GALERIA
 
 

Czerwiec 2020

ZDJĘCIA NAZIEMNE

 

 

26.06.2020

badania betonu PP15b

 

 

26.06.2020

betonowanie płyty przejściowej PP15b

 
 

 

26.06.2020

betonowanie przyczółka

 
 

 

26.06.2020

chudy pod płytę przejściową PZM 63

 

 

 

26.06.2020

formowanie nasypu DW 484

 

 

 

26.06.2020

kładka pieszych podpory KD 302

 

 

 

26.06.2020

Kładka pieszych szalunki oczepów

 

 

 

26.06.2020

podpory WD 315 km 375+244

 

 

 

26.06.2020

PZDg2 szalunki pod ciosy

 

 

 

26.06.2020

PZM 62 km 371+478

 

 

 

26.06.2020

r.ziemne km 364+500

 

 

 

26.06.2020

rozbiórka szalunków PZM 62

 

 

 

26.06.2020

rozbiórki naw bitum km 362+200

 

 

 

26.06.2020

rozładunek zbrojenia MA 311

 

 

 

26.06.2020

szalowanie przyczółka MA 314

 

 

 

26.06.2020

szalunki PZM 65

 

 

 

26.06.2020

szalunki WD 306

 

 

 

26.06.2020

zasypki mostowe PZDg2

 

 

 

26.06.2020

zasypki mostowe Wd 316 km 375+501

 

 

 

26.06.2020

zbrojenie oczepów WD 310

 

 

 

26.06.2020

zbrojenie PZM 64

 

 

 

26.06.2020

zbrojenie wlotu przepustu PZM 64

 

   
 

 

16.06.2020

zbrojenie fundamentu WA 309

 

 

 

 

16.06.2020

zbrojenie oczepów WD 310

 

 

 

16.06.2020

betonowanie płyty przejściowej PP 14b

 
 

 

16.06.2020

drenaż melioracyjny MBF

  
 

 

16.06.2020

Kanalizacja deszczowa km 372+900

  
 

 

16.06.2020

Montaż barier km364+300

  
 

 

16.06.2020

nasypy km 357+500

  
 

 

16.06.2020

PZM 61 km 369+200

  
 

 

16.06.2020

PZM 62 km371+500

  
 

 

16.06.2020

PZM65 km373+850

  
 

 

16.06.2020

Roboty ziemne km 364+500

  
 

 

16.06.2020

Roboty ziemne km 364+800

  
 

 

16.06.2020

Roboty ziemne km 365+000

  
 

 

16.06.2020

Roboty ziemne km 369+000

  
 

 

16.06.2020

Roboty ziemne km 372+700

  
 

 

16.06.2020

rozbiórki nawierzchni KM 366+400

 

 

 

 

16.06.2020

szalunki WD 300 km 355+900

 

 

 

 

16.06.2020

szalunki WD 306

 

 

 

 

16.06.2020

szalunki WD 312 km 371+800

 

 

 

 

16.06.2020

TOR km 364+400

 

 

 

 

16.06.2020

węzeł betoniarski przy WD 308

 

 

 

 

16.06.2020

Wywóz humusu km 373+500

 
  

 

 

 

 

  

09.06.2020

zbrojenie PZM 62

 

 

09.06.2020

zbrojenie PZM 60 km 368+750

 

 
 

 

09.06.2020

demontaż kanalizacji km 370+900

 
 

 

09.06.2020

filary KP302 km 358+800

  
 

 

09.06.2020

MA 305 km 362+000

  
 

 

09.06.2020

nasypy km 362+600

  
 

 

09.06.2020

nasypy km 363+100

  
 

 

09.06.2020

nasypy km 369+500

  
 

 

09.06.2020

nasypy km 369+700

  
 

 

09.06.2020

nasypy WD 310 km 368+200

 

 

 

 

09.06.2020

odwiert pod światłowód

 

 

 

 

09.06.2020

opady z 7.06 przy WD 308

 

 

 

 

09.06.2020

PZSd2 zagęszczenie za przyczółkiem.

 

 

 

 

09.06.2020

r.ziemne km 363 +950

 

 

 

 

09.06.2020

R.ziemne km 372+600

 

 

 

 

09.06.2020

r.ziemne km 373+650

 

 

 

 

09.06.2020

r.ziemne przy PP3

 

 

 

 

09.06.2020

studzienki kan deszczowej km 353+000

 

 

 

 

09.06.2020

szalunki WD 300 km 355+900

 

 

 

 

09.06.2020

VSS zamawiającego km 356+200

 

 

 

 

09.06.2020

WD 304 km 361+200

 

 

 

 

09.06.2020

wytwórnia betonu km365+400

 
 

 

09.06.2020

zbrojenie oczepów WD 310

 
 

 

09.06.2020

zbrojenie PZM 48 km 355+200

 

 

 

05.06.2020

betonowanie przyczółka PZDdz4

 

 

05.06.2020

chudy beton PZM 61

 

 

 

05.06.2020

DW 484 nasyp

 

 

 

05.06.2020

formowanie przyczółka WD-308

 

 

 

05.06.2020

frezowanie nawierzchni km 362+800

 

 

 

05.06.2020

GWN 363+700

 

 

 

05.06.2020

GWN km 364+100

 

 

 

05.06.2020

km 363+800 r ziemne

 

 

 

05.06.2020

km 370 +145 PZDzd4

 

 

 

05.06.2020

km 373+200 r ziemne

 

 

 

05.06.2020

nasypy 373+200

 

 

 

05.06.2020

nasypy km 369+500

 

 

 

05.06.2020

PP14a zbrojenie

 

 

 

05.06.2020

PZDzd4 km 369+550

 

 

 

05.06.2020

PZDzd4 zbrojenie

 

 

 

05.06.2020

PZM 57 km 366+300

 

 

 

05.06.2020

roboty ziemne 364+900

 

 

 

05.06.2020

roboty ziemne km 371+000

 

 

 

05.06.2020

roboty ziemne km364+150

 

 

 

05.06.2020

stabilizacja km 356+200

 

 

 

05.06.2020

stabilizacja podłoża przy WD 304

 

 

 

05.06.2020

WD 316 montaż szalunków

 

 

 

05.06.2020

zasypka fundamentu PZDg2