GALERIA
 
 

Styczeń 2020

ZDJĘCIA NAZIEMNE

 

28.01.2020

WD 306

 

 

28.01.2020

WD 306

 

 

 

27.01.2020

374 800

 

 

 

27.01.2020

374 800

 
 

 

27.01.2020

374 850

 
 

 

27.01.2020

374 900

 
 

 

27.01.2020

374 900

 
 

 

27.01.2020

552 500

 
 

 

28.01.2020

Bariery

 
 

 

28.01.2020

Baza OUA

 
 

 

28.01.2020

PP 15b

 
 

 

28.01.2020

PP16

 
 

 

27.01.2020

PP18

 

 

 

27.01.2020

PP19

 

 

 

27.01.2020

Przepust

 

 

 

27.01.2020

WD 306

 

 

 

27.01.2020

WD 306

 

 

 

27.01.2020

WD 306

 

 

 

27.01.2020

WD 306

 

 

 

27.01.2020

WD 308

 

      
 

23.01.2020

km 367 300 Roboty ziemne

 
 

23.01.2020

km 367 300 Zdjęcie humusu

 
 

23.01.2020

km 368 800 Rozładunek grodzic

 
 

23.01.2020

km 368 800 Rozładunek grodzic

 
 

23.01.2020

km 368 800 TOR na czas prac związanych z układaniem grodzic

 
 

23.01.2020

km 368 800 Zabezpieczenie robót

 
 

23.01.2020

km 370 200 Wymiana gruntu

 

 

23.01.2020

km 371 200 Prace przy ścianach szczelnych

 

 

23.01.2020

km 372 500 Prace przy ścianach szczelnych

 

 

23.01.2020

km 373 000 Wykop

 

 

23.01.2020

km 374 600 Wykonanie podkładu pod przepust

 

 

23.01.2020

km 374 900 Wzmocnienie ścian szczelnych

 

 

23.01.2020

km 374 900 Wzmocnienie ścian szczelnych

 

 

23.01.2020

km 375 500 Roboty ziemne na łącznicy

 

 

23.01.2020

km 375 800 Roboty ziemne

 

 

23.01.2020

km 375 800 Roboty ziemne

 

 

23.01.2020

km 375 900 Roboty ziemne

 

 

23.01.2020

km 375 900 Ustawianie ścian szczelnych

 

 

23.01.2020

km 375 900 Ustawianie ścian szczelnych

 

23.01.2020

km 375 900

 

 

27.01.2020

374 800

 
 

 

13.01.2020

WA 314 ścianka szczelna

 

 
 

 

13.01.2020

33 500 wwibrowywanie ścianki szczelnej

 

 

13.01.2020

354 200 roboty ziemne

 
 

13.01.2020

363 250 Tymczasowa Organizacja Ruchu

 
 

13.01.2020

363 450 wywóz karpiny

 
 

13.01.2020

367 900 Tymczasowa Organizacja Ruchu

 
 

13.01.2020

368 100 przełożenie barier energochłonnych

 

 

13.01.2020

368 200 zmiany w Tymczasowej Organizacji Ruchu

 

 

13.01.2020

370 600 prefabrykaty betonowe

 

 

13.01.2020

370 600 roboty ziemne

 

 

13.01.2020

370 700 składowisko destruktu bitumicznego

 

 

13.01.2020

372 300 roboty ziemne

 

 

13.01.2020

372 600 roboty ziemne

 

 

13.01.2020

372 900 roboty ziemne

 

 

13.01.2020

372 950 odwodnienie

 

 

13.01.2020

374 650 wwibrowywanie ścianki szczelnej

 

 

13.01.2020

DD 49 roboty ziemne

 

 

13.01.2020

MA 311 roboty ziemne

 

 

13.01.2020

MA 314 tymczasowy przejazd

 

 

13.01.2020

PZM 58 roboty ziemne

 

 
 

 

07.01.2020

Okolice miejscowości Kargał-Las

 
 

 

07.01.2020

Okolice miejscowości Kargał-Las

 
 

 

07.01.2020

Okolice miejscowości Kargał-Las

 
 

 

07.01.2020

Okolice miejscowości Kargał-Las

 
 

 

07.01.2020

Okolice miejscowości Kargał-Las

 
 

 

07.01.2020

Okolice miejscowości Kargał-Las

 
 

 

07.01.2020

Okolice miejscowości Kargał-Las

 
 

 

07.01.2020

Okolice miejscowości Kargał-Las

 
 

 

07.01.2020

Okolice miejscowości Kargał-Las

 
 

 

07.01.2020

Okolice miejscowości Kargał-Las

 
 

 

07.01.2020

Okolice miejscowości Kargał-Las

 
 

 

07.01.2020

Okolice miejscowości Kargał-Las

 
 

 

07.01.2020

Okolice miejscowości Kargał-Las

 
 

 

07.01.2020

Okolice miejscowości Kargał-Las

 
 

 

07.01.2020

Okolice miejscowości Kargał-Las

 
 

 

07.01.2020

Okolice miejscowości Kargał-Las

 
 

 

07.01.2020

Okolice miejscowości Kargał-Las

 
 

 

07.01.2020

Okolice miejscowości Kargał-Las

 
 

 

07.01.2020

Okolice miejscowości Kargał-Las

 
 

 

08.01.2020

368 350 składowisko karpiny

 

 

08.01.2020

370 500 usuwanie karpin

 
 

08.01.2020

371 300 - 370 700 roboty ziemne

 
 

08.01.2020

371 300 roboty ziemne

 
 

08.01.2020

372 100 roboty ziemne

 
 

08.01.2020

372 400 roboty ziemne

 
 

08.01.2020

372 800 droga dojazdowa

 
 

08.01.2020

372 800 roboty ziemne

 
 

08.01.2020

373 200 - 373 100 profilowane i zagęszczanie podłoża

 
 

08.01.2020

373 200 roboty ziemne

 
 

08.01.2020

373 500 roboty ziemne

 
 

08.01.2020

373 800 roboty ziemne

 
 

08.01.2020

374 350 pogrążanie ścianek szczelnych

 
 

08.01.2020

374 900 wprowadzanie elementów TOR

 
 

08.01.2020

MA 305 pogrążanie ścianek szczelnych

 
 

08.01.2020

PP 14a

 
 

08.01.2020

PP 14b

 
 

08.01.2020

PP 15a

 
 

08.01.2020

PP 15b

 
 

08.01.2020

PZDzd4 roboty ziemne

 
 

 

08.01.2020

WA 313 pogrążanie ścianek szczelnych

 
   

 

 

 

02.01.2020

353 000 CPN

 

 

02.01.2020

356 900 postój sprzętu

 

 

 

 

02.01.2020

360 450 wywóz gałęzi

 

 

 

 

02.01.2020

361 200 rondo

 

 

 

02.01.2020

374 300 montaż jersey

 

 

 

02.01.2020

374 300 montaż jersey

 

 

 

02.01.2020

hałda destruktu km 371 800

 

 

 

02.01.2020

MA 305

 

 

 

02.01.2020

MA 305 rozbiórki

 

 

 

02.01.2020

MA 305

 

 

 

02.01.2020

PP 14a 354 515

 

 

 

02.01.2020

pp 14b 354 565

 

 

 

02.01.2020

pp14a izolacja

 

 

 

02.01.2020

pp15a 359 413

 

 

 

02.01.2020

pp15b 359 463

 

 

 

02.01.2020

PZDg 2 370 600

 

 

 

02.01.2020

PZDg 2

 

 

 

02.01.2020

roboty ziemne

 

 

 

02.01.2020

Okolice miejscowości Kargał-Las

 

 

 

02.01.2020

Okolice miejscowości Kargał-Las