WIDEO
 
 

Czerwiec 2022

MATERIAŁY FILMOWE

 

28.06.2022

 

22.06.2022

prace w pasie rozdziału km 357+050

 

 

15.06.2022

cały odcinek

 

 

10.06.2022

Układanie betonu C8_10

 

 

 

03.06.2022

Profilowanie skarpy nasypu w km 363+600 363+900