GALERIA
 
 

Lipiec 2020

ZDJĘCIA NAZIEMNE

 

 

28.07.2020

Węzeł Kamieńsk łącznice

 

 

28.07.2020

WD306 betonowanie płyty

 

 

28.07.2020

betonowanie oczepu podpora a WD 308

 

 

28.07.2020

budowa zbiornika km 355+200

 
 

 

28.07.2020

GWN km 363+600

 
 

 

28.07.2020

GWN km 371+500

 
 

 

28.07.2020

GWN km 371+900

 

 

 

28.07.2020

GWN km 372+000

 

 

 

28.07.2020

GWN km 373+600.

 

 

 

28.07.2020

kanalizacja deszczowa km 366+100

 

 

 

28.07.2020

podbudowa pomocnicza km 352+300

 

 

 

28.07.2020

podbudowa pomocnicza km 352+300

 

 

 

28.07.2020

podbudowa pomocnicza km 371+000

 

 

 

28.07.2020

PZGd 2 szalunki

 

 

 

28.07.2020

roboty ziemne km 365+700

 

 

 

28.07.2020

roboty ziemne km 371+100

 

 

 

28.07.2020

WA 307 km 362+186

 

 

 

28.07.2020

WD 315 zagęszczenie podpory e

 

 

 

28.07.2020

WD 316 km 375+501

 

 

 

28.07.2020

WD299 szalunki

 

 

 

28.07.2020

WD306 betonowanie płyty

 

 

 

28.07.2020

budowa zbiornika km 355+200

 
 

 

28.07.2020

GWN km 363+600

 
 

 

28.07.2020

GWN km 371+500

 
 

 

28.07.2020

GWN km 371+900

 

 

 

28.07.2020

GWN km 372+000

 

 

 

28.07.2020

GWN km 373+600.

 

 

 

28.07.2020

kanalizacja deszczowa km 366+100

 

 

 

28.07.2020

podbudowa pomocnicza km 352+300

 

 

 

28.07.2020

podbudowa pomocnicza km 352+300

 

 

 

28.07.2020

podbudowa pomocnicza km 371+000

 

 

 

28.07.2020

PZGd 2 szalunki

 

 

 

28.07.2020

roboty ziemne km 365+700

 

 

 

28.07.2020

roboty ziemne km 371+100

 

 

 

28.07.2020

WA 307 km 362+186

 

 

 

28.07.2020

WD 315 zagęszczenie podpory e

 

 

 

28.07.2020

WD 316 km 375+501

 

 

 

28.07.2020

WD299 szalunki

 

 

 

23.07.2020

wzmocnienie GWN km 374 +000

 

 

 

 

28.07.2020

betonowanie oczepu podpora a WD 308

 
 

 

23.07.2020

DW 484 łącznice

 
 

 

23.07.2020

DW 484 poszerzenie

 
 

 

23.07.2020

GWN km 374+500

 
 

 

23.07.2020

pielęgnacja GWN km 354+500

 
 

 

23.07.2020

PP 8 km 374+500

 
 

 

23.07.2020

PZDs 2 zasypka fundamentów

 
 

 

23.07.2020

PZDs2 betonowanie płyty

 
 

 

23.07.2020

PZGd2 zbrojenie podpora a.

 
 

 

23.07.2020

PZM 66

 
 

 

23.07.2020

PZM65 zbrojenie płyty przejściowej

 
 

 

23.07.2020

R ziemne km 366+000

 
 

 

23.07.2020

skarpowanie km 372+300

 
 

 

23.07.2020

układanie płyt dna zbiornika

 
 

 

23.07.2020

WA 308 podpora b

 
 

 

23.07.2020

WD 315 nasypy

 
 

 

23.07.2020

WD315 stabilizacja

 
 

 

23.07.2020

Węzeł Kamieńsk zbiornik

 
 

 

23.07.2020

wylot PP 7

 

 

 

23.07.2020

wzmocnienie GWN km 374 +000

 

 

 

23.07.2020

wylot PP 7

 

 

 

 

23.07.2020

badanie nośności km 369+800

 

   
 

 

