GALERIA
 
 

Listopad 2021

ZDJĘCIA NAZIEMNE

 

24.11.2021

czyszczenie podb. km 367+300

 

 

24.11.2021

GWN km 359+200

 
  

24.11.2021

km 351+800 Roboty drogowe

 

 

24.11.2021

km 352+800 Prace w pasie rozdziału

 

 

 

24.11.2021

km 353+000 Prace w pasie rozdziału

 

 

 

24.11.2021

km 353+200 Roboty ziemne

 

 

 

24.11.2021

km 353+400 Układanie schodów skarpowych

 

 

 

24.11.2021

km 354+600 Prace przy obiekcie WD-299

 

 

 

24.11.2021

MA 305

 

 

 

24.11.2021

MA 314

 

 

 

24.11.2021

nasyp 372+350

 

 

 

24.11.2021

OUA Kamieńsk

 

 

 

24.11.2021

PP 18

 

 

 

24.11.2021

PP 28b

 

 

 

24.11.2021

PP 28c

 

 

 

24.11.2021

PZD dz4

 

 

 

24.11.2021

PZD g2

 

 

 

24.11.2021

PZM 52

 

 

 

24.11.2021

PZM 54

 

 

 

24.11.2021

PZS d2

 

 

 

24.11.2021

skarpowanie km 372+800

 

 

18.11.2021

MA 305

 

  

18.11.2021

MA 311

 

 

18.11.2021

MA 314

 

     

 

 

18.11.2021

nasyp 362+250

 

 

 

18.11.2021

nasyp km 357+650

 

 

 

18.11.2021

nasyp km 364+000

 

 

 

18.11.2021

nasyp poszerzenie 370+550

 

 

 

18.11.2021

pale fundamentowe km 366+748-367+063

 

 

 

18.11.2021

PP 28C

 

 

 

18.11.2021

PZDdz4

 

 

 

18.11.2021

PZM 55

 

 

 

18.11.2021

rozbiórka barier km 364+400

 

 

 

18.11.2021

WA 301

 

 

 

18.11.2021

WA 307

 

 

 

18.11.2021

WA 309

 

 

 

18.11.2021

WA 313

 

 

 

18.11.2021

WD 306 DP 1514E

 

 

 

18.11.2021

WD 310

 

 

 

18.11.2021

WD 312

 

 

 

18.11.2021

zasypka PP 16

 

 

 

18.11.2021

zbrojenie pali km 366+800

 

 

 

10.11.2021

km 352+700 Wykonywanie drogi technologicznej

 

 

 

10.11.2021

km 353+200 Roboty ziemne

 

 

 

10.11.2021

km 353+400 Prace przy obiekcie WA-298

 

 

 

10.11.2021

km 353+700 Prace przy obiekcie inżynierskim

 

 

 

10.11.2021

km 353+700 Prace przy obiekcie WA-298

 

 

 

10.11.2021

km 354+100 Roboty ziemne

 

 

 

10.11.2021

km 354+300 Roboty związane z realizacją ekranów akustycznych

 

 

 

10.11.2021

km 354+500 Roboty związane z realizacją ekranów akustycznych

 

 

 

10.11.2021

km 355+000 Formowanie rowów

 

 

 

10.11.2021

km 355+200 Roboty ziemne

 

 

 

10.11.2021

km 357+750 Praca wiertnicy

 

 

 

10.11.2021

km 358+000 Roboty na nasypie

 

 

 

10.11.2021

km 362+200 Roboty ziemne - GWN

 

 

 

10.11.2021

km 362+300 Roboty ziemne - GWN

 

 

 

10.11.2021

km 362+400 Roboty ziemne poza ciągiem głównym

 

 

 

10.11.2021

naw. bet. C 35_45 km 351+900

 

 

 

10.11.2021

Prace na obiekcie WA-301

 

 

 

10.11.2021

rozkładanie miesz. bet. C 35_45

 

 

 

10.11.2021

warstwa poślizgowa km 351+850

 

 

 

10.11.2021

zabezpieczenie naw. bet. C 35_45

 
 

 

 

04.11.2021

bet. pali ekranów akustycznych km 356+200

 

 

 

04.11.2021

czyszcenie podbudowy C 8_10

 

 

 

04.11.2021

GWN 370+700

 

 

 

04.11.2021

nasyp km 362+300

 

 

 

04.11.2021

nasyp km 375+150

 

 

 

04.11.2021

nasyp km 375+200

 

 

 

04.11.2021

pas technologiczny km 355+200

 

 

 

04.11.2021

podbudowa C 5_6 km 375+800

 

 

 

04.11.2021

profilowanie rowów km 354+750

 

 

 

04.11.2021

profilowanie skarpy km 354+200

 

 

 

04.11.2021

roboty zbrojarskie OUA Kamieńsk

 

 

 

04.11.2021

roboty zbrojarskie PZD dz4

 

 

 

04.11.2021

roboty zbrojarskie PZM 62

 

 

 

04.11.2021

roboty zbrojarskie WA 307

 

 

 

04.11.2021

roboty ziemne km 353+400

 

 

 

04.11.2021

roboty ziemne km 354+500

 

 

 

04.11.2021

roboty ziemne km 362+300

 

 

 

04.11.2021

roboty ziemne km 365 +350

 

 

 

04.11.2021

transport zbrojenia WA 307

 

 

 

04.11.2021

węzły betoniarskie

 

 

 

04.11.2021

zasypki PZM 67