GALERIA
 
 

Czerwiec 2021

ZDJĘCIA NAZIEMNE

 

 

01.06.2021

cięcie szczelin dylatacyjnych km 372+200

 

 

01.06.2021

DWN

 
 

 

01.06.2021

humusowanie skarp km 366+400

 
 

 

01.06.2021

igłofiltry zbirnik retencyjny

 
 

 

01.06.2021

krawężniki kamienne rondo

 
 

 

01.06.2021

miesce kotwienia dybli km 376+006

 
 

 

01.06.2021

nawierzchnia betonowa

 
 

 

01.06.2021

opaska ronda Węzeł Kamieńsk

 
 

 

01.06.2021

połączenie odcinka B i C

 
 

 

01.06.2021

PZM 46 km 352+600

 
 

 

01.06.2021

PZM 47 km 354+000

 
 

 

01.06.2021

PZM 48 km355+200

 
 

 

01.06.2021

PZM 50 km 359+250

 
 

 

01.06.2021

studnia kanalizacji deszczowej km 362+400

 
 

 

01.06.2021

ściek ślizgowy km 365+600

 
 

 

01.06.2021

ustawianie słupów ekranów km 361+800

 
 

 

01.06.2021

WA 298 jezdnia prawa

 
 

 

01.06.2021

WA 309 roboty bitumiczne

 
 

 

01.06.2021

WD 300.

 
 

 

01.06.2021

wiążąca WA 309

 
 

 

01.06.2021

wiążąca WA 309

 
 

 

01.06.2021

wykop pod sączek km 360+400