14.07.2020

zbrojenie płyty przejściowej PZM

 

 

14.07.2020

pielęgnacja GWN km 354+500

 

 
 

 

14.07.2020

DW 484 km 0+700

 
 

 

14.07.2020

frezowanie nawierzchni km355+800

 
 

 

14.07.2020

GWN 363+800

 
 

 

14.07.2020

GWN 364+400

 
 

 

14.07.2020

GWN km363+200

 

 

 

14.07.2020

kruszarka gruzu betonowego km 357+800

 

 

 

14.07.2020

podbudowa pomocnicza km 355+500

 

 

 

14.07.2020

podpora a WD 308

 

 

 

14.07.2020

podpora a WD 316

 

 

 

14.07.2020

poszerzenie km 352+600

 

 

 

14.07.2020

PZDdz4 km 369+544

 

 

 

14.07.2020

PZDs2 km 374+500

 

 

 

14.07.2020

PZM 67 km 375+971

 

 

 

14.07.2020

r ziemne przy zbiorniku odparowującym

 

 

 

14.07.2020

szalunki podpory e WD 315

 

 

 

14.07.2020

WA 309 km 365+448

 

 

 

14.07.2020

Węzeł betoniarski km 365+448

 

 

 

14.07.2020

zbiornik odparowujący km 369+200

 

 
 

06.07.2020

demontaż barier km 367+500

 

 

06.07.2020

formowanie zasypek PZDg2

 

06.07.2020

GWN km 369+800

 
 

06.07.2020

GWN km 371+100

  
 

06.07.2020

GWN km 374+400

  
 

06.07.2020

j.w. podpora D WD 316

  
 

06.07.2020

kanalizacja deszczowa przy PZM63

  
 

06.07.2020

odhumusowanie km 367+800

  
 

06.07.2020

poszerzenie nasypu km 374+900

  
 

06.07.2020

przebudowa wodociągu WAC

  
 

06.07.2020

PZM66 rob zbrojarskie

  
 

06.07.2020

r.ziemne węzeł Kamieńsk  

 

06.07.2020

rob przygotowawcze MA 311

  
 

06.07.2020

roboty ciesielskie WA 313

  
 

06.07.2020

W-wa mrozoochronna km 371+750

  
 

06.07.2020

wykop pod studnię odwodnienia liniowego

  
 

06.07.2020

wzmocnienie podłoża Węzeł Kamieńsk

  
 

06.07.2020

zasypka fundamentów podpora A WD 316

  
 

06.07.2020

zasypka podp A PZDg2

  
 

06.07.2020

Zasypka PZM 65

  
 

06.07.2020

zbrojenie oczepów PZDg2 podpoa C

  
 

 

06.07.2020

zmagazynowane prefabrykaty rurowe

  
    

 

 

03.07.2020

bet.chudego pod płytę PZM 66

 

 

 

03.07.2020

betonowanie podpór PZDg2

 

 

03.07.2020

formowanie nasypu PZGd2

 

 

03.07.2020

formowanie nasypu WD 315

 

 

 

03.07.2020

kanalizacja deszczowa km 373

 

 

 

03.07.2020

nasyp DW 484 km 0+800

 

 

 

03.07.2020

nasypy WD 310

 

 

 

03.07.2020

odwodnienie liniowe km 373

 

 

 

03.07.2020

podpory MA 314

 

 

 

03.07.2020

poprawkowy VSS km356+200

 

 

 

03.07.2020

profilowanie skarp DW 484

 

 

 

03.07.2020

przecisk SM249

 

 

 

03.07.2020

PZDG 2 zbrojenie oczepów

 

 

 

03.07.2020

stabilizacja nasypu WD 304

 

 

 

03.07.2020

stabilizacja podłoża WD315

 

 

 

03.07.2020

szalunki przyczółka MA 314

 

 

 

03.07.2020

WD 304 przyczółek

 

 

 

03.07.2020

WD 308 podporaa

 

 

 

03.07.2020

wzm podłoża obok fund WD 316

 

 

 

03.07.2020

wzm podłoża obok fund WD 316

 

 

 

03.07.2020

zasypki obiektowe km374+500