GALERIA
 
 

Maj 2022

ZDJĘCIA NAZIEMNE

 

 

26.05.2022

Przygotowanie do betonowania w km 375+244

 

 

 

26.05.2022

Układanie podbudowy C8_10.

 

26.05.2022

Zageszczanie podbuodwy C8_10

 

 

26.05.2022

Układanie podbuowy C8_10 w km 373+700

 

 

 

26.05.2022

WD 312

 

 

 

26.05.2022

PZDg2

 

 

 

26.05.2022

WD 312

 

 

 

26.05.2022

Roboty ziemne w km 364+800

 

 

 

26.05.2022

Budowa nasypu w km 364+500

 

 

 

26.05.2022

Roboty ziemne w km 364+200

 

 

 

26.05.2022

Nasyp w km 364+100

 

 

 

26.05.2022

Roboty brukarskie WD 306

 

 

 

26.05.2022

 Układanie betonu C5_6

 

 

 

26.05.2022

Warstwa poślizgowa z powierzchniowego utrwalenia

 

 

 

26.05.2022

Betonowanie pasów włączenia

 

 

 

26.05.2022

Roboty przygotowawcze sekcja 3 styk kontraktów

 

 

 

26.05.2022

Pomiary kontrolne równości

 

 

 

26.05.2022

Mobilizacja sprzętu do naw. betonowej sekcja 3

 

 

 

26.05.2022

Badania kontrolne w k 374+800-375+300

 

 

 

26.05.2022

Montaż latarni WD 316

 

 

 

26.05.2022

OUA - budynek garażowy

 

 

     

 

17.05.2022

OUA - budynek biurowy

 

 

17.05.2022

OUA - Roboty żelbetowe

 

 

17.05.2022

OUA - Roboty drogowe

 

 

 

17.05.2022

WD 316

 

 

 

17.05.2022

MA 314

 

 

 

17.05.2022

WA 313

 

 

 

17.05.2022

Roboty ziemne w km 373+075

 

 

 

17.05.2022

Nasyp w km 372+400

 

 

 

17.05.2022

Umocnienie stozków PZDg-2

 

 

 

17.05.2022

MA 311

 

 

 

17.05.2022

PZDdz 4 montaż płytek gzymsowych

 

 

 

17.05.2022

WA 309

 

 

 

17.05.2022

Roboty ziemne 364+500

 

 

 

17.05.2022

 WA 307

 

 

 

17.05.2022

MA 305

 

 

 

17.05.2022

Betonowanie fund. pod ekrany w km 361+250

 

 

 

17.05.2022

Podbuowa C5_6 w km 360+600

 

 

 

17.05.2022

WA 303

 

 

 

17.05.2022

Beton nawierzchniowy w km 358+300

 

 

 

17.05.2022

Układanie betonu nawierzchniowego w km 375+650

 

 

 

17.05.2022

Schody skarpowe

 
     

 

13.05.2022

OUA Budynek biurowy

 

 

13.05.2022

OUA Roboty ziemne kanalizacyjne

 

 

13.05.2022

OUA Roboty ziemne

 

 

 

13.05.2022

OUA Roboty żelbetowe

 

 

 

13.05.2022

OUA Roboty drogowe

 

 

13.05.2022

C8_10 w km 375+400 do km 376+0000

 

 

13.05.2022

MA 314.jpg

 

 

13.05.2022

Płyta górna WA 313

 

 

13.05.2022

Zasypanie płyt przejściowych przy WA 313

 

 

13.05.2022

Roboty ziemne w km 374+000

 

 

13.05.2022

Podbudowa w km 372+900

 

 

13.05.2022

Płyta górna obiektu PZSd2

 

 

13.05.2022

WD 312

 

 

13.05.2022

Roboty brukarskie WD 312

 

 

13.05.2022

Roboty brukarskie przy przepustach

 

 

13.05.2022

PZDg

 

 

13.05.2022

WA 311

 

 

13.05.2022

MA 305

 

 

13.05.2022

Układanie betonu nawierzchniowego w km 357+659

 

 

13.05.2022

WA 303
 

 

 

06.05.2022

Betonowanie na WA 303

 

 

 

 

06.05.2022

betonowanie ustroju nośnego MA 311

 

 

 

06.05.2022

C 8_10 km 375+950

 

 

 

06.05.2022

C 8_10 w km 376+000-375+400

 

 

 

06.05.2022

DD 30 układanie masy nawierzchni

 

 

 

06.05.2022

DD 30 Układanie nawierzchni

 

 

 

06.05.2022

droga powiatowa DP 1514E Ukłdanie masy

 

 

 

06.05.2022

MA 314

 

 

 

06.05.2022

nasyp km 373+000

 

 

 

06.05.2022

pas rozdziału km 375+520

 

 

 

06.05.2022

profilowanie skarpy km 366+250

 

 

 

06.05.2022

PZD dz4

 

 

 

06.05.2022

PZM 66

 

 

 

06.05.2022

PZS d2

 

 

 

06.05.2022

roboty ziemne km 370+400

 

 

 

06.05.2022

scianki szczelne WA 309

 

 

 

06.05.2022

Układanie warstwy C8_10

 

 

 

06.05.2022

WA 313

 

 

 

06.05.2022

WD 310

 

 

 

06.05.2022

Zageszczanie warstwy C8_10