowy WD-299), oraz
na odcinku Bujny – Krężna (odcinek drogi prowadzony przez obiekt mostowy WD-300).
 
 

 

 
08/07/2022
 
W dniu 8 lipca 2022 r. odbyła się trzecia wizyta studyjna po budowanej autostradzie A1B od węzła bełchatowskiego w Piotrkowie do Kamieńska. Dziennikarze mediów regionalnych mieli okazję do zapoznania się z postępem prac przy budowie autostrady A1. Wyjazd studyjny zorganizowali przedstawiciele Nadzoru Inwestycji. Wizytujący m.in. uczestniczyli przy układaniu nawierzchni betonowej, jezdnia zachodnia, przy użyciu specjalistycznych maszyn.

 

 
 
01/07/2022
 
W dniu 01.07.2022 r. o godz. 10:00 nastąpi zmiana organizacji ruchu z uwagi na wprowadzenie zatwierdzonej Tymczasowej Organizacji Ruchu Etap 2.08.
Zmiana organizacji polegać będzie na przełożeniu ruchu jezdni prawej budowanej autostrady A1 (przekrój 2+2) na dwie jezdnie na odcinku C w kilometrze 375+370 – 376,006,43; tj. na styku odcinków Wykonawców MIRBUD i STRABAG.
 
 

 

 
 
08/06/2022
 
Wystawiono PŚP nr 39 z dnia 30.06.2022 roku na kwotę 23 743 942,88 PLN netto (29 205 049,74 PLN brutto) w okresie rozliczeniowym od 01.05.2022 r. do 31.05.2022 r. przy uwzględnieniu trzynastej spłaty zaliczki w wysokości 25% wartości PŚP. Dodatkowo, Wykonawca sukcesywnie zwraca kwoty zapłacone za materiały. Narastająco zatwierdzono: 608 413 496,38 PLN netto (tj. 748 348 600,55 PLN brutto), co stanowi 80,33% PWO.
 
 

 
 
08/06/2022
 
W dniu 08.06.2022 r. w trybie hybrydowym odbyła się Rada Budowy nr 37 przy udziale reprezentantów Zamawiającego, Konsultanta i Wykonawcy. W ciągu rady omówiono postęp prac projektowych i Robót za miesiąc maj 2022 w stosunku do Programu, oceniono stan środków Wykonawcy w tym Personelu i Sprzętu. Omówiono działania przewidziane do realizacji w kolejnych miesiącach w dobie kryzysu gospodarczego związanego ze znaczącym wzrostem kosztów realizacji Kontraktu w związku z postępującą inflacją i wzrostem cen środków produkcji, przy jednoczesnym limicie waloryzacji. Dodatkowo poruszono kwestie dot. Jakości Robót, Ochrony Środowiska, Sprawy Techniczne oraz Sprawy Finansowe.
 
 

 
 
26/05/2022
 
Wystawiono PŚP nr 38 z dnia 26.05.2022 roku na kwotę 16 060 799,47 PLN netto (19 754 783,35 PLN brutto) przy uwzględnieniu dwunastej spłaty zaliczki i części materiałów. Narastająco zatwierdzono: 584 669 553,50 PLN netto (tj. 719 143 550,81 PLN brutto), co stanowi 77,20% PWO. (Prognoza Wartości Ostatecznej = ZKK + ANEKSY)
 
 

 
11/05/2022
 
W dniu 11.05.2022 r. w trybie hybrydowym odbyła się Rada Budowy nr 36 przy udziale reprezentantów Zamawiającego, Konsultanta i Wykonawcy. W ciągu rady omówiono postęp prac projektowych i Robót za miesiąc kwiecień 2022 w stosunku do Programu, oceniono stan środków Wykonawcy w tym Personelu i Sprzętu. Omówiono działania przewidziane do realizacji w kolejnych miesiącach w dobie kryzysu gospodarczego. Dodatkowo poruszono kwestie dot. Jakości Robót, Ochrony Środowiska, Sprawy Techniczne oraz Sprawy Finansowe.
 
 

 
 
29/04/2022
 
Wystawiono PŚP nr 37 z dnia 29.04.2022 roku na kwotę 8 541 641,25 PLN netto (10 506 218,74 PLN brutto) przy uwzględnieniu jedenastej spłaty zaliczki i części materiałów. Narastająco zatwierdzono: 568 608 754,03 PLN netto (tj. 699 388 767,46 PLN brutto), co stanowi 75,08% PWO. (Prognoza Wartości Ostatecznej = ZKK + ANEKSY)
 
 

 
14/04/2022
 
W dniu 14 kwietnia 2022 r. odbyła się druga wizyta studyjna po budowanej autostradzie A1B od węzła bełchatowskiego w Piotrkowie do Kamieńska. Dziennikarze mediów regionalnych mieli okazję do zapoznania się z postępem prac przy budowie autostrady A1. Wyjazd studyjny zorganizowali przedstawiciele Nadzoru Inwestycji. Wizytujący m.in. uczestniczyli przy układaniu nawierzchni betonowej, jezdnia zachodnia, przy użyciu specjalistycznych maszyn.
 
 

 
 
13/04/2022
 
W dniu 13.04.2022 r. w trybie hybrydowym odbyła się Rada Budowy nr 35 przy udziale reprezentantów Zamawiającego, Konsultanta i Wykonawcy. W ciągu rady omówiono postęp prac projektowych i Robót za miesiąc marzec 2022 w stosunku do Programu, oceniono stan środków Wykonawcy w tym Personelu i Sprzętu. Omówiono działania przewidziane do realizacji w kolejnych miesiącach w dobie kryzysu gospodarczego. Dodatkowo poruszono kwestie dot. Jakości Robót, Ochrony Środowiska, Sprawy Techniczne oraz Sprawy Finansowe.
 
 

 
 
30/03/2022
 
Wystawiono PŚP nr 36 z dnia 30.03.2022 roku na kwotę 7 841 201,56 PLN netto (9 644 677,92 PLN brutto) przy uwzględnieniu dziesiątej spłaty zaliczki i części materiałów. Narastająco zatwierdzono: 560 067 112,78 PLN netto (tj. 688 882 548,72 PLN brutto), co stanowi 73,95% PWO. (Prognoza Wartości Ostatecznej = ZKK + ANEKSY + PZ)
 
 

 
 
16-18/03/2022
 
W godzinach nocnych z 16 na 17 marca 2022 r. oraz 17 na 18 marca 2022 r., w związku z budową obiektu WA-301, zostaną wprowadzone chwilowe całkowite zamknięcia ruchu pod obiektem w ciągu drogi powiatowej nr 1913E na odcinku ulicy Wolskiej w m. Siomki, gmina Wola Krzysztoporska (TOR etap 6). W celu zminimalizowania utrudnień dla ruchu prace prowadzone będą w godzinach 22.00-05.00 w sekwencjach 15-30 minutowych z przerwami na przepuszczenie ruchu. Ruch będzie prowadzony przez osoby do tego upoważnione i przeszkolone.


Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i prosimy o ostrożną jazdę.
 
 

 
 
09/03/2022
 
W dniu 09.03.2022 r. w trybie zdalnym odbyła się Rada Budowy nr 34 przy udziale reprezentantów Zamawiającego, Konsultanta i Wykonawcy. W ciągu rady omówiono postęp prac projektowych i Robót za miesiąc luty 2022 w stosunku do Programu, oceniono stan środków Wykonawcy w tym Personelu i Sprzętu. Omówiono działania przewidziane do realizacji w kolejnych miesiącach w dobie kryzysu gospodarczego. Dodatkowo poruszono kwestie dot. Jakości Robót, Ochrony Środowiska, Sprawy Techniczne oraz Sprawy Finansowe.
 
 

 
 
09/02/2022
 
W dniu 09.02.2022 r. w trybie zdalnym odbyła się Rada Budowy nr 33 przy udziale reprezentantów Zamawiającego, Konsultanta i Wykonawcy. W ciągu rady omówiono postęp prac projektowych i Robót za miesiąc styczeń 2022 w stosunku do Programu, oceniono stan środków Wykonawcy w tym Personelu i Sprzętu. Ponadto, omówiono działania przewidziane do realizacji w kolejnych miesiącach.
 
 

 
 
04/03/2022
 
Wystawiono PŚP nr 35 z dnia 04.03.2022 roku na kwotę 8 816 336,27 PLN netto (tj. 10 844 093,61 PLN brutto) przy uwzględnieniu dziewiątej spłaty zaliczki i części materiałów. Narastająco zatwierdzono: 552 225 911,22 PLN netto (tj. 679 237 870,80 PLN brutto), co stanowi 72,91% PWO. (Prognoza Wartości Ostatecznej = ZKK+ANEKSY+PZ)
 
 

 
 
02/02/2022
 
Wystawiono PŚP nr 34 z dnia 31.01.2022 na kwotę na kwotę 11 936 127,05 PLN netto (14 681 436,27 PLN brutto) w okresie rozliczeniowym GRUDZIEŃ 2021 przy uwzględnieniu ósmej spłaty zaliczki w wysokości -3 978 709,02 PLN netto (-4 893 812,09 PLN brutto). Pozostało do spłaty: 22 502 889,79 PLN netto (27 678 554,44 PLN brutto). Narastająco zatwierdzono: 543 409 574,95 PLN netto (tj. 668 393 777,19 PLN brutto), co stanowi 71,75% PWO. (Prognoza Wartości Ostatecznej = Umowa + Aneksy + Polecenia Zmiany).
 

 
 
12/01/2022
 
W dniu 12.01.2022 r. w trybie zdalnym odbyła się Rada Budowy nr 32 przy udziale reprezentantów Zamawiającego, Konsultanta i Wykonawcy. W ciągu rady omówiono postęp prac projektowych i Robót za miesiąc grudzień 2021 w stosunku do Programu, oceniono stan środków Wykonawcy w tym Personelu i Sprzętu. Ponadto, omówiono działania przewidziane do realizacji w kolejnych miesiącach.
 

 
 
11/01/2022
 
W dniu 11.01.2022 r. nastąpi zmiana organizacji ruchu z uwagi na wprowadzenie zatwierdzonej Tymczasowej Organizacji Ruchu Etap 2.04 Etap 1 podetap 1. Wprowadzona zmiana polegać będzie na udostępnieniu dwóch pełnowymiarowych pasów ruchu na jezdni lewej dla pojazdów poruszających się w kierunku północnym. Zmiana obejmuje 2,3 km budowanej autostrady A1 w kilometrze 351+800-354+100.
 


 
 
30/12/2021
 
W dniu 30.12.2021 r. od godz. 9.00 zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu dla pojazdów poruszających się w kierunku Częstochowy w km 351+800 (POCZĄTEK ODCINKA) do km 354+050. Na odcinku 2,2 km ruch odbywać się będzie na jezdni zachodniej. Dla kierowców zostaną udostępnione dwa pasy ruchu. W związku z pracami przygotowawczymi do przełożenia ruchu możliwe są chwilowe wstrzymania ruchu. Ruch w kierunku Łodzi odbywać się będzie bez zmian.

Apelujemy o ostrożną jazdę w rejonie prowadzonych prac. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 70 km/h.
 


 
 
10/12/2021
 
Wystawiono PŚP nr 33 z dnia 10.12.2021 na kwotę 14 738 528,33 PLN netto (18 128 389,85 PLN brutto) przy uwzględnieniu siódmej spłaty zaliczki w wysokości 25% wartości PŚP w wysokości -4 912 842,78 PLN netto (-6 042 796,62 PLN brutto). Narastająco zatwierdzono: 531 473 447,90 PLN netto (tj. 653 712 340,92 PLN brutto), co stanowi 76,28% ZKK.
 

 
08/12/2021
 
W dniu 08.12.2021 r. w trybie zdalnym odbyła się Rada Budowy nr 31 przy udziale reprezentantów Zamawiającego, Konsultanta i Wykonawcy. W ciągu rady omówiono postęp prac projektowych i Robót za miesiąc listopad 2021 w stosunku do Programu, oceniono stan środków Wykonawcy w tym Personelu i Sprzętu. Ponadto, omówiono działania przewidziane do realizacji w kolejnych miesiącach.
 

 
06-07/12/2021
 
W nocy z 6 na 7 grudnia 2021 r. w godzinach 22.00-05.00, w związku z budową obiektu WA-301, zostaną wprowadzone chwilowe całkowite zamknięcia ruchu pod obiektem, w ciągu drogi powiatowej nr 1913E na odcinku ulicy Wolskiej w m. Siomki, gmina Wola Krzysztoporska. W celu zminimalizowania utrudnień dla ruchu prace prowadzone będą w godzinach nocnych w sekwencjach 15-30 minutowych z przerwami na przepuszczenie ruchu. Ruch będzie prowadzony przez osoby do tego upoważnione i przeszkolone.


Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i prosimy o ostrożną jazdę.
 

 
 
25/11/2021
 
Wystawiono PŚP nr 32 z dnia PŚP nr 32 z dnia 25.11.2021 na kwotę 10 105 353,28 PLN netto (12 429 584,53 PLN brutto) przy uwzględnieniu szóstej spłaty zaliczki w wysokości 25% wartości PŚP wysokości: -3 368 451,09 PLN netto (-4 143 194,84 PLN brutto). Narastająco zatwierdzono: 516 734 919,57 PLN netto (tj. 635 583 951,07 PLN brutto); 74,16% ZKK.
 

 
 
10/11/2021
 
W dniu 10.11.2021 r. w trybie hybrydowym odbyła się Rada Budowy nr 30 przy udziale reprezentantów Zamawiającego, Konsultanta i Wykonawcy. W ciągu rady omówiono postęp prac projektowych i Robót za miesiąc październik 2021 w stosunku do Programu, oceniono stan środków Wykonawcy w tym Personelu i Sprzętu. Ponadto, omówiono działania przewidziane do realizacji w kolejnych miesiącach